Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

46 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe. De vrouw is tevreden en kan er wol van
 • halen. Dan krijgt de boer een gans in ruil voor het schaap. Ook hiermee is de vrouw tevreden, met de veren kan ze de kussens
 • boer
 • schaap
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe.…

mop uit 1972
 • "Ik scheer het ene schaap, scheer jij het andere"
 • ene schaap, scheer jij het andere'. De boer regelt nu zelf het geschil met de ander boer.
 • Een boer heeft een kwestie met een andere boer om het recht van doorgang. Hij zoekt zijn recht bij een advocaat, maar
 • boer
 • schaap
 • Een boer heeft een kwestie met een andere boer om het recht van doorgang. Hij zoekt zijn recht bij een advocaat, maar deze is al door zijn tegenstander benaderd. De advocaat geeft hem een latijnse…

mop uit 1966
 • . De boer pochte wakker fan dy feint en sei tsjin syn buorman: "Dy feint forlycht my net." Dat woe dy oare boer samar net
 • leauwe. Hy sei dan moatte wy dêr mar ris om wedzje. Doe wedden se om in grou stik jild. De boer, dêr't de feint by wenne hie
 • Een boer schept tegen zijn buurman op dat zijn knecht hem niet zal voorliegen. Ze wedden. De buurman zet de knecht
 • en stelt de boer voor dat de knecht het vee maar eens moet tellen. De knecht vindt er wat op: na telling zijn er 120
 • boer
 • schaap
 • Een boer schept tegen zijn buurman op dat zijn knecht hem niet zal voorliegen. Ze wedden. De buurman zet de knecht ertoe aan de zwarte ram van zijn baas te verkopen. De knecht doet dat. De buurman…

sage uit 1966
 • hielen. Doe hied er krekt in tange by in boer út 'e hutte pakt. Doe't de nachtwacht oan him ta wie, sloech er dy mei de tange
 • boer, hwaens hynders se út it lân helle hienen, hwat let út in forgadering wei. Doe seach dy boer dat der twa fremde mannen
 • omdat hij de boer met een schaap omver gooit. Op een avond krijgt de rover van een stem uit de lucht te horen dat het
 • achtervolgende nachtwaker. Hij gaat vaak honing stelen, en hij steelt ook paarden en schapen. Op een keer had hij weer een schaap
 • boer
 • schaap
 • Een rover woont in een hol en heeft het goed, 's Nachts gaat hij met zijn broer uit stelen. Eenmaal doodt hij een achtervolgende nachtwaker. Hij gaat vaak honing stelen, en hij steelt ook paarden en…

mop uit 2000
 • Een boer van het platteland heeft besloten om al zijn schapen een week voor de offerfeest te verkopen. Dus kwam hij op
 • van: Casa is een grote stad en je weet maar nooit; jij bent een naieve boer en ze gaan je oplichten. Toen hij in
 • Een boer wil schapen verkopen voor het offerfeest, maar wordt gewaarschuwd voor de oplichters in de grote stad. Daarop
 • toont de boer zich zao achterdochtig, dat hij zelfs serieuze klanten verjaagt en uiteindelijk niets verkoopt.
 • boer
 • schaap
 • Een boer wil schapen verkopen voor het offerfeest, maar wordt gewaarschuwd voor de oplichters in de grote stad. Daarop toont de boer zich zao achterdochtig, dat hij zelfs serieuze klanten verjaagt en…

mop uit 2000
 • Een boer had twee oude schapen en wou ze gaan verkopen. Elke week dat 'ie naar de markt gaat, worden ze niet verkocht
 • verkocht en blijven ze in de carrou. Na een maand zei het schaap tegen de man: Allah ya hnini ya hbibi [= God geve me vrede
 • Uit boosheid dat hij zijn schapen niet kan verkopen, laat de boer ze in de wagen staan. Na een maand vraagt een schaap
 • boer
 • schaap
 • Uit boosheid dat hij zijn schapen niet kan verkopen, laat de boer ze in de wagen staan. Na een maand vraagt een schaap of het even uit de wagen mag om te plassen.

