Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

111 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • . Dêr krigen se har nocht fan en doe ha se in duvelbander ûnder de earm nommen, in boer. se neamden him Piterom. Dy hat se
 • boer
 • spokerij
 • Bij de `Spoeketsiene' ligt een stuk land dat het `Àdvocatenland' wordt genoemd omdat er twee overleden advocaten zouden rondspoken. De mensen nemen een duivelbanner in de arm om de spoken kwijt te…

sage uit 1978
 • wêze, dat it meand wie, dat it op swee lei, en de oare moarus, as de boer ris sjen soe, hoe't it like, dan stie it al yn
 • boer se al oppakt hie. Dat der wie in bulte spoekerij yn dat lân' (A.B.-S.).
 • vaak zomaar verplaatst of verdwenen. Dit is te wijten aan spokerij op het land.
 • boer
 • spokerij
 • Bij de `Spoeketsiene' worden de rijen gemaaid gras op onverklaarbare wijze in hooioppers neergezet. Bovendien zijn ze vaak zomaar verplaatst of verdwenen. Dit is te wijten aan spokerij op het land.

sage uit 1966
 • Twa jongens hienen de godgânske dei omswalke. Hja wienen warch en kamen by in buorkerij. Se fregen de boer of se dêr
 • oernachtsje mochten. De boer makke gjin biswier, mar hy warskôge har, it wie in spoekhûs, dêr 't se yn tolânne kaem wienen. "Jimme
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven
 • als de boer iets vraagt. Even later vraagt de boer of de jongen brij willen. Ze durven niet te antwoorden en er klinkt een
 • boer
 • spokerij
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven als de boer iets vraagt. Even later vraagt de boer of de jongen brij willen. Ze…

sage uit 1966
 • Ik hie my op in simmer as mier forhierd by in boer yn 'e buert fan Snits, mei noch in maet. Wy slepten yn it strie
 • Twee maten werken als maaier bij een boer. Op een zondagmorgen staat de ene maat al vroeg op om de boerenzoon te helpen
 • boer
 • spokerij
 • Twee maten werken als maaier bij een boer. Op een zondagmorgen staat de ene maat al vroeg op om de boerenzoon te helpen met het melken van de koeien; de andere maat blijft lekker liggen in het stro.…

sage uit 1889
 • aerde open, en in eene zee van vuur en vlammen, kwam de overleden boer te voorschijn. De hond jankte niet langer. Maar des
 • openscheurt en de boer in een zee van vuur tevoorschijn komt. De hond jankt niet langer maar de volgende dag vindt men het dier
 • boer
 • spokerij
 • Een man heeft een zwarte hond die heel trouw is. Als de man overlijdt, breekt de hond elke nacht los en gaat op het graf van de man liggen janken tot de morgen. Men bindt de hond met een ijzeren…

mop uit 1889
 • den dood op het lijf gejaagd, toen eindelijk een andere boer, die den moed niet zoo spoedig in zijn laerzen liet zinken
 • . Daar werd het onzen moedigen boer zoo bang om het hart, dat hij de naderende verschijning niet eens meer dorst bekijken
 • voorbijgangers de stuipen op het lijf. Een boer besluit om het spook zelf eens bang te maken. Met een wit laken over zijn hoofd klimt
 • , valt de boer van schrik naar beneden. De knecht neemt hierop de benen.
 • boer
 • spokerij
 • Een boerenknecht speelt af en toe voor spook door een wit hemd over zijn kleren aan te trekken. Hij jaagt hiermee voorbijgangers de stuipen op het lijf. Een boer besluit om het spook zelf eens bang te…

sprookje uit 1909
 • boer
 • spokerij
 • Drie marskramers houden een weddenschap. Eén van hen zegt dat hij op een eerlijke manier verder kan komen dan op een oneerlijke manier. Hij verwedt er zelfs zijn ogen voor. De andere twee mannen…

sage uit 1891
 • boer
 • spokerij
 • Een zekere linde is bekend als vergaderplaats van tovenares, spoken en dergelijke. Als men er zeven keer omheen loopt en "hebt ge mij niet, pak mij" zegt, dan verschijnt er een veulen. Een werkman…

sage uit 1968
 • Us Auke moest moarns altyd nei de boer ta. Dy wenne yn 'e Westerein fan Garyp. As er dan de tsjerke foarby moest, seach
 • boer
 • spokerij
 • Een man zag 's ochtends, onderweg naar zijn werk, altijd twee spoken op de kerktrap zitten.

sage uit 1968
 • Yn Hantumer Utbuorren wenne in skatrike boer. Dat wie Jan Douma. Op in moarntiid kom er fan 't bêd doe stienen de
 • Bij een schatrijke boer stonden op een ochtend alle deuren open en de koeien stonden achterstevoren op stal. De
 • boer
 • spokerij
 • Bij een schatrijke boer stonden op een ochtend alle deuren open en de koeien stonden achterstevoren op stal. De karnmolen had heel de nacht gedraaid en een vreselijk lawaai gemaakt.

