Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

23 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • Trije frijers oan 't pankoekbakken Der wie ris in boer, dy hie oars gjin bern as ien dochter. It wie in kreas fanke en
 • dan weer netjes op in de pan. De tweede wil de eerste natuurlijk overtreffen. Hij gooit de pannekoek door de schoorsteen
 • boer
 • schoorsteen
 • Drie mannen dingen om de hand van een boerendochter, maar ze kan niet kiezen. Daarom wordt er een wedstrijd georganiseerd: Degene die het beste kan pannekoekbakken mag haar hebben. De eerste gooit de…

sprookje uit 1951
 • twa tofolle. Hwa fan dy jongemannen koe bliuwe? De boer sei: "Dy't it bêst pankoekbakke kin mei joun by myn dochter bliuwe
 • woe wis fan 'e saek wêze, en sokken, sei de boer, koe men allinne mar yn 't boerebidriuw brûke.
 • huwelijkskandidaat. De eerste jongen gooit de pannenkoek met een joviale zwaai door de schoorsteen en vangt hem buiten behendig weer op
 • jongen vraagt een pannenkoekmes en draait de bruine pannenkoek heel voorzichtig om. De boer geeft hem onmiddellijk
 • boer
 • schoorsteen
 • Drie vrijers dingen naar de hand van een boerendochter. Omdat het meisje maar met een van de jongens kan trouwen, besluit de vader een pannenkoekbakwedstrijd te organiseren. De jongen die de beste…

mop uit 1968
 • boer út 'e skoarstien helle, mar hy is ús eins hwat to swier. Wy kinne him eins net tille." Sy hienen him yn in sek. "Nou
 • en de sek iepen makken, siet der in deade keardel yn. Hoe moesten se dêr mei oan? "Wy hingje him yn 't spekhok by de boer
 • Van drie rovers is er één uitzonderlijk sterk. De twee minder sterke rovers ruilen een varken, dat ze bij een boer uit
 • de schoorsteen hadden gehaald, maar dat hen te zwaar is, om met een zak, waar volgens de andere, zeer sterke, rover een
 • boer
 • schoorsteen
 • Van drie rovers is er één uitzonderlijk sterk. De twee minder sterke rovers ruilen een varken, dat ze bij een boer uit de schoorsteen hadden gehaald, maar dat hen te zwaar is, om met een zak, waar…

sage uit 1973
 • As de earrebarre op 'e skuorrenael syn nêst hat jowt er hier. It earste aei dat er leit is foar de boer, dat smyt er
 • Als een ooievaar een nest heeft op de schoorsteen, betaalt hij daarvoor huur: het eerste ei, dat is voor de boer en dat
 • boer
 • schoorsteen
 • Boer - van der Berg, Rinskje de
 • Als een ooievaar een nest heeft op de schoorsteen, betaalt hij daarvoor huur: het eerste ei, dat is voor de boer en dat wordt naar beneden gegooid.

sprookje uit 1973
 • Yn Ruslân wennen froeger in boer en in boerinne. Dy minsken buorken al mar achterút. It gong har sa min dat op 't lêst
 • rekken se al har fé kwyt en hâldden se allinne mar mear in hynder en in koe oer. Mar de need wie sa great, dat de boer moest
 • . Het geweten van de boer en boerin gaat opspelen als ze enige tijd in het gat liggen, waarna ze in de schoorsteen worden
 • Boer laat zich bij verkoop van paard en koe foppen door drie mannen die beweren dat het paard een koe is en andersom
 • boer
 • schoorsteen
 • Boer laat zich bij verkoop van paard en koe foppen door drie mannen die beweren dat het paard een koe is en andersom. De boer en boerin foppen de mannen door een wonderhoed waarmee in cafés kan…

sprookje uit 1804
 • zij een wijl tijd geloopen hadden, kregen zij ook honger. Toen dachten zij dat als de musch in den schoorsteen vloog en
 • maakte de strik van het spek los en dat de hond dan over de achterdeur heen spronk en vong het spek onder den schoorsteen en
 • Een hond en een mus gaan erop uit. Om aan eten te komen spreken ze af dat de mus het spek in de schoorsteen losmaakt en
 • dat de hond het onder de schoorsteen opvangt. Dit plan lukt en ze gaan in een wagenspoor liggen en eten zich zo rond dat
 • boer
 • schoorsteen
 • Een hond en een mus gaan erop uit. Om aan eten te komen spreken ze af dat de mus het spek in de schoorsteen losmaakt en dat de hond het onder de schoorsteen opvangt. Dit plan lukt en ze gaan in een…

