Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

98 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het
 • touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en de boer heeft niks in de gaten. Als de
 • boer
 • stelen
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en…

Trefwoorden: boer, dief, koe, kopen, stad, stelen, touw, verkopen, vloeken


personal narrative uit 1962
 • boer
 • stelen
 • De Helmonders die al vroeg over de binnenweg te voet naar Ommel kwamen (ter bedevaart) haalden dikwijls bij de boeren de eieren uit hennenhokken.

sage uit 1954
 • By de Rotten op it Wytfean (de famylje Veenstra) woarden twa hynders forkocht foar f600,- oan in Burgumer. De boer
 • boat ôf binne, krûpt de boer wer tofoarskyn. De oare deis komme de arbeiders, lyk as altyd. Sy melke en fuorje en as it
 • Een boer heeft twee paarden verkocht en loopt met de opbrengst naar huis, wanneer hij twee mannen aan ziet komen. Hij
 • vertrouwt het niet en verstopt zich. Het blijken twee van zijn knechten te zijn, die zijn geld willen stelen. De volgende dag
 • boer
 • stelen
 • Een boer heeft twee paarden verkocht en loopt met de opbrengst naar huis, wanneer hij twee mannen aan ziet komen. Hij vertrouwt het niet en verstopt zich. Het blijken twee van zijn knechten te zijn,…

mop uit 1966
 • boer
 • stelen
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

sprookje uit 1966
 • Gekke Hiske Der wie in boer, dy hie trije soannen. De jongste, dat wie gekke Hiske. Dy hie hwat minder forstân as de
 • dief wie gjin spoar to bikennen. Doe sei de boer tsjin 'e âldste soan: "Fannacht hâldstû de wacht yn 'e skuorre. Dû mast de
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts
 • gestolen. De boer is kwaad. Dan waakt de tweede zoon. Ook hij valt in slaap en weer is er gestolen. Gekke Hiske wil waken. Ze
 • boer
 • stelen
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

mop uit 1970
 • "Een boer, die een jaar of wat geleden een koe als melkdier gekocht heeft, gaat, nu de beste melkproduktie voorbij is
 • pas, zodat de boer niet hoeft te trekken, maar het touw met een bocht slap kan laten hangen. In die situatie zien twee
 • Een boer brengt zijn koe naar de markt. Onderweg neemt een dief de plaats in van de koe en gaat een tweede dief er
 • vandoor met het paard. Als de boer de man ontdekt, zegt deze dat hij weer tot mens terug is getoverd. Hij was in een koe
 • boer
 • stelen
 • Een boer brengt zijn koe naar de markt. Onderweg neemt een dief de plaats in van de koe en gaat een tweede dief er vandoor met het paard. Als de boer de man ontdekt, zegt deze dat hij weer tot mens…

mop uit 1966
 • fierder en op it lêst wienen se wol trije ûren fan hûs. Dêr wenne in boer, dêr hie Jan kunde oan. Jan sei tsjin Griet: "Dêr
 • matte wy fannacht mar bliuwe. De berntsjes matte har sa lang mar rêdde." It jounmiel stie ré en de boer en de boerinne
 • naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet weer zoveel moest eten als de vorige keer
 • boer
 • stelen
 • De arme Jan en Grietje en hun zes kinderen zaten op een avond met lege magen bij het vuur. De ouders gingen op zoek naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet…

sprookje uit 1966
 • Der wie us in húshâlding, dy bistie út in boer, in boerinne en in jonkje. De lju wennen tige iensum. Op in joun kommen
 • der ûnforhoeds rovers ta 't hûs yn. Dy bounen de boer en de boerinne fêst. It jonkje lieten se gewurde. Doe hellen dy
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed
 • boer
 • stelen
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed dat de zoon Hendrik en Flintrik, Fries voor mosterd, gaat halen. Als blijkt dat het…

sprookje uit 1800
 • ; moar Keuteldoemke raip nog rais weer: "Houn'nt mouje hem'n, gruine of witte?" Deur 't geroup worde boer wakker en mouk
 • gruinte, dat doar lag en veur koi'n bestemd was. Dou boer ien melk'nkoamer kwam, vernam hai dus gain onroad en trok weer of en
 • ventje te zingen. Uiteindelijk wordt besloten de zingende koe te slachten. Als de boer een stuk van de koe op wil eten hoort
 • boer
 • stelen
 • Een echtpaar wil heel graag een kind. Zelfs al zou het kind maar zo groot zijn als een duim, ze zouden er blij mee zijn. Hun wens wordt letterlijk verhoord. Het kleine mannetje valt op een dag van de…