mop uit 1970
 • zak en ging op weg. Hij was juist buiten achter het huis of hij zag daar een boer die tarwe zaaide. Die boer, die hoorde
 • , herhaalt hij hem steeds. De jongen herhaalt de woorden ook bij een boer die zijn land inzaait. De boer denkt dat de jongen
 • spreekt van de hoeveelheid graan dat zijn land zal opbrengen. De boer zegt hem dat hij beter het getal duizend kan noemen. De
 • boer
 • schaap
 • Een jongen moet van zijn moeder een bepaalde hoeveelheid (achtendeel) meel halen. Om de boodschap niet te vergeten, herhaalt hij hem steeds. De jongen herhaalt de woorden ook bij een boer die zijn…

mop uit 1968
 • gaudieven hienen neat mear yn 't fetpantsje. Dat wie leech. Dêrom soenen se togearre mar in skiepke slachtsje. De boer hie skiep
 • Japik Ingberts steelt met een collega een schaap
 • Twee hongerige dieven, Watse en Piter, besluiten in een koude winter een schaap van de boer te slachten. Als ze het
 • beginsel even hard weg als Piter, maar komt stilletjes teruggeslopen om het schaap op te halen.
 • boer
 • schaap
 • Twee hongerige dieven, Watse en Piter, besluiten in een koude winter een schaap van de boer te slachten. Als ze het dier geslacht hebben, waarschuwt Watse Piter dat er iemand nadert. Watse heeft Piter…

sage uit 1967
 • sei Bareld, dy't boer wie: "Wy matte gau sjen, dat wy 't tsjernjen dien krije, hwant âlde Ot komt der oan. Dan kinne wy
 • boer
 • schaap
 • Als oude Ot met haar hand over het vee streek, stierven de beesten binnen korte tijd.

mop uit 2001
 • Een boer loopt met z'n kudde schapen op een landweggetje in Schotland. Komt er een jonge vent in z'n jeep de hoek om
 • . De jonge man pakt een schaap uit de kudde en zet 'm achter in de laadbak. Op het moment dat-ie wil wegrijden zegt de
 • rekent hij het precies uit, en hij mag een schaap meenemen. De herder vraagt of hij zijn schaap terug mag als hij zijn beroep
 • boer
 • schaap
 • Een jonge man vraagt een herder: als ik raad hoeveel schapen je hebt, mag ik er dan een? Middels de moderne techniek rekent hij het precies uit, en hij mag een schaap meenemen. De herder vraagt of hij…

mop uit 1966
 • Sa'n fiif jier letter komt Japik Ingberts op in snein-to-moarn by deselde boer. "Ha jo ek hwat brant foar my?" frege er
 • . "Ik ha neat." De boer woe wol us hwat fan syn fiten wite, dy't er útheve hie. Dat wie Japik wol goed, mar dan moest de
 • schaap van de boer heeft gestolen. De boer wordt niet boos en geeft Japik de spullen. De boer denkt: je kunt de duivel maar
 • Japik Ingberts komt bij een boer om brandstof en kippenvoer. De boer wil hem wel wat geven, als Japik over zijn
 • boer
 • schaap
 • Japik Ingberts komt bij een boer om brandstof en kippenvoer. De boer wil hem wel wat geven, als Japik over zijn misdaden vertelt. Japik wil dat wel doen, als de boer maar niet boos wordt. De boer…

sage uit 1966
 • Wytse Sibes de Boer wie greatboer (ek ymker) yn Wijnjeterp. Hy hie ek in skuorre mei drinten, dêr't in skeper op paste
 • De arbeiders van een boer kregen nooit genoeg te eten. De schaapherder beweerde op een dag dat hij die avond genoeg zou
 • Wytse Sibes de Boer
 • boer
 • schaap
 • De arbeiders van een boer kregen nooit genoeg te eten. De schaapherder beweerde op een dag dat hij die avond genoeg zou krijgen. Toen 's avonds de pan met soepenbrij op tafel stond, spuugde hij erin.…

mop uit 1973
 • Dit út! In boer miste op in kear twa skiep yn syn lân en dêr socht er om yn 'e polder. Hy seach alle kanten út, mar der
 • : 'Twieë, twieë, twieë!' De boer seach omheech en sei: 'Jawis, it wienen twa!' Doe fleach de skries in kear om him hinne en hy
 • Een boer mist een keer twee schapen en kan ze nergens in de polder vinden. Dan komt er een grutto aanvliegen die boven
 • hem blijft hangen. Hij roept maar 'twee, twee'. De boer beaamt dat het twee schapen zijn. Vervolgens roept de vogel 'wit
 • boer
 • schaap
 • Een boer mist een keer twee schapen en kan ze nergens in de polder vinden. Dan komt er een grutto aanvliegen die boven hem blijft hangen. Hij roept maar 'twee, twee'. De boer beaamt dat het twee…

