Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

99 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • . Dêr krigen se har nocht fan en doe ha se in duvelbander ûnder de earm nommen, in boer. se neamden him Piterom. Dy hat se
 • boer
 • spook
 • Bij de `Spoeketsiene' ligt een stuk land dat het `Àdvocatenland' wordt genoemd omdat er twee overleden advocaten zouden rondspoken. De mensen nemen een duivelbanner in de arm om de spoken kwijt te…

sage uit 1937
 • boer
 • spook
 • Een boerenknecht komt langs de Witte Wieve en daagt ze uit. Een van hen achtervolgt hem tot huis. Hij kan net naar binnen vluchten. Ze gooit echter een knuppel naar de deur, waardoor er een stuk van…

sage uit 1937
 • boer
 • spook
 • Een boerenknecht gaat een weddenschap aan dat hij het spit zal brengen naar de Witte Wieve. Een van hen achtervolgt hem. De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide…

sage uit 1937
 • boer
 • spook
 • Een boerenknecht brengt het spit naar de Witte Wieve. Een van hen achtervolgt hem. De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide komt terecht in de stiepel. Het Witte…

sage uit 1937
 • boer
 • spook
 • Een boerenknecht loopt 's nachts langs de Witte Wieve. Omdat hij hen beledigt, achtervolgt een van hen hem. De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide komt terecht in…

sage uit 1955
 • boer
 • spook
 • Bij de Skilige Piip stond een slot. De heer van het kasteel is vermoord en sindsien spookt het er. Mensen hebben zijn geest gezien bij de Boppewei, soms zelfs overdag.

sage uit 1966
 • Der wie jounpraterije by de boer. It gong der fleurich om ta en de praters woarden fol traktearre. De lytsfeint siet ek
 • spook die bij elke knekel zegt van wie die is. De jongen stoort zich er niet aan en neemt een knekel mee.
 • boer
 • spook
 • Jongen gaat weddenschap aan dat hij een knekel uit het knekelhuis durft te halen. Iemand staat er met een wit laken als spook die bij elke knekel zegt van wie die is. De jongen stoort zich er niet aan…

sage uit 1966
 • Us beppe hie har de maeijes yn Oerterp as faem forhierd by in boer. Pake Harm hie doe al forkearing mei har. Op in
 • Spookspelen: het spook op de vonder
 • boer
 • spook
 • De kwade zit bij een plank over een sloot, er zijn al mensen verdronken. Man trekt zich niets van waarschuwingen aan, maar neemt een knuppel mee. Bij de plank ziet hij een witte geest. Hij gaat…

sage uit 1966
 • Us heit en dy wienen oan 't wurk by in boer yn Eastemar. Sy slepten dêr ek. De boer sei, as se hwat seagen yn 'e nacht
 • , dan moesten se net bang wurde. Heit woe fan 'e boer wite hoe let dat wie en hwer't it gebeurde. De boer fortelde it him
 • boer
 • spook
 • Een man staat 's nachts voor het raam en ziet drie meisjes om de pomp heen dansen. Ze zijn helemaal in het wit gekleed en bij alledrie is de hals eruitgesneden. Het bloed loopt langs de lichamen naar…

sage uit 1966
 • Ik hie my op in simmer as mier forhierd by in boer yn 'e buert fan Snits, mei noch in maet. Wy slepten yn it strie
 • Twee maten werken als maaier bij een boer. Op een zondagmorgen staat de ene maat al vroeg op om de boerenzoon te helpen
 • boer
 • spook
 • Twee maten werken als maaier bij een boer. Op een zondagmorgen staat de ene maat al vroeg op om de boerenzoon te helpen met het melken van de koeien; de andere maat blijft lekker liggen in het stro.…

sage uit 1968
 • Us Auke moest moarns altyd nei de boer ta. Dy wenne yn 'e Westerein fan Garyp. As er dan de tsjerke foarby moest, seach
 • boer
 • spook
 • Een man zag 's ochtends, onderweg naar zijn werk, altijd twee spoken op de kerktrap zitten.

