Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

101 resultaten voor ""

legende uit 1982
 • boer
 • slaan
 • Een ridder wordt verliefd op de heilige Gertrudis. Omdat Gertrudis echter heeft gekozen voor een maagdelijk leven, kan zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel…

mop uit 1998
 • Op het platteland lopen een hoop toeristen rond. Op een dag belt er één aan bij de boer, met de vraag of hij van het
 • toilet gebruik mag maken. De boer, toeristen moe, vindt het allang best en loopt met de toerist naar een houten huisje op het
 • Toerist gaat naar het toilet bij de boer op zijn erf, maar er is geen toiletappier. Leuk voor de toerist, zegt de boer
 • , want het is authentiek. Maar uiteindelijk moet de toerist zijn kont met zijn handen afvegen, waarna de boer er een flinke
 • boer
 • slaan
 • Toerist gaat naar het toilet bij de boer op zijn erf, maar er is geen toiletappier. Leuk voor de toerist, zegt de boer, want het is authentiek. Maar uiteindelijk moet de toerist zijn kont met zijn…

sage uit 1966
 • Oan 'e Simmerdyk wenne in boer, dy hie in hynder. Dat beest hie altyd sa'n lêst fan 'e nachtmerje, dat hy hie elke
 • lapt," sei de boer, "dan stuts ik har mei de foarke yn 'e bealch."
 • zweet dreef. De boer zei: "Ik zou wel eens willen weten welk vrouwmens hem dit lapt; dan steek ik haar met de vork in het
 • boer
 • slaan
 • Een paard had altijd zo'n last van nachtmerries dat er elke morgen klitten en knopen in zijn manen zaten en hij in het zweet dreef. De boer zei: "Ik zou wel eens willen weten welk vrouwmens hem dit…

sage uit 1966
 • Us beppe hie har de maeijes yn Oerterp as faem forhierd by in boer. Pake Harm hie doe al forkearing mei har. Op in
 • boer
 • slaan
 • De kwade zit bij een plank over een sloot, er zijn al mensen verdronken. Man trekt zich niets van waarschuwingen aan, maar neemt een knuppel mee. Bij de plank ziet hij een witte geest. Hij gaat…

sage uit 1966
 • Pake Harm wenne as jonge al by de boer. Jouns nei 't ôfljochtsjen die de boer alle doarren fêst. Ek dy fan pake syn
 • keammerke. Dy slepte boven de sliepkeamer fan 'e boer en de boerinne. Yn 'e nacht hearde pake dat der dieven wienen. Hy hearde
 • Knecht hoort 's nachts dat dieven proberen stenen uit de muur te slaan. Zijn kamerdeur zit op slot, maar door met de
 • voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De rovers merken onraad en vluchten.
 • boer
 • slaan
 • Knecht hoort 's nachts dat dieven proberen stenen uit de muur te slaan. Zijn kamerdeur zit op slot, maar door met de voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De…

mop uit 2000
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt
 • , verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later door de boer worden gevonden. Hij brengt de vissen
 • boer
 • slaan
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt, verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later…

sprookje uit 1889
 • vroegen een nachtverblijf. "Goed," zeide de boer, "komt maar binnen!" Toen ze nu geëten hadden, wees de boer hun eene
 • reisschoenen, dat de boer, het gedruis moede, op 't laatst met eenen dikken kluppel langs den zolder kwam gekuierd. "Komaan," dacht
 • een slaapplaats op zolder en de Heer ligt vooraan. St. Pieter maakt zoveel lawaai dat de boer er met zijn knuppel aankomt
 • de Heer dat hij maar achter moet gaan liggen. Dit keer slaat de boer echter op de achterste los, zodat de Heer twee keer
 • boer
 • slaan
 • Onze Lieve Heer gaat samen met St. Pieter op reis. Ze krijgen toestemming in een boerderij te overnachten. Ze krijgen een slaapplaats op zolder en de Heer ligt vooraan. St. Pieter maakt zoveel lawaai…

