Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

6 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • Yn'e bûse en yn'e mage In naaister kaam ienkear om 'e fjouwer wike by in boer te skroarjen en dan wie se dêr ek op 'e
 • jirpels troch, mei flink spekt`et en in tsjok stik spek der ta. 'Ik kin it my net foarstelle', sei se tsjin'e boer, 'wêr't dy
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De
 • boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om achter hun hemd te stoppen. Tegen de
 • boer
 • veel
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om…

mop uit 1973
 • Jan en Tryn wienen by de boer to iten. Jan iet him altyd to barsten en dat wie Tryn to raer. Tryn sei: "As my tinkt
 • trape de houn him op 'e foet. Jan hie noch in protte honger fansels. Se útfanhûzen dêr ek by de boer en Jan koe dy nachts
 • Jan en Trijn aten bij de boer. Omdat Jan altijd te veel at zou Trijn hem op de voet trappen als ze het genoeg vond. Hij
 • boer
 • veel
 • Jan en Trijn aten bij de boer. Omdat Jan altijd te veel at zou Trijn hem op de voet trappen als ze het genoeg vond. Hij was maar net begonnen of de hond trapte op zijn voet, en Jan stopte met eten.…

sage uit 1970
 • Eén van twee jongens heeft na bezoek aan een café te veel gedronken. Hij roept dat als de duivel bestaat die moet komen
 • boer
 • veel
 • Eén van twee jongens heeft na bezoek aan een café te veel gedronken. Hij roept dat als de duivel bestaat die moet komen. Onderweg komen ze een ding als een kat tegen. Dat ding heeft de dronken…

sage uit 2006
 • toch reageren op uw verzoek. Als veel mensen iets toezenden, krijgt u misschien toch voldoende stof voor uw boek over
 • boer
 • veel
 • Volksgeloof rondom hekserij en tovenarij, alsmede Zeeuwse volksgeneeskunde tegen reuma en de hik. Daarnaast een verhaal over een drinkput waarin een paard met wagen zou liggen.

mop uit 1651
 • Een boer met een deel vrouvolck in de stat comende soo seyde de goeverneur: 'Gij brengt veel gijtjes op onse marckt
 • .' Waerop de boer antwoorde: 'Niet teveel naer advenant van de bocken die daer wel sijn.'
 • Een boer kwam met enkele vrouwen in de stad. De gouverneur zei tegen hem dat hij veel geitjes op hun markt bracht. De
 • boer antwoordde: 'Niet genoeg in verhouding met de bokken die er zijn.'
 • boer
 • veel
 • Een boer kwam met enkele vrouwen in de stad. De gouverneur zei tegen hem dat hij veel geitjes op hun markt bracht. De boer antwoordde: 'Niet genoeg in verhouding met de bokken die er zijn.'

sage uit 1967
 • 5. Dainde n keer n wicht bie n boer. Op n dag zee ze teegn de boas: “ik wol wel wat eerder noar huus vandoage, want k
 • wil noar Veendammer maarkt.” “Kan wel”, zee d boer, “moar eerst moust noar t land goan en bestreien dat mit mizze.” De
 • gaat akkoord. De man slaat de mestvork een keer in de rondte en het werk is klaar. De boer kijkt vreemd op dat ze zo vroeg
 • boer
 • veel
 • Een meisje moet zoveel mest over het land strooien dat ze de duivel aanroept om haar te helpen. Een klein kereltje spreekt haar aan en wil haar helpen. Als tegenprestatie moet ze hem geven wat ze de…