Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

40 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • kost nait meer geven. Doarom ging ze noar 'n boer en vroug, of e nog 'n hulp bruken kon. Joa, zee boer, ik heb doar krekt
 • verlet om, hou eerder dat e komt, hou laiver dat 'k 't heb. Boer dòcht: zoo'n starke kerel komt mie te pas, want hai har zain
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk
 • , maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de boer, maar hij eet te veel. De boer wil van
 • boer
 • steen
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk, maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de…

Trefwoorden: boer, eten, gierig, klap, klok, put, ring, steen, vrouw, water, werk, zoon


sage uit 1966
 • Pake Harm wenne as jonge al by de boer. Jouns nei 't ôfljochtsjen die de boer alle doarren fêst. Ek dy fan pake syn
 • keammerke. Dy slepte boven de sliepkeamer fan 'e boer en de boerinne. Yn 'e nacht hearde pake dat der dieven wienen. Hy hearde
 • voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De rovers merken onraad en vluchten.
 • boer
 • steen
 • Knecht hoort 's nachts dat dieven proberen stenen uit de muur te slaan. Zijn kamerdeur zit op slot, maar door met de voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De…

mop uit 1971
 • [Fylkeboartsje] Sa wiene der in boer en in frou, dy hiene in feint en in faem. Doe sei dy faem: Hwat ús boer en (de
 • de oare deis, dêr hiene de boer en de frou biside en dêr moast se de feint roppe. Sy rôp de feint, de feint komt yn 'e
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat
 • doen. De knecht loopt schaamtevol het huis uit en gooit een steen in de sloot. Hij zegt de meid dat hij de vijl in de sloot
 • boer
 • steen
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat ook, en geeft de knecht honderd gulden om zo'n vijl te gaan kopen. Die nacht…

sage uit 1968
 • Der wenne yn Hantumer Utbuorren in boer, dy hiet van der Heide. Dy hie in hiele grouwe stien op it hiem lizzen. Op in
 • Bij een boer lag een hele grote steen op het erf. Toen een paar jongens deze omdraaiden, stond er op de onderkant te
 • boer
 • steen
 • Bij een boer lag een hele grote steen op het erf. Toen een paar jongens deze omdraaiden, stond er op de onderkant te lezen 'wat ben ik blij, dat ik lig op de andere zij'.

sage uit 1967
 • De stiennen ûlebuorden. Der wie in boer, dy wenne ergens boppe Ljouwert. Hy hie nei stêd ta west, nei de merk en wie
 • nou op 'e weromreis. It wie min, stoarmachtich waer en de boer siet tige oer syn minne, âlde skuorre yn. Hy wie deabinaud
 • Een boer kwam eens terug van de markt. Het was erg slecht weer, en hij zat te jammeren dat hij bang was dat zijn oude
 • dan zijn vrouw aan hem zou verkopen. Dat wilde de boer wel. Ze spraken af dat eer de haan drie keer gekraaid had, de
 • boer
 • steen
 • Een boer kwam eens terug van de markt. Het was erg slecht weer, en hij zat te jammeren dat hij bang was dat zijn oude schuur in zou storten. Er kwam een klein mannetje bij hem zitten, die voorstelde…

sprookje uit 2001
 • kraaide het haantje de boer en zijn knecht wakker. Dan maakte de boer het deurtje open en strooide lekker eten in het hok
 • . Overdag liet hij het deurtje openstaan. 's Avonds kregen ze nog weer wat eten en dan deed de boer het deurtje weer dicht. Zo
 • van een naald, een steen en een uitgeblazen ei. In het hol van de vos wordt het hennetje bevrijd. De vos wordt geprikt
 • , krijgt as in zijn ogen en de steen op zijn hoofd; dan is hij dood. Het gezelschap keert terug en haan en hennetje verslapen
 • boer
 • steen
 • Als het hennetje wordt ontvoerd, gaat het haantje op zoek, in een karretje getrokken door muizen. Hij krijgt gezelschap van een naald, een steen en een uitgeblazen ei. In het hol van de vos wordt het…

