Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

102 resultaten voor ""

sage uit 1963
 • Toen mien vader nog scheper was, had ie een kameroad, die nog veule meer zien hef. Dat was ook al een schepertien, die
 • begraven. Wat mout ie door nou van denken? Va heft het alles zölf heurd. Dat schepertien was vriegezel en was bie een boer in
 • Vader had een vriend die veel meer kon zien. Die was met de helm geboren. De vriend kon 's nachts vaak niet in bed
 • blijven. Hij zei eens dat vader aan de kant moest gaan omdat de begrafenisstoet van een vrouw langs kwam. De vrouw werd niet
 • boer
 • vader
 • Vader had een vriend die veel meer kon zien. Die was met de helm geboren. De vriend kon 's nachts vaak niet in bed blijven. Hij zei eens dat vader aan de kant moest gaan omdat de begrafenisstoet van…

sage uit 1955
 • stoar. Nei in skoftsje seinen de lytse bern tsjin 'e widner: "Heit, wy ha mem sjoen." De boer sei: "Né, dat bistiet net
 • krige de boer har sels ek to sjen. Doe woarde er bang. Hy fortelde it oan 'e húshâldster en sei: "Soenen jo har oansprekke
 • boer
 • vader
 • Boerin die te weinig boter gaf bij verkoop, vindt na haar dood geen rust. Na verschijning aan haar kinderen en haar man vraagt die aan de huishoudster haar te vragen wat haar wensen zijn. De vrouw…

sage uit 1955
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen
 • aantrekken. De vader krijgt een flesje mee dat alleen hij mag aanraken. Het flesje breekt als het meisje het te pakken krijgt
 • boer
 • vader
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1966
 • jountiid moest ik molke helje fan 'e boer. It wie noch ljocht. Ik moest skean de fjilden oer. Ik hie in fjildskutte by my lyk
 • begrafenisstoet. Hij wordt zo bang dat hij alle melk morst. Zijn moeder is erg boos op hem om de verspilde melk. Zijn vader is niet
 • boer
 • vader
 • Een jongen is met de helm geboren en voorziet altijd alles. Als hij eens terugkomt van het koeienmelken, ziet hij een begrafenisstoet. Hij wordt zo bang dat hij alle melk morst. Zijn moeder is erg…

sage uit 1966
 • Us heit en dy wienen oan 't wurk by in boer yn Eastemar. Sy slepten dêr ek. De boer sei, as se hwat seagen yn 'e nacht
 • , dan moesten se net bang wurde. Heit woe fan 'e boer wite hoe let dat wie en hwer't it gebeurde. De boer fortelde it him
 • boer
 • vader
 • Een man staat 's nachts voor het raam en ziet drie meisjes om de pomp heen dansen. Ze zijn helemaal in het wit gekleed en bij alledrie is de hals eruitgesneden. Het bloed loopt langs de lichamen naar…

sprookje uit 1966
 • Der wie us in húshâlding, dy bistie út in boer, in boerinne en in jonkje. De lju wennen tige iensum. Op in joun kommen
 • der ûnforhoeds rovers ta 't hûs yn. Dy bounen de boer en de boerinne fêst. It jonkje lieten se gewurde. Doe hellen dy
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed
 • boer
 • vader
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed dat de zoon Hendrik en Flintrik, Fries voor mosterd, gaat halen. Als blijkt dat het…

mop uit 1965
 • stellen. Die boer zegt: "Waar is m'n vader?" Waarop die waarheidsmachine antwoordt: "Die staat te vissen op de Pier in
 • Vlissingen." Zegt de boer: "Haha, m'n vader is al lang dood." Zegt de exploitant van die machine: "Ik snap het niet. Dat ding is
 • Een man vraagt aan een waarheidsmachine waar zijn vader is. Antwoord: die staat te vissen. Omdat zijn vader dood is
 • , formuleert de man de vraag opnieuw: waar is de echtgenoot van mijn moeder? Antwoord: die is dood, maar je vader staat te vissen.
 • boer
 • vader
 • Een man vraagt aan een waarheidsmachine waar zijn vader is. Antwoord: die staat te vissen. Omdat zijn vader dood is, formuleert de man de vraag opnieuw: waar is de echtgenoot van mijn moeder?…