sage uit 2006
 • Hoeveel Goden zijn er? Een boer uit Bakel kwam eens te Rome en werd door den Paus in verhoor ontvangen. Deze vroeg hem
 • Bosch, op het einde wereld, in een land, waar men zijn aarde brandt, zijn paarden eet, waar men door de schoorsteen in huis
 • De Paus vroeg aan een boer waar hij vandaan kwam. Nadat de boer had uitgelegd dat het is waar de man met de meid en de
 • knecht met de vrouw slaapt antwoorde de Paus: "Maledicta Bakelorum" (slecht Bakel). Daarop vroeg hij of de boer gelovig was
 • boer
 • schoorsteen
 • De Paus vroeg aan een boer waar hij vandaan kwam. Nadat de boer had uitgelegd dat het is waar de man met de meid en de knecht met de vrouw slaapt antwoorde de Paus: "Maledicta Bakelorum" (slecht…

sage uit 1962
 • Bij een boer stonden de pullen op de schoorsteen te dansen. Buiten zal het ook wel gespookt hebben. Daar hebben de
 • Bij een boer in en om de boerderij spookte het. Daar zijn de witte paters het land komen wijden.
 • boer
 • schoorsteen
 • Bij een boer in en om de boerderij spookte het. Daar zijn de witte paters het land komen wijden.

sage uit 1962
 • Bij een boer in Lopik was de vrouw heel ziek. De boer liet de dokter komen. De ziekte werd steeds erger en de boer
 • was er geen mens. Dat gebeurde met verschillende deuren van de kamer gelijk. De poppen en de pullen op de schoorsteen
 • De vrouw van een boer was ziek en de boer liet een strijkster komen, dit hielp in eerste instantie. Als de pastoor
 • boer
 • schoorsteen
 • De vrouw van een boer was ziek en de boer liet een strijkster komen, dit hielp in eerste instantie. Als de pastoor langskwam verstopte de strijkster zich snel. De vrouw genas echter niet. In huis…

mop uit 1901
 • schoorsteen." "O, wat heb ik een buikpijn," zei de vrouw, "ik moet naar bed, ik moet naar bed." Zij droop af. De boer kreeg de
 • Een boer bezocht geregeld iedere verkooping. Als hij dan weg was, kwam de burgemeester zijn vrouwtje troosten. Op een
 • in de schoorsteen staat. De boer wil ook leren toveren, maar de soldaat zegt dat dat alleen kan als de duivel in huis is
 • Terwijl de boer naar verkopingen gaat bezoekt de burgemeester zijn vrouw. Op een avond met slecht weer besluit een
 • boer
 • schoorsteen
 • Terwijl de boer naar verkopingen gaat bezoekt de burgemeester zijn vrouw. Op een avond met slecht weer besluit een soldaat bij de boer te overnachten, maar gaat verder als hij de vrouw en haar bezoek…

sage uit 1976
 • Do moatst mar goed pine ha Lange jierren ferlyn is it bard te Aldeboarn, dat der by in boer dy't in stik of tsien
 • suver lulk, mar dat koe de boer neat skille; hy woe se net foar minder misse as de priis dy't er frege. Mar de keapman wie
 • Een koopman wil graag de varkens van een boer kopen. De boer wil ze echter niet verkopen voor de prijs die de koopman
 • biedt. Een tijd later worden alle varkens ziek en sterven. De boer gaat naar de duiveluitbanner en vraagt deze om hulp. Hij
 • boer
 • schoorsteen
 • Een koopman wil graag de varkens van een boer kopen. De boer wil ze echter niet verkopen voor de prijs die de koopman biedt. Een tijd later worden alle varkens ziek en sterven. De boer gaat naar de…

personal narrative uit 1962
 • rook. Men weet dit aan regen. De boer zette 'n ladder in de schouw, tastte met 'n lange stok door de schoorsteen en vond
 • 'n Ongetrouwde alleenwonende boer had in de voormiddag bij de smid z'n paard laten beslaan. In 't naar huis gaan
 • Met een ongetrouwde alleenwonende boer wordt de spot gedreven door de schoorsteen dicht te maken zodat er rook in huis
 • boer
 • schoorsteen
 • Met een ongetrouwde alleenwonende boer wordt de spot gedreven door de schoorsteen dicht te maken zodat er rook in huis komt. Later, als hij een café beginnen wil, slaan de bezoekers in plaats van te…

