Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

29 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • van mie. Nee, zee boer, dei schat, ligt ien mien laand. Zoo hemmen ze der 'n zetje over kibbeld, mor op 'n duur werren ze
 • laand 'n groode schat. Dou hai dei mit noar hoes nemen wol, kwam duvel der op òf. Ho, zee e, dei mags nait mitnemen, die is
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat
 • de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer groeit. De boer poot alleen maar
 • boer
 • schat
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer…

sprookje uit 1930
 • De maaid en de roovers Doer was es 'n boer, dei 'n vrouw, 'n knecht en 'n maaid haar. Boer en vrouw gingen oet. Knecht
 • op. Dou boer en vrouw weer ien hoes komen, let ze heur dei haile boudel bekieken en vertelt, wat zai doan het. Knecht
 • , een boer waarbij de meid al zeer lang in dienst is, geeft een feest om de bruiloft te vieren. Op het feest moet iedereen
 • boer
 • schat
 • Een dienstmeid past op het huis van haar werkgever en doodt twaalf rovers die in het huis willen binnendringen. Ze verwondt de rovershoofdman. Na zeven jaar krijgt ze verkering met een meneer. Hij wil…

sage uit 1978
 • De smid en de mûne dy't oer 't lan kuiere 'Der waurd ek ferteld, dat de smid fan Earnewâld foar in boer, dy't lân oan
 • 'e feart hie, de wettermûne fersjoude. Sadree't der in stik lân fan dy boer ûnder wetter kaam te stean, koe er de smid
 • De smid van Eernewoude sjouwt voor een boer de watermolen naar diens onder water gelopen land. De smid doet dit omdat
 • hij denkt dat hij in dit stuk land zijn verborgen schat kan terugvinden.
 • boer
 • schat
 • De smid van Eernewoude sjouwt voor een boer de watermolen naar diens onder water gelopen land. De smid doet dit omdat hij denkt dat hij in dit stuk land zijn verborgen schat kan terugvinden.

mop uit 1889
 • De gevonden schat Zeker boertje vond eene beurs vol goudstukken. Zijne vrouw, een der grootste praatwijven van het dorp
 • uit zijnen strop had gehaald... De vrouw werd krankzinnig gehouden, en de boer met rust gelaten.
 • De gevonden schat
 • Een boer vindt een beurs vol goudstukken. Zijn vrouw, een echte kletskous, vertelt het aan iedereen. De boer is bang
 • verklaard als ze het verhaal vertelt. De boer wordt voortaan met rust gelaten.
 • boer
 • schat
 • Een boer vindt een beurs vol goudstukken. Zijn vrouw, een echte kletskous, vertelt het aan iedereen. De boer is bang dat de politie er zich mee gaat bemoeien en verzint een list. Hij vangt een snoek…

sprookje uit 1889
 • niet bij dag en niet bij nacht, niet gekleed en ook niet naakt, niet te voet en niet te paerd! Zekere boer, die zulks in de
 • boer, "want ik vischte naar uwe stem." En hij pakte zich weg. "Verdod! Hij heeft me beet!" grijnsde de koning, en hij gaf
 • boer
 • schat
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe…

sprookje uit 1889
 • toevertrouwde, nam de boer aan, maar vroeg den heer, wat hij met zijnen besten schat bedoelde. "Uwe ziel," was 't antwoord. De boer
 • . Onderwege spraken zij van den oogst, en de boer vertelde zijne belemmering. De heer bood hem aan, eene groote schuur te maken
 • voor hem te bouwen voordat de haan de volgende dag kraait, in ruil voor zijn beste schat. De boer stemt toe, maar hoort dan
 • Een boer is op zoek naar een plek om zijn graan in op te bergen. Hij komt een heer tegen die hem aanbiedt een schuur
 • boer
 • schat
 • Een boer is op zoek naar een plek om zijn graan in op te bergen. Hij komt een heer tegen die hem aanbiedt een schuur voor hem te bouwen voordat de haan de volgende dag kraait, in ruil voor zijn beste…

sage uit 1967
 • Der wie in greate boerepleats, dêr wie 't net plús yn. It spoeke dêr. De boer prakkesearde der oer om der wei to wenjen
 • mei jild foar 't ljocht. Sûnt wie 't mei 't spoekjen dien en de boer koe der wenjen bliuwe.
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die
 • daar verborgen liggen, weg te halen. De mannen graven de schat op en de geesten vinden eindelijk hun rust. Toen was het
 • boer
 • schat
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze…

sage uit 1971
 • De sawndaegse boer fan 't Bomkleaster wie nachts altiten warber. Sy wolle wol ha dat er dan groef nei skatten dy't dêr
 • yn 'e groun sitte moesten. Letter wie dy boer tige ryk.
 • Van een boer die zeven dagen per week werkte werd gezegd dat hij 's nachts naar schatten in de grond zocht. Later was
 • de boer erg rijk.
 • boer
 • schat
 • Van een boer die zeven dagen per week werkte werd gezegd dat hij 's nachts naar schatten in de grond zocht. Later was de boer erg rijk.

