Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

62 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • verandert, maar nu is dat voorbij. De boer gaat verder naar de stad om een koe te kopen en ziet daar zijn eigen koe staan. Hij
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het
 • boer
 • stad
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en…

Trefwoorden: boer, dief, koe, kopen, stad, stelen, touw, verkopen, vloeken


sage uit 1978
 • boer oan 't hekkeljen en dy helle in piip op út it Wiid. Dat wie de piip fan ien fan 'e mannen dy't dêr mei de stêd
 • In het Wijd van Wartena ligt, naar men zegt, een verzonken stad. Bij mooi, stil weer kan men de oude kerkklokken nog
 • verzonken stad. Ook worden er voorwerpen opgevist die zouden toebehoren aan mensen uit de stad. De stad is ontstaan door Redbad
 • boer
 • stad
 • In het Wijd van Wartena ligt, naar men zegt, een verzonken stad. Bij mooi, stil weer kan men de oude kerkklokken nog horen. Wie dan over het Wijd vaart, loopt bovendien de kans dat zijn vaarboom…

mop uit 1966
 • boer
 • stad
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

personal narrative uit 1999
 • Drente. Zij hadden het geluk snel een boer te vinden die vijf hectoliter (wij spraken toen van mud) wilde verkopen. In drie
 • boer
 • stad
 • Relaas van een hongertocht naar Drente tijdens de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog.

sage uit 1966
 • Der wie in boer, dy soe nei stêd ta. It wie wintermoarn en noch tsjuster. "Ik sil dy in pear spekbroggen rémeitsje foar
 • boer. "Dan mat ik mar ris hinne." Hy nom in skynfet mei. Mar hwat er doe seach, dêr woarde er danige kjel fan. Der hong in
 • kwam in de stad en ging naar de markt toe. Daar had een Jood een uitstalling met potten en pannen en ander aardewerk. Het
 • boer
 • stad
 • Een boerin wilde voor haar man een boterham met spek maken. Maar boven in het spekhok kon ze met geen mogelijkheid een stuk van het spek snijden. Toen haar man ging kijken hoe dat kwam, zag hij een…

mop uit 2000
 • van: Casa is een grote stad en je weet maar nooit; jij bent een naieve boer en ze gaan je oplichten. Toen hij in
 • Een boer van het platteland heeft besloten om al zijn schapen een week voor de offerfeest te verkopen. Dus kwam hij op
 • Een boer wil schapen verkopen voor het offerfeest, maar wordt gewaarschuwd voor de oplichters in de grote stad. Daarop
 • toont de boer zich zao achterdochtig, dat hij zelfs serieuze klanten verjaagt en uiteindelijk niets verkoopt.
 • boer
 • stad
 • Een boer wil schapen verkopen voor het offerfeest, maar wordt gewaarschuwd voor de oplichters in de grote stad. Daarop toont de boer zich zao achterdochtig, dat hij zelfs serieuze klanten verjaagt en…

mop uit 1994
 • Een koe is tochtig en de boer besluit de koe te laten dekken door de stier. De stier wordt de stal ingeleid en bij de
 • gaat de koe op haar achterwerk zitten. Dit is geen werken zo, denkt de boer. Het is hier ook allemaal veel te nauw in de
 • . De boer bevestigt dit en vraagt hoe de man dit weet. Daarop zegt dat man dat zijn echtgenote uit dezelfde stad komt.
 • Een boer wil een koe laten dekken door de stier. Dit lukt niet, noch in de stal, noch in het weiland, omdat de koe
 • boer
 • stad
 • Een boer wil een koe laten dekken door de stier. Dit lukt niet, noch in de stal, noch in het weiland, omdat de koe steeds op het laatste moment op haar achterwerk gaat zitten. Een toeschouwer…