mop uit 1968
 • gaudieven hienen neat mear yn 't fetpantsje. Dat wie leech. Dêrom soenen se togearre mar in skiepke slachtsje. De boer hie skiep
 • Twee hongerige dieven, Watse en Piter, besluiten in een koude winter een schaap van de boer te slachten. Als ze het
 • boer
 • stelen
 • Twee hongerige dieven, Watse en Piter, besluiten in een koude winter een schaap van de boer te slachten. Als ze het dier geslacht hebben, waarschuwt Watse Piter dat er iemand nadert. Watse heeft Piter…

sage uit 1968
 • oan Ljouwert ta. Dêr seach er in oar hynder rinnen. Hy ruile sinen om en ried op it nije hynder nei in bipaelde boer ta
 • Als Japik Ingberts uit stelen gaat, gaat hij als volgt te werk: hij steelt een paard uit een weiland en rijdt naar een
 • ander weiland, waar hij een ander paard steelt. Hij ruilt de paarden om. Op het nieuwe paard gaat hij naar een bepaalde boer
 • boer
 • stelen
 • Als Japik Ingberts uit stelen gaat, gaat hij als volgt te werk: hij steelt een paard uit een weiland en rijdt naar een ander weiland, waar hij een ander paard steelt. Hij ruilt de paarden om. Op het…

sage uit 1968
 • Langeastloane. Hy fortelde my us: In boer fan Eastemar moest us nei Ljouwert ta om jild op to heljen. Der wienen guon dy wisten
 • boer der oan. Hy hie gâns jild by him. Doe seach er guon yn 'e fierte oankommen. 't Wie hwat skimerich. Hy tocht: "Dy
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet
 • dit bootje zitten. Een van hen bleek een arbeider van de boer te zijn, en ze wachtten hem op om hem te overvallen. Ze
 • boer
 • stelen
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet komen. Voor de zekerheid verstopte hij zich onder een klein omgekeerd bootje. De…

sage uit 1970
 • nao Zeddam mozze um 't ter deur te kriege. Mao met zon fietske grei ging gin boer der op uut, nog gin köter. At een
 • boer
 • stelen
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.

mop uit 1970
 • werkte bi'j een boer. Mor ja, daor vediene ze niet te veul, 't wos maor een paor cente. Toe zeit die zoon tege zien moeder
 • ow mao gin kopzörg", zeit zoon Jan, "ik kom bes weer trug. Eer as gi'j denk". Hi'j warke bi'j boer Harmse. Hi'j ging nao
 • gaat naar boer Harmsen en stelt een weddenschap voor om 2000 gulden, dat hij zijn 2 beste ossen die nacht kan stelen. De
 • Jan verdient bij boer Harmsen weinig en besluit de wereld in te gaan. Hij neem afscheid van zijn moeder, meldt zich af
 • boer
 • stelen
 • Jan verdient bij boer Harmsen weinig en besluit de wereld in te gaan. Hij neem afscheid van zijn moeder, meldt zich af bij de burgemeester en gaat naar Amerika. Na een paar jaar komt hij terug als een…

mop uit 1970
 • 122. Een boer die had een knech, en dèn was daor al lang gewes. Hi'j was ter al jong gekomme. De zat niks ien
 • . Toe zeit den boer tege dat knechje: "'t Is toch kolder a 'k dach; ik heb mien handschoene vegète. Wi gi'j die efkes hale
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een
 • kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of allebei?" "Allebei, sufferd!" 's Avonds
 • boer
 • stelen
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie mei in koe nei stêd west. Op 'e weromwei moest er in stik lân troch, dêr kommen trije wegen op
 • sitten." Hja sieten dêr togearre tsjin elkoar to praten. De boer koe alles hearre. De oare arbeider sei: "As wy him aenst
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde
 • boer verder naar huis, waar hij alles aan zijn vrouw vertelde. De volgende dag vertelde hij zijn arbeiders wat hij gehoord
 • boer
 • stelen
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde, verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te…

sage uit 1968
 • 't Wie op in jountiid, sy sieten by de boer yn 'e hûs. Doe kom der in âld frou by de doar. Sy woarde der ynlitten, sy
 • woe dêr dy nachts graech sliepe. Hja siet tusken de oaren yn en as se it wurd nom, tocht de boer by himsels: "Dû hast in
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij
 • elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe moest werpen. Op het moment dat de oude
 • boer
 • stelen
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe…

sage uit 1968
 • de beam fan in boer en dy gong de oare moarns nei de plysje ta. Hy sei: "Sy ha my de iken stambeam ûntstellen." De
 • plysjes komme by Taeke op it hiem en dêr sjogge se de beam lizzen. "Dat is myn iken stambeam", seit de boer. De plysjes krije
 • een boer. De volgende dag kwam de politie bij hem. Ze wilden maar niet geloven dat hij de boom alleen gestolen had. Maar
 • boer
 • stelen
 • Taeke was een vreselijk sterke man. Op een keer had hij geen brandhout meer, en hij haalde een boomstam van het erf van een boer. De volgende dag kwam de politie bij hem. Ze wilden maar niet geloven…

