Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

45 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • Dat docht dy bliuwen Der wienen ris in boer en boerinne, dy gongen folle te besytsjen en dan bleauwen de feint en de
 • faam tegearre op 'e pleats. De boer hie him al ris ôffrege, wat soenen dy twa altyd út 'e wei sette as wy fan hûs binne
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis
 • te gaan. De boer hoort het, en roept vanaf de zolder dat dat hoog tijd werd.
 • boer
 • stem
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het…

sage uit 1966
 • hielen. Doe hied er krekt in tange by in boer út 'e hutte pakt. Doe't de nachtwacht oan him ta wie, sloech er dy mei de tange
 • boer, hwaens hynders se út it lân helle hienen, hwat let út in forgadering wei. Doe seach dy boer dat der twa fremde mannen
 • omdat hij de boer met een schaap omver gooit. Op een avond krijgt de rover van een stem uit de lucht te horen dat het
 • over een paard gehangen en was weggereden. De boer herkende onderweg zijn paarden. Bij aankomst bij het rovershol stuurde
 • boer
 • stem
 • Een rover woont in een hol en heeft het goed, 's Nachts gaat hij met zijn broer uit stelen. Eenmaal doodt hij een achtervolgende nachtwaker. Hij gaat vaak honing stelen, en hij steelt ook paarden en…

sage uit 1966
 • tusken Hurdegaryp en de Simmerdyk. Hy is der nou wei. De Kaiserdyk roan der hinne. Folkert Aens Algra wie dêr boer. Moarns
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een
 • gehouden door Folkerts stem te imiteren.
 • boer
 • stem
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes…

sage uit 1966
 • Twa jongens hienen de godgânske dei omswalke. Hja wienen warch en kamen by in buorkerij. Se fregen de boer of se dêr
 • oernachtsje mochten. De boer makke gjin biswier, mar hy warskôge har, it wie in spoekhûs, dêr 't se yn tolânne kaem wienen. "Jimme
 • stem: de boer vraagt jullie iets. Dan geven ze antwoord. Vervolgens klinkt de stem weer met de vraag of ze nog meer willen
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven
 • boer
 • stem
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven als de boer iets vraagt. Even later vraagt de boer of de jongen brij willen. Ze…

sage uit 1966
 • Yn 'e Hamster Pein wenne in boer dy ried by winter op 'e Wide Pet op redens. Doe hearde er dêr út in wek in stim
 • Een man is aan het schaatsen en hoort een stem uit een wak zeggen 'de tijd is verschenen, maar de man is er niet
 • boer
 • stem
 • Een man is aan het schaatsen en hoort een stem uit een wak zeggen 'de tijd is verschenen, maar de man is er niet'. Spoedig daarna rijdt een andere man recht het wak in.

sage uit 1966
 • De boer Alde Warmolts heeft in Harkema het christendom gebracht en de gereformeerde kerk gesticht. Hij wist in beginsel
 • niet waar hij de kerk moest bouwen, maar hij hoorde ineens een stem van boven en hij zag een vinger die de plek aanwees
 • boer
 • stem
 • De boer Alde Warmolts heeft in Harkema het christendom gebracht en de gereformeerde kerk gesticht. Hij wist in beginsel niet waar hij de kerk moest bouwen, maar hij hoorde ineens een stem van boven en…

sage uit 1966
 • pardoes yn 't wetter. Hy is fordronken, it hynder is der út kaem. It wie in dikke boer.
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer
 • zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een sjees met twee paarden ervoor aanvliegen
 • boer
 • stem
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een…

sage uit 1970
 • nao Zeddam mozze um 't ter deur te kriege. Mao met zon fietske grei ging gin boer der op uut, nog gin köter. At een
 • boer
 • stem
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.

sage uit 1967
 • graech de nacht trochbringe. De boer sei, dat moast dan mar oangean, fanwege it minne waer. Hja sette it pak achter tsjin 't
 • de boer hwat fordacht yn 'e earen. Hy fortroude it net. Hy sei tsjin 'e faem: "Helje dû ris hwat apels op en smyt ús elk
 • . Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg zware stem had. Hij gaf de meid de
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten
 • boer
 • stem
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten. Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg…

mop uit 1973
 • . Hy tochte dat hy der dan it measte foar krige. Op in kear hienen de trije fékooplju mei elkoar ôfpraet sy soenen de boer
 • koukeal." "Dan ha jo de sliep noch net goed út, de Brún, hwant it is in ezel." De boer stapt fierder en tinkt by himsels: "dy
 • Een licht achterlijke boer gaat met zijn koekalf op weg naar de markt, om dit te verkopen. Onderweg naar de markt komt
 • hij drie keer een veekoopman tegen die vraagt hoeveel hij voor zijn ezel wil hebben. Op het laatst is de boer ervan
 • boer
 • stem
 • Een licht achterlijke boer gaat met zijn koekalf op weg naar de markt, om dit te verkopen. Onderweg naar de markt komt hij drie keer een veekoopman tegen die vraagt hoeveel hij voor zijn ezel wil…

sage uit 2001
 • stem gehoord die riep: "Hier is de tijd en waar is de man?" Op die plaats zijn kort daarna een boer met zijn paard en een
 • Uit een kolk klinkt een stem: "Hier is de tijd en waar is de man?" Kort daarop zijn een boer, een kind en een paard
 • boer
 • stem
 • Uit een kolk klinkt een stem: "Hier is de tijd en waar is de man?" Kort daarop zijn een boer, een kind en een paard daar verdronken.