sprookje uit 1889
 • de ooren van eenen armen schêpersknecht, eenen Duitschman, die de zwarte kunst kende. Hij zegde aan zijnen boer: "Mag ik
 • daar eens naartoe trekken, boer? Ik zal dat wijf wel doen lachen!" De schêper sprong op eene oude merrie, die zijn meester
 • gezelschap verder. Bij de stad aangekomen komt er nog een bakker bij. Als de man met de sleep voorbij het paleis rijdt, schiet de
 • boer
 • stad
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sprookje uit 1889
 • den hooischelf slapen. Toen hij naar zijn logist ging, moest hij de plaats voorbij, waardat de boer zijn waterpot stond
 • , sloeg hij met zijn stoksken, zeggende: "erbarmt u, ontfermt u!" en de pot hing vast aan de boerin haar g[at]! De boer
 • boerderij en zorgt ervoor dat de boerin aan de pot blijft kleven. Vervolgens laat hij de boer, de meid, de knecht, een
 • boer
 • stad
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen…

sprookje uit 1889
 • . Van 's morgends vroeg tot 's avonds laat was het, aan al de poorten der stad, éen gerij en éen gerots, éen gezwerm en éen
 • , zijne generaals, hovelingen en dienaars lachten, dat zij schokten; de geheele bevolking der stad proestte, om zich te
 • lacht niet. Een boer met drie zonen raadt zijn twee oudste zoons, die bekendstaan om hun grappen, aan hun geluk te gaan
 • boer
 • stad
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

mop uit 1968
 • Der wenne in feint by in boer. Doe't it tiid wie fan opnij bisteegjen frege de boer him: "Wolst hjir ek bliuwe mei
 • maeije?" 't Wie in bêste boer en de feint woe wol. Mar hy hie ien bitingst. "Dan wol 'k ien dei boer wêze en ik wol sels
 • eens dat als de boer naar de stad was, de boerin snel in bed kroop met een andere man. Toen dit op een dag weer het geval
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel
 • boer
 • stad
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel eens dat als de boer naar de stad was, de boerin snel in bed kroop met een andere…

mop uit 1968
 • dea. Doe kom dêr in rike boer oan mei hynder en wein. Op 'e wein hied er in foer hea laden. De boer sei: "Fuort mei dy
 • it oan in famyljelid. Dat wie in joad. Hy barde der moai hwat sinten foar. Doe sei de rike boer: "Hwat ha jo mei de
 • van het beest in de stad. Toen het paard van de boer ook dood ging, probeerde de boer ook in de stad de huid te verkopen
 • Een man woonde in een woonwagen op het erf van een rijke boer. Het paard van de man ging dood en hij verkocht de huid
 • boer
 • stad
 • Een man woonde in een woonwagen op het erf van een rijke boer. Het paard van de man ging dood en hij verkocht de huid van het beest in de stad. Toen het paard van de boer ook dood ging, probeerde de…

sage uit 1967
 • Twa arbeiders dy wennen by in boer. Dy hienen dêr al jierren wenne. Op in kear wie de boer nei stêd en doe bisluten se
 • taslaen. De oare deis gongen se wer oan 't wurk. De boer wist fan neat, hwant hja praetten der net oer. Letter trouden se en
 • Twee arbeiders woonden al jaren bij een boer, toen ze besloten hem te bestelen. Maar toen de boer aankwam, liep er aan
 • , vertelden ze de boer de hele geschiedenis, en ze vroegen hem om vergiffenis. De boer had nooit geweten dat hij die dag twee
 • boer
 • stad
 • Twee arbeiders woonden al jaren bij een boer, toen ze besloten hem te bestelen. Maar toen de boer aankwam, liep er aan beide kanten van hem iemand mee. Toen durfden ze niet meer en renden ze hard weg.…

mop uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou en dy hienen in papegaei. Dy hiet fan Popke. Dy wie o sa tûk. Op in kear soenen de boer
 • en de frou nei stêd ta. De feint en de faem soenen salang op it hûs passe. De boer lei in tientsje op 'e tafel del en sei
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen
 • hoofd, zodat de papegaai haar niet zou herkennen. Ze pakte het tientje en liet tegelijk een wind. Toen de boer later vroeg
 • boer
 • stad
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen. De knecht en de meid deden beide een poging, maar de papegaai waarschuwde ze.…