sage uit 1970
 • geschrokke; toe ha ze den emmer met de melk laote valle, en was 't huus ien gevloage nao den boer en had gezeid: "Heur toch is
 • boer. Wat oaverkump mien dan now? Ik zat daor te melke, en mien lieve mins, ik kiek op zied en daor steet ter een hele
 • emmer melk vallen en gaat tegen de boer vertellen wat ze heeft gezien. De boer zegt dat dat vaker gebeurt, en dat het een
 • boer
 • spook
 • Een boerenmeid is de koeien aan het melken. Als ze naast zich kijkt, ziet ze een lange man naast zich staan. Ze laat de emmer melk vallen en gaat tegen de boer vertellen wat ze heeft gezien. De boer…

sage uit 1967
 • kofjedrinken. Ik sei tsjin 'e boer: "Ik fortrou my joun net." Hwant ik moest yn 'e tsjernherne sliepe. Dat wie myn plak. "Ik doar
 • dêr joun net to sliepen", sei 'k. "Hwerom net?" frege de boer. "It leit my sa by, dat der ien yn 'e hûs is", sei 'k. De
 • schuurdeur de volgende morgen openstaat, realiseert de boer zich dat er toch iemand binnen is geweest, wellicht een spook.
 • boer
 • spook
 • Een melkmeisje durft niet in het karnhuis te overnachten omdat ze meent dat er een indringer binnengeglipt is. Als de schuurdeur de volgende morgen openstaat, realiseert de boer zich dat er toch…

sage uit 1968
 • To Eagum wenne in roomse boer. Dy neamden se de duvel fan Eagum. Der wenne in grifformearde boer flak foar him oer. De
 • roomse boer mochten se net lije. De roomse - en de grifformearde boer hienen elk like folle lân. Ik haw ris by dy roomse boer
 • Er is vaak wrijving tussen een gereformeerde boer en een roomse boer. De roomse boer maakt zijn knecht wijs dat de
 • gereformeerde boer een spookhek heeft, dat om middernacht openspringt. De knecht sluit met de boer een weddenschap, dat het hek de
 • boer
 • spook
 • Er is vaak wrijving tussen een gereformeerde boer en een roomse boer. De roomse boer maakt zijn knecht wijs dat de gereformeerde boer een spookhek heeft, dat om middernacht openspringt. De knecht…

sage uit 1967
 • Hjir yn Stiensgea wennen twa âlde feinten, dat wienen Albert en Ate. Dy wienen boer. Sy dienen alles togearre. Se
 • sloot ziet lopen. De groet van de boer wordt niet beantwoord: het is een spookverschijning die even plotseling als hij
 • boer
 • spook
 • Twee boeren willen vroeg in de ochtend de koeien gaan melken, als een van hen een gestalte aan de andere kant van de sloot ziet lopen. De groet van de boer wordt niet beantwoord: het is een…

sage uit 1966
 • Der wie in boerefaem, dy tsjinne by in boer. Dy faem seach nou en dan de geast fan in man by har kommen. Hja sei it
 • tsjin 'e boer en de boer sei: "Ik sil dûmny ophelje. Hwant hoe't wij dêr mei oan matte, wit ik net." Doe kom de dûmny en dy
 • boer
 • spook
 • Een boerendienster liet eens de dominee komen omdat ze geregeld werd bezocht door een geest. Aan de dominee vertelde de geest dat de vorige dienster hem een belofte had gedaan, maar dat zij deze…

sage uit 1966
 • Op it Blauhûs wenne froeger in boerefaem. Dy faem krige twa berntsjes, dy wienen fan 'e boer. It wienen twillinkjes. Dy
 • berntsjes hat se weimakke yn 'e kolk. Letter kom der in oare boer op it spul to wenjen. As dy oan it melken wie, kommen der
 • Een boerenmeisje was eens zwanger geworden van de boer. Ze bracht de tweeling, die ze ter wereld had gezet, om. De boer
 • er achter dat de kinderen graag doodskleding wilden. De volgende dag heeft de boer doodskleding neergelegd en daarna
 • boer
 • spook
 • Een boerenmeisje was eens zwanger geworden van de boer. Ze bracht de tweeling, die ze ter wereld had gezet, om. De boer die er later kwam wonen, zag tijdens het melken elke keer twee kleine naakte…

sage uit 1966
 • Op in kear kom er by de boer wei. Hy gong de reed lâns. Doe wie der ien yn 'e sleat dy gong hyltyd mar mei him. Dyselde
 • boer
 • spook
 • Een man werd tot huis toe achtervolgd door iets in een sloot.