mop uit 1659
 • Begeeren en doen is een. Een loosen boer, een arghe Vos, beleedt aen zijn bieght-vader, dat hy wel niet metter daet
 • ghenoodt hadde, mede te trackteren. De Boer neemt'et aen, ende 't was absolvat. 's Anderdaeghs komt de Boer met een goedt
 • de zaak zwaar op. De boer kan absolutie krijgen als hij voor de priester een lekker vet schaap slacht en dat komt brengen
 • Een boer biecht aan een priester op dat hij zijn buurvrouw begeert. De priester vindt begeren hetzelfde als doen en vat
 • boer
 • schaap
 • Een boer biecht aan een priester op dat hij zijn buurvrouw begeert. De priester vindt begeren hetzelfde als doen en vat de zaak zwaar op. De boer kan absolutie krijgen als hij voor de priester een…

mop uit 1659
 • Van de Boer die Hooy at. Een seker Boer eens by een Pape komende, om sijn Biechte te doen, werde van de Paep gevraeght
 • ; hoe hy hem in de Vasten gehouden hadde, of hy hem oock verloopen hadde met Vlees, ofte Eyeren te eeten? De Boer antwoorde
 • Van de Boer die Hooy at.
 • Een boer zegt dat hij tijdens de vastenperiode alleen maar hooi gegeten heeft. De priester is onder de indruk, totdat
 • blijkt dat hij vlees gehad heeft. Want volgens de boer zei de priester dat alle vlees hooi is.
 • boer
 • schaap
 • Een boer zegt dat hij tijdens de vastenperiode alleen maar hooi gegeten heeft. De priester is onder de indruk, totdat blijkt dat hij vlees gehad heeft. Want volgens de boer zei de priester dat alle…

mop uit 1969
 • 't tou. Dêr sil er mei nei de merk. "Hoe matte wy ruilje?" sei Greult tsjin 'e boer. De boer sei: "Lyk om." "Goed", sei
 • Greult. De boer gong mei it hynder werom. Mar Greult dy't nou in koe oan 't tou hie roan fierder. Hy woe nei de merk ta. Even
 • waarde: een koe, een schaap, een varken, een gans, een zak rotte appels. Uiteindelijk kwam hij met de zak rotte appels terug
 • boer
 • schaap
 • Een vrouw keek erg op tegen haar man, hij kon in haar ogen niets slechts doen. Op een keer ging de man met zijn paard naar de markt, om deze te verkopen. Onderweg ruilde hij het dier een paar maal om,…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, as dy jouns op bêd gong wie 't altyd gewoan wel te rusten en oars neat. Hy bimuoide him noait mei syn
 • : "Ik mat mar even mei jo mei. Dan matte wy der hwat oan dwaen." Doe kamen se thús. De boer roan gelokkich net mear yn 't
 • Een boer ging in bed altijd meteen slapen zonder naar zijn vrouw om te kijken. Die kreeg er genoeg van en ging naar de
 • had effect: hij greep direct zijn vrouw. Maar daarna pakte hij de meid, en ging verder met een schaap... De vrouw ging
 • boer
 • schaap
 • Een boer ging in bed altijd meteen slapen zonder naar zijn vrouw om te kijken. Die kreeg er genoeg van en ging naar de dokter voor hulp. Ze kreeg pillen mee en gaf er een aan haar man. Het hielp niet.…

sage uit 1893
 • accijns te ontduiken kleedden twee boertjes een schaap als juffrouw aan, wandelden gearmd met de juffrouw door de stadspoort
 • , toen het schaap onverwachts blaatte. Stolwijksche brandstichters [is] van jongeren datum. Ongeveer 30 jaar geleden staken
 • belasting ontduiken door een schaap de stad in te smokkelen verkleed als juffrouw. Het schaap begon bij de stadspoort echter te
 • boer
 • schaap
 • De Inwoners van Delft heten Kalverschieters De inwoners van Dordrecht heten Schapendieven. Twee boeren wilden de belasting ontduiken door een schaap de stad in te smokkelen verkleed als juffrouw. Het…

mop uit 2002
 • weiland staan, zonder ze een voor een te tellen, mag ik dan een schaap van je meenemen?" De boer kijkt de man eens aan en zegt
 • , mag ik dan mijn schaap weer terug?" De man is lichtelijk verbaasd maar gaat accoord met het voorstel van de boer. "Nou
 • Een man vraagt een boer: als ik raad hoeveel schapen je hebt, mag ik er dan een? Middels de moderne techniek rekent hij
 • het precies uit, en hij mag een schaap meenemen. De herder vraagt of hij zijn schaap terug mag als hij zijn beroep raadt
 • boer
 • schaap
 • Een man vraagt een boer: als ik raad hoeveel schapen je hebt, mag ik er dan een? Middels de moderne techniek rekent hij het precies uit, en hij mag een schaap meenemen. De herder vraagt of hij zijn…