sprookje uit 1889
 • niet bij dag en niet bij nacht, niet gekleed en ook niet naakt, niet te voet en niet te paerd! Zekere boer, die zulks in de
 • zijnen wil. Maar 't verlangen, om hare ouders terug te zien, werd zoo groot, dat ze, op zekeren keer, haren vader naar 't hof
 • vader komen, die zich in een net wikkelt en tegen de koning zegt dat hij naar zijn stem viste. De koning gebiedt dat ze moet
 • boer
 • vader
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe…

mop uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie twa moaije dochters. En hy hie ek in feint. 't Wie yn 'e maitiid. De boer en de feint wienen
 • togearre oan 't strontbultbûtsen, elk mei in foarke. Doe sei de boer tsjin 'e feint: "Mast my de moffen even ophelje." De feint
 • de boer dat hij van hun vader met hen allebei seks moet hebben. De dochters geloven het niet. Als de knecht vraagt aan de
 • Een boer vraagt een knecht allebei zijn mouwen voor hem op te stropen. De knecht zegt tegen de twee mooie dochters van
 • boer
 • vader
 • Een boer vraagt een knecht allebei zijn mouwen voor hem op te stropen. De knecht zegt tegen de twee mooie dochters van de boer dat hij van hun vader met hen allebei seks moet hebben. De dochters…

mop uit 1970
 • niet zon goochemerd. Toe zei vader tege dén: "Wat ducht ow as gi'j is nao den boer ginge en leren een bitje; daor leer ie
 • meer as hier". "Jao vader, dat wik wel doen". Mao hi'j was wel een bitje lui. Afijn. Den anderen dag vader met um op stap
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de
 • modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar hij op een licht afgaand bij een rovershuis
 • boer
 • vader
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

sage uit 1970
 • ter gewoonlijk nie anders wark — dat was now eenmaol op tat platteland — dan bi'j een boer. De vader zei: ,.Jonges, één
 • . "Zi'j de now al weer?' "Jao", zei e, "zi'j hemme mien een stukske van de oren afgesneje". "Zon viezen boer", zeit vader. Dat
 • Een man met drie zonen doet de oudste in dienst bij een boer, die als voorwaarde stelt: stoppen met eten als de hond
 • Selderijs geblaf, blijft gewoon dooreten en vraagt de boer of hij boos wordt; deze besef, dat de jongen anders is dan de anderen
 • boer
 • vader
 • Een man met drie zonen doet de oudste in dienst bij een boer, die als voorwaarde stelt: stoppen met eten als de hond Selderij blaft; en wie boos wordt, een stukje van het oor. De oudste baalt weldra,…

sage uit 1967
 • boer
 • vader
 • Een man gaf een ander, die hem heel de dag in het hooi had geholpen met werken, slechts een rijksdaalder. De volgende dag hoopte de man dat de ander hem weer zou komen helpen. Maar die wees naar zijn…

personal narrative uit 1967
 • , foar den duvel", sei de oare. Heit die ek in steil wurd. Doe sei de iene boer tsjin heit: "Wolst mei ride?" "Jonge ja." Hja
 • stutsen ûnderweis oeral oan. Heit woe traktearje. Mar de boer sei: "Né, ik ha dy frege ast mei ride woest." Doe frege heit
 • De vader van de verteller mag meerijden met twee boeren en wil hen tracteren. De boeren slaan het aanbod af, maar
 • bieden de vader op hun beurt een borrel aan.
 • boer
 • vader
 • De vader van de verteller mag meerijden met twee boeren en wil hen tracteren. De boeren slaan het aanbod af, maar bieden de vader op hun beurt een borrel aan.