Trefwoorden: 7, aarde, boer, dag, graven, grond, nacht, rijk, schat, week, zeven, zoeken


sprookje uit 1970
 • lege golle ta. 't Wie de boer, dy't in protte jild by him hie. Hy makke in gat yn 'e golle en dêrnei yn 'e groun. Dêr
 • dyn biwaer salang as der in trijeskonkte bok oer rint." De omrinder yn 't hea hie alles heard en sjoen. De âld boer kom to
 • Een landloper die overnacht in een hooischuur ziet een boer een schat begraven. De boer stopt de schat in de grond
 • , zeggend 'Hier, duivel, hou dit in bewaring totdat er een driepotige bok overheen rent'. Als de boer sterft, komen er steeds
 • boer
 • schat
 • Een landloper die overnacht in een hooischuur ziet een boer een schat begraven. De boer stopt de schat in de grond, zeggend 'Hier, duivel, hou dit in bewaring totdat er een driepotige bok overheen…

mop uit 1978
 • Yn Earnewâld stie in buorkerijke, dat wie leech. 't Wie eins in soad arbeiderswente, it eigendom fan in boer. Dêr woe
 • net ien yn wenje, hwant it spûke dêr. Dêrtroch stie it ek leech. 't Wie yn 'e oarloch. En de boer, dy syn spultsje it wie
 • Een boer zoekt een arbeider, maar hij kan er geen vinden omdat het in de arbeiderswoning van de boer spookt. Een
 • dappere man pocht nergens bang voor te zijn en betrekt als nieuwe arbeider van de boer het spookhuisje. 's Nachts worden de
 • boer
 • schat
 • Een boer zoekt een arbeider, maar hij kan er geen vinden omdat het in de arbeiderswoning van de boer spookt. Een dappere man pocht nergens bang voor te zijn en betrekt als nieuwe arbeider van de boer…

legende uit 1934
 • kapel bevatte een kostbaren, diep vereerden schat. Daar stond het houten beeld van St. Johannes-den-Boetgezant. Hij stond
 • Aelbert, een rustige boer, ploegt zijn land en doet even een dutje. Terwijl hij slaapt is er een moord gepleegd. De
 • boer
 • schat
 • Aelbert, een rustige boer, ploegt zijn land en doet even een dutje. Terwijl hij slaapt is er een moord gepleegd. De moordenaars zien Aelbert op hun vlucht zitten slapen en leggen een bebloede dolk…

sage uit 1979
 • vertellen. De boer en de boerin hoorden het dikwijls, doordat hun bedstee tegen die klopmuur aanstond. Het was de muur tussen de
 • hij van zijn vader wel eens verhalen had gehoord over spoken die bij hun leven een schat hadden verborgen en net zo lang
 • Op een boerderij is 's nacht kloppen te horen, wat kan duiden op een spook die moet ronddwalen tot een verborgen schat
 • is gevonden. De boer en zijn zoon gaan op wacht zitten, om twaalf uur 's nachts komt een spook, waarop de mannen vluchten
 • boer
 • schat
 • Op een boerderij is 's nacht kloppen te horen, wat kan duiden op een spook die moet ronddwalen tot een verborgen schat is gevonden. De boer en zijn zoon gaan op wacht zitten, om twaalf uur 's nachts…

sage uit 1979
 • boer
 • schat
 • Na een brand op het slot van Haemstede vlucht het paard van de heer des huizes uit angst voor het vuur met al diens schatten op zijn rug de zee in. Tot op de dag van vandaag spookt het paard rond in…