mop uit 1969
 • Der wie in boer, dy stiel fjouwer skiep. Dat woarde ûntdekt en de skiep woarden yn bislach nom. De boer krige preses
 • ", seit de boer. "Nou," seit de advokaet, "as jo nou aenst foar komme matte, dan matte jo jo gek hâlde. As de rjochter jo hwat
 • Een boer krijgt een proces omdat hij vier schapen heeft gestolen. Een advocaat wil hem wel verdedigen voor driehonderd
 • boer
 • schaap
 • Een boer krijgt een proces omdat hij vier schapen heeft gestolen. Een advocaat wil hem wel verdedigen voor driehonderd gulden. De advocaat raadt hem aan voor de rechter alleen 'Bè' te zeggen op alle…

mop uit 2006
 • boer
 • schaap
 • God heeft de wereld gemaakt, maar een engel vertelt hem dat Hij Groningen, Friesland en Drenthe vergeten is. Wanneer God Groningen heeft geschapen en Hij bevestigend antwoordt op de vraag van de…

mop uit 1979
 • in boer dy't in hiele protte skiep hat. Litte wy dêr ien fan ophelje. Dan ha wy hwat to iten." De jongste soan wie net
 • pet op en gong op stap. Ynpleats fan dat er de skiep stelt, giet er nei de boer ta en fortelt him dat der guon binne dy't
 • Een weduwnaar en zijn drie zonen lijden in een koude winter honger. Als een van de zonen voorstelt een schaap van een
 • vermogende boer te stelen, stemt zijn broer hier gelijk mee in. De derde - jongste - broer wordt door zijn beide broers
 • boer
 • schaap
 • Een weduwnaar en zijn drie zonen lijden in een koude winter honger. Als een van de zonen voorstelt een schaap van een vermogende boer te stelen, stemt zijn broer hier gelijk mee in. De derde - jongste…

sprookje uit 1893
 • gehad had toen kwam hij eens 'nen boer met een koe tegen. 'Wilt ge uw paard niet tegen mijn koe verruilen', zei de boer. 'Ja
 • hij op 'nen zekeren dag 'nen koopman tegen met een schaap. 'Wilde uw koe niet tegen mijn schaap verruilen', zei de koopman
 • koe, de koe tegen een schaap, het schaap tegen een hond, de hond tegen een kat, de kat tegen drie wetstenen. Als hij
 • boer
 • schaap
 • Jongen plant een erwt die tot in de hemel groeit. Hij klimt naar boven om aan Onze Lieve Heer een paar schoenen te vragen, en krijgt een paar zilveren schoenen. Na verloop van tijd ruilt hij de…

mop uit 1896
 • .» Hiervoor bood zich spoedig de gelegenheid aan. Een slagersknecht uit de stad kwam van den boer een schaap koopen en begaf zich
 • man onderweg zijn schaap ontstelen zonder dat hij het ziet.» De boer achtte dit onuitvoerbaar, maar stond de proefneming
 • op de weg achter. De knecht neemt het schaap mee naar de boer. De slagersjongen koopt zonder het te weten hetzelfde
 • het werk bij een boer. Als hij de boer vertelt over zijn oude gewoonte, gelooft deze niet dat de knecht de waarheid
 • boer
 • schaap
 • Een dief verstaat zijn vak zo goed, dat hij nooit betrapt is. Hij besluit echter een eerlijk man te worden en gaat aan het werk bij een boer. Als hij de boer vertelt over zijn oude gewoonte, gelooft…

sprookje uit 1970
 • den boer: 'Sloapers, zulde onderhand 'ns kommen om te dorsen.' 'Blijf nog moar wa' ligen', zeet Onze Lieve Heer. Die boer
 • .' Zo gezegd, zo gedoan. Diejen boer die goat er nou voor de tweede moal noar toe mee z'n stuk hout, en ie zee: 'ik zal
 • de boer Petrus. Onze Lieve Heer laat met een kaarsje het graan stromen. Ze vertrekken, en Onze Lieve Heer laat Petrus
 • verdiende llon voor de boer.
 • boer
 • schaap
 • Onze Lieve Heer en Petrus komen op zoek naar een boerderij om te overnachten een luie schaapherder en een te drukke vrouw tegen. Ze mogen in de boerderij overnachten, maar moeten er vroeg uit om te…