sage uit 1966
 • boer
 • vader
 • Op een boerderij werd in het achterhuis vaak het geluid van de vlasbraak gehoord. De ouders vroegen uithuizige dochter eens te gaan kijken, omdat zij nooit iets zagen. Maar zij durfde niet, want…

sage uit 1966
 • Op it Blauhûs wenne froeger in boerefaem. Dy faem krige twa berntsjes, dy wienen fan 'e boer. It wienen twillinkjes. Dy
 • berntsjes hat se weimakke yn 'e kolk. Letter kom der in oare boer op it spul to wenjen. As dy oan it melken wie, kommen der
 • Een boerenmeisje was eens zwanger geworden van de boer. Ze bracht de tweeling, die ze ter wereld had gezet, om. De boer
 • er achter dat de kinderen graag doodskleding wilden. De volgende dag heeft de boer doodskleding neergelegd en daarna
 • boer
 • vader
 • Een boerenmeisje was eens zwanger geworden van de boer. Ze bracht de tweeling, die ze ter wereld had gezet, om. De boer die er later kwam wonen, zag tijdens het melken elke keer twee kleine naakte…

mop uit 1967
 • Sit op, dy't mei wol! Der wenne in feint by de boer. Dy hie 't dêr wakkere bêst, mar hy wie oan 'e tiere kant. Hy mocht
 • in deainkelde kear dat der in beantsje by him troch 't kielsgat gong op dy manier. De boer seach it, mar hy sei neat. It
 • kreeg de knecht nooit veel eten binnen, maar de boer zei niets. Toen de knecht jaren later veel kinderen had, en weinig
 • eten, vroeg hij de boer om wat bonen. In de schuur nam de boer een schep, maar hij hield de bolle kant boven. Zo schepte
 • boer
 • vader
 • Een boerenknecht wilde beslist niet met de anderen uit dezelfde pan eten, maar durfde dit niet te zeggen. Daarom deed hij zijn lepel ondersteboven in de pan, en zei bij het eruithalen tegen de…

sprookje uit 1967
 • it moal leverje moast. De feint fan 'e boer hie krekt de beam fan 'e ezel ôfkapt. Ik gong nei de boer ta en frege om in
 • vond waarin stond dat de vader van de koning de molenaarsknecht was geweest van de vader van de schaapsjongen. Toen hield
 • boer
 • vader
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

mop uit 1659
 • VValgigheyt van een Hoovaerdighe en Laetdunckende Snijder. Een seecker Boer in Mastebroeck, hebbende een Soone die seer
 • jammerlick met de Meppeler Roose gequelt was, dat is de Bedelaers kranckheyt, by de gheleerden ghenaemt Pigritia; de Vader sagh
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat
 • boer
 • vader
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat een paar jaar weg. Als hij terugkomt, gedraagt hij zich zeer verwaand.

sage uit 1969
 • se yn 'e krante in adfortinsje, dêr't in geitsje yn to keap oanbean woarde. 't Wie in boer, dy't dat yn 'e krante hie. De
 • geitsje." "Dat kin net", sei 't minske. "'t Is dochs sa", sei er. "Mar dy boer hat my bisodemitere. Ik gean wer mei de bok nei
 • Een man kocht eens een geitje van een boer. Op de terugweg bond hij het dier vast aan het hek van een herberg, en ging
 • boer. Onderweg stopte hij weer bij dezelfde herberg en hij vertelde het verhaal aan de kastelein. Het zoontje hoorde hoe
 • boer
 • vader
 • Een man kocht eens een geitje van een boer. Op de terugweg bond hij het dier vast aan het hek van een herberg, en ging zelf binnen wat drinken. Het zoontje van de kastelein leek het wel leuk om eens…