sage uit 1918
 • De Verborgen Schat Dichtbij Echt, in het Limburgsch land, is een groote schat verborgen, en wie hem vinden kan
 • belang ... want ik moet blijven zwerven, zoolang de schat nog niet door menschenhanden op een Dinsdag is opgedolven. Hoe moet
 • De verborgen schat
 • Linda de Boer
 • DE VERBORGEN SCHAT (blz. 178-182). Niet alleen bij Welters, maar op tal van plaatsen (Mookerheide, Veluwe) komen
 • der zaak een verborgen schat ten grondslag. Hier wordt een interessant geval van naloop met een verborgen schat in
 • Dicht bij Echt, in het Limburgse land is een grote schat verborgen. Wie hem vindt verlost eveneens de 'juffrouw zonder
 • kostbaarheden heeft begraven. Op die plaats moet Drikus op dinsdag de schat opgraven met een nieuwe spade, op zeven voet diep, met
 • boer
 • schat
 • Dicht bij Echt, in het Limburgse land is een grote schat verborgen. Wie hem vindt verlost eveneens de 'juffrouw zonder kop' van het moeten zwerven. Op een dag ligt de boerenjongen Drikus bij de ruïne…

sage uit 1903
 • . Geen mensch kon het er dan ook ophouwe. Op lest woonde er dan toch weer een boer in. Gevallig kwam daar een oude soldaat
 • - oud en grijs - bedelen. "Zoo," zei de boer: "jong soldaat, oud bedelaar: zoo'n vent moet ik net hebben. Jij moet weten dat
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht
 • boer
 • schat
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht komen na veel lawaai zes hoge militairen met sabels binnen die naar de hooiberg…

mop uit 1901
 • Een boer droomde alle nachten van schatten. Dan lagen ze hier en dan daar. Hij ging ers naar den waarzegger. Die zei
 • : "Gaan daar na toe waar je het eerst droomt dat een schat ligt." Zoo droomde nie dat er een schat in de stad Parijs lag. Hij
 • zegt dat de schat niet in Parijs ligt en beschrijft waar de schat wel ligt. Dat is de eigen boerderij, waar de boer
 • Boer die van schatten droomt krijgt van een waarzegger de raad naar de plaats te gaan waar hij het eerst over droomt
 • boer
 • schat
 • Boer die van schatten droomt krijgt van een waarzegger de raad naar de plaats te gaan waar hij het eerst over droomt. Hij droomt van Parijs, waar de soldaat bij de poort hem niet wil binnenlaten. De…

sage uit 1966
 • koestal zit een schat verborgen.” Metien is ie vot. De andere dag vertelde de knecht alles aan de boer. Die zee: “Wie breekn
 • veuroln van de boer harn de schat verstopt en verzweegn veur de femilie; doarum harn de geestn gien rust had. Vandoar dan et
 • Voorouders van boer verzwijgen het verstoppen van een schat, waardoor hun geesten geen rust hebben en 's nachts lawaai
 • blijft staan. De geest vertelt dat in een muur een schat verborgen zit. Na het vinden van de schat is er nooit meer iets
 • boer
 • schat
 • Voorouders van boer verzwijgen het verstoppen van een schat, waardoor hun geesten geen rust hebben en 's nachts lawaai maken op het erf. Nieuwe knecht, met een in een zakdoek gewikkelde hooivork,…

sage uit 1933
 • vijandige krachten te wekken, en de schat, die men reeds in zijn bezit waant, dieper dan ooit in de aarde te doen verzinken. Met
 • boer
 • schat
 • Twee jongens uit Hedikhuizen proberen een geldkist uit de sloot te trekken. Als eentje een opmerking maakt schiet de kist uit hun handen en zinkt hij dieper weg in de modder, om nooit meer gevonden te…

sage uit 1933
 • No. 284. Ergens op de Zundertsche heide ligt een schat begraven, waar menigeen al naar gezocht heeft. Twee boeren
 • van blijdschap een vloek ontsnapte, die er wezen mocht. Tegelijk klonk een rommelende donderslag, en de schat verzonk tot
 • vijandige krachten te wekken, en de schat, die men reeds in zijn bezit waant, dieper dan ooit in de aarde te doen verzinken. Met
 • Twee boeren graven op de Zundertsche heide een schat op. Als ze hem bijna boven hebben ontsnapt een van de boeren van
 • blijdschap een vloek. Daarop klinkt een donderslag en de schat ontglipt ze en verzinkt diep in de heide.
 • boer
 • schat
 • Twee boeren graven op de Zundertsche heide een schat op. Als ze hem bijna boven hebben ontsnapt een van de boeren van blijdschap een vloek. Daarop klinkt een donderslag en de schat ontglipt ze en…

sage uit 1934
 • De verzonken schat Het moet gebeurd zijn in grijze, grijze tijden in het Noordbrabantsche Kempenland. In een ver
 • op de heide een schat in den grond verborgen. Het was een kostbare, rijke schat. Hoe was hij daar toch gekomen? Dat bleef
 • De verzonken schat
 • Men zei dat er op de Kempische heide een schat begraven lag. Twee arme boeren gingen 's nachts schatgraven. Op een
 • de kist zonk dieper in de heide dan ooit tevoren. De mannen vluchtten weg. De schat is blijven liggen als waarschuwing
 • boer
 • schat
 • Men zei dat er op de Kempische heide een schat begraven lag. Twee arme boeren gingen 's nachts schatgraven. Op een nacht stuitten ze op een kist. De duivel was in hen gevaren, ze waren blind van…

