Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

20 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • boer
 • regen
 • Een lifter valt van een motor af, en de motorrijder gaat terug om hem te zoeken. Maar voorbijgangers hebben de man gedood: omdat hij zijn jas verkeerd om aan had, dachten ze dat zijn hoofd omgedraaid…

sage uit 1937
 • Witte Wieven 't Was midden in de zomer. Boer B. was met zijn zoons aan het hooien. 't Hooi moest geopperd worden, 't
 • moest vlug gebeuren, daar een donderbui dreigde. 't Ging echter niet, de bui kwam geweldig opzetten. Boer B. zegt tegen zijn
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen
 • Boer B.
 • boer
 • regen
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen en gaan naar huis. Ze laten echter hun spekpannekoeken, in een rode zakdoek…

mop uit 1968
 • It gebeurde us op in kear dat in boerefaem der yn 'e neinacht ôf gong nei bûten ta om to pisjen. De boer hearde it en
 • mar even lizzen", sei de boer. In ûre letter gong de boer der ôf en doe sei er tsjin de faem: "Ik miende dat it reinde en
 • Een dienstmeisje van de boer gaat 's nachts heimelijk uit bed om buiten te plassen. De boer hoort het en vraagt het
 • meisje hoe het weer buiten is. Het meisje antwoordt dat de wind opzet en dat er vocht valt. Als de boer later verbaasd tegen
 • boer
 • regen
 • Een dienstmeisje van de boer gaat 's nachts heimelijk uit bed om buiten te plassen. De boer hoort het en vraagt het meisje hoe het weer buiten is. Het meisje antwoordt dat de wind opzet en dat er…

sage uit 1967
 • De stiennen ûlebuorden. Der wie in boer, dy wenne ergens boppe Ljouwert. Hy hie nei stêd ta west, nei de merk en wie
 • nou op 'e weromreis. It wie min, stoarmachtich waer en de boer siet tige oer syn minne, âlde skuorre yn. Hy wie deabinaud
 • Een boer kwam eens terug van de markt. Het was erg slecht weer, en hij zat te jammeren dat hij bang was dat zijn oude
 • dan zijn vrouw aan hem zou verkopen. Dat wilde de boer wel. Ze spraken af dat eer de haan drie keer gekraaid had, de
 • boer
 • regen
 • Een boer kwam eens terug van de markt. Het was erg slecht weer, en hij zat te jammeren dat hij bang was dat zijn oude schuur in zou storten. Er kwam een klein mannetje bij hem zitten, die voorstelde…

sage uit 1967
 • graech de nacht trochbringe. De boer sei, dat moast dan mar oangean, fanwege it minne waer. Hja sette it pak achter tsjin 't
 • de boer hwat fordacht yn 'e earen. Hy fortroude it net. Hy sei tsjin 'e faem: "Helje dû ris hwat apels op en smyt ús elk
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten
 • . Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg zware stem had. Hij gaf de meid de
 • boer
 • regen
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten. Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg…

mop uit 1967
 • Der wenne in boer op 'e klaei. 't Wie in bouboer. 't Wie yn 'e tiid fan 't sied. Se hienen it tige drok. Elkenien moest
 • der him by jaen. De moarns moast de faem al tige ier nei 't húske ta. Dat stie bûtendoar. Doe't se weromkaem wie de boer
 • boer haar vroeg wat voor weer het was. Ze zei: "De wind schoot uit en er viel vocht." De boer zei dat ze dan maar weer naar
 • boer
 • regen
 • Op een boerderij was het een zeer druk seizoen. De meid moest er heel vroeg uit. Ze kwam terug van het huisje toen de boer haar vroeg wat voor weer het was. Ze zei: "De wind schoot uit en er viel…

mop uit 1973
 • Yn 'e malaisetiid wienen in pear jonges der op út om wurk to finen. Doe kamen se by in hiele deune boer. Dy sei: "Ja
 • , ik ha wol wurk foar jimme, mar ite jim ek in protte?" "Né, boer," seinen se, "wy ite mar in hiel lyts bytsje." (Hwant sy
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken
 • hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin zijn tevreden. Die nacht heeft Jan honger
 • boer
 • regen
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin…

personal narrative uit 2003
 • indruk te hebben dat de graancirkel geen mensenwerk is. Van een boer uit de nabijheid hoort Boerman dat zijn honden in de
 • . Nee, ik beschouw het gewoon als een grap. TM: En het veld is dus van boer Bas de Peuter? A: Ja, die woont aan de
 • boer
 • regen
 • In Uppel is een graancirkel verschenen, waar volgens een onderzoeker een leycentrum in ligt. Hij gelooft niet in mensenwerk, maar heeft van een buurman te horen gekregen dat het wel degelijk…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • zinnige verklaring bestaat. Want wie kan een perfecte cirkel maken midden in een graanveld, in een maanloze nacht, bij regen
 • boer
 • regen
 • Een graancirkel trekt veel publiek. Er wordt gespeculeerd over de herkomst. Er wordt gedacht aan een menselijke grap, maar onderzoekers sluiten een bovennatuurlijke mogelijkheid niet uit.

