Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

104 resultaten voor ""

sage uit 1999
 • anders wel eens héél slecht zou kunnen aflopen. Met de oogst en het vee en ja... dat is ook, dat leeft daar nog veel meer dan
 • boer
 • vee
 • Het dodenrijk en het elfenrijk zijn verschillende werelden. Boeren in Ierland en Schotland houden nog steeds rekening met de kracht van de fairies: ze zetten voedsel voor hen klaar als afweer tegen…

sage uit 1966
 • Op it Bouwekleaster wenne in boer, dy soe op in moarn nei it lân ta om nei syn fé to sjen. Doe't er dêr kom, wie dêr in
 • hiele keppel minsken yn syn lân. In frommes kom út dy keppel wei en roan op 'e boer ta. Sy sei gau: "Forhoal jo hwat, boer
 • Een boer gaat 's morgens naar zijn vee kijken, en treft een heleboel mensen op zijn land aan. Een vrouw zegt dat er een
 • kind geboren wordt en de boer maakt zich uit de voeten. Later blijkt dat een van zijn beste beesten geslacht is; de
 • boer
 • vee
 • Een boer gaat 's morgens naar zijn vee kijken, en treft een heleboel mensen op zijn land aan. Een vrouw zegt dat er een kind geboren wordt en de boer maakt zich uit de voeten. Later blijkt dat een van…

sprookje uit 1800
 • ; moar Keuteldoemke raip nog rais weer: "Houn'nt mouje hem'n, gruine of witte?" Deur 't geroup worde boer wakker en mouk
 • gruinte, dat doar lag en veur koi'n bestemd was. Dou boer ien melk'nkoamer kwam, vernam hai dus gain onroad en trok weer of en
 • ventje te zingen. Uiteindelijk wordt besloten de zingende koe te slachten. Als de boer een stuk van de koe op wil eten hoort
 • boer
 • vee
 • Een echtpaar wil heel graag een kind. Zelfs al zou het kind maar zo groot zijn als een duim, ze zouden er blij mee zijn. Hun wens wordt letterlijk verhoord. Het kleine mannetje valt op een dag van de…

sage uit 1968
 • . It wie Knjillis Douma, in smoarrike boer, dy't lân njonken uzes lizzen hie. Doe't Piter Poes guod ûnder 'e drompel lein
 • Ziek vee blijkt betoverd. Duivelbanner Piter Poes ontmaskert de tovenaar - een schatrijke boer - door een goedje onder
 • boer
 • vee
 • Ziek vee blijkt betoverd. Duivelbanner Piter Poes ontmaskert de tovenaar - een schatrijke boer - door een goedje onder de drempel te leggen.

sage uit 1956
 • him ôfmeitsje, hie de féarts sein. De plysje roan der by. Underweis moeten se Hinse Beest (= H. Jehannes de Boer fan it
 • Swartfean). Dy bliuwt der by stean. "Dy koe," seit er, "is net siik." "De koe is wòl siik", seit de boer. Hinse strûpte de mouwe
 • Een boer bracht zijn zieke koe eens naar de veearts om afgemaakt te worden. Onderweg kwamen ze Hinse Beest tegen, die
 • Hinse Jehannes de Boer
 • boer
 • vee
 • Een boer bracht zijn zieke koe eens naar de veearts om afgemaakt te worden. Onderweg kwamen ze Hinse Beest tegen, die beweerde dat het beest helemaal niet ziek was. Hij stak zijn arm in de bek van het…

sage uit 1970
 • 95. Bi'j een boer hier ien de buurt daor spoeken 't altied. De beeste zatte vas ien de stal. Zi'j harre töwwe aangehad
 • . En 't pead had zich dén nach dood gelopen ien de wei. Den boer is toe nao de paoters ien Huusse gegaon. Die ginge met um
 • Een aantal dieren van een boer worden 's morgens dood gevonden. De boer haalt de hulp van paters erbij. Zij constateren
 • dat de hekserij vanuit een bepaald huis komt. Ze zullen na veertien dagen terug komen omde boer te helpen. Nadat de paters
 • boer
 • vee
 • Een aantal dieren van een boer worden 's morgens dood gevonden. De boer haalt de hulp van paters erbij. Zij constateren dat de hekserij vanuit een bepaald huis komt. Ze zullen na veertien dagen terug…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in sike koe. Hy liet de féarts komme. "Hokker koe is it?" frege dy. "Ja, dat matte jo sels mar
 • útmeitsje," sei de boer, "jo binne op 't lêst féarts." De féarts tochte: "'k Sil dy wol ha." Hy ûndersocht de beesten ien foar
 • Een veearts vroeg aan de boer welke koe ziek was, maar de boer vond dat hij dat zelf maar moest uitzoeken, hij was
 • boer
 • vee
 • Een veearts vroeg aan de boer welke koe ziek was, maar de boer vond dat hij dat zelf maar moest uitzoeken, hij was immers de arts. De arts onderzocht elk beest, totdat hij bij de zieke koe kwam.…

