Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan
 • een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe. De vrouw is tevreden en kan er wol van
 • boer
 • tevreden
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe.…

sprookje uit 1967
 • De skiednis fan Pier en Mike. Pier en Mike wienen feint en faem by de boer. Sy woenen wol trouwe en de boer wie harren
 • elkaar. Maar de vrouw was nog niet tevreden, ze wilde koningin worden. Maar toen ze koningin was, was ze weer niet tevreden
 • boer
 • tevreden
 • Een echtpaar vond een hele grote boon. Deze stopten ze in de grond, en de volgende dag zo'n grote boom, dat ze de top ervan niet konden zien. De vrouw stuurde haar man naar boven om tegen de lieve…

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy hie nei de merk ta west. Dêr hied er trije kij forkocht, dy't noch by him thús op 'e stâl stienen
 • mastû dy kij net ôfleverje sûnder sinten, hear." Dat biloofde 't minske. Doe kamen de kooplju om de kij to heljen. De boer
 • Een boer verkoopt op de markt drie koeien. Omdat de drie dieren nog bij hem thuis op stal staan, waarschuwt hij zijn
 • voldoen. De vrouw stemt toe. Als de boer thuiskomt, verwijt hij zijn vrouw dat ze 'dommer dan een koe' is omdat de kooplui
 • boer
 • tevreden
 • Een boer verkoopt op de markt drie koeien. Omdat de drie dieren nog bij hem thuis op stal staan, waarschuwt hij zijn vrouw de koeien niet mee te geven voor er geld gegeven wordt. Als de kooplui…

sprookje uit 1893
 • 3.9. Een boer die altijd mopperde, - boeren zijn nooit tevreden -, kreeg eens van Onze Lieven Heer de macht zijn koren
 • Ontevreden boer die van Onze Lieve Heer de macht krijgt om zijn koren te laten groeien zoals hij wil, vergeet te vragen
 • boer
 • tevreden
 • Ontevreden boer die van Onze Lieve Heer de macht krijgt om zijn koren te laten groeien zoals hij wil, vergeet te vragen om de aren op tijd te laten bloeien. Gevolg is dat zijn buren wel een goede…

sage uit 1883
 • nachtelijken arbeid van dienst te zijn. Ook bezaten zij de macht invloed uit te oefenen op den loop der dingen. Was een boer den
 • . 't Was bovendien zoo weinig, wat ze vroegen: een beetje room of een handvol graan kon hen tevreden stellen. En leenden ze
 • boer
 • tevreden
 • Omgang van dorpsbewoners met kabouters, wederzijdse hulp, macht van kabouters op verloop werkzaamheden en leven, hun woonplaats.

sage uit 1978
 • .’ De soldaat zei dat hij met een klein plekje al tevreden was. Toen hij even later met de boer aan tafel zat, zei deze
 • Heksen en gedaanteverwisseling In Wintelre klopte eens een soldaat aan de deur van een boer en vroeg om onderdak voor
 • boer
 • tevreden
 • Twee bevallingen zijn geeindigd met doodgeboren kinderen. Een gast raadt aan een schouwsteen weg te halen. Hij snijdt de pad die achter de steen heeft gezeten een poot af, waarna de derde bevalling…

mop uit 1974
 • Der wie in boer, dy woe in lêsbril keapje. Hy kaem op 'e merk yn Ljouwert. Der stie in man mei wol twintichtûzen
 • brillen. De boer oan 't passen. Wol twa ûren stie er dêr to passen. Doe sei de koopman: "Ha jo noch noait ien foun?" Né," sei
 • Een boer probeert een leesbril uit te zoeken bij een handelaar met wel twintigduizend brillen. De boer past twee uur
 • lang alle mogelijke brillen, maar lijkt nergens tevreden over te zijn. Als de handelaar hem vraagt of hem dan geen enkele
 • boer
 • tevreden
 • Een boer probeert een leesbril uit te zoeken bij een handelaar met wel twintigduizend brillen. De boer past twee uur lang alle mogelijke brillen, maar lijkt nergens tevreden over te zijn. Als de…

mop uit 1972
 • Froeger ieten se meastal út ien panne. Der wenne in arbeider by in boer. Dêr ieten se ek meielkoar út ien panne
 • bryk en wie it fet altyd oan ien kant. Dy panne woarde altyd sà delset, dat it fet oan 'e boer syn kant kom. De arbeider
 • Het vet zit altijd aan een kant en de boer neemt die. Op een keer vertelt de knecht (arbeider) een grote leugen. "Dat
 • lieg je," zegt de boer. "Het is zo waar als ik de pan omdraai." En hij draait de 180° en heeft het vet.
 • boer
 • tevreden
 • Het vet zit altijd aan een kant en de boer neemt die. Op een keer vertelt de knecht (arbeider) een grote leugen. "Dat lieg je," zegt de boer. "Het is zo waar als ik de pan omdraai." En hij draait de…