sage uit 1962
 • bleef droog. Die boer zegt later: "Dat je niet eer naar huis gekomen bent, met die regen" . De daggelder vertelde dat hij
 • droog gebleven was, toen hij op de priemen van de kruiwagen was gaan zitten en dat de rest van dekruiwagen nat was. Die boer
 • boer
 • regen
 • Een landarbeider was in het land aan het aardkruien toen het begon te regenen. De man ging op de priemen van de kruiwagen zitten en bleef droog.

sage uit 1965
 • mer vör de bui gebonde en gerich” [op hopen gezet]. De knech van den boer zèj toe: “Go gellie mar alle drie in de voor
 • boer
 • regen
 • Een paar mannen zijn net klaar met maaien als er een onweersbui komt opzetten. Ze zijn bang dat ze de schoven niet kunnen binden voor de bui. Eén van de knechten zegt de anderen niet te kijken…

sage uit 2006
 • boer
 • regen
 • Ten Boer
 • Avondrood brengt water in de sloot. Een kring om de maan, dan zal het wel gaan. Een kring om de zon, daar huilen vrouwen en kinderen om.

sage uit 1922
 • dag kwam er dan regen en harden wind of storm. (C. Bakker: `Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland boven het IJ', in
 • boer
 • regen
 • Met de helm geboren man kan het weer voorspellen.

sage uit 2007
 • : regen in het midden van het land.’ Nou, dat was echt Bartje hè.
 • Regen in het midden van het land
 • Bartje Poep heeft gehoord dat er midden in het land regen zal zijn. Tegen de boeren zegt hij dat ze de bossen aan de
 • boer
 • regen
 • Bartje Poep heeft gehoord dat er midden in het land regen zal zijn. Tegen de boeren zegt hij dat ze de bossen aan de slootkant moeten zetten.

sage uit 2007
 • regen an.’ Hij zegt: Jongens zegt-ie, in het midden van het land [komt] regen, alle hopen hooi aan de kant zetten!’
 • Regen in het midden van het land
 • boer
 • regen
 • De boeren zijn aan het hooien en zien dat het gaat regenen. Bartje Poep merkt op dat het in het midden van het land gaat regenen en ze de hopen hooi aan de kant van het land moeten zetten.

sage uit 1969
 • 't Wie yn 'e simmer, in drokke tiid op 't lân. De boer sei de jouns tsjin 'e faem: "Dû mast der om tinke, as't moarn
 • sitten gong to pisjen en dêr hie se by ôfblaesd. Doe't se wer yn 'e hûs kom, hie de boer frege: "Hoe liket it waer?" "De wind
 • Een boer zei eens tegen de meid dat als het de volgende dag mooi weer zou zijn, ze er vroeg uit moesten om de hooien
 • boer hoe het weer was. Ze zei dat de wind uitschoot, en er vocht viel. Toen mocht ze wel weer terug naar bed.
 • boer
 • regen
 • Een boer zei eens tegen de meid dat als het de volgende dag mooi weer zou zijn, ze er vroeg uit moesten om de hooien. De meid ging de volgende ochtend vroeg naar buiten om te plassen, en ze liet…

personal narrative uit 2003
 • vindt. Ofwel dat hij een afspraak heeft met een ander: jij maakt ze en ik vind ze. Er is echter nog geen boer in Hoeven
 • een keer: zelf een graancirkel neerleggen in 2004, met medeweten van de boer? De graanprijs schijnt tegenwoordig erg
 • boer
 • regen
 • Op vakantie in Luxemburg treft de verteller een 'natuurlijke graancirkel' aan; het betreft waarschijnlijk windschade. Korrels buiten en binnen de formatie blijken later even gelijkmatig te kiemen.…
1052.jpg
1053.jpg
1054.jpg

personal narrative uit 2003
 • hebben. TM: Maar het zal toch de boer niet zelf geweest zijn, want die heeft er schade van. Visser: Schade? Welnee. TM: De
 • boer zei zelf dat hij een paar honderd Euro schade heeft. Visser: Is het verbrand dan ofzo? TM: Nee, platgelegd. Dat kan
 • het sproeispoor van de boer, en in het midden is een kale plek tussen de sporen. Een visser in de nabijheid heeft geen
 • boer
 • regen
 • De 'Vodafone-graancirkel in Dronten vertoont geen uitzonderlijke kenmerken. Het centrum van de cirkel ligt precies in het sproeispoor van de boer, en in het midden is een kale plek tussen de sporen.…
1018.jpg
1019.jpg
1020.jpg
1021.jpg
1022.jpg
1023.jpg

personal narrative uit 2001
 • boer
 • regen
 • In Biddinghuizen wordt een graancirkel aangetroffen. Er worden lichtbollen waargenomen en de groeiknopen van de platte tarwe zijn zwart van kleur.
332.jpg
333.jpg
334.jpg

personal narrative uit 2001
 • Stadskanaal de mysterieuze cirkelformatie kwamen opmeten, eind juli lagen de halmen opeens plat bij boer Adams, telden de
 • kunstenaars zijn onnavolgbaar, wij werken zo snel, zo grondig!" Overzichtelijker was zijn gang naar de boer om de graancirkel te
 • boer
 • regen
 • Een kunstenaar gaat van het graan uit de graancirkel in Stadskanaal graancirkelbroodjes bakken voor een goed doel.
350.jpg