sage uit 1967
 • . Der stoaren in protte kij. Ien boer wie der, dy hie der gjin lêst fan. Guon koenen dat net sette, dy woarden jaloersk. Sy
 • gongen hinne en brochten sike kij by syn soun fé yn 't lân. Mar syn fé woarde net bismet. Doe liet dy boer de stien yn 'e
 • Op een gevelsteen in Sumar staat te lezen 'Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?'. Deze steen heeft een boer daar
 • boer
 • steen
 • Op een gevelsteen in Sumar staat te lezen 'Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?'. Deze steen heeft een boer daar ooit aan laten brengen . Zijn vee werd namelijk niet besmet met de veepest,…

mop uit 1969
 • Der wienen in feint en in faem, dy tsjinnen by de boer. De faem sei tsjin 'e feint: "Hwat soenen de boer en 'e frou
 • alle nachten by de ein ha?" Doe sei de feint: "De boer hat in fylke, dêr boartet de frou alle nachten mei." Doe sei de faem
 • Een knecht vertelde de meid dat de boer en boerin 's nachts altijd met het vijltje van de boer speelden. De meid wilde
 • een steen in het water en zei dat dat het vijltje was. Er kwam een Jood langs, die wilde voor de meid het vijltje wel uit
 • boer
 • steen
 • Een knecht vertelde de meid dat de boer en boerin 's nachts altijd met het vijltje van de boer speelden. De meid wilde dat ook wel eens. De knecht kocht voor haar een vijl in de stad, ze betaalde er…

sage uit 1973
 • boer
 • steen
 • Hearke was aan het ploegen, toen mensen hem de weg naar zijn huis vroegen. Ze waren iets van plan, maar kenden Hearke niet. Die tilde de ploeg bij zijn staart op en wees ermee in de richting van zijn…

sage uit 1979
 • tegen ons zijn. Yndertiid hienen hast alle boeren yn Sumar tongblier ûnder 't fé, allinne dy iene boer op 'e hoeke fan 'e
 • smieten it fé it ôffalfoer foar fan 'e kij dy't tongblier hienen. Mar de kij fan dy boer bleauwen soun. Dêrnei liet de boer dy
 • Het vee van één boer krijgt geen last van mond- en klauwzeer omdat de boer een gevelsteen heeft met de tekst 'Zo God
 • boer
 • steen
 • Het vee van één boer krijgt geen last van mond- en klauwzeer omdat de boer een gevelsteen heeft met de tekst 'Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn'.

sage uit 1980
 • Doe't de pleats fan 'e stiennen ûlebuorden troch de duvel en syn trawanten boud wie, liet de boer dêr 2 houten
 • wer. Elke kear wie dêr de print fan in hynstepoat op to sjen. Doe hat de boer der stiennen ûlebuorden op sette litten. Dy
 • De duivel bouwt voor een boer een nieuwe boerenplaats. Als de boer twee houten uilenborden op de boerderij zet, komen
 • die steeds naar beneden zetten met een afdruk van een paardenvoet erop. Op het laatst laat de boer stenen uilenborden op
 • boer
 • steen
 • De duivel bouwt voor een boer een nieuwe boerenplaats. Als de boer twee houten uilenborden op de boerderij zet, komen die steeds naar beneden zetten met een afdruk van een paardenvoet erop. Op het…

sprookje uit 1979
 • Der wie in boer, dy soe nei syn lân ta. Doe't er in ein fuort wie, seach er in grouwe slang, dy't ûnder in stien lei
 • . Dy slang koe dêr net weikomme. Doe sei dy slang tsjin 'e boer: "Kinst my ek even helpe? Ik wol hjir sa graech wei, hwant
 • Een boer wil een jammerende slang die vastzit onder een steen pas bevrijden als het dier belooft de boer niet op te
 • geïnteresseerd hoe die dan precies onder de steen lag. Als de slang gaat liggen, legt de boer op aandringen van de vos snel de steen
 • boer
 • steen
 • Een boer wil een jammerende slang die vastzit onder een steen pas bevrijden als het dier belooft de boer niet op te eten. De slang belooft het maar wil als hij los is gelijk op de boer aanvallen omdat…

