Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • Der wienen in boer en in feint. Dy sieten op in joun by elkoar mei in eintsje kears, dat brânde. De boer seach tige
 • binaud. "Hwat skeelt jo?" frege de feint. Doe fortelde de boer him, dat er syn siele forkocht hie oan 'e duvel. Dêr hied er
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel
 • kan naar de ziel van de boer fluiten.
 • boer
 • satan
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de…

sage uit 1967
 • De stiennen ûlebuorden. Der wie in boer, dy wenne ergens boppe Ljouwert. Hy hie nei stêd ta west, nei de merk en wie
 • nou op 'e weromreis. It wie min, stoarmachtich waer en de boer siet tige oer syn minne, âlde skuorre yn. Hy wie deabinaud
 • Een boer kwam eens terug van de markt. Het was erg slecht weer, en hij zat te jammeren dat hij bang was dat zijn oude
 • dan zijn vrouw aan hem zou verkopen. Dat wilde de boer wel. Ze spraken af dat eer de haan drie keer gekraaid had, de
 • boer
 • satan
 • Een boer kwam eens terug van de markt. Het was erg slecht weer, en hij zat te jammeren dat hij bang was dat zijn oude schuur in zou storten. Er kwam een klein mannetje bij hem zitten, die voorstelde…

sage uit 1967
 • Op 'e Haule wenne in boer, dy hie in arbeider. As dy arbeider moarns kaem, siet der in swart hountsje op it houtsje
 • foar. Dan moast de boer earst komme, hwant it hountsje gong net in striebreed út 'e wei. As de boer kaem, gong 't hountsje
 • van de boer sloeg hij hem met een sleg, maar het beestje lachte hem alleen maar uit. Maar bij de derde slag was de duivel
 • boer
 • satan
 • Een arbeider moest elke ochtend op een bruggetje langs een zwart hondje. Hij was heel bang van het beestje. Op aanraden van de boer sloeg hij hem met een sleg, maar het beestje lachte hem alleen maar…

sage uit 1966
 • 't liif. Yn syn binaudens frege hy de boer om rie. De boer wie wol bitûft en dy sei tsjin him: "Ik sil dy wol helpe, sit
 • woarde in hiele greate bult. Doe sei de boer: "Nou moatstû dêr dy deis yn krûpe. Rogge is heilich, dêr kin de duvel dy noait
 • bepaalde dag zou ophalen. Twintig jaar later voelde de man zich een keer niet zo lekker. Een boer gaf hem de raad in een grote
 • boer
 • satan
 • Een man had zich om een geldstuk aan de duivel verkocht. De afspraak was dat de duivel hem dan over twintig jaar op een bepaalde dag zou ophalen. Twintig jaar later voelde de man zich een keer niet zo…

sage uit 1881
 • rond. Op een avond kwam toen de satan bij hem. Deze zei, dat hij al de moeite en zorgen van den boer wist, maar dat hij hem
 • Gered. Omstreeks 1850 woonde in Sijbrandaburen in Friesland een heel arme boer. Z'n huis was erg bouwvallig en daar hij
 • Een boer is ten einde raad: hij heeft geen cent meer en zijn boerderij is oud en vervallen en kan elk moment instorten
 • de duivel moeten geven. De boer stemt toe, maar als hij goed over de situatie nadenkt voelt hij zich onbehaaglijk. Als
 • boer
 • satan
 • Een boer is ten einde raad: hij heeft geen cent meer en zijn boerderij is oud en vervallen en kan elk moment instorten. Als hij op een avond op zijn erf staat, komt er een meneer die zegt dat hij hem…

sage uit 1934
 • ! Alsof satan hen najoeg, zoo haastig groeven ze verder. Het was een groote, breede ijzeren kist; die daar lag bedolven. Ze
 • ... Maar Satan beloerde zijn kans. Hij had de vlam der geldzucht in 't gemoed der beide heideboeren aangewakkerd tot een
 • kist uit de diepe kuil te trekken. Satan liet plots de touwen knappen, er was een naar schaterlach van geesten te horen, en
 • Satan
 • boer
 • satan
 • Men zei dat er op de Kempische heide een schat begraven lag. Twee arme boeren gingen 's nachts schatgraven. Op een nacht stuitten ze op een kist. De duivel was in hen gevaren, ze waren blind van…