Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

22 resultaten voor ""

sprookje uit 1976
 • boer, Jan van der Veer, wol by ús, tegearre mei syn broer. Hy wenne boppe yn 'e Kompenije oan 'e Dwarswyk. Dat wie in ein
 • er it lân yn. En dêr trof er in boer. Dy boer wie oan 't wurk en dêr song er by. De kening gong nei dy boer ta en sei
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen
 • , waarmee hij afsprak om een jaar te ruilen. De boer zou een jaar koning zijn en andersom. Na een jaar kwam de koning weer terug
 • boer
 • verdienen
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen, waarmee hij afsprak om een jaar te ruilen. De boer zou een jaar koning zijn en…

sage uit 1937
 • Dat het zaak was de kabouters niet tot vijand te maken, ondervond een boer te Son, die "goed daarheen boerde" gelijk
 • een gezucht als van iemand, die een zwaren last heeft te torschen gehad en eens even naar hartelust adem schept. De boer
 • Een boer die al veel geld heeft verdient, hoort op een avond iemand zuchten op de trap. Als hij gaat kijken ziet hij
 • dat een kaboutertje met veel moeite één graankorrel de trap opsleept naar de zolder toe. De boer bespot het kabouterje en
 • boer
 • verdienen
 • Een boer die al veel geld heeft verdient, hoort op een avond iemand zuchten op de trap. Als hij gaat kijken ziet hij dat een kaboutertje met veel moeite één graankorrel de trap opsleept naar de…

sage uit 1970
 • 215. De was is een boer, en dén was heel benauwd. Mor hi'j har wel graag völ wark gedaon. Arbeiers ware dalijk weer
 • bi'j um weg. Hi'j was geraffenierd. Een jong zei tege zien vader: "lk gao mien bi'j dén boer aanmelde; daor mot de kos zo
 • Een jongen gaat bij een zeer gierige boer werken op voorwaarde, dat hij ophoudt met eten als de hond Selderij blaft
 • gescheld van de boer. Op een keer moet Jan de meid helpen met soep koken, moet selderij in de pot stoppen, slacht Selderij. De
 • boer
 • verdienen
 • Een jongen gaat bij een zeer gierige boer werken op voorwaarde, dat hij ophoudt met eten als de hond Selderij blaft. Zodoende krijgt hij niet veel te eten en op een keer worden hem de oren afgesneden.…

mop uit 1970
 • werkte bi'j een boer. Mor ja, daor vediene ze niet te veul, 't wos maor een paor cente. Toe zeit die zoon tege zien moeder
 • ow mao gin kopzörg", zeit zoon Jan, "ik kom bes weer trug. Eer as gi'j denk". Hi'j warke bi'j boer Harmse. Hi'j ging nao
 • Jan verdient bij boer Harmsen weinig en besluit de wereld in te gaan. Hij neem afscheid van zijn moeder, meldt zich af
 • gaat naar boer Harmsen en stelt een weddenschap voor om 2000 gulden, dat hij zijn 2 beste ossen die nacht kan stelen. De
 • boer
 • verdienen
 • Jan verdient bij boer Harmsen weinig en besluit de wereld in te gaan. Hij neem afscheid van zijn moeder, meldt zich af bij de burgemeester en gaat naar Amerika. Na een paar jaar komt hij terug als een…

mop uit 1659
 • Van een Boer die sijn Gansen verkocht. Een seecker Boer brengende eenige Gansen te Marckt om die selve te verkoopen
 • , maer die wil ick versoenen: Doe seyde sy, ick wilse wel verdienen; Sy accordeerden met malkander, en gingen te samen in een
 • Van een Boer die sijn Gansen verkocht.
 • Een vrouw vraagt aan een boer hoeveel hij voor de gans wil hebben. De boer wil geen geld, de vrouw mag in natura
 • betalen. Later op de dag gaat de boer naar het huis van de vrouw, terwijl haar man thuis is. Hij komt het geld voor de gans
 • boer
 • verdienen
 • Een vrouw vraagt aan een boer hoeveel hij voor de gans wil hebben. De boer wil geen geld, de vrouw mag in natura betalen. Later op de dag gaat de boer naar het huis van de vrouw, terwijl haar man…

personal narrative uit 2001
 • wel een paar duizend gulden te kunnen verdienen aan de broodjes," denkt de kunstenaar. De tarwe wordt apart opgeslagen en
 • boer
 • verdienen
 • Een kunstenaar koopt de tarwe van de graancirkel in Stadskanaal om er graancirkelbroodjes van te bakken. Een graancirkel-deskundige waarschuwt voor mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

