Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

133 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het
 • touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en de boer heeft niks in de gaten. Als de
 • boer
 • verkopen
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en…

Trefwoorden: boer, dief, koe, kopen, stad, stelen, touw, verkopen, vloeken


sprookje uit 1966
 • Der wienen in boer en in feint. Dy sieten op in joun by elkoar mei in eintsje kears, dat brânde. De boer seach tige
 • binaud. "Hwat skeelt jo?" frege de feint. Doe fortelde de boer him, dat er syn siele forkocht hie oan 'e duvel. Dêr hied er
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel
 • kan naar de ziel van de boer fluiten.
 • boer
 • verkopen
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de…

sage uit 1954
 • By de Rotten op it Wytfean (de famylje Veenstra) woarden twa hynders forkocht foar f600,- oan in Burgumer. De boer
 • boat ôf binne, krûpt de boer wer tofoarskyn. De oare deis komme de arbeiders, lyk as altyd. Sy melke en fuorje en as it
 • Een boer heeft twee paarden verkocht en loopt met de opbrengst naar huis, wanneer hij twee mannen aan ziet komen. Hij
 • boer
 • verkopen
 • Een boer heeft twee paarden verkocht en loopt met de opbrengst naar huis, wanneer hij twee mannen aan ziet komen. Hij vertrouwt het niet en verstopt zich. Het blijken twee van zijn knechten te zijn,…

legende uit 1982
 • zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel verkopen, maar Gertrudis redt hem op het
 • boer
 • verkopen
 • Een ridder wordt verliefd op de heilige Gertrudis. Omdat Gertrudis echter heeft gekozen voor een maagdelijk leven, kan zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel…

sprookje uit 1972
 • It boatsje Der wie hjir yn Feanwâlden ris in boer, dy hie syn sûkerei levere oan ien yn 'e Falom. Op in jûn stiek er
 • ek huverich — lit ús him mar fierder temjitte gean. Hja joegen har ôf, dat út nei de Falom, en doe makke de boer, dat er
 • Een boer loopt 's nachts naar huis met veel geld op zak. Als hij iemand aan hoort komen, verstopt hij zich onder een
 • zien niet dat de boer eronder zit. De boer hoort hen plannen maken om hem te beroven, en misschien zelfs te vermoorden
 • boer
 • verkopen
 • Een boer loopt 's nachts naar huis met veel geld op zak. Als hij iemand aan hoort komen, verstopt hij zich onder een omgekeerd bootje, omdat hij bang is beroofd te zullen worden. Er komen een paar…

sage uit 1955
 • stoar. Nei in skoftsje seinen de lytse bern tsjin 'e widner: "Heit, wy ha mem sjoen." De boer sei: "Né, dat bistiet net
 • krige de boer har sels ek to sjen. Doe woarde er bang. Hy fortelde it oan 'e húshâldster en sei: "Soenen jo har oansprekke
 • boer
 • verkopen
 • Boerin die te weinig boter gaf bij verkoop, vindt na haar dood geen rust. Na verschijning aan haar kinderen en haar man vraagt die aan de huishoudster haar te vragen wat haar wensen zijn. De vrouw…

mop uit 1966
 • boer
 • verkopen
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

mop uit 1970
 • "Een boer, die een jaar of wat geleden een koe als melkdier gekocht heeft, gaat, nu de beste melkproduktie voorbij is
 • , met het beest ter markt om het als slachtdier te verkopen. Hij heeft de koe aan een touw en loopt zelf voorop in rustige
 • Een boer brengt zijn koe naar de markt. Onderweg neemt een dief de plaats in van de koe en gaat een tweede dief er
 • vandoor met het paard. Als de boer de man ontdekt, zegt deze dat hij weer tot mens terug is getoverd. Hij was in een koe
 • boer
 • verkopen
 • Een boer brengt zijn koe naar de markt. Onderweg neemt een dief de plaats in van de koe en gaat een tweede dief er vandoor met het paard. Als de boer de man ontdekt, zegt deze dat hij weer tot mens…

sage uit 1966
 • boer. Doe't de frijer by har kom, siet se twa ûren lang dea op 'e stoel. It pleachbeest wie salang út har wei. Dat gong ta
 • 't finsterke út. Dy feint hat it sels sjoen. Hy hat de boer der by roppen. Mar net sa gau wie it pleachbeest wer yn har
 • Bokke de Boer
 • boer
 • verkopen
 • Voorbeeld van een vrouw met een plaagbeest in haar lichaam. Haar vrijer ziet hoe het plaagbeest door het raam verdwijnt, waardoor de vrouw niet meer kan praten. Zodra het plaagbeest in haar lichaam is…

mop uit 1966
 • It teltsje fan de wûnderpot. Der wie ris in boer, dy hie in poep yn 't wurk, dy't foar him meande. De boerinne brocht
 • boer
 • verkopen
 • Tijdens de schaft bracht een boerin een pruttelende pot eten naar de mof, die op het land aan het werk was. De pot had niet op het vuur gestaan, en de mof wilde deze wonderpot wel kopen van de boerin.…