sage uit 1971
 • bleau it fé soun. Doe woarden se ôfgunstich op dy boer. En doe gongen se hinne en smieten in stik bismet fleis troch de
 • koegleskes. Nòch krigen dy kei it net. Doe hat dy boer in stien yn 'e gevel oanbringe litten mei de wurden: Als God met ons is
 • besmet vlees bij de koeien gooiden, werden ze niet ziek. De boer liet toen een steen in de gevel metselen met de woorden
 • In een dorp kreeg al het vee de longziekte, behalve de koeien van een bepaalde boer. Zelfs toen afgunstigen een stuk
 • boer
 • steen
 • In een dorp kreeg al het vee de longziekte, behalve de koeien van een bepaalde boer. Zelfs toen afgunstigen een stuk besmet vlees bij de koeien gooiden, werden ze niet ziek. De boer liet toen een…

sage uit 1969
 • Sterke Hearke en syn heit wienen us in kear by in boer. De boer syn soan wie ek aerdich sterk. Der lei in grouwe stien
 • , dy hie dy soan alris in eintsje forlein. Doe woe dy boer wolris wite of Hearke èk sa sterk wie as syn soan. "Prebearje 't
 • Een boer heeft een sterke zoon en wil weten of Hearke sterker is. Deze neemt de steen, die de zoon een eindje gedragen
 • had, op en legt hem een heel eind verder. Toen wist de boer wie het sterkst was.
 • boer
 • steen
 • Een boer heeft een sterke zoon en wil weten of Hearke sterker is. Deze neemt de steen, die de zoon een eindje gedragen had, op en legt hem een heel eind verder. Toen wist de boer wie het sterkst was.

sage uit 1978
 • die steen eens voor dat gat weg.’ Hij wees op een steen die voor het schouwgat lag. De boer verwonderde zich daarover
 • Heksen en gedaanteverwisseling In Wintelre klopte eens een soldaat aan de deur van een boer en vroeg om onderdak voor
 • de pad die achter de steen heeft gezeten een poot af, waarna de derde bevalling goed verloopt. De volgende dag loopt er
 • boer
 • steen
 • Twee bevallingen zijn geeindigd met doodgeboren kinderen. Een gast raadt aan een schouwsteen weg te halen. Hij snijdt de pad die achter de steen heeft gezeten een poot af, waarna de derde bevalling…

sage uit 1978
 • HANDEL MET DE DUIVEL De boer was al maanden bezig met de bouw van de molen, tot hij op zekere dag geen geld meer had
 • een nacht, tot het eerste hanegekraai, de molen geheel af te bouwen. Maar dan koest de boer wel zijn ziel aan hem verkopen
 • De duivel zegt de molen van een boer in een nacht helemaal af te bouwen, in ruil hiervoor moet de boer zijn ziel
 • verkopen. Maar als de molen bijna af is mist de duivel nog slechts een steen. Wanneer hij die gaat halen is de nacht voorbij
 • boer
 • steen
 • De duivel zegt de molen van een boer in een nacht helemaal af te bouwen, in ruil hiervoor moet de boer zijn ziel verkopen. Maar als de molen bijna af is mist de duivel nog slechts een steen. Wanneer…

sage uit 1925
 • verbeelden. Voor de Venlonaars is het mannetje een weerprofeet; de kleur namelijk van den steen, waaruit het is gehouwen, wordt
 • het mannetje een weerprofeet, omdat het steen lichtgrijs kleurt bij helder weer en donker bij vochtig weer.
 • boer
 • steen
 • Boeren uit Neer en Gulikerland hadden de inwoners van Venlo ten tijde van hongersnood geholpen. Uit erkentelijkheid schonk de magistraat hen daarom het recht om vrij, zonder betaling, hun spullen op…

mop uit 1901
 • met den steen en het recept luidde: lavement zetten. Hij nam toen een groote clysteerspuit, spoot, de boer had juist in
 • Een dokter had maar zes recepten. Hij schreef ze op een dobbelsteen. Eens kwam er een boer die kiespijn had. Hij wierp
 • Dokter schrijft de zes recepten die hij heeft op een dobbelsteen. Bij een boer met kiespijn gooit hij het recept een
 • boer
 • steen
 • Dokter schrijft de zes recepten die hij heeft op een dobbelsteen. Bij een boer met kiespijn gooit hij het recept een klisma zetten. Bij het spuiten vliegen de harde drollen tegen de zere kies die er…