mop uit 1977
 • Earne oan 'e greate wei wenne in boer. Dêr kamen ris op in joun twa manlju mei in bear, dy fregen him of se yn 't hea
 • sliepe mochten. Mei de bear reizgen se by de skoallen lâns. Dat wie dy boer goed en hy wiisde harren it hea oan. In skoftsje
 • Een boer staat een vrouw toe in zijn hooiberg, waarin ook twee mannen en een beer slapen, te overnachten. Als hij haar
 • boer
 • verdienen
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer staat een vrouw toe in zijn hooiberg, waarin ook twee mannen en een beer slapen, te overnachten. Als hij haar de volgende ochtend vraagt hoe zij het gehad heeft, antwoordt ze: 'Wel goed, ook…

sage uit 1970
 • ûngetiid komme to Sânfurden achter Aldegea yn Wymbritseradiel by in boer, dat wie Bonne Groenveld. Mar dan moest ik in man
 • sei: "Ik woe graech, mar ik kin net, jonge." Ik sei: "Dû mast it prebearje. Ast it wer krijste, seist tsjin 'e boer: 'Ik
 • boer
 • verdienen
 • Wie op de klei de kleikoorts krijgt kan die koorts alleen kwijtraken door terug te gaan naar de kleistreek. Medicijnen van een dokter hielpen niets. Voorbeeld van iemand die door terug te gaan naar de…

mop uit 1973
 • Yn 'e malaisetiid wienen in pear jonges der op út om wurk to finen. Doe kamen se by in hiele deune boer. Dy sei: "Ja
 • , ik ha wol wurk foar jimme, mar ite jim ek in protte?" "Né, boer," seinen se, "wy ite mar in hiel lyts bytsje." (Hwant sy
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken
 • hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin zijn tevreden. Die nacht heeft Jan honger
 • boer
 • verdienen
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin…

sage uit 1972
 • Der wienen al ris twa poepen by de boer to meanen. It wie oannaem wurk en hja fortsjinnen der eins to min oan. De boer
 • , gongen se nei de boer ta en seinen: "Het land is omsneden, boer!" Doe bitelle de boer har it lean út, dêr't se it wurk foar
 • Een gierige boer wilde twee poepen niet zoveel loon betalen. Toen besloten de twee alleen de randen van een veld te
 • boer
 • verdienen
 • Een gierige boer wilde twee poepen niet zoveel loon betalen. Toen besloten de twee alleen de randen van een veld te maaien. Ze zeiden dat ze het land hadden gemaaid, en kregen hun loon.

sage uit 1978
 • . De oare wie och sa earm en wenne heech yn 'e bergen. De rike wie boer en de earme wie houthakker. By de houthakker wie 't
 • Waarom het water in de zee zout is: een arme houthakker wordt altijd berispt en bespot door zijn rijke broer die boer
 • de diefstal scheept hij zich gelijk in om elders zijn geld met de verkoop van zout te verdienen. Als hij de bekende
 • boer
 • verdienen
 • Waarom het water in de zee zout is: een arme houthakker wordt altijd berispt en bespot door zijn rijke broer die boer is. De arme houthakker krijgt op een keer een zoutmolentje van een stel…

mop uit 1651
 • om voor de kost te zorgen. Iemand uit de kerkraad gaf hem als antwoord: 'Spes alit agricolas' (Hoop voedt de boer)
 • boer
 • kost verdienen
 • De predikant Johannes Agricola vroeg de kerkraad om een hoger loon. Met zijn huidige loon lukte het hem namelijk niet om voor de kost te zorgen. Iemand uit de kerkraad gaf hem als antwoord: 'Spes alit…

sage uit 1978
 • DE DUIVEL VERJAGEN Een boer uit Sterksel was de duivel te slim af. ‘Ik wil mijn ziel verkopen,’ zo zei hij tegen de
 • boer. Want toen het herfst werd, bond het slimme boertje alle blaadjes met garen aan de takken vast en hij haalde ze er pas
 • Een boer verkoopt zijn ziel aan de duivel als die hem geld blijf geven zolang bladeren aan de bomen zitten. In de
 • herfst bindt de boer de bladeren vast met garen.
 • boer
 • verdienen
 • Een boer verkoopt zijn ziel aan de duivel als die hem geld blijf geven zolang bladeren aan de bomen zitten. In de herfst bindt de boer de bladeren vast met garen.

sprookje uit 1970
 • den boer: 'Sloapers, zulde onderhand 'ns kommen om te dorsen.' 'Blijf nog moar wa' ligen', zeet Onze Lieve Heer. Die boer
 • .' Zo gezegd, zo gedoan. Diejen boer die goat er nou voor de tweede moal noar toe mee z'n stuk hout, en ie zee: 'ik zal
 • de boer Petrus. Onze Lieve Heer laat met een kaarsje het graan stromen. Ze vertrekken, en Onze Lieve Heer laat Petrus
 • verdiende llon voor de boer.
 • boer
 • verdienen
 • Onze Lieve Heer en Petrus komen op zoek naar een boerderij om te overnachten een luie schaapherder en een te drukke vrouw tegen. Ze mogen in de boerderij overnachten, maar moeten er vroeg uit om te…