mop uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou, dy soenen nei stêd ta. De feint en de faem wienen togearre thús. De feint sei: "Nou
 • spoedig aan het werk." Mar hwat se net wisten, de boer wie ûngemurken stiltsjes thús bleaun en siet yn 'e kleankast en hearde
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten
 • boer sprong uit de kast en zei dat dat zijn geluk was, omdat hij anders wel met hem afgerekend zou hebben.
 • boer
 • stad
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten zich een heerlijke maaltijd voorschotelen. Na het eten vond de knecht dat ze maar…

mop uit 1967
 • Der wie in juffer út 'e stêd by in boer útfanhûs. Hja dronken dêr molke by it iten. "Hwer komt dy molke wei?" frege se
 • . "Dy komt fan in kou", sei de boer. "Ha jo dy sels dan?" frege se. "ja", sei de boer. Der stie ek in potsje mei hunich op
 • Een dom meisje uit de stad eet bij een boer. Als het meisje vraagt waar de melk vandaan komt, antwoordt de boer dat die
 • boer
 • stad
 • Een dom meisje uit de stad eet bij een boer. Als het meisje vraagt waar de melk vandaan komt, antwoordt de boer dat die van de koe komt die hij zelf bezit. Prompt vraagt het meisje of hij soms ook een…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy frege Ulespegel hoe lang hy noch wurk hie om nei stêd ta. Ulespegel biseach alles us goed en sei
 • : "As jo stappe noch in heal ûre, mar as jo drave, dan binne jo der yn in ûre noch net." De boer bigriep it net, mar
 • Een boer vraagt aan Tijl Uilenspiegel hoe ver het met de wagen naar de stad is en Tijl antwoordt 'stapvoets een uurtje
 • begeeft. Zo komt Tijls voorspelling inderdaad uit: het kost de boer veel meer tijd om in de stad te komen.
 • boer
 • stad
 • Een boer vraagt aan Tijl Uilenspiegel hoe ver het met de wagen naar de stad is en Tijl antwoordt 'stapvoets een uurtje, in draf langer dan een uur'. De boer begrijpt het niet, maar laat zijn paard zo…

sage uit 1967
 • boer
 • stad
 • In Eestrum waren de mensen nogal arm. De dominee van Oostermeer zei dat als hij alle boeren van het dorp op hun kop zou houden, er nog geen rijksdaalder uit hun zak zou vallen. Als er een rijksdaalder…

mop uit 1974
 • 't bigreate har ôfgryslik om dy earme kou. Doe fregen se hwer't de boer wenne dy syn fé it wie. Doe't se by de boer kamen
 • ." De boer sei: "Dat hindert neat. De kij ha krap fretten yn 't lân, sjoch. Dêrom springe de kij by in oare kou op 'e hûd
 • Vrouwen uit de stad die op het platteland fietsen krijgen medelijden met tochtige koe die door de andere koeien wordt
 • besprongen. De boer zegt dat het niets uitmaakt. De koeien bespringen elkaar om beter te kunnen zien of verderop meer gras staat.
 • boer
 • stad
 • Vrouwen uit de stad die op het platteland fietsen krijgen medelijden met tochtige koe die door de andere koeien wordt besprongen. De boer zegt dat het niets uitmaakt. De koeien bespringen elkaar om…

mop uit 1659
 • , ick wil heen Boeren schinden. Soo ghebeurde het op een tijdt dat daer een Boer quam die een Koe af-ghestorven was
 • vraghende aen de Poortier, waer dat de Schinder woonde, ende de Poortier wees hem aen des Burghemeesters huys: De Boer daer
 • Een gierige burgemeester verlaat vaak heel vroeg de stad en zegt tegen de poortwachter dat hij boeren gaat villen. Op
 • een dag staat een boer aan de poort met een dode koe die gevild moet worden en de poortwachter verwijst hem naar het huis
 • boer
 • stad
 • Een gierige burgemeester verlaat vaak heel vroeg de stad en zegt tegen de poortwachter dat hij boeren gaat villen. Op een dag staat een boer aan de poort met een dode koe die gevild moet worden en de…