sage uit 1967
 • Fan in jonge dy't noait bang wie. Der wenne ergens in boer, dy hie in lytsfeint en in greatfeint. Dy lytsfeint stie
 • foar neat, hy wie nergens bang foar. De greatfeint en de boer koenen har dat net bigripe. Hja sprutsen togearre ôf, de
 • Spookspelen: Het spook op de vonder
 • De oudste knecht van de boer wachtte, verkleed als een spook, de jongste knecht op een bruggetje op. Toen hij niet
 • opzij wilde gaan, sloeg de jongste knecht het spook het water in. Toen de boer vertelde dat hij niet een spook, maar de
 • boer
 • spook
 • De oudste knecht van de boer wachtte, verkleed als een spook, de jongste knecht op een bruggetje op. Toen hij niet opzij wilde gaan, sloeg de jongste knecht het spook het water in. Toen de boer…

sage uit 1967
 • Arbeiders mochten van de boer op een bepaalde plek in de schuur niet komen. 's Nachts zagen sommige mensen toen op die
 • boer
 • spook
 • Arbeiders mochten van de boer op een bepaalde plek in de schuur niet komen. 's Nachts zagen sommige mensen toen op die plek, boven de spanten, een vrouw met een kind aan de borst.

sage uit 1967
 • Yn Furdgum wenne in boer, dy hie in greatfeint en in lytsfeint. Dy lytsfeint wie tige dryst en nergens bang foar. Op in
 • De jongste knecht van een boer moest eens in het dorp stroop gaan kopen. Op de terugweg, bij het kerkhof, stond de
 • boer
 • spook
 • De jongste knecht van een boer moest eens in het dorp stroop gaan kopen. Op de terugweg, bij het kerkhof, stond de oudste knecht hem op te wachten. Hij had een wit laken over zich heen gedaan, om de…

sage uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou, dy wennen yn Winaem. Mar hja hienen earder wenne yn Easterbierrum en dêr kaem de frou ek
 • Een boer had zijn vrouw beloofd haar in Oosterbierum te laten begraven als ze dood zou gaan. Maar hij hield zich niet
 • boer
 • spook
 • Een boer had zijn vrouw beloofd haar in Oosterbierum te laten begraven als ze dood zou gaan. Maar hij hield zich niet aan de belofte, en liet haar in hun woonplaats begraven. De vrouw is toen bij hem…

sage uit 1967
 • Der wie in greate boerepleats, dêr wie 't net plús yn. It spoeke dêr. De boer prakkesearde der oer om der wei to wenjen
 • mei jild foar 't ljocht. Sûnt wie 't mei 't spoekjen dien en de boer koe der wenjen bliuwe.
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die
 • boer
 • spook
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze…

sage uit 1967
 • Een rijke boer heeft zijn vrouw op haar sterfbed beloofd nooit te zullen trouwen. Nog geen jaar later staat hij echter
 • boer
 • spook
 • Een rijke boer heeft zijn vrouw op haar sterfbed beloofd nooit te zullen trouwen. Nog geen jaar later staat hij echter al weer voor het altaar met een nicht van zijn overleden vrouw. Als de man en…

sage uit 1967
 • Oan 'e Noarder Dwarsfeart by de Hegebrêge hat in Grinslânse boer wenne. Dat wie in sekere Mandema. As jonge haw ik
 • -stap! sa klonk it. Ik woarde binaud en sei it tsjin 'e boer. De boer sei, dat wienen de âlde feinten fan froeger, dy wienen
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak voetstappen op de trap naar de zolder. De boer zegt dat dat de geesten van de
 • boer
 • spook
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak voetstappen op de trap naar de zolder. De boer zegt dat dat de geesten van de vroegere boerenknechten zijn.