sage uit 1974
 • Oan 'e wei by 't spoar wenne in boer. Dy boer wie mei in jonge op it lân oan 't ploegjen, mei twa hynders foar de
 • boer hie 't neat to rûm en koe 't him net permittearje de jonge gean to litten. Sadwaende roun de boer achter de ploech en
 • toestemming naar de markt te gaan. Als de jongen weg is, vindt de boer bij het uitgraven van de ploeg een schat. De boer - die het
 • Een boerenknecht wil graag naar de markt, maar er moet geploegd worden. Als de ploeg vastloopt, krijgt hij van de boer
 • boer
 • schat
 • Een boerenknecht wil graag naar de markt, maar er moet geploegd worden. Als de ploeg vastloopt, krijgt hij van de boer toestemming naar de markt te gaan. Als de jongen weg is, vindt de boer bij het…

sage uit 1903
 • spookte. Geen mensch kon het er dan ook houden. Op laatst woonde er dan toch weer een boer in, maar die spokerij was ook hem
 • niet, toen er een oude soldaat, arm en grijs, aan de deur kwam bedelen. "Zoo," zei de boer, "nou zie ik dat het spreekwoord
 • Een boer woont in een boerderij waar het spookt. Als een oude soldaat komt bedelen, vraagt de boer of hij wil waken. Om
 • vinden niets en keren niet meer terug. De boer is tevreden en biedt de soldaat onderdak en beloning. De soldaat accepteert
 • boer
 • schat
 • Een boer woont in een boerderij waar het spookt. Als een oude soldaat komt bedelen, vraagt de boer of hij wil waken. Om middernacht ziet de soldaat zes spoken voorbij komen; hoge militairen die met…

sprookje uit 1804
 • Dertiende vertelling Daar was eenmaal een Boer die had drie zoons en de oudste en de jongste moesten 's nagts de
 • zoodadig. Nu daar wil ik wel reis een nacht wezen toen ging hij 's nachts op het kerkhof en zou de boer zijn koeijen hoeden en
 • Een boer heeft drie zonen. De middelste zoon doodt een reus die 's nachts altijd een schaap kwam stelen. Hij gaat op
 • kelder halen. De man kan uit de kamer ontsnappen en gaat naar een boer waar hij 's nachts op zijn hof blijft en op een deur
 • boer
 • schat
 • Een boer heeft drie zonen. De middelste zoon doodt een reus die 's nachts altijd een schaap kwam stelen. Hij gaat op reis om te leren wat angst is. Hij blijft een nacht op een kerkhof en gaat daar…

sprookje uit 2000
 • iedere keer naar de schoolmeester. Alle verhalen kende hij uit zijn hoofd. Op een dag kwam de rijkste boer door het dorp
 • scheen de dochter te zijn van de rijkste boer. "Hé, Obed! Jij hebt toch die kist gevonden? Jij hebt toch leren lezen? Jij
 • lezen, en de schoolmeester leert hem dat in de avonduren. Tijdens een feest van de rijkste boer van het dorp wordt hij
 • herkend als de vinder van de schat. Omdat hij nu alle verhalen uit zijn hoofd kent, begint hij ze te vertellen. Nu vindt hij
 • boer
 • schat
 • Een arme jongen vindt een schatkist, maar er blijken alleen vergeelde papieren in te zitten met woorden erop. De jongen neemt de kist mee naar de schoolmeester, en die ziet dat er allemaal verhalen in…

sprookje uit 1804
 • Zie onder Beeld voor een foto van 19 november 1932 van mevrouw E.J. Huizenga-Onnekes uit Ten Boer, die in Groninger
 • Er waren eens twee boeren. De rijke boer klaagt dat de koe van de arme boer in zijn land komt en slaat het dier dood
 • . In een bos jaagt de arme boer met het vel dieven op de vlucht en komt zo in bezit van hun geld. De rijke boer denkt dat
 • boer
 • schat
 • Er waren eens twee boeren. De rijke boer klaagt dat de koe van de arme boer in zijn land komt en slaat het dier dood. In een bos jaagt de arme boer met het vel dieven op de vlucht en komt zo in bezit…
1153.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0007.jpg
trijntjesoldaats-oud.jpg