mop uit 2000
 • Een boer van het platteland heeft besloten om al zijn schapen een week voor de offerfeest te verkopen. Dus kwam hij op
 • van: Casa is een grote stad en je weet maar nooit; jij bent een naieve boer en ze gaan je oplichten. Toen hij in
 • Een boer wil schapen verkopen voor het offerfeest, maar wordt gewaarschuwd voor de oplichters in de grote stad. Daarop
 • toont de boer zich zao achterdochtig, dat hij zelfs serieuze klanten verjaagt en uiteindelijk niets verkoopt.
 • boer
 • verkopen
 • Een boer wil schapen verkopen voor het offerfeest, maar wordt gewaarschuwd voor de oplichters in de grote stad. Daarop toont de boer zich zao achterdochtig, dat hij zelfs serieuze klanten verjaagt en…

mop uit 2000
 • Een boer had twee oude schapen en wou ze gaan verkopen. Elke week dat 'ie naar de markt gaat, worden ze niet verkocht
 • Uit boosheid dat hij zijn schapen niet kan verkopen, laat de boer ze in de wagen staan. Na een maand vraagt een schaap
 • boer
 • verkopen
 • Uit boosheid dat hij zijn schapen niet kan verkopen, laat de boer ze in de wagen staan. Na een maand vraagt een schaap of het even uit de wagen mag om te plassen.

mop uit 1994
 • Een veehandelaar wil bij een boer wat vee gaan kopen. "Ik zou graag een big willen kopen," zegt de veehandelaar. "Dat
 • kan," zegt de boer, "ik verkoop hier per gewicht: ik vraag drie gulden de kilo." "Best," zegt de veehandelaar en wijst
 • Een boer verkoopt zijn biggen op gewicht. Hij weegt de biggen aan hun staart tussen zijn tanden. een ongelovige
 • veehandelaar weegt de dieren na op een weegschaal, maar het klopt precies. Voor de koop gesloten wordt, moet de zoon van de boer
 • boer
 • verkopen
 • Een boer verkoopt zijn biggen op gewicht. Hij weegt de biggen aan hun staart tussen zijn tanden. een ongelovige veehandelaar weegt de dieren na op een weegschaal, maar het klopt precies. Voor de koop…

mop uit 1994
 • een koe kopen, die 1000 gulden kost. Later kom ik die Belg weer tegen en ik vraag: "Heb je die koe nog kunnen verkopen
 • Een Belgische veehouder wil zijn koe verkopen voor 30.000 gulden. Uiteindelijk ruilt hij de koe voor twee konijnen van
 • boer
 • verkopen
 • Een Belgische veehouder wil zijn koe verkopen voor 30.000 gulden. Uiteindelijk ruilt hij de koe voor twee konijnen van 15.000 gulden per stuk.

mop uit 1970
 • honger laote li'je; hi'j had ter noait gin botteram van könne kriege. Toe kömpte bi'j d'n eersten boer. Dén zeit: "Waor kòmp
 • niet. Heel völ geld kriej daor veur". "Zo", zeit tén boer. Toe vetelt tén boer dat aan zien buurman. Vroeger ware de minse
 • vel. Een boerin weigert hem onderdak, hij bespioneert haar uit een boom, ziet er een fijne meneer, die als de boer plots
 • thuiskomt, zich in een kist verstopt, terwijl de boerin de wijn en de kaas wegstopt. Jan zegt tegen de boer in zijn vel een
 • boer
 • verkopen
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie mei in koe nei stêd west. Op 'e weromwei moest er in stik lân troch, dêr kommen trije wegen op
 • sitten." Hja sieten dêr togearre tsjin elkoar to praten. De boer koe alles hearre. De oare arbeider sei: "As wy him aenst
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde
 • boer verder naar huis, waar hij alles aan zijn vrouw vertelde. De volgende dag vertelde hij zijn arbeiders wat hij gehoord
 • boer
 • verkopen
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde, verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te…

mop uit 1968
 • Der wienen in Kristenboer en in joad. De joad forkocht in hynder oan 'e boer. Doe't de boer it hynder helje soe, woe de
 • joad it hynder net misse. Doe joech de boer it oan by de rjochter. It woarde in pleitsaek. Doe't de joad foarkom, died er
 • meegeven. Het werd een rechtzaak. De jood deed zich achterlijk voor. De rechter vond het de eigen schuld van de boer, dat hij
 • een paard had gekocht van zo'n dom iemand. Een paar jaar later kocht de boer een koe van de jood. Ook deze wilde hij later
 • boer
 • verkopen
 • Een christenboer kocht eens een paard van een jood. Maar toen hij het dier op ging halen, wilde de jood hem niet meegeven. Het werd een rechtzaak. De jood deed zich achterlijk voor. De rechter vond…