sage uit 1969
 • by in boer, in sekere Van Es. Op in joun sit dy feint yn 'e herberch. Hy sûpt in stik of fjouwer buorrels op en dan en
 • sit yn 'e keuken. Hy kriget in great mes en snijt dy faem de kop heal ôf. De boer sjocht it. Dy rint nei de telle en
 • zijn meisje bij een boer. In de keuken sneed hij de nek van de meid half door. De boer stak met een hooivork in de man. De
 • jongeman sprong door het glas en was dood. Het lijk is bij de boer opgebaard. Later spookte het op de dorsvloer, de boer hoorde
 • boer
 • stem
 • Een jongeman dronk eens vier borrels in de herberg. Hij zei dat hij die avond iemand van kant zou maken. Hij ging naar zijn meisje bij een boer. In de keuken sneed hij de nek van de meid half door.…

sage uit 1883
 • 1.4. Kaboutermannetjes Bij dien boer op 't 'Ven', van wien ik in mijn tweede vertelsel sprak, hadden de Kabouters dan
 • logenstraffen. Maar merk dit wel, 't zullen zeker wel gierige, hebzuchtige menschen geweest zijn bij dien boer, die voor hun
 • boer
 • stem
 • Kabouters brengen geen voordeel bij mensen die gierig zijn. Er zijn ook kaboutervrouwtjes, want room van de melk scheppen is vrouwenwerk. Kaboutervrouwtjes dansen zingend 's nachts in een kring in het…

sage uit 1889
 • duizende en duizende fijne stemmetjes en eindelijk ook eene heldere stem, die riep: 'Morgennacht trekken wij af, want Kyria is
 • , ook bij den boer in Strijp ging 't immers in 't vervolg beter met 'butteren' na 't vertrek der Kabouters. 'Morgennacht
 • boer
 • stem
 • Kabouters vertrekken 's nachts na de dood van Kyria. De man die tegen de waarschuwing in, wil zien hoe groot het aantal kabouters is, verstopt zich en ziet een onafgebroken stroom langstrekken tot de…

sage uit 1890
 • 1.25. Over heg en struik Op de 'Biezenkuilen' onder Zeelst woonde voor eenige jaren een boer die in den pikdonkeren
 • . En toch, zoo gebeurde 't. Hij hoorde op eens in zijne onmiddellijke nabijheid eene stem welke zeide: 'Over heg en struik
 • boer
 • stem
 • 's Nachts wordt een man door onzichtbare handen opgetild en meegevoerd door de lucht, en ergens weer op de grond gezet. Hij vertelt dat hij blij is dat hij niet door heg en struik is gedragen, want…

sage uit 1892
 • vloer schuren, brood bakken, vlas zwongen en graan dorschen, dit laatste veeltijds in den bakoven. Een boer, op de Bokshei
 • bestaande Zandhoef, toen hij eenen Kabouter hem hoorde naroepen: 'Adriaan! Zeg tegen Cristiaan dat Kyrië dood is!' De boer
 • iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van een onzichtbare nageroepen dat hij
 • boer
 • stem
 • Kabouters doen het werk waar geld is neergelegd; er is eten klaargezet; eten in stukjes gesneden leer; merken dat iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van…

sage uit 1892
 • het vertrekken der Kabouters binnen weinige uren al ruchtbaar. Een Veldhovensche boer meende zeker te weten dat zij den
 • trippelden honderden en honderden Kaboutermannekens over het brugske. De boer, van zijnen schrik bekomen, verliet zijne
 • boer
 • stem
 • Man die stemmen onder de grond heeft horen zeggen dat ze de volgende nacht zullen vertrekken omdat Kyrië dood is, vertelt dat verder. Een ander verschuilt zich om te zien hoe vanaf middernacht tot de…

sage uit 1978
 • stem om hulp, maar dat was bedrog. Het was de stem van de nikkerman. En wie medelijden kreeg moest dit met de dood bekopen
 • boer
 • stem
 • Roofridder die overblijft na het gevecht van boeren met zijn bende, komt in een moeras terecht en verzinkt. Zijn geest die in de buurt rondzwerft lokt mensen het moeras in.