sage uit 1968
 • by de boer in hokling slachte. 't Wie al joun en 't wie donker. Doe sei de boerinne: "Och hearink, nou ha wy 't sâlt
 • elkoar: "Nou mat dat fanke us bang makke wurde." De boer gong hinne en die it koefel om fan it hokling dat slachte wie, mei
 • de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met de koeiekop op zijn eigen hoofd. Zo
 • de knecht eropuit, en toen bleek de boer dood in het vel op de dam te liggen.
 • boer
 • vee
 • Een boerenechtpaar wilden hun meid eens flink aan het schrikken maken. Ze hadden net een jonge koe geslacht, en lieten de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met…

sage uit 1968
 • boer
 • vee
 • Een koe was vreselijk bang van een bepaalde man. Na een bezoek van deze man waren ook een keer de varkens betoverd. Ze werden eerst helemaal blauw en vervolgens stierven ze.

sage uit 1954
 • Hinse Jehannes de Boer fan it Swartfean mastere oer fé. Ien út Garyp ried us nei him ta op in siik hynder. Hy stie noch
 • Hinse Jehannes de Boer had al een drankje klaar toen de boer met zijn zieke paard net achter het huis stond.
 • Hinse Jehannes de Boer
 • boer
 • vee
 • Hinse Jehannes de Boer had al een drankje klaar toen de boer met zijn zieke paard net achter het huis stond.

Trefwoorden: arts, boer, drankje, huis, man, paard, vee, veearts, ziek


sage uit 1967
 • sei Bareld, dy't boer wie: "Wy matte gau sjen, dat wy 't tsjernjen dien krije, hwant âlde Ot komt der oan. Dan kinne wy
 • Als oude Ot met haar hand over het vee streek, stierven de beesten binnen korte tijd.
 • boer
 • vee
 • Als oude Ot met haar hand over het vee streek, stierven de beesten binnen korte tijd.

sage uit 1951
 • It fé op âldjiersnacht fan 12-1 ûre prate. Dan kondigje de dieren it nije jier oan. Op in kear tocht in boer: ik wol us
 • sei tsjin 't oare: "Hwat sil dyn earste wurk wêze yn 't nije jier?" De oare sei: "De boer nei 't tsjerkhôf tabringe." De
 • In de nacht van de jaarwisseling kunnen de dieren spreken. Een boer luistert zijn paarden af en hoort dat het eerste
 • werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer denkt slim te zijn en verkoopt ergens ver
 • boer
 • vee
 • In de nacht van de jaarwisseling kunnen de dieren spreken. Een boer luistert zijn paarden af en hoort dat het eerste werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer…

sage uit 1967
 • boer
 • vee
 • Onder de drempels van de stallen hadden de boeren altijd duivelsdrek om te zorgen dat de paarden geen last van nachtmerries hadden.

sage uit 1967
 • . Der stoaren in protte kij. Ien boer wie der, dy hie der gjin lêst fan. Guon koenen dat net sette, dy woarden jaloersk. Sy
 • gongen hinne en brochten sike kij by syn soun fé yn 't lân. Mar syn fé woarde net bismet. Doe liet dy boer de stien yn 'e
 • Op een gevelsteen in Sumar staat te lezen 'Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?'. Deze steen heeft een boer daar
 • ooit aan laten brengen . Zijn vee werd namelijk niet besmet met de veepest, hoewel jaloerse boeren zijn dieren opzettelijk
 • boer
 • vee
 • Op een gevelsteen in Sumar staat te lezen 'Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?'. Deze steen heeft een boer daar ooit aan laten brengen . Zijn vee werd namelijk niet besmet met de veepest,…

sage uit 1951
 • Der wie in boer yn Hurdegaryp, dy syn kij gongen om tolve ûre yn 'e nacht altyd oerein yn it lân. Trije brûsden der
 • Een boer heeft vee dat iedere nacht om middernacht losraakt, ook al bindt hij de dieren nog zo goed vast.
 • boer
 • vee
 • Een boer heeft vee dat iedere nacht om middernacht losraakt, ook al bindt hij de dieren nog zo goed vast.

sage uit 2000
 • De koeien van een boer zijn ziek en Trezeke wordt als heks verdacht hiervan. Als afweer wordt er een agnus dei medaille
 • weer niet goed gaat met de koeien, gooit de boer een riek naar een verdachte kat. Het beest wordt aan de achterpoten
 • boer
 • vee
 • De koeien van een boer zijn ziek en Trezeke wordt als heks verdacht hiervan. Als afweer wordt er een agnus dei medaille begraven en Trezeke op de koffie gevraagd. Zij reageert helemaal niet op de…

sage uit 1967
 • Een boer heeft ziek vee. Hij legt bezemrijs van een berk op de stalvloer en de dieren worden prompt weer beter. De berk
 • boer
 • vee
 • Een boer heeft ziek vee. Hij legt bezemrijs van een berk op de stalvloer en de dieren worden prompt weer beter. De berk is een heilige boom.

