Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

34 resultaten voor ""

mop uit 1903
 • waar, zolang de mensen nog helemaal beduusd waren van de schrik. Dan pakte Japik vlug de vrouwen haar oorijzers en andere
 • Rover Japik Ingberts was in staat om op een rijdend rijtuig te springen en de boer en boerin vliegensvlug te beroven
 • boer
 • schrik
 • Rover Japik Ingberts was in staat om op een rijdend rijtuig te springen en de boer en boerin vliegensvlug te beroven van hun horloge en oorijzer. Daarna groette hij netjes en was weer verdwenen.

mop uit 1966
 • fierder en op it lêst wienen se wol trije ûren fan hûs. Dêr wenne in boer, dêr hie Jan kunde oan. Jan sei tsjin Griet: "Dêr
 • matte wy fannacht mar bliuwe. De berntsjes matte har sa lang mar rêdde." It jounmiel stie ré en de boer en de boerinne
 • naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet weer zoveel moest eten als de vorige keer
 • deur liet vallen, renden de rovers van schrik weg. Jan en Grietje kwamen de boom uit en gingen met het achtergelaten geld
 • boer
 • schrik
 • De arme Jan en Grietje en hun zes kinderen zaten op een avond met lege magen bij het vuur. De ouders gingen op zoek naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet…

sage uit 1980
 • Getrouwd met een heks Een boer kreeg een zoon. Het kind was bij de geboorte goed gezond, maar na een paar dagen scheen
 • , die nog maar kort in dienst was, Abe. Na verloop van tijd zei de boer tegen zijn vrouw: "Het is toch vreemd, dat Fokke
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de
 • de zoon van de boer is. Hij moet boeten omdat de boerin te veel geld laat betalen voor de boter. De knecht laat haar
 • boer
 • schrik
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de knecht, maar die zegt onschuldig te zijn. De knecht komt thuis en ziet zijn vrouw…

mop uit 1970
 • BOER KREKEL DIE KON WAARZEGGEN Er was eens een boer, die zich voor waarzegger uitgaf, maar hij wist evenmin iets van
 • werd ontboden, was boer Krekel erg benauwd, maar hij durfde natuurlijk niet te weigeren en meldde zich aan het hof. De
 • Boer Krekel die kon waarzeggen
 • Dit verhaal bij Sinninghe gaat terug op de bewerking van G.J. Boekenoogen die hij onder de titel `Van den boer die kon
 • Boer Krekel geeft zich ten onrechte uit voor waarzegger. Hij wordt ontboden bij de koning die een ring kwijt is. De
 • boer krijgt de opdracht binnen drie dagen de vindplaats van de ring te achterhalen, anders zal hij als bedrieger gestraft
 • boer
 • schrik
 • Boer Krekel geeft zich ten onrechte uit voor waarzegger. Hij wordt ontboden bij de koning die een ring kwijt is. De boer krijgt de opdracht binnen drie dagen de vindplaats van de ring te achterhalen,…

sprookje uit 1970
 • witte!" Door dat geroep werd de boer wakker en sloeg alarm en de gauwdieven, die begrepen dat hun kans verkeken was, gingen
 • er vandoor. Klein Duimpje verschool zich onder het voer, dat voor de koe bestemd was. Toen de boer in de kelder kwam, zag
 • dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid welke kaas ze willen hebben. De boer komt
 • terecht. Daar zingt hij. De knecht en de meid denken dat de koe betoverd is. De boer slacht de koe. Dan horen ze weer een stem
 • boer
 • schrik
 • Een echtpaar krijgt een heel klein mannetje. Ze verhuizen en raken het mannetje kwijt. Drie dieven vinden hem en willen dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid…