sprookje uit 1889
 • nachts met stokken op den grond te slaan. "En waarom doet gijlie dat?" vroeg hij. "Weet ge dat niet? Het is, om den dag te
 • te slaan. De man verkoopt zijn haan voor veel geld. De zoon met de dorsvlegel komt in een streek waar de mensen het graan
 • mensen de aren met een kruisboog eraf schieten. Hij krijgt veel geld voor zijn sikkel. Een boer snijdt er per ongeluk een
 • boer
 • slaan
 • Een weduwe heeft drie zonen. Als ze sterft laat ze hen niets anders na dan een haan, een dorsvlegel en een zeis. De zoon die de haan krijgt, gaat op reis en komt in een land, waar de mensen de dag…

sprookje uit 1889
 • hoeve, waar hij vroeg, om te overnachten. Dit werd hem toegestaan, en men wees hem eene plaats op den zolder. De boer was
 • lekkernijen geëten hadden, kwam de boer op het erf. De pachteres herkende hem aan zijnen stap, en stak alles spoedig in de kas
 • lekkere dingen bakt en de pastoor ontvangt. Als ze de boer horen aankomen stopt de vrouw alles in de kast en de pastoor gaat
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • boer
 • slaan
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

mop uit 1967
 • bêd fan syn maet net wer fine. Hy kom by 't forkearde bêd tolânne, dêr't de boer slepte. Dy lei mei syn achterwurk oer de
 • rânne fan 't bêd hinne. Dat seach hy foar 't gesicht oan. Hy hâldde de brijpot der by. De boer liet in wyn. "Hoechst net to
 • kwam, belandde hij per ongeluk bij het bed van de boer. Diens achterwerk hield de poep voor zijn gezicht en hij hield de
 • pan erbij. De boer liet een wind, en de poep zei beledigd dat hij niet zo hard hoefde te blazen, omdat het helemaal niet
 • boer
 • slaan
 • Twee poepen hadden 's avonds in bed nog zo'n honger, dat een van hen eruit ging om de brijpot te halen. Toen hij terug kwam, belandde hij per ongeluk bij het bed van de boer. Diens achterwerk hield de…

sage uit 1970
 • aovend had dén boer gezeid: "Grarus, gi'j mot petroalie hale". Toe geet e petroalie hale ien een bierfles. En hi'j geet taor
 • boer
 • slaan
 • Een man moet 's avonds laat petroleum halen in een biefles, ziet op het pad een weerwolf, slaat hem met de fles op de kop. 's Morgens ziet hij, dat de andere knecht de hele kop kapot heeft. Die is nu…

sage uit 1968
 • by de boer in hokling slachte. 't Wie al joun en 't wie donker. Doe sei de boerinne: "Och hearink, nou ha wy 't sâlt
 • elkoar: "Nou mat dat fanke us bang makke wurde." De boer gong hinne en die it koefel om fan it hokling dat slachte wie, mei
 • de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met de koeiekop op zijn eigen hoofd. Zo
 • de knecht eropuit, en toen bleek de boer dood in het vel op de dam te liggen.
 • boer
 • slaan
 • Een boerenechtpaar wilden hun meid eens flink aan het schrikken maken. Ze hadden net een jonge koe geslacht, en lieten de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met…

sage uit 1968
 • Hjir tichte by wenne in dikke boer, dy hie lytse Albert Scholte ris in wân op 'e hûd jown. Albert sei: "Dat ûnthâld ik
 • salang ik leef." De boer woarde âld. Nei jierren roannen Albert en de boer togearre ris oer de skeanpaden. Dêr pakte Albert
 • Als wraak voor een vroegere klap, duwde een man een oude boer in een meertje. Maar juist kwam er politie aan, en hij
 • stak de oude een hand toe, om hem eruit te halen. De boer weigerde, en de ander zei tegen de agenten dat die dronken man
 • boer
 • slaan
 • Als wraak voor een vroegere klap, duwde een man een oude boer in een meertje. Maar juist kwam er politie aan, en hij stak de oude een hand toe, om hem eruit te halen. De boer weigerde, en de ander zei…

