Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

14 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • staait weer 'n heuveling en dei wil hom ook nait deur loaten of hai mout haalfschaid hemmen van 't gain e bedingt. Boer zigt
 • vinden totdat een boer een vis koopt waarin de ring zich bevindt. De boer gaat met de ring naar het paleis, maar twee
 • hovelingen willen hem niet toelaten tot de koning. De eerste hoveling wil dat de boer een derde deel van wat hij bij de koning
 • boer
 • vis
 • Ten Boer (Groningen)
 • Ten Boer
 • Ten Boer
 • De dochter van de koning van Friesland krijgt bij haar verloving een hele mooie ring. Als ze eens gaat varen verliest ze de ring. De koning belooft dat diegene die de ring vindt een hoge beloning zal…

mop uit 2000
 • getjakt [?] en daar hebben ze weer vis gezet. En die man gaat 's morgens om zes uur werken en daar ziet hij twee vissen. En
 • hij pakt die vis en brengt thuis. Hij was zo blij! Hij heeft tegen die vrouw gezegd: 'Maak het lekker klaar! En dan later
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt
 • , verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later door de boer worden gevonden. Hij brengt de vissen
 • boer
 • vis
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt, verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later…

mop uit 1889
 • uit zijnen strop had gehaald... De vrouw werd krankzinnig gehouden, en de boer met rust gelaten.
 • Een boer vindt een beurs vol goudstukken. Zijn vrouw, een echte kletskous, vertelt het aan iedereen. De boer is bang
 • en lost een schot op de vis en vertelt aan zijn vrouw dat hij een haas gevist en een vis geschoten heeft. Hij waarschuwt
 • boer
 • vis
 • Een boer vindt een beurs vol goudstukken. Zijn vrouw, een echte kletskous, vertelt het aan iedereen. De boer is bang dat de politie er zich mee gaat bemoeien en verzint een list. Hij vangt een snoek…

mop uit 1970
 • Der wennen in boer en syn frou yn 't noarden fan Fryslân, tichte by de sédyk. Dy lju hienen gjin bern. Op in kear gong
 • dy boer nei syn lân ta to ploeijen. Doe't er 't lân omploege hie seach er 't fjild ris oer en doe seach er 't op ien fan
 • Een boer vindt bij het ploegen een zak met zilvergeld. Hij moet het zijn vrouw wel vertellen, maar weet ook dat ze het
 • . Uiteindelijk moeten de boer en zijn vrouw voor de rechtbank verschijnen. De bewering van zijn vrouw dat de boer het geld gevonden
 • boer
 • vis
 • Een boer vindt bij het ploegen een zak met zilvergeld. Hij moet het zijn vrouw wel vertellen, maar weet ook dat ze het niet zal kunnen stilhouden. Daarom vertelt hij er bij dat hij het geld vond toen…

mop uit 1968
 • Der wie ris in boer, dy hie in dochter. Jouns kaem der faek in soldaet by harren lâns, as de dochter de molke nei de
 • boer syn dochter hoe't it dy nachts gien wie. "Heit," sei se, "hy hat niks." De boer hie twa hynsten. De soldaet moest mar
 • boer met een paard naar huis. De keuze is uit een jong en een oud paard. De boer geeft het jonge paard mee. Onderweg redt
 • de soldaat een vis en mag een wens doen. Hij wenst zijn geslachtsdeel terug. Daarna slaapt hij weer met de boerendochter
 • boer
 • vis
 • Een soldaat slaapt met een boerendochter, maar hij is zijn geslachtsdeel kwijt. De volgende dag mag de soldaat van de boer met een paard naar huis. De keuze is uit een jong en een oud paard. De boer…