mop uit 1969
 • Der wenne ergens in boer. Doe kommen der by dy boer lju út 'e stêd, dy fregen, of se dêr in tintsje op it hiem delslaen
 • mochten. "Jawol," sei de boer, "hwerom net." "It binne aerdige lju," sei de boer tsjin 'e arbeider, "mar ien ding, dêr't se 't
 • Een boer had gasten uit de stad die de uitdrukking 'dat is nogal logisch' gebruikten. Hij wist niet wat dit betekende
 • , en zijn knecht evenmin. Hij ging naar de smid om uitleg. Deze zei dat de boer zo hard mogelijk met zijn hamer op de hand
 • boer
 • stad
 • Een boer had gasten uit de stad die de uitdrukking 'dat is nogal logisch' gebruikten. Hij wist niet wat dit betekende, en zijn knecht evenmin. Hij ging naar de smid om uitleg. Deze zei dat de boer zo…

mop uit 1969
 • Der wienen in feint en in faem, dy tsjinnen by de boer. De faem sei tsjin 'e feint: "Hwat soenen de boer en 'e frou
 • alle nachten by de ein ha?" Doe sei de feint: "De boer hat in fylke, dêr boartet de frou alle nachten mei." Doe sei de faem
 • Een knecht vertelde de meid dat de boer en boerin 's nachts altijd met het vijltje van de boer speelden. De meid wilde
 • dat ook wel eens. De knecht kocht voor haar een vijl in de stad, ze betaalde er honderd gulden voor. Om er mee te kunnen
 • boer
 • stad
 • Een knecht vertelde de meid dat de boer en boerin 's nachts altijd met het vijltje van de boer speelden. De meid wilde dat ook wel eens. De knecht kocht voor haar een vijl in de stad, ze betaalde er…

mop uit 1969
 • Der wienen in feint en in faem, dy tsjinnen by in boer. De boer hie harren biloofd, sy mochten ris in kear togearre nei
 • út bêd om to pisjen. Doe't se werom kom, sei de boer, dy't der krekt ôf kom: "Hwat waer is 't ?" De faem sei: "Der foel
 • Een boer beloofde dat als het eens slecht weer was, de meid en de knecht samen naar de stad mochten. Op een ochtend
 • was naar het huisje geweest). De boer zei dat ze dan die dag wel naar de stad konden gaan. De boerin vroeg of ze dan zes
 • boer
 • stad
 • Een boer beloofde dat als het eens slecht weer was, de meid en de knecht samen naar de stad mochten. Op een ochtend kwam de meid van buiten en de boer vroeg wat voor weer het was. De meid zei dat het…

mop uit 1977
 • Ik wenne by de boer as feint. De boer wie net sa jong mear. Op in kear sei de boer tsjin my: Ik wol wol ris in kear nei
 • wy nei de fémerk ta en efkes letter stienen wy op 'e joademerk op it Saeilân. Doe sei de boer: "Nou is 't net sa bêst
 • Een boer moet - als hij op een keer in de stad is - heel nodig poepen. Zijn knecht moet hem uitleggen hoe een 'moderne
 • ' wc werkt omdat de boer alleen een emmer en stukken krant gewend is. Zijn knecht vertelt hem ondere andere dat hij door
 • boer
 • stad
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer moet - als hij op een keer in de stad is - heel nodig poepen. Zijn knecht moet hem uitleggen hoe een 'moderne' wc werkt omdat de boer alleen een emmer en stukken krant gewend is. Zijn knecht…

sage uit 1973
 • Dyselde boer, dat wie in hiele deunen-ien. Hy hie in feint, dêr soed er ris in kear mei nei stêd ta, hwant dy feint hie
 • dêr kocht de boer ien romerfol drank foar harren togearre. Om beurten dronken se dêr in swolchje út. Doe gongen se wer
 • Een boer ging met zijn knecht naar de stad omdat die daar nog nooit was geweest. Onderweg stopten ze bij het boshuis en
 • bestelde de boer een roemervol drank waar ze om beurten van dronken. Op de terugweg deed hij hetzelfde. En toen de roemer leeg
 • boer
 • stad
 • Een boer ging met zijn knecht naar de stad omdat die daar nog nooit was geweest. Onderweg stopten ze bij het boshuis en bestelde de boer een roemervol drank waar ze om beurten van dronken. Op de…