mop uit 1889
 • witte massa, met een vreeselijk gekraak en gebrul, uit de takken neder: de boer was van schrik naar beneden gestort...! Doch
 • den dood op het lijf gejaagd, toen eindelijk een andere boer, die den moed niet zoo spoedig in zijn laerzen liet zinken
 • , valt de boer van schrik naar beneden. De knecht neemt hierop de benen.
 • voorbijgangers de stuipen op het lijf. Een boer besluit om het spook zelf eens bang te maken. Met een wit laken over zijn hoofd klimt
 • boer
 • schrik
 • Een boerenknecht speelt af en toe voor spook door een wit hemd over zijn kleren aan te trekken. Hij jaagt hiermee voorbijgangers de stuipen op het lijf. Een boer besluit om het spook zelf eens bang te…

sprookje uit 1889
 • De schuur van Hamelgem Te Ophem op de Hamelgem-hoeve leefde eens een boer, die sedert lang eene nieuwe schuur wenschte
 • de Booze stond in persoon vóor den verschrikten boer. Van onder zijnen langen, zwarten mantel kwamen een paar
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een
 • schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen overeen dat de duivel voor het kraaien van
 • boer
 • schrik
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen…

sprookje uit 1889
 • . Onderwege spraken zij van den oogst, en de boer vertelde zijne belemmering. De heer bood hem aan, eene groote schuur te maken
 • ; doch de boer moest deze seffens gebruiken, en met spijt moest hij het aanbod afslaan. Toen de heer hem vertelde, dat de
 • Een boer is op zoek naar een plek om zijn graan in op te bergen. Hij komt een heer tegen die hem aanbiedt een schuur
 • voor hem te bouwen voordat de haan de volgende dag kraait, in ruil voor zijn beste schat. De boer stemt toe, maar hoort dan
 • boer
 • schrik
 • Een boer is op zoek naar een plek om zijn graan in op te bergen. Hij komt een heer tegen die hem aanbiedt een schuur voor hem te bouwen voordat de haan de volgende dag kraait, in ruil voor zijn beste…

broodjeaapverhaal uit 1971
 • was schijndood. De koster sterft van schrik.
 • boer
 • schrik
 • Een rijke vrouw wordt bijgezet in de familiegrafkelder onder de kerk. 's Nachts sluipt de koster naar binnen en berooft de vrouw van haar juwelen. Als hij met een mes haar vinger begint door te…

mop uit 1973
 • Jan en Tryn wienen by de boer to iten. Jan iet him altyd to barsten en dat wie Tryn to raer. Tryn sei: "As my tinkt
 • trape de houn him op 'e foet. Jan hie noch in protte honger fansels. Se útfanhûzen dêr ek by de boer en Jan koe dy nachts
 • Jan en Trijn aten bij de boer. Omdat Jan altijd te veel at zou Trijn hem op de voet trappen als ze het genoeg vond. Hij
 • drinkvat en kwam doorweekt met natte sokken op de slaapkamer terug. Van schrik liet zijn vrouw een wind. Jan: je hoeft niet te
 • boer
 • schrik
 • Jan en Trijn aten bij de boer. Omdat Jan altijd te veel at zou Trijn hem op de voet trappen als ze het genoeg vond. Hij was maar net begonnen of de hond trapte op zijn voet, en Jan stopte met eten.…

sage uit 1944
 • herfst gevolgd met weldra kil en stormachtig weer. Menige boer die in de deemster van de kanten van Puth terugkeerde, had in
 • schrik, als hij bij den Sjaak dicht bij de kerk enige 'êlskes' naar binnen had gewipt. Ja, bij den Sjaak, daar kwamen nu de
 • boer
 • schrik
 • Een man wordt op zijn rug gesprongen door een weerwolf en moet hem tot halverwege de berg dragen. Hij bedenkt hem bloed te doen laten, waar hij gedoopt is. Tis de smid sleept de rugplakker, hem bij de…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy wenne yn Bûtenpost. Dy wie de freeds nei stêd ta om dêr fé to forhandeljen. Hy hie hwat to djip yn
 • boer wol goed. Hy rekke dêr op bêd en hy slepte al gau as in okse. Dat kaem ek mei fan 'e drank fansels. Doe yn 'e nacht
 • Een boer ging op vrijdag altijd naar de stad om vee te verhandelen. Hij had eens te veel gedronken en de laatste trein
 • gemist. Hij zocht een logement waar nog maar een kamer was, die hij moest delen met een neger. De boer sliep direct, en
 • boer
 • schrik
 • Een boer ging op vrijdag altijd naar de stad om vee te verhandelen. Hij had eens te veel gedronken en de laatste trein gemist. Hij zocht een logement waar nog maar een kamer was, die hij moest delen…