sage uit 1925
 • meer. De boer kreeg 't idee eens te graven in den grond en tot zijn verwondering vond hij een pot geld. Een klein schrijven
 • boer
 • verdienen
 • In een tuin brandt rondt Allerzielen elke avond een onverklaarbaar vuur. Op een gegeven moment gaat men graven op die plek en men vindt een pot met geld die een dief daar ooit verstopt heeft. Men…

lied uit 1970
 • En daar was eens een boer en die ging naar de wei 1. En daar was eens een boer en die ging naar de wei En
 • , zo'n dwingelandij Mijn man die is toch naar de wei. 3. Wilt gij er een gulden verdienen aan mij Een gulden is waarlijk
 • En daar was eens een boer en die ging naar de wei
 • Een boer is naar de wei. Zijn vrouw laat zich verleiden door een officier en pleegt overspel in de schuur. Haar man
 • boer
 • verdienen
 • Een boer is naar de wei. Zijn vrouw laat zich verleiden door een officier en pleegt overspel in de schuur. Haar man betrapt hen echter, en de vrouw smeekt om vergiffenis. Zij belooft om hard te werken…

sage uit 1966
 • verdienen. Mien opa stuurde hom noar Duutsland; doar waarkte ie bie n boer op de Hengstekaamp; de kaamp ligt er nog. Toen mien
 • Mien vader was dartien jaar en toen mos ie maar noar de boer. Dat was de mode in die tied; de kinder muzzen wat
 • Voorouders van boer verzwijgen het verstoppen van een schat, waardoor hun geesten geen rust hebben en 's nachts lawaai
 • boer
 • verdienen
 • Voorouders van boer verzwijgen het verstoppen van een schat, waardoor hun geesten geen rust hebben en 's nachts lawaai maken op het erf. Nieuwe knecht, met een in een zakdoek gewikkelde hooivork,…

sage uit 1962
 • skipper. Die moast doe boer wurde. Aukje en Sjoerd wennen doe yn e buorren. Aukje troude op har âlde dei noch mei in jonge man
 • boer
 • verdienen
 • Levensverhaal van drie nazaten van de "Wylde boerinne" van T.E. Holtrop. Eén van hen trouwt op oudere leeftijd met een jonge man die het om haar geld gaat. Na korte tijd vindt een scheiding plaats…

mop uit 1881
 • gulden zal krijgen. Nu is er een boer, die denkt: "Dat geld kan ik ook verdienen." Klimt met oudjaar op een boom, die vlak
 • , zet hij zijn raam open en de boer roept: "Veel heil en zegen in 't nieuwe jaar, pastoor." "Kerel," zei pastoor, "zit je
 • Pastoor biedt 25 gulden voor wie hem het eerst nieuwjaar wenst; een boer wil het verdienen en kruipt met oudjaar op een
 • boer
 • verdienen
 • Pastoor biedt 25 gulden voor wie hem het eerst nieuwjaar wenst; een boer wil het verdienen en kruipt met oudjaar op een boom voor de pastorie en ziet onverwachte dingen. Als hij de pastoor heil wenst,…

mop uit 1974
 • hea. Op in joun kaem it minske wer by in boer. Hja frege de boer earst of er ek in bêd foar har hie. "Jo kinne wol yn 't
 • hea sliepe", sei de boer. "Mar," sei er, "der binne ek noch mannen dy't dêr fannacht yn it hea sliepe. Binne jo dêr net
 • Een handelaarster vraagt een boer om onderdak voor de nacht. De boer biedt de vrouw een slaapplaats in het hooi aan
 • beer alles heeft gezien. De beer volgt het voorbeeld van de mannen en komt wel drie keer klaar. Als de boer de vrouw de
 • boer
 • verdienen
 • Een handelaarster vraagt een boer om onderdak voor de nacht. De boer biedt de vrouw een slaapplaats in het hooi aan maar waarschuwt haar voor de mannen die daar slapen: de mannen zouden wellicht wat…

sage uit 2007
 • dat ging soms zo leuk, daar was wel wat in te verdienen. Dus dat vonden ze soms wel leuker dan eh, dan gewoon aan het werk
 • boer
 • verdienen
 • Arme mensen waren sneller geneigd te gaan smokkelen en stropen.

sprookje uit 1951
 • in rjochting. De âldste socht in boer op, dêr't er him as feint bistege tsjin 100 goune. Dat wie yn dy tiden in grou lean
 • bakkerij hebben. Na een jaar hebben de twee oudste broers als knecht van een boer en een bakker niet zoveel verdiend als de
 • boer
 • verdienen
 • Een van de drie zonen van de bakker mag de bakkerij overnemen: degene die in een jaar het meeste geld verdient, mag de bakkerij hebben. Na een jaar hebben de twee oudste broers als knecht van een boer…
77.jpg