mop uit 1978
 • Der wie in jonge, dy tsjinne by in boer as lytsfeint. Syn heit wie fordronken op sé. Dy jonge wie smoarch oan himsels
 • sei: "Dû hast it net dien." Doe lei er de fisk wer del. Doe naem er de boer syn skylfisk yn 'e hân. Dy wie gâns greater
 • de borden van de boer en boerin flinke vissen prijken. De knecht met de smerige handen pakt daarop de vissen van de boer
 • en de boerin en bevoelt die nauwkeurig. Bij de vis van de boerin - de grootste vis - zegt hij 'Jij hebt mijn vader
 • boer
 • vis
 • Een boerenknecht - wiens vader verdronken is op zee - krijgt altijd maar heel karig te eten en te drinken. Omdat de knecht altijd met vuile handen aan tafel verschijnt, probeert de boerin hem over te…

mop uit 1651
 • Een abt roemde, dat hij sigh soo wel versien hadt tegen de vasten met haring, stockvisch etc. Een boer, dit hoorende
 • , seyde: 'Ick heb mij noch al veel beeter tegen de vasten versien.' D'abt syde: 'Waermede?' 'Met niemendal', seyde de boer.
 • Een abt vertelde trots dat hij zich goed had voorbereid op het vasten. Hij had haring en stokvis in huis. Een boer zei
 • boer
 • vis
 • Een abt vertelde trots dat hij zich goed had voorbereid op het vasten. Hij had haring en stokvis in huis. Een boer zei dat hij zich beter had voorbereid, namelijk met niets.

sage uit 1989
 • ere van Onze-Lieve-Vrouw. En zie, op zekere dag vond men de ring in de ingewanden van een vis die in de walgracht gevangen
 • wordt teruggevonden. Dan wordt de ring in de ingewanden van een vis gevonden die in de slotgracht gevangen is. De
 • boer
 • vis
 • Een kasteelvrouw verliest een kostbare gouden ring. Ze belooft een kapel ter ere van Maria te laten bouwen als de ring wordt teruggevonden. Dan wordt de ring in de ingewanden van een vis gevonden die…


sage uit 1970
 • DE VIS IN DE GREPPEL Door geweldige overstromingen heeft de zee heel wat land weggespoeld. Van het Kruis, de zuidelijke
 • vertelde mij Marretje Schuurman uit Broek in Waterland. Die ene boer zei eens tegen de andere: "'t Wordt niet richtig, want ik
 • De vis in de greppel
 • Boer die een vis in een greppel vindt, vertrekt van zijn boerderij. Een andere boer vertrekt niet. Bij een overstroming
 • worden beide boerderijen weggevaagd, boer en zijn gezin die niet zijn vertrokken, zijn verdronken.
 • boer
 • vis
 • Boer die een vis in een greppel vindt, vertrekt van zijn boerderij. Een andere boer vertrekt niet. Bij een overstroming worden beide boerderijen weggevaagd, boer en zijn gezin die niet zijn…

sage uit 1963
 • boer en dy wie al sa soun as in fisk. Mar fjirtsjin dagen letter doe krige dy boer longontstekking en trije dagen letter
 • boer
 • vis
 • Man ziet op een avond een lijkstoet voorbij komen, hij herkent de dode en het gevolg. Voor de wagen lopen een blauw en een bruin paard. Niemand hecht geloof aan wat hij heeft gezien, maar enige tijd…

mop uit 1966
 • Feike Draei. Hy gong nei de boer ta om in tieme. Dy die er oan 'e angel. Hy boun ek in heak oan 'e tieme en dy heak kom oan
 • boer
 • vis
 • Jan Hepkes heeft een keer een zeer grote snoek aan de haak gehad. Hij heeft drie dagen geprobeerd om de snoek uit het water te krijgen. Op de laatste morgen waren de snoek en de hengel verdwenen.

sprookje uit 1901
 • Van den boerenjongen die den heer te slim was. In de Purmer was ereis een boer. Die had een zeug die juist gebigd had
 • gingen op de biggetjes af. Nu had de boer een jongen die de varkens moest houden en als de kinderen bij een biggetje bleven
 • heer schