Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

37 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en de boer heeft niks in de gaten. Als de
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het
 • boer
 • touw
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en…

Trefwoorden: boer, dief, koe, kopen, stad, stelen, touw, verkopen, vloeken


mop uit 1903
 • gebeurde bij onze boer zijn vader, mot je weten. Die heeft 't me zelf dikwijls verteld. Die mensen woonden vroeger dicht bij
 • kruidenierswinkeltje hield. Nou, Japik was 'n gezellige prater en hij kwam vaak 's avonds bij Gerrit Abes - zo heette die boer - 'n pijpje
 • ladder door het raam wil klimmen. maar de boer een touw aan zijn arm vast, en laat hem naar buiten bungelen. Japik smeekt om
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden
 • boer
 • touw
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de…

sprookje uit 1973
 • It lean fan 'e wrâld In boer wie ûnderweis. Hy rûn op in bekend paad en wist, dat er aansen by in saad lâns kaam. Dy
 • bear ûnderyn en dy freget: 'Och boer, help my hjir asjeblyft út. Ik ha fan alles al besocht, mar ik kin der út mysels net
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De
 • boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat zich even later toch ompraten. Als dank
 • boer
 • touw
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

mop uit 1970
 • pas, zodat de boer niet hoeft te trekken, maar het touw met een bocht slap kan laten hangen. In die situatie zien twee
 • schurken hun kans schoon. Een van de twee maakt het slap hangende touw, zonder dat de boer het merkt, los van de koe en gaat
 • Een boer brengt zijn koe naar de markt. Onderweg neemt een dief de plaats in van de koe en gaat een tweede dief er
 • vandoor met het paard. Als de boer de man ontdekt, zegt deze dat hij weer tot mens terug is getoverd. Hij was in een koe
 • boer
 • touw
 • Een boer brengt zijn koe naar de markt. Onderweg neemt een dief de plaats in van de koe en gaat een tweede dief er vandoor met het paard. Als de boer de man ontdekt, zegt deze dat hij weer tot mens…

sprookje uit 1966
 • Der wie us in húshâlding, dy bistie út in boer, in boerinne en in jonkje. De lju wennen tige iensum. Op in joun kommen
 • der ûnforhoeds rovers ta 't hûs yn. Dy bounen de boer en de boerinne fêst. It jonkje lieten se gewurde. Doe hellen dy
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed
 • boer
 • touw
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed dat de zoon Hendrik en Flintrik, Fries voor mosterd, gaat halen. Als blijkt dat het…

sage uit 1944
 • 21a. De was vrogger een man gewes en die heitte Mol. En ok één die heitte Bartels. Die Bartels her bi'j een boer as
 • oaver geworre. Op een kier had den boer gres gekoch um te maeje en te hööje. Now harre den arrebeier en Mol daor hen gemot
 • bloed uitbraakt. De knecht gaat naar huis en de dagloner gaat het gras zaaien. Later vertelt de boer dat er een kalf
 • doen. Men haalt de pastoor erbij. Deze bindt een touw aan de kist en trekt hem van zijn plaats. De kist kan nu wel opgetild
 • boer
 • touw
 • Een boerenknecht moet samen met een dagloner gras maaien voor zijn baas. Omdat hij zoveel eet komt de meid hem tussen de middag een emmer soep en een emmer snijbonen brengen. Na het eten stelt de…

mop uit 1968
 • Der wienen us twa poepen, dy bistelden har by in boer yn 'e ûngetiid. Sy gongen togearre nei 't lân ta om hea op to
 • net, mar hy smoarde. Doe't se by de boer kommen, wied er dea.
 • een van hen als bindstok zou fungeren. Ze deden het touw om zijn benen en zijn hoofd. Ze spraken af dat als het niet meer
 • zou gaan, hij zou fluiten. Maar de vastgebonden poep stikte, en kon daardoor niet fluiten. Toen ze bij de boer kwamen, was
 • boer
 • touw
 • Twee poepen kwamen er eens achter dat ze de bindstok waren vergeten. Ze laadden de hooi op de wagen en ze besloten dat een van hen als bindstok zou fungeren. Ze deden het touw om zijn benen en zijn…

mop uit 1977
 • Ik wenne by de boer as feint. De boer wie net sa jong mear. Op in kear sei de boer tsjin my: Ik wol wol ris in kear nei
 • wy nei de fémerk ta en efkes letter stienen wy op 'e joademerk op it Saeilân. Doe sei de boer: "Nou is 't net sa bêst
 • moet trekken door aan het touw te trekken. De boer is erg te spreken over de wc: als hij aan het touw trekt is alles gelijk
 • Een boer moet - als hij op een keer in de stad is - heel nodig poepen. Zijn knecht moet hem uitleggen hoe een 'moderne
 • boer
 • touw
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer moet - als hij op een keer in de stad is - heel nodig poepen. Zijn knecht moet hem uitleggen hoe een 'moderne' wc werkt omdat de boer alleen een emmer en stukken krant gewend is. Zijn knecht…

sage uit 1973
 • , sei de Boer. Doe liet Hearke it tou sjen. It wie yn twaën knapt.
 • Sterke Hearke was zo sterk, dat het touw knapte waaraan een koe vastzat die zich los wilde rukken.
 • boer
 • touw
 • Sterke Hearke was zo sterk, dat het touw knapte waaraan een koe vastzat die zich los wilde rukken.