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy wenne op in plaets. Hy hie in sleat foar hûs, dêr lei in fonderke oer. Dy boer hie twa dikke Sint
 • wienen en de boer dêr net mear wenne, wienen der minsken dy seagen nòch altyd dy beide hounen dêr lizzen.
 • Bij een boer lagen altijd twee Sint-Bernardhonden op het erf aan weerszijden van het bruggetje. Toen de boer er al lang
 • boer
 • spokerij
 • Bij een boer lagen altijd twee Sint-Bernardhonden op het erf aan weerszijden van het bruggetje. Toen de boer er al lang niet meer woonde en de dieren al lang dood waren, zagen de mensen nog steeds die…

sage uit 1970
 • ; mao dén het heel wat metgemaak vroggere jaore. Hi'j was bi'j een boer aan 't wark; daor mosse mèje. Hi'j wis nie wat daor
 • gaonde was. Toe had dén boer gezeid: "Och daor trek ow mao niks van aan. Kwaod kan 't niet." Saoves leie daor bi'j den boer
 • Een man is in dienst bij een boer om te maaien. 's Nachts hoort hij iets en gaat kijken. Hij ziet dat de maaimachines
 • vanzelf uit de schuur rijden en later oof vanzelf weer terug. De volgende dag zegt hij tegen de boer dat het op de boerderij
 • boer
 • spokerij
 • Een man is in dienst bij een boer om te maaien. 's Nachts hoort hij iets en gaat kijken. Hij ziet dat de maaimachines vanzelf uit de schuur rijden en later oof vanzelf weer terug. De volgende dag zegt…

sage uit 1970
 • geschrokke; toe ha ze den emmer met de melk laote valle, en was 't huus ien gevloage nao den boer en had gezeid: "Heur toch is
 • boer. Wat oaverkump mien dan now? Ik zat daor te melke, en mien lieve mins, ik kiek op zied en daor steet ter een hele
 • emmer melk vallen en gaat tegen de boer vertellen wat ze heeft gezien. De boer zegt dat dat vaker gebeurt, en dat het een
 • boer
 • spokerij
 • Een boerenmeid is de koeien aan het melken. Als ze naast zich kijkt, ziet ze een lange man naast zich staan. Ze laat de emmer melk vallen en gaat tegen de boer vertellen wat ze heeft gezien. De boer…

sage uit 1967
 • By in boer op Burgumerheide gebeurde it us dat de tsjernmoune de hiele nacht trochdraeide, sûnder dat der hynders foar
 • Bij een boer in Burgumerheide gebeurde het eens dat de karnmolen de hele nacht doordraaide, zonder dat er paarden voor
 • boer
 • spokerij
 • Bij een boer in Burgumerheide gebeurde het eens dat de karnmolen de hele nacht doordraaide, zonder dat er paarden voor liepen.

sage uit 1967
 • aangekomen vlogen de hekken uit de stal en ze vlogen door de lucht. De boer was bang en ging terug. De volgende ochtend waren de
 • boer
 • spokerij
 • Een vrouw was vergeten haar man te vertellen dat een van de jonge koeien teeldriftig was. Pas midden in de nacht dacht ze hier weer aan. Snel ging de man naar het dier, omdat hij bang was dat ze onder…

sage uit 1967
 • ). Se fregen in boer of se yn 'e heakipe sliepe mochten. De boer hie dêr gjin biswier tsjin en sei: "Der mar goed ûnder
 • Twee zwagers overnachten bij een boer in de hooiberg en worden midden in de nacht opgeschrikt door een kalf. Het is een
 • boer
 • spokerij
 • Twee zwagers overnachten bij een boer in de hooiberg en worden midden in de nacht opgeschrikt door een kalf. Het is een spookdier.