sage uit 1966
 • Piter Scheper kon toveren. Hij zei eens tegen de boer dat zijn vee buiten liep. De boer zag het ook, maar het was
 • boer
 • vee
 • Piter Scheper kon toveren. Hij zei eens tegen de boer dat zijn vee buiten liep. De boer zag het ook, maar het was onmogelijk, want het was winter. Toen hij buiten ging kijken, was er niets te zien.

sage uit 1967
 • Een boer ziet 's ochtends al zijn koeien omgekeerd - het achtereind naar voren, de kop naar achteren - op stal staan
 • boer
 • vee
 • Een boer ziet 's ochtends al zijn koeien omgekeerd - het achtereind naar voren, de kop naar achteren - op stal staan. Ook met zijn kippen is iets vreemds aan de hand: ze kunnen praten, maar leggen…

sage uit 1968
 • boer
 • vee
 • De boeren hingen vroeger altijd een zakje met duivelsdrek in het drinken van de varkens, anders groeiden de dieren niet. De kinderen droegen een zakje met duivelsdrek om hun nek. Dan konden ze niet…

sage uit 1968
 • Der hie by Jehannes Hinses in boer west fan Grinslân. Dy hie sein: Ik bin forlegen mei myn fé. Sa en sa. De man wie
 • ." "Dizze," sei er, "dy wurdt pleage." "Pleage?" frege de boer. "Jo ha gjin frou mear?" frege Jehannes Hinses. "Né." "O, dan sil
 • Duivelbanner Jehannes Hinses (volgens Jaarsma moet het Hinse Johannes zijn - VW) vermoedt dat het vee van een boer
 • wagenvracht in het water. Later blijkt dat de de overleden boerin de dieren met kwade geesten kwelt om de boer te straffen.
 • Hinse Johannes de Boer
 • boer
 • vee
 • Duivelbanner Jehannes Hinses (volgens Jaarsma moet het Hinse Johannes zijn - VW) vermoedt dat het vee van een boer - een weduwnaar - betoverd is. Als Jehannes de boerderij bezoekt, begint hij in de…

mop uit 1968
 • Imke de Jong wie arbeider by in boer, net sa fier fan Ljouwert ôf. Moarns moest er altyd it fé ophelje as der molken
 • sette dêrmei nei de fémerk ta to Ljouwert. 't Wie op in freed. Hy forkocht de kou fan 'e boer oan in koopman, dy't him
 • Imke de Jong werkt als knecht bij een boer en moet iedere ochtend het vee ophalen als er gemolken wordt. Imke maakt met
 • iets een bult op zijn rug, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Hij verkoopt een koe van de boer op de veemarkt en
 • boer
 • vee
 • Imke de Jong werkt als knecht bij een boer en moet iedere ochtend het vee ophalen als er gemolken wordt. Imke maakt met iets een bult op zijn rug, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Hij…

mop uit 1974
 • To Jistrum wenne in boer, dat wie Minne Jansma. Dy wie ta diaken keazen yn 'e tsjerke. Dêr wie er wakker mei yn 't skik
 • . Op in kear kaem de arbeider by de boer yn 't bûthús. Hy wie hwat oan 'e bitide kant. Doe seach er dat de boer in
 • Een boer die tot diaken benoemd is, oefent alvast met collecteren: hij houdt zijn vee zijn pet aan een stok - het
 • boer
 • vee
 • Een boer die tot diaken benoemd is, oefent alvast met collecteren: hij houdt zijn vee zijn pet aan een stok - het 'geldzakje' - voor.

sage uit 1970
 • sa bot sluten de foarige jouns. Doe hat dy boer de beesten dêr wei helle. Doe koenen se de hekke wer slute en ticht hâlde
 • Een bepaald hek springt 's nachts altijd open: een spookhek. Als een boer zijn vee weghaalt van het weiland waar het
 • boer
 • vee
 • Een bepaald hek springt 's nachts altijd open: een spookhek. Als een boer zijn vee weghaalt van het weiland waar het spookhek staat, springt het hek niet meer open.

mop uit 1974
 • 't bigreate har ôfgryslik om dy earme kou. Doe fregen se hwer't de boer wenne dy syn fé it wie. Doe't se by de boer kamen
 • ." De boer sei: "Dat hindert neat. De kij ha krap fretten yn 't lân, sjoch. Dêrom springe de kij by in oare kou op 'e hûd
 • besprongen. De boer zegt dat het niets uitmaakt. De koeien bespringen elkaar om beter te kunnen zien of verderop meer gras staat.
 • boer
 • vee
 • Vrouwen uit de stad die op het platteland fietsen krijgen medelijden met tochtige koe die door de andere koeien wordt besprongen. De boer zegt dat het niets uitmaakt. De koeien bespringen elkaar om…