mop uit 1901
 • Een boer had de gewoonte om geregeld iedere verkooping bij te wonen. Als hij dan weg was kwam even geregeld de
 • ver, of hij kwam den boer tegen. Door het slechte weer was de verkooping uitgesteld, want er waren geen gegadigden
 • Een boer gaat vaak naar een verkoping. Als hij weg is, komt de burgemeester met zijn vrouw scharrelen. Een keer met
 • slecht weer gaat de boer op pad. Een soldaat wil juist de boer bezoeken om er te kunnen overnachten. Door het raam ziet hij
 • boer
 • schoorsteen
 • Een boer gaat vaak naar een verkoping. Als hij weg is, komt de burgemeester met zijn vrouw scharrelen. Een keer met slecht weer gaat de boer op pad. Een soldaat wil juist de boer bezoeken om er te…

sage uit 1881
 • buten 't dorp stond. Gien boer wol heur in huus hebben en gien minsche kwam bij heur; want zee kon tooveren! Nou is ze al
 • boer
 • schoorsteen
 • Iedereen in het dorp was bang voor een 80-jarige vrouw, die kon toveren (een van haar gekregen appel werd tot een pad), alleen Jan Japiks' vrouw Engel, een naam haar gegeven door de schoolmeester, die…

sprookje uit 1800
 • Van 'n vent dei nait wis wet bang weez'n was. Was ainmoal 'n boer mit drei zeuns. Olste en jongste môz'n 's nachts op
 • nacht weez'n," zee vent. "Allerbestig goud," zee boer, "den kens tegeliek op mien kôi'n paz'n." "Da's ofsprook'n," zee vent
 • Van een boer met 3 zonen wordt elke nacht een schaap gestolen toit de middelste waakt en de zwarte kerel met een vaatje
 • . In de derde nacht brengt het tijdens het pannekoeken bakken uit de schoorsteen vallende spook hem naar de kelder, waar 3
 • boer
 • schoorsteen
 • Van een boer met 3 zonen wordt elke nacht een schaap gestolen toit de middelste waakt en de zwarte kerel met een vaatje brandewijn dronken voert en de kop afsnijdt. Dan trekt hij de wereld in om te…

mop uit 1752
 • vreden. Met een zo komt haar Heer ten huize ingetreden, Hy zet zig by den haard, en kykt ter schoorsteen in. [p. 85] Hy
 • Een boer hangt een wintervoorraad vlees in de schoorsteen en vertelt de meid dat het bestemd is voor Pasen. Als er een
 • bedelaar haar daar ook driemaal mee kennismaken, al zegt hij dat het gaat om een ding genaamd Achterdocht. De boer is furieus
 • boer
 • schoorsteen
 • Een boer hangt een wintervoorraad vlees in de schoorsteen en vertelt de meid dat het bestemd is voor Pasen. Als er een bedelaar langs komt, neemt de meid aan dat dit Pasen is en geeft veel vlees mee.…

mop uit 1944
 • een grote ham onder de schoorsteen hangen. "Boer, zo sprak hij, ik heb den Bosjewiek aan het Oostfront bestreden, en ben
 • Een Duitse soldaat, die invalide was en in een wagentje reed, kwam een keer terecht bij een Friese boer. Hier zag hij
 • Een Duitse invalide wilde van een boer een stuk ham hebben, maar moest daarvoor eerst een antwoord geven op de vraag
 • wat het verschil is tussen het nationaal-socialisme en egoïsme. Na advies te hebben gevraagd keert hij terug naar de boer
 • boer
 • schoorsteen
 • Een Duitse invalide wilde van een boer een stuk ham hebben, maar moest daarvoor eerst een antwoord geven op de vraag wat het verschil is tussen het nationaal-socialisme en egoïsme. Na advies te…

sprookje uit 1799
 • 12. Hoeveel Goden zijn er? Een boer uit Bakel kwam eens te Rome en werd door den Paus in verhoor ontvangen. Deze vroeg
 • Bosch, op het einde wereld, in een land, waar men zijn aarde brandt, zijn paarden eet, waar men door de schoorsteen in huis
 • Boer vertelt paus dat hij uit een land komt waar de aarde wordt gebrand, paarden worden gegeten, de knecht bij de vrouw
 • slaapt en de man bij de meid, men het huis binnenkomt door de schoorsteen. Het antwoord op de vraag van de paus hoeveel goden
 • boer
 • schoorsteen
 • Boer vertelt paus dat hij uit een land komt waar de aarde wordt gebrand, paarden worden gegeten, de knecht bij de vrouw slaapt en de man bij de meid, men het huis binnenkomt door de schoorsteen. Het…