sage uit 1970
 • 3.25. Te Steensel ging een boer zijn paard uit de weide halen toen hij onderweg een zwarte kater op een paal zag
 • zitten. Plotseling zeide de kat tot den boer wä hed-de 'ne zwarte kovelet. Ik wou dä ge'r stront inhad, antwoordde de boer
 • Zwarte kater vraagt boer die hem spottend antwoord geeft dat te herhalen. Zodra de boer de kat wil slaan wordt hij
 • boer
 • schrik
 • Zwarte kater vraagt boer die hem spottend antwoord geeft dat te herhalen. Zodra de boer de kat wil slaan wordt hij belaagd door zoveel katten dat hij er niet tegen op kan. Hij vlucht zonder paard naar…

sage uit 1883
 • augenblik i mirakel gedouë. En den berreg die blif oän 't verwè en op disen dag stubbel 'et er nog; en de regièrung krig schrik
 • boer
 • schrik
 • Knecht die na beschuldiging van het stelen van een mes dreigt de boerderij in brand te steken, wordt berecht en zal worden opgehangen. Op het laatste moment vraagt de knecht het woord, zeggend dat…

sage uit 1889
 • het Paardskerkhof en ligt dicht bij het dorp Veldhoven naast den grintweg. Men heeft mij nog verzekerd, dat een boer, die
 • kruisen, op eens met schrik bemerkte, dat zijn paard over heel zijn lijf en leden beefde, plotseling stilstond en geen voet
 • het paard gebruikt worden om de doden te begraven. Zodra de ziekte is verdwenen is blijft het paard weg. Boer die op een
 • boer
 • schrik
 • De verschijning 's avonds van een wit paard betekent in de tijd van pest een nieuw sterfgeval. Nadat een bedevaart kan het paard gebruikt worden om de doden te begraven. Zodra de ziekte is verdwenen…

sage uit 1978
 • tot hun grote schrik in plaats van een gouden beker ieder een doodskop in de hand. De boer en zijn knecht waren door dit
 • In Eksel, een dorpje in de Belgische Kempen, zat eens op een avond een boer met zijn knecht te drinken in een herberg
 • Een boer en zijn knecht gaan om middernacht naar een spookkasteel, waar zij de uitnodiging van een voornaam heer om een
 • boer
 • schrik
 • Een boer en zijn knecht gaan om middernacht naar een spookkasteel, waar zij de uitnodiging van een voornaam heer om een glas wijn te drinken, aannemen. Als om zes uur het Angelus slaat voelen de…

sage uit 1978
 • In Aalst woonde vroeger een boer die een dochter had, die iedere avond met de meiden meeging om de koeien te melken
 • was. Nog helemaal overstuur van schrik vertelde het meisje wat haar overkomen was. Toen de meiden klaar waren met het
 • boer
 • schrik
 • Spookverschijning is iemand die bij leven de belofte heeft gedaan om een bedevaart naar Kevelaer te ondernemen, maar niet is nagekomen. De verschijning vraagt aan een meisje dat in zijn plaats te…

sage uit 1979
 • vertellen. De boer en de boerin hoorden het dikwijls, doordat hun bedstee tegen die klopmuur aanstond. Het was de muur tussen de
 • hen met zijn holle ogen doordringend aankeek. Vader en zoon staarden verlamd door schrik, het spook aan en waggelden
 • is gevonden. De boer en zijn zoon gaan op wacht zitten, om twaalf uur 's nachts komt een spook, waarop de mannen vluchten
 • boer
 • schrik
 • Op een boerderij is 's nacht kloppen te horen, wat kan duiden op een spook die moet ronddwalen tot een verborgen schat is gevonden. De boer en zijn zoon gaan op wacht zitten, om twaalf uur 's nachts…