sage uit 1969
 • Douwe Stavasius syn heit Fokke wie us in kear op 'e klaei by in boer yn 't wurk. Hy siet by de boer yn 'e keamer en sy
 • dronken in pantsje thé. Fokke dy siet mar nei ien punt to staren en hy sei hielendal neat. "Is der hwat?" sei de boer. "Dat
 • Een man die met de helm geboren was, was eens bij een boer. Hij vertelde die boer dat hij het doodskistje van diens
 • boer
 • vader
 • Een man die met de helm geboren was, was eens bij een boer. Hij vertelde die boer dat hij het doodskistje van diens zoontje in de kamer zag staan en dat dat betekende dat het kind snel zou komen te…

sage uit 1969
 • Der wie in boer dy hie in stik greidlân, dat lei gâns in ein fan hûs en sa hied er ek in stik bou, dat fierôf lei. It
 • greidlân hied er in kuilbult op sitten. Op in kear stjûrde dy boer de feint dêrhinne om in foer kuil to heljen en as er dat op
 • bezetene op de boerderij af, en de knecht en de jongen vielen van de wagen. De meester van de jongen zag hoe de boer met zijn
 • jasje begon te zwaaien, en zo de paarden weer in toom kreeg. De volgende dag zei de meester tegen de jongen dat zijn vader
 • boer
 • vader
 • Een knecht en een boerenzoon zaten eens op de wagen, toen de paarden hevig schrokken van een auto. Ze renden als een bezetene op de boerderij af, en de knecht en de jongen vielen van de wagen. De…

mop uit 1969
 • Der wie in faem, dy wenne by de boer. Dy faem moest fan him yn 'e kream. De frou wie lulk en stjûrde de faem fuort. Doe
 • boer ta en us goed mei him rekkenje." Sy gong der hinne en doe kom de soan by de doar, in great jonge. "Is jim heit ek thús
 • Een meid raakte zwanger van de boer, en kwam met haar dikke buik terug bij haar moeder. Die ging naar de boer om het
 • met hem te verrekenen. Maar de boer was niet thuis, en ze sprak met diens zoon. Ze vertelde dat haar dochter zwanger was
 • boer
 • vader
 • Een meid raakte zwanger van de boer, en kwam met haar dikke buik terug bij haar moeder. Die ging naar de boer om het met hem te verrekenen. Maar de boer was niet thuis, en ze sprak met diens zoon. Ze…

mop uit 1969
 • Der wie in boer, dy hie in feint. Sy wienen togearre op it lân oan 't wurk. De boer krige kâlde hannen en hy stjûrde de
 • feint nei hûs ta om de katsjes. Dy hie de boer forgetten. Doe sei de feint tsjin 'e boer: "Ien of allebeide?" "Nou, bliksem
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei
 • ." "Allebei natuurlijk," antwoordde de boer. Toen de knecht terugkwam, vroeg de boer waarom hij zo lang weggebleven was. De knecht
 • boer
 • vader
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei." "Allebei natuurlijk," antwoordde de boer. Toen de knecht terugkwam, vroeg de boer…

mop uit 1977
 • Der wie in feint, dy wenne by in boer. Dy boer dy hie twa dochters. De feint hie wol sin oan dy twa dochters, mar hy
 • de boer op 'e wein nei de feart ta om dêr to heakkeljen. Mar de feint smyt gau hiel tomûk de learzens fan 'e boer fan 'e
 • Een knecht heeft een oogje op de twee dochters van de boer, maar is nooit in de gelegenheid iets met de meisjes uit te
 • halen. Als hij eens met de boer op het land is, stoot de knecht expres de laarzen van de boer van de wagen. Als de boer de
 • boer
 • vader
 • Boer, Sjouke de
 • Een knecht heeft een oogje op de twee dochters van de boer, maar is nooit in de gelegenheid iets met de meisjes uit te halen. Als hij eens met de boer op het land is, stoot de knecht expres de laarzen…

sage uit 1974
 • . Syn heit hat great boer west. In pakesizzer fan him wennet yn Feanwâlden.
 • boer
 • vader
 • Man kan kat over vaart laten springen. Heeft veel verstand van klokken. Hij is rijk, int veel strijkgeld.