Trefwoorden: boer, koe, kracht, sterk, touw


sage uit 1914
 • de derde mael laete wilder teheliek dá touw valle — wâ zoue julder d'r dan van dienke, â m'n de wegt is liete loape juust
 • boer
 • touw
 • Een verhaal waarin een verklaring wordt gegeven waarom de weg tussen Raevenpolder en Oetjeskerke zesentwintig kronkelingen heeft.

broodjeaapverhaal uit 1996
 • , toen twee kunstenaars bekenden dat zij de cirkels stiekem hadden gemaakt, door het graan met een plank en een stuk touw
 • boer
 • touw
 • Een graancirkel trekt veel publiek. Er wordt gespeculeerd over de herkomst. Er wordt gedacht aan een menselijke grap, maar onderzoekers sluiten een bovennatuurlijke mogelijkheid niet uit.

sage uit 1970
 • , overkwam iets dergelijks en hij moest achter zijn biggen aanrennen, de werf op. Eens reed daar een boer van de weg af het water
 • Vrouw van molenaar zet paarden vast, laat dieren ontsnappen, helpt paard en wagen uit het water met een touw
 • boer
 • touw
 • Vrouw van molenaar zet paarden vast, laat dieren ontsnappen, helpt paard en wagen uit het water met een touw

broodjeaapverhaal uit 2002
 • politie en bekend. De man moet de schade, 475 euro, betalen. De Heinenoorder maakte met een plank en een touw een cirkel en
 • Een man geeft zich bij de politie aan als de maker van de graancirkel bij Heinenoord. Hij moet de schade aan de boer
 • boer
 • touw
 • Een man geeft zich bij de politie aan als de maker van de graancirkel bij Heinenoord. Hij moet de schade aan de boer betalen.

mop uit 1969
 • Earne achter Ljouwert, it lân in ein yn, wenne in boer, dy krige hinder fan pine yn 'e mûle. Hy sei tsjin 't wiif: "Ik
 • fêst. De hiele nacht hied er lêst fan 'e kies hawn. "Hy sil der út", sei er. Mar de boer koe lêze noch skriuwe, dat it wiif
 • Een niet zo slimme boer had eens kiespijn. Hij wilde naar de tandarts in de stad. Door omstandigheden kon zijn vrouw
 • ging de boer lopend naar de stad. De boer kon niet lezen, waardoor hij de straat waar de tandarts woonde, niet kon vinden
 • boer
 • touw
 • Een niet zo slimme boer had eens kiespijn. Hij wilde naar de tandarts in de stad. Door omstandigheden kon zijn vrouw niet mee. Toen hij een treinkaartje wilde kopen, begon hij af te dingen. Maar de…

mop uit 1969
 • eigen hals en de oare gong mei de koe fuort. De âld man stapte mei de iene fédief fuort. Achter de Greate Wielen sei de boer
 • dy boer dat hearde, liet er him frij. "Dû hast sa lang by my op 'e stâl stien," sei er, "en dû hast my safolle molke jown
 • Een boer ging zijn oudste koe op de markt verkopen. Hij liep naar de markt met de koe aan een touw achter zich aan
 • . Veedieven maakten zonder dat hij het door had de koe los, en een van hen bond zichzelf vast aan het touw. Toen de boer erachter
 • boer
 • touw
 • Een boer ging zijn oudste koe op de markt verkopen. Hij liep naar de markt met de koe aan een touw achter zich aan. Veedieven maakten zonder dat hij het door had de koe los, en een van hen bond…

mop uit 1973
 • Twa ûngetiders wienen op it lân oan 't healaden. Dat dienen se foar in boer. Doe bliek it, hja hienen net in byntpeal
 • Twee arbeiders hielpen een boer met hooi opladen. Er was geen bindstok, dus besloten ze dat de langste van de twee als
 • paal zou dienen. Als hij het benauwd zou krijgen moest hij fluiten. Het touw werd strak om hem heen gebonden, en al gauw
 • boer
 • touw
 • Twee arbeiders hielpen een boer met hooi opladen. Er was geen bindstok, dus besloten ze dat de langste van de twee als paal zou dienen. Als hij het benauwd zou krijgen moest hij fluiten. Het touw werd…