sage uit 1967
 • Fan in jonge dy't noait bang wie. Der wenne ergens in boer, dy hie in lytsfeint en in greatfeint. Dy lytsfeint stie
 • foar neat, hy wie nergens bang foar. De greatfeint en de boer koenen har dat net bigripe. Hja sprutsen togearre ôf, de
 • De oudste knecht van de boer wachtte, verkleed als een spook, de jongste knecht op een bruggetje op. Toen hij niet
 • opzij wilde gaan, sloeg de jongste knecht het spook het water in. Toen de boer vertelde dat hij niet een spook, maar de
 • boer
 • slaan
 • De oudste knecht van de boer wachtte, verkleed als een spook, de jongste knecht op een bruggetje op. Toen hij niet opzij wilde gaan, sloeg de jongste knecht het spook het water in. Toen de boer…

sage uit 1967
 • Op 'e Haule wenne in boer, dy hie in arbeider. As dy arbeider moarns kaem, siet der in swart hountsje op it houtsje
 • foar. Dan moast de boer earst komme, hwant it hountsje gong net in striebreed út 'e wei. As de boer kaem, gong 't hountsje
 • van de boer sloeg hij hem met een sleg, maar het beestje lachte hem alleen maar uit. Maar bij de derde slag was de duivel
 • boer
 • slaan
 • Een arbeider moest elke ochtend op een bruggetje langs een zwart hondje. Hij was heel bang van het beestje. Op aanraden van de boer sloeg hij hem met een sleg, maar het beestje lachte hem alleen maar…

sprookje uit 1967
 • sauntich slaggen foar dy, boer." "Dat tochten jo mar", sei it boerke noch us. "Lit de twadde skyldwacht hjir mar us komme. Dy
 • boer
 • slaan
 • Koning Redbad verliest tijdens de jacht zijn gouden ketting en looft een hoge beloning uit voor de vinder. Iedereen gaat fanatiek op zoek, maar niemand vindt de ketting. Een eenvoudig boertje vindt de…

sage uit 1967
 • Dyselde boer wie us op in kear to ôfljochtsjen. Hy die 't yn 't tsjuster en hie gjin lantearne by him. Doe krige er
 • Een boer - een spotter - krijgt 's nachts plotseling een harde klap op zijn arm. Dat was de duivel.
 • boer
 • slaan
 • Een boer - een spotter - krijgt 's nachts plotseling een harde klap op zijn arm. Dat was de duivel.

sage uit 1968
 • in hynder. Dy woe dêr dy nachts graech ynkertiering ha. De boer liet him der yn en sette it hynder op stâl. In skoft
 • even mei de boer allinne wie, sei er: "Dy persoan stean 'k net. Hy jowt him foar in kjirdel út, mar 't kin wol us in
 • Een ingekwartierde soldaat spreekt tegen de boer zijn twijfels uit over een zwerver die bij de boer wil overnachten. De
 • boer
 • slaan
 • Een ingekwartierde soldaat spreekt tegen de boer zijn twijfels uit over een zwerver die bij de boer wil overnachten. De soldaat vermoedt dat de 'man' in werkelijkheid een vrouw is en stelt voor de…

mop uit 1968
 • boer út 'e skoarstien helle, mar hy is ús eins hwat to swier. Wy kinne him eins net tille." Sy hienen him yn in sek. "Nou
 • en de sek iepen makken, siet der in deade keardel yn. Hoe moesten se dêr mei oan? "Wy hingje him yn 't spekhok by de boer
 • Van drie rovers is er één uitzonderlijk sterk. De twee minder sterke rovers ruilen een varken, dat ze bij een boer uit
 • kleiner varken in zit. In de zak blijkt echter een lijk te zitten. Ze hangen het lijk op aan de spekhaak van de boer van wie
 • boer
 • slaan
 • Van drie rovers is er één uitzonderlijk sterk. De twee minder sterke rovers ruilen een varken, dat ze bij een boer uit de schoorsteen hadden gehaald, maar dat hen te zwaar is, om met een zak, waar…