sage uit 1968
 • ’n keer doch den boer: “Dor mot ik toch es meer van wete”. En hé’j zèj tege d’aandre ien huus: “We zullen ’m es ’n keer
 • nie loate goan”. Den aandren oavend wou de knech wer weg. Mar toe hiele den boer en d’aandere ’m vas. De kjel ging toe
 • Een boerenknecht moet 's avonds altijd ergens heen. De boer besluit hem een avond vast te houden, om te kijken wat er
 • boer
 • schoorsteen
 • Een boerenknecht moet 's avonds altijd ergens heen. De boer besluit hem een avond vast te houden, om te kijken wat er gebeurt. Als hij dit doet gaat de knecht tekeer als een wilde. Dan verschijnt er…

sprookje uit 1804
 • Dertiende vertelling Daar was eenmaal een Boer die had drie zoons en de oudste en de jongste moesten 's nagts de
 • zoodadig. Nu daar wil ik wel reis een nacht wezen toen ging hij 's nachts op het kerkhof en zou de boer zijn koeijen hoeden en
 • Een boer heeft drie zonen. De middelste zoon doodt een reus die 's nachts altijd een schaap kwam stelen. Hij gaat op
 • schoorsteen komt vallen. Er verschijnt weer een tafel met heren die hem naar een kamer brengen en drie kisten met schatten uit een
 • boer
 • schoorsteen
 • Een boer heeft drie zonen. De middelste zoon doodt een reus die 's nachts altijd een schaap kwam stelen. Hij gaat op reis om te leren wat angst is. Hij blijft een nacht op een kerkhof en gaat daar…

sprookje uit 1804
 • wijltijd gelopen hadden kregen zij ook honger. Toen dachten zij dat als de musch in de schoorsteen vloog en maakte de strik van
 • het spek los en dat de hond dan over de achterdeur heen spronk en vong het spek onder de schoorsteen en toen ging dat aan
 • Een hond en een mus gaan erop uit. Om aan eten te komen spreken ze af dat de mus het spek in de schoorsteen losmaakt en
 • dat de hond het onder de schoorsteen opvangt. Dit plan lukt en ze gaan in een wagenspoor liggen en eten zich zo rond dat
 • boer
 • schoorsteen
 • Een hond en een mus gaan erop uit. Om aan eten te komen spreken ze af dat de mus het spek in de schoorsteen losmaakt en dat de hond het onder de schoorsteen opvangt. Dit plan lukt en ze gaan in een…
HondDood.jpg
Soldaats1.jpg
Soldaats2.jpg

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Ik ken wel een verhaal over een inbreker die klem komt te zitten in de schoorsteen. Maar die had dus geen Sint- of
 • kerstmannenpak aan of zo. Hij dacht dat hij wel kon inbreken op de ouderwetse manier, via de schoorsteen. Nou was het nog een vrij
 • Onder Beeld een scène uit een Amerikaanse strip waarin vader verkleed als de kerstman in de schoorsteen blijft steken
 • Een man probeert in te breken via de schoorsteen, maar komt bij de heupen klem te zitten. Door overmatig drankgebruik
 • tijdelijk onderbroken bloedtoevoer. Iets soortgelijks overkwam een dronken vader die verkleed als Sinterklaas in de schoorsteen
 • boer
 • schoorsteen
 • Een man probeert in te breken via de schoorsteen, maar komt bij de heupen klem te zitten. Door overmatig drankgebruik valt hij ook nog in slaap. De volgende dag moet hij naar het ziekenhuis, omdat…
210.jpg

sprookje uit 1800
 • tijdlang geloopen hadden kregen ze honger en de musch zei: "Ik weet raad. Hier dichtbij woont een boer. Als ik nu in den
 • schoorsteen vlieg en den strik van het spek losmaak en gij springt over de achterdeur en vangt het spek onder den schoorsteen op
 • Een hond en een mus gaan erop uit. Om aan eten te komen spreken ze af dat de mus het spek in de schoorsteen losmaakt en
 • dat de hond het onder de schoorsteen opvangt. Dit plan lukt en ze gaan in een wagenspoor liggen en eten zich zo rond dat
 • boer
 • schoorsteen
 • Een hond en een mus gaan erop uit. Om aan eten te komen spreken ze af dat de mus het spek in de schoorsteen losmaakt en dat de hond het onder de schoorsteen opvangt. Dit plan lukt en ze gaan in een…
HAKBIJL.JPG