sage uit 1978
 • voor een gast zal sturen. Die zul je niet afwijzen.’ En ja hoor. Tot grote schrik van de boer kroop er de volgende dag een
 • Heksen en gedaanteverwisseling In Helvoirt woonde vroeger een welgestelde boer die bijzonder gierig was. Op zekere dag
 • Vrouw die geen eten krijgt van een rijke boer dringt als slang zijn huis binnen. De slang verdwijnt als de pastoor drie
 • maal zegenend met wijwater rond het huis gaat. Het vergaat de boer steeds slechter en hij sterft in armoede.
 • boer
 • schrik
 • Vrouw die geen eten krijgt van een rijke boer dringt als slang zijn huis binnen. De slang verdwijnt als de pastoor drie maal zegenend met wijwater rond het huis gaat. Het vergaat de boer steeds…

sage uit 1965
 • bé’j ’n boer veuron ien Duitsland. Dor proate ze hos net ender es ien Gendt. Op ’n kersoavend zèj den boer: “Vannach um
 • gaauw nor ’t kerkhof”. Den bouwmeister schrok hèvig. Hé’j wier bar bang. En smiddags on toffel zèj hé’j tegen den boer: “Ik
 • knecht werken bij een boer in een dorp verderop. Als hij voor deze boer een dier naar zijn oude baas moet brengen valt hij
 • boer
 • schrik
 • In de kerstnacht kunnen dieren praten. Een boerenknecht die dit niet gelooft gaat in de kerstnacht boven de stal de wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal…

sage uit 1965
 • boer
 • schrik
 • Vroeger werd wel gezegd dat de paarden in de kerstnacht om twaalf uur konden praten. Twee knechten van een boerderij willen een grap uithalen met een andere knecht en vertellen hem dat de paarden…

sage uit 1925
 • het gezicht kregen, viel hen de schrik van het lijf en durfde Helmes aan zijn baas te vragen, wie zij dan wel gezien
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man
 • gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige opziener van de graafwerkzaamheden van een
 • boer
 • schrik
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige…

sage uit 1967
 • . Ik ben d'r dan ok naor toe gegaon um d'r onder te klappe. Mar daor diejen boer ha d'r schrik van. Mar toen ie gewir moch
 • De heksen van Balsvoort Gienderwijd op Balsvoort hadde 'n boer - hoe hiet ie eigeluk ok wir - hij wonde daor, 't was
 • boer
 • schrik
 • Op Balsvoort woonde een paar boeren. Je had er drie boerderijen. In één van die boerderijen had de eigenaar een geweer. Bij zijn boerderji kwamen namelijk regelmatig heksen bij elkaar. Hij mocht met…

sage uit 1974
 • keunsten safolle oerwûn hawwe, dat er begjinne koe te buorkjen. Doe hat er neffens guon boer west op 'e pleats fan âlde Jan
 • boer in kear de deaskrik op it liif jage. Der wie in earrebarrenêst op 'e pleats en doe tovere Imke de boer syn beide bern
 • heeft ook een zoon, Durk, die zijn vader is opgevolgd in de tovenaarskunst. Imke heeft een poosje gewerkt bij een boer. Hij
 • heeft de boer een keer heel erg laten schrikken. Imke heeft de twee kinderen van de boer in een ooievaarsnest getoverd. De
 • boer
 • schrik
 • Imke is een goochelaar. Volgens sommigen is hij zelfs een tovenaar. Waar hij precies vandaan komt weet niemand. Hij heeft ook een zoon, Durk, die zijn vader is opgevolgd in de tovenaarskunst. Imke…

sage uit 1957
 • boer
 • schrik
 • Een paar kwajongens halen een grap uit met een veulen. Ze binden een zware brijpot gevuld met stenen en ijzer om het nek van het veulen, en jagen het op door het dorp. Ze doen dit omdat vele…