sage uit 1978
 • stemmetje: 'Och, is Kyrië dood, dat is toch niet waar zeker?' In Kasterle was een boer aan het ploegen. Toen hij langs de rand
 • van de akker ging zitten om wat uit te rusten, kwam een kabouter naar hem toe, die zei: 'Kyrië is dood!' Toen de boer 's
 • boer
 • stem
 • Voorbeelden hoe, doordat mensen elkaar vertellen dat ze gehoord hebben dat de kabouterkoning gestorven is, kabouters elkaar dat vertellen

sage uit 1883
 • , benadeelen, - arm maken zelfs! Maar wie in een goed blaadje stond, kon er alles van gedaan krijgen. De boer en z'n knechts konden
 • brengen) - 't Was laat in den nacht toen 't reisgezelschap door de hei toog. Op eens hoort men eene stem roepen: 'Oudeman
 • boer
 • stem
 • Wie in een goed blaadje stond bij de kabouters kreeg vroeger alles van ze gedaan: dorsen, ploegen, zaaien, maaien, malen, bakken, karnen, botermaken. Men zegt dat ze verjaagd zijn door de fabrieken.…

sage uit 1883
 • 1.3. Kaboutermannetjes 'Bè, sa(kk)erdie! nou wouw 'k wel 'ns krek weite(n),' zei 'n boer, 'hoe det in z'n werk geè as
 • . Toen de boer nu met z'n rechteroog door de spleet wilde gluren en daarom 't linker reeds had dichtgeknepen, hoort hij op.'t
 • boer
 • stem
 • Bakker bespiedt kabouters, en verliest zijn rechteroog waarmee hij door een spleet naar de kabouters kijkt.

sage uit 1962
 • Yn Ypecolsgea, ûnder Wâldsein, wenne in boerefeint, Piter de Boer, dy nochal hwat opsprekkerich fan aerd wie; nergens
 • bang foar en s.f.h. Op in Sneontojoun gong er foar de boer nei Wâldsein om briedaeijen to heljen. Fansels, by Onne Ozinga
 • roepenom hem tegen te houden vlucht hij en slaapt 's nachts voor het bed van de boer.
 • Piter de Boer
 • Pieter de Boer
 • boer
 • stem
 • Boerenknecht beweert dat hij nergens bang voor is, ook niet om 's avonds laat langs een kerkhof te gaan. Als vrienden roepenom hem tegen te houden vlucht hij en slaapt 's nachts voor het bed van de…

sage uit 1919
 • van ons beiden is de moordenaar!" riep de boer met vreeselijke stem. Lanterman boog het hoofd. " Op deze plaats is Jan
 • erop uit, om hout te halen. Op een der wagens zat Lanterman naast een boer, die wel met hem willen rijden. "Waarom niet
 • Linda de Boer
 • trokken de bewoners erop uit om hout te sprokkelen. Lanterman zat samen met een boer op één van de wagens. In het Vroombosch
 • , op de plek waar Roelfs is vermoord, wordt de wagen van Lanterman omgeven door insecten. De boer roept dat één van hen de
 • boer
 • stem
 • Jan Roelfs en Lanterman gaan uit rijden. 's Avonds komt het paard van Roelfs alleen aanlopen. niet veel later komt ook Lanterman aan bij het dorp. Hij zegt dat hij en Roelfs in het bos zijn…

sage uit 1966
 • Bij Nieuwleusen is een kolk, die er al sinds mensenheugenis bestaat. Op zekere dag kwam er een stem uit de kolk: “Hier
 • is de tied; maar ie is er niet.” De volgende dag gaat er een boer met zijn paard naar de hengst. Bij de kolk wordt het
 • Uit een kolk komt een stem die zegt dat het tijd is, maar dat de man er nog niet is. De volgende dag verdwijnt een boer
 • boer
 • stem
 • Uit een kolk komt een stem die zegt dat het tijd is, maar dat de man er nog niet is. De volgende dag verdwijnt een boer met zijn paard in de kolk.

sprookje uit 1894
 • dochter begraven ligt. Op die plaats groeit riet. Een boer, die van zijn werk komt, snijdt uit dat riet een fluitje voor zijn
 • vermoord, Al om het gouden spinnewiel, Hebben ze me in 't zand gesmoord." De boer blaast er op en nu klinkt: "Oh, man lief
 • haar graf groeit riet dat door een boer geplukt wordt om een fluitje van te maken. Het fluitje geeft hij aan zijn zoon. Als
 • drie dochters komt langs en ziet dat de boer en zijn zoon heel verbaasd kijken. Als hij vraagt wat er aan de hand is
 • boer
 • stem
 • Een vader heeft drie dochters. De oudste twee zijn gemeen, maar de jongste is lief en goed. Wanneer de vader op reis gaat, neemt hij voor alledrie iets mee. De twee oudsten krijgen een mooi kado waar…