sage uit 1967
 • kofjedrinken. Ik sei tsjin 'e boer: "Ik fortrou my joun net." Hwant ik moest yn 'e tsjernherne sliepe. Dat wie myn plak. "Ik doar
 • dêr joun net to sliepen", sei 'k. "Hwerom net?" frege de boer. "It leit my sa by, dat der ien yn 'e hûs is", sei 'k. De
 • schuurdeur de volgende morgen openstaat, realiseert de boer zich dat er toch iemand binnen is geweest, wellicht een spook.
 • boer
 • spokerij
 • Een melkmeisje durft niet in het karnhuis te overnachten omdat ze meent dat er een indringer binnengeglipt is. Als de schuurdeur de volgende morgen openstaat, realiseert de boer zich dat er toch…

sage uit 1968
 • To Eagum wenne in roomse boer. Dy neamden se de duvel fan Eagum. Der wenne in grifformearde boer flak foar him oer. De
 • roomse boer mochten se net lije. De roomse - en de grifformearde boer hienen elk like folle lân. Ik haw ris by dy roomse boer
 • Er is vaak wrijving tussen een gereformeerde boer en een roomse boer. De roomse boer maakt zijn knecht wijs dat de
 • gereformeerde boer een spookhek heeft, dat om middernacht openspringt. De knecht sluit met de boer een weddenschap, dat het hek de
 • boer
 • spokerij
 • Er is vaak wrijving tussen een gereformeerde boer en een roomse boer. De roomse boer maakt zijn knecht wijs dat de gereformeerde boer een spookhek heeft, dat om middernacht openspringt. De knecht…

sage uit 1968
 • Yn Uthuzermeden wenne in boer, dy hie twa skuorren. Yn 'e iene skuorre koenen se wol sliepe, mar yn 'e oare net. Dêr
 • Een boer heeft twee schuren. Een van de schuren is een spookschuur: het is niet aan te raden in die schuur te
 • boer
 • spokerij
 • Een boer heeft twee schuren. Een van de schuren is een spookschuur: het is niet aan te raden in die schuur te overnachten.

sage uit 1967
 • Hjir yn Stiensgea wennen twa âlde feinten, dat wienen Albert en Ate. Dy wienen boer. Sy dienen alles togearre. Se
 • sloot ziet lopen. De groet van de boer wordt niet beantwoord: het is een spookverschijning die even plotseling als hij
 • boer
 • spokerij
 • Twee boeren willen vroeg in de ochtend de koeien gaan melken, als een van hen een gestalte aan de andere kant van de sloot ziet lopen. De groet van de boer wordt niet beantwoord: het is een…

sage uit 1951
 • Der wie in boer yn Hurdegaryp, dy syn kij gongen om tolve ûre yn 'e nacht altyd oerein yn it lân. Trije brûsden der
 • Een boer heeft vee dat iedere nacht om middernacht losraakt, ook al bindt hij de dieren nog zo goed vast.
 • boer
 • spokerij
 • Een boer heeft vee dat iedere nacht om middernacht losraakt, ook al bindt hij de dieren nog zo goed vast.

sage uit 1966
 • in stoomfyts by him, as er jouns by de boer wei kom. Dan roan er skean de lannen oer en kom by de grouwe beam lâns (dy't
 • boer
 • spokerij
 • Een man zag een hand de lantaarn van zijn stoomfiets uit slaan. Hij zei: "Nou nog eens!" Toen brandde de lamp weer gewoon.

sage uit 1966
 • boer
 • spokerij
 • Op een boerderij werd in het achterhuis vaak het geluid van de vlasbraak gehoord. De ouders vroegen uithuizige dochter eens te gaan kijken, omdat zij nooit iets zagen. Maar zij durfde niet, want…

sage uit 1966
 • Op it Blauhûs wenne froeger in boerefaem. Dy faem krige twa berntsjes, dy wienen fan 'e boer. It wienen twillinkjes. Dy
 • berntsjes hat se weimakke yn 'e kolk. Letter kom der in oare boer op it spul to wenjen. As dy oan it melken wie, kommen der
 • Een boerenmeisje was eens zwanger geworden van de boer. Ze bracht de tweeling, die ze ter wereld had gezet, om. De boer
 • er achter dat de kinderen graag doodskleding wilden. De volgende dag heeft de boer doodskleding neergelegd en daarna
 • boer
 • spokerij
 • Een boerenmeisje was eens zwanger geworden van de boer. Ze bracht de tweeling, die ze ter wereld had gezet, om. De boer die er later kwam wonen, zag tijdens het melken elke keer twee kleine naakte…

sage uit 1966
 • Op in kear kom er by de boer wei. Hy gong de reed lâns. Doe wie der ien yn 'e sleat dy gong hyltyd mar mei him. Dyselde
 • boer
 • spokerij
 • Een man werd tot huis toe achtervolgd door iets in een sloot.