mop uit 1974
 • Der wienen in adfokaet en in boer, dy kamen faek by elkoar. Op in kear wie dat wer it gefal en doe soenen se ite. Doe
 • woun. De adfokaet hie in prachtich lekkens pak oan. De boer krige in leppel fet en smiet dat de advokaet oer de klean en
 • Een boer en een advocaat spreken af elkaar met zo min mogelijk woorden - zelfs letters - te beledigen. Als de boer een
 • lepel vet op de kleren van de advocaat gooit, zegt hij 'Vet smet'. De advodaat slaat de boer hierop op het hoofd met de
 • boer
 • slaan
 • Een boer en een advocaat spreken af elkaar met zo min mogelijk woorden - zelfs letters - te beledigen. Als de boer een lepel vet op de kleren van de advocaat gooit, zegt hij 'Vet smet'. De advodaat…

sage uit 1969
 • Ergens stie in pleats. Op in joun wienen de boer en de frou der op út to jounpraten. De faem wie allinne thús mei de
 • . Mar doe kom krekt de boer wer thús. Dy pakte him en doe ha se him oerlevere oan 'e plysje.
 • rover was. Hij was gekomen om haar terug te pakken. Maar gelukkig kwam juist op dat moment de boer eraan, en ze leverden de
 • boer
 • slaan
 • Een meid was eens alleen thuis toen ze merkte dat inbrekers een gat onder de muur graafden om binnen te komen. De meid wachtte ze op met een sabel. Van zes inbrekers hakte ze het hoofd af, maar de…

sage uit 1969
 • : "Ik forrek fan 'e honger." Sy wienen krekt by in boereplaets. Ljibbe sei: "Sil ik ris nei de boer ta gean om to freegjen
 • as dy hwat foar ús to iten hat?" Dat like Feije wol goed ta. 't Wie omtrint tolve ûre. De boer moest sahwat thúskomme
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of
 • snel de pan. Tegen de metselaar zei hij dat ze die pan aardappels hadden gekregen van de boer, en samen smulden ze er
 • boer
 • slaan
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of er wat te eten te halen viel. De boerin was juist een paar aardappels aan het…

mop uit 1969
 • Der wenne ergens in boer. Doe kommen der by dy boer lju út 'e stêd, dy fregen, of se dêr in tintsje op it hiem delslaen
 • mochten. "Jawol," sei de boer, "hwerom net." "It binne aerdige lju," sei de boer tsjin 'e arbeider, "mar ien ding, dêr't se 't
 • van de smid moest slaan Toen de boer uitriep dat de smid zijn hand snel had weggehaald, zei de smid: "Ja, dat is nogal
 • op zijn wang en zei tegen de knecht dat hij op zijn hand moest slaan. Dat deed hij, maar de boer haalde snel zijn hand
 • boer
 • slaan
 • Een boer had gasten uit de stad die de uitdrukking 'dat is nogal logisch' gebruikten. Hij wist niet wat dit betekende, en zijn knecht evenmin. Hij ging naar de smid om uitleg. Deze zei dat de boer zo…

sage uit 1968
 • Hjir hat in tsjoenster wenne dy koe har foroarje yn in kat. Har man wie boer. Dy kom us op in kear thús ta de
 • Een boer sloeg eens een zwarte kat die in zijn huis zat. De volgende dag liep zijn vrouw met haar arm in het verband.
 • boer
 • slaan
 • Een boer sloeg eens een zwarte kat die in zijn huis zat. De volgende dag liep zijn vrouw met haar arm in het verband.

sage uit 1974
 • Yn 'e Foksegatten spokke in wite juffer. Dêr wenne jierren lyn in boer yn 'e Foksegatten. Dat wie in sekere de Vries
 • boer
 • slaan
 • Jongen slaat broer die moeite heeft met opstaan, met een melkkrukje tegen het hoofd om hem wakker te krijgen. Hij raakt een slaap waardoor zijn broer overlijdt. De boerderij is afgebroken, maar later…