mop uit 1651
 • waeren. De boer seyde dat hij er daer ontrent geen wist. De ruijter dien het ernst was haelt een touw uyt sijn sack en werpt
 • Een ruyter vong onderweeg een boer op, en wilde met geweldt van hem aenwijsing hebben, waer dat paerden te krijgen
 • Een ruiter wilde met alle geweld van een boer weten waar hij paarden kon krijgen. De boer zei dat hij het niet wist. De
 • ruiter deed hem toen een touw om zijn nek, en dreigde dat hij zou hangen als hij niet zou vertellen waar de ruiter paarden
 • boer
 • touw
 • Een ruiter wilde met alle geweld van een boer weten waar hij paarden kon krijgen. De boer zei dat hij het niet wist. De ruiter deed hem toen een touw om zijn nek, en dreigde dat hij zou hangen als hij…

mop uit 1979
 • in boer dy't in hiele protte skiep hat. Litte wy dêr ien fan ophelje. Dan ha wy hwat to iten." De jongste soan wie net
 • pet op en gong op stap. Ynpleats fan dat er de skiep stelt, giet er nei de boer ta en fortelt him dat der guon binne dy't
 • vermogende boer te stelen, stemt zijn broer hier gelijk mee in. De derde - jongste - broer wordt door zijn beide broers
 • stelen te gaan en spoedt zich naar de boer. Bij de boer aangekomen licht hij de boer in dat er dieven aankomen. De boer
 • boer
 • touw
 • Een weduwnaar en zijn drie zonen lijden in een koude winter honger. Als een van de zonen voorstelt een schaap van een vermogende boer te stelen, stemt zijn broer hier gelijk mee in. De derde - jongste…

sage uit 1970
 • , zocht de touw der brandklok op en ondernam zijn werk; op het geluid der brandklok geraakte heel Bakel in rep en roer en
 • boer
 • touw
 • Kauwen verjagen de duiven waardoor de pastoor geen duif meer kan eten. Pastoor, burgemeester, schoolonderwijzer, gemeentesecretaris en koster besluiten daarom om op een avond te toren te beklimmen om…

sage uit 1901
 • lucht te bengelen. 's Morgens evenwel sneed de knecht het touw door, zoodat de dief op de straat kwakte, doch overigens
 • maakte hij er geen melding van. Na dien tijd werd nooit meer gestolen. Jaren daarna was de knecht zelf een welgestelde boer
 • omdat hij toen niet is verraden de boer nu geen kwaad zal doen.
 • boer
 • touw
 • Boerenknecht weet met een list een kaasdief te vangen, maar laat hem lopen. Jaren later krijgt hij bezoek van een hoofdman met een groep rovers die eten en drinken eist. Op het laatst vertelt de…

mop uit 1901
 • Een boer gong naar de markt en liet een koe aan een touw achter zich aansjokken. Ongemerkt wisten drie studenten de koe
 • los te maken en een ervan ging zelf aan het touw meeloopen. Op de markt gekomen, keek de boer natuurlijk gek op. De
 • Boer gaat naar de markt met een koe aan het touw. Studenten maken de koe los en brengen het terug. Eén van de studenten
 • gaat aan het touw meelopen. Hij vertelt op de markt dat hij ooit voor straf in een koe is veranderd en nu weer in een mens
 • boer
 • touw
 • Boer gaat naar de markt met een koe aan het touw. Studenten maken de koe los en brengen het terug. Eén van de studenten gaat aan het touw meelopen. Hij vertelt op de markt dat hij ooit voor straf in…


mop uit 1911
 • , die met een touw naar boven getrokken werd. Toen de schoolmeester naar buiten gong om den dooien te begraven, merkte nie
 • . Nou had ie eerst eenden gestolen bij een boer. Die plukte nie. Toen smeerde ie zijn eigen in met teer en rolde zich in de
 • boer
 • touw
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.

sage uit 1977
 • boer
 • touw
 • Imke betovert mensen. Hij laat ze dansen of ze nu willen of niet. De vader van de verteller heeft het zelf gezien.

sprookje uit 1894
 • !", dacht de Drentsche boer, "ik zal oe leeren in 't hokke te loopen, leelijke stiefkop!". Hij riep zijn hond en vroeg: "Hond
 • , wil ie Tengel bieten?" "Nee", riep de hond. Toen mopperde de boer: "Hond wil gien Tengel bieten- Tengel wil niet in 't
 • de knuppel niet verbranden, het water wil het vuur niet blussen, de os wil het water niet opdrinken, het touw wil de os
 • niet vastbinden, de muis wil het touw niet kapotsnijden, en de kat wil de muis niet opeten. Als de kat wordt beloofd dat
 • boer
 • touw
 • Een varken wil niet in zijn hok, de hond wil het varken niet bijten, de knuppel wil de hond niet smijten, het vuur wil de knuppel niet verbranden, het water wil het vuur niet blussen, de os wil het…