sage uit 1967
 • Japik Ingberts wie alle nachten op roof út. Deis dan sliepte er. Op in kear kommmen der in boer en in boerinne yn in
 • tilbry oanriden. "Mei 'k mei ride?" frege Japik Ingberts. "Stap mar yn", sei de boer. Underweis hâldt in plysje har oan. "Ha
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze
 • boer
 • stelen
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze pakte gauw het oorijzer van de boerin en vluchtte het bos in, roepend: "Moeten…

sage uit 1962
 • Der wenne in boer yn 'e omkriten fan Drachten. Japik Ingberts wie by him yn 'e tsjinst. De boer hie tsizen op 'e
 • buorden stean. Op in nacht hearde de boer hwat. Hy der ôf en mei de foarke om 't hûs hinne. Dêr roan er Japik Ingberts tsjin
 • Op een nacht hoorde een boer buiten wat. Hij ging kijken, en kwam Japik Ingberts tegen, die bij hem in dienst was
 • . Japik zei dat hij naar de meid ging, maar in werkelijkheid had hij al twee kazen gepikt. De boer vroeg of hij de vier manden
 • boer
 • stelen
 • Op een nacht hoorde een boer buiten wat. Hij ging kijken, en kwam Japik Ingberts tegen, die bij hem in dienst was. Japik zei dat hij naar de meid ging, maar in werkelijkheid had hij al twee kazen…

sage uit 1967
 • Twa arbeiders dy wennen by in boer. Dy hienen dêr al jierren wenne. Op in kear wie de boer nei stêd en doe bisluten se
 • taslaen. De oare deis gongen se wer oan 't wurk. De boer wist fan neat, hwant hja praetten der net oer. Letter trouden se en
 • Twee arbeiders woonden al jaren bij een boer, toen ze besloten hem te bestelen. Maar toen de boer aankwam, liep er aan
 • , vertelden ze de boer de hele geschiedenis, en ze vroegen hem om vergiffenis. De boer had nooit geweten dat hij die dag twee
 • boer
 • stelen
 • Twee arbeiders woonden al jaren bij een boer, toen ze besloten hem te bestelen. Maar toen de boer aankwam, liep er aan beide kanten van hem iemand mee. Toen durfden ze niet meer en renden ze hard weg.…

sage uit 1968
 • Hjir wenne in man by de Keale Wei, dat wie âlde Koenes. Hjir wenne ek in boer by de Keale Wei, dy hiet fan Jehannes
 • Een tovenaar verandert zichzelf in een haas om klaver te stelen van een boer.
 • boer
 • stelen
 • Een tovenaar verandert zichzelf in een haas om klaver te stelen van een boer.

sage uit 1966
 • Der wie in faem, dy wie o sa moedich. Hja tsjinne by in boer en boerinne. Dy wienen us fuort togearre. Doe bleau dy
 • boer
 • stelen
 • Een dienster was alleen toen er dertien rovers kwamen. Allemaal staken ze hun hoofd door het raampje in de voordeur en stuk voor stuk hakte de dienster ze het hoofd af. Alleen bij de dertiende sloeg…

sage uit 1966
 • stellen. Kees Deukelaar hie 48 boeremetwoarsten stellen út in hutte by in boer út Ezinge. Piter Hoving fan Ezinge sloech in
 • fette guos en in knyn dea by in boer. Berend Bakker, myn maet hie by in boer alle koperen wichten fan 'e baskule meinom en
 • stelen van koper kreeg hij een half jaar gevangenisstraf. In de cel dacht hij zich zo benauwd, dat hij zichzelf met behulp
 • boer
 • stelen
 • Een waarzegster voorspelde een man dat hij geen half jaar meer zou leven. Hij kón wel langer leven, maar hij zou zichzelf benauwd voelen. Zes weken later werd de man door de politie van de…

sage uit 1967
 • de boer út 'e bult helle. Hearke wie doe stille plysje. Hy stie achter in dyk en seach it. Doe't dy man it earste sekfol
 • sekfol ek mar op. Bring se mar thús, dan mast mar sjen hwat der fan komt. Ik sil wol mei de boer prate." Hearke gong nei de
 • Toen Sterke Hearke bij de stille politie was, zag hij eens een man een zak aardappels stelen bij een boer. Maar omdat
 • hij wist dat de man heel arm was, is hij met de boer gaan praten. De man mocht toen de aardappels houden.
 • boer
 • stelen
 • Toen Sterke Hearke bij de stille politie was, zag hij eens een man een zak aardappels stelen bij een boer. Maar omdat hij wist dat de man heel arm was, is hij met de boer gaan praten. De man mocht…