mop uit 1968
 • dea. Doe kom dêr in rike boer oan mei hynder en wein. Op 'e wein hied er in foer hea laden. De boer sei: "Fuort mei dy
 • it oan in famyljelid. Dat wie in joad. Hy barde der moai hwat sinten foar. Doe sei de rike boer: "Hwat ha jo mei de
 • van het beest in de stad. Toen het paard van de boer ook dood ging, probeerde de boer ook in de stad de huid te verkopen
 • Een man woonde in een woonwagen op het erf van een rijke boer. Het paard van de man ging dood en hij verkocht de huid
 • boer
 • verkopen
 • Een man woonde in een woonwagen op het erf van een rijke boer. Het paard van de man ging dood en hij verkocht de huid van het beest in de stad. Toen het paard van de boer ook dood ging, probeerde de…

sage uit 1968
 • tobek, dan gongen dy soldaetsjes wer ta de hurddobbe yn. Der wie ek in boer, dy hie sa'n duvelsboek; Hy wie op in kear oan
 • eens een boer met zo'n toverboek. Op een keer las hij eruit tijdens het mest strooien. Er kwamen allemaal roeken
 • boer
 • verkopen
 • Ytsje Jelle en Tytsje Jelle hadden een duivelsboek. Daar konden ze haast niet vanaf komen. Als ze uit het boek lazen, kwamen er kabouters en soldaatjes uit de haardkuil. Als ze hetzelfde dan weer…

sage uit 1967
 • De stiennen ûlebuorden. Der wie in boer, dy wenne ergens boppe Ljouwert. Hy hie nei stêd ta west, nei de merk en wie
 • nou op 'e weromreis. It wie min, stoarmachtich waer en de boer siet tige oer syn minne, âlde skuorre yn. Hy wie deabinaud
 • dan zijn vrouw aan hem zou verkopen. Dat wilde de boer wel. Ze spraken af dat eer de haan drie keer gekraaid had, de
 • Een boer kwam eens terug van de markt. Het was erg slecht weer, en hij zat te jammeren dat hij bang was dat zijn oude
 • boer
 • verkopen
 • Een boer kwam eens terug van de markt. Het was erg slecht weer, en hij zat te jammeren dat hij bang was dat zijn oude schuur in zou storten. Er kwam een klein mannetje bij hem zitten, die voorstelde…

sage uit 1951
 • It fé op âldjiersnacht fan 12-1 ûre prate. Dan kondigje de dieren it nije jier oan. Op in kear tocht in boer: ik wol us
 • sei tsjin 't oare: "Hwat sil dyn earste wurk wêze yn 't nije jier?" De oare sei: "De boer nei 't tsjerkhôf tabringe." De
 • In de nacht van de jaarwisseling kunnen de dieren spreken. Een boer luistert zijn paarden af en hoort dat het eerste
 • werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer denkt slim te zijn en verkoopt ergens ver
 • boer
 • verkopen
 • In de nacht van de jaarwisseling kunnen de dieren spreken. Een boer luistert zijn paarden af en hoort dat het eerste werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer…

sage uit 1951
 • Op 'e Veenhoop stie in boereplaets, dat wie de Flearbosk. Dêr wenne in boer mei syn húshâldster. Der kommen op in joun
 • . De boer tocht net oars of it wienen hantlangers fan 'e beide oaren. Hy tinkt: de fyân binnen en de fyân bûten. Hy nom it
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het
 • boer
 • verkopen
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het handlangers zijn van de gasten. Hij schiet met zijn geweer op de rovers, maar op een…

sprookje uit 1953
 • Der wie us in ezel. Dy wie al hiel âld. "Wy sille him forkeapje foar de dea", sei de boer. De ezel hearde dat. Hy file
 • oan?" "Moarn krijt de boer praters. Dan sille se sop ite. En dêr wolle se my ta slachtsje." "Wolle se dy ek al deameitsje
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en
 • boer
 • verkopen
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot…

sage uit 1966
 • skriuwe en goed mei it folk omgean. Hy hat feint west op 'e Lytse Geast. Op in kear wied er by de boer yn 't lân. Doe tocht er
 • 'e rêch, dat it like krekt as hied er in buchel. Op Ljouwerter merk forkocht er it hynder fan syn boer. It jild dat er
 • . Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in Leeuwarden. Daarna liep hij snel terug naar
 • zijn werk, en voor schafttijd was hij weer terug op het land. Hij vertelde de boer dat het paard weg was. Samen gingen ze
 • boer
 • verkopen
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

sage uit 1967
 • en sa wyld en alles der mar útflapte hwat har foar de mûle kaem. Op in kear doe wie 't kermis. Dêr woe se hinne. De boer
 • foet hie. De boer en de frou makken it jouns altyd let. Dy sieten noch by de tafel doe't se oan 'e plaets ta wienen. De
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen
 • gebruik de boer om hulp te vragen. De boer raadt het meisje aan zich morgenochtend niet aan te kleden, want als ze
 • boer
 • verkopen
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen hebben. Het meisje denkt dat ze op de kermis wel iemand kan oppikken, 'desnoods…