sage uit 1980
 • . Elke zondagnacht moest de boer zijn bed uit om de knecht binnen te laten. Hij kon veel van hem verdragen, maar op den duur
 • werd het te gortig. "Ik waarschuw je voor het laatst," zei de boer op een zondagmorgen. "Als je vanavond niet om elf uur
 • Een boerenknecht gaat elke zondag alle herbergen langs om zich vol te gieten. Elke zondagnacht moet de boer 's nachts
 • uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en zegt dat hij voor elf uur thuis moet
 • boer
 • steen
 • Een boerenknecht gaat elke zondag alle herbergen langs om zich vol te gieten. Elke zondagnacht moet de boer 's nachts uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en…

sprookje uit 1894
 • De Vos en de Wolf Deze beide dieren hadden gezamenlijk bij een boer eens zes vaatjes boter gestolen, waarvan zij er
 • boer
 • steen
 • Een wolf en een vos stelen zes vaatjes boter. Twee eten ze er alvast op, de overige vier worden bewaard. De vos wil de boter alleen opeten en bedenkt een list. Hij vult de ton met stenen en smeert…

sage uit 1953
 • kranige boerenzoon waagde dit op een avond als tegenantwoord te geven en met een doffe plof viel de steen neer op zijn plaats.
 • dood moet zijn ziel met de steen in de hand ronddwalen totdat hij er de juiste plek voor heeft gevonden.De pastoor geeft
 • aan de omwonende boeren de raad om tegen die ziel te zeggen dat hij de steen moet neerleggen op die plek waar hij hem
 • boer
 • steen
 • De ziel van een overledene krijgt geen rust wanneer die persoon tijdens zijn leven grensstenen heeft verlegd. Na zijn dood moet zijn ziel met de steen in de hand ronddwalen totdat hij er de juiste…

sage uit 1953
 • gloeiende steen, alsmaar zuchtende: "Woe lek ick dae glujende sjlein". Een boer die zulks hoorde zei: "legk 'm, woe sjle um
 • moet neerleggen. Een boer die dit hoort adviseert de verschijning de steen terug te leggen waar hij hem gevonden heeft. Na
 • Iemand die een grenssteen heeft verplaatst loopt met de gloeiende steen rond en vraagt zuchtend waar hij de steen toch
 • boer
 • steen
 • Iemand die een grenssteen heeft verplaatst loopt met de gloeiende steen rond en vraagt zuchtend waar hij de steen toch moet neerleggen. Een boer die dit hoort adviseert de verschijning de steen terug…

sage uit 2008
 • 'n steen. En in dit geval was 't de duivelssteen die precies aangaf de scheiding tussen de marke De Lutte en de marke
 • Zuid-Berghuizen. Die mar- die steen ligt precies aan 'n smal paadje, 'n kerkpaadje, waarvan de bewoners vanuit 'n
 • De duivelssteen is een steen die de grenzen aangaf tussen de marken De Lutte en Zuid-Berghuizen. Een vrouw liep eens 's
 • avonds langs die steen met haar boodschappen, maar sloeg geen kruis terwijl ze passeerde, hoewel dit wel de gewoonte was
 • boer
 • steen
 • De duivelssteen is een steen die de grenzen aangaf tussen de marken De Lutte en Zuid-Berghuizen. Een vrouw liep eens 's avonds langs die steen met haar boodschappen, maar sloeg geen kruis terwijl ze…

sage uit 1957
 • boer
 • steen
 • Een paar kwajongens halen een grap uit met een veulen. Ze binden een zware brijpot gevuld met stenen en ijzer om het nek van het veulen, en jagen het op door het dorp. Ze doen dit omdat vele…

sage uit 1933
 • No. 148. Langen tijd voor dezen woonde op "Het Hooghuis" te Woensel, dicht bij de nieuwe kerk, een boer, die tevens
 • van den boer op 't schelft, instee van op stal waren gebonden - en nog andere aardige dingen - meer dan genoeg om 'm er
 • Een boer, die tevens brouwer was, woonde te Woensel. Hij maakte vreemde dingen mee en dacht dat dat misschien zou komen
 • boer
 • steen
 • Een boer, die tevens brouwer was, woonde te Woensel. Hij maakte vreemde dingen mee en dacht dat dat misschien zou komen door de kwade hand. Het bleek dat zijn vrouw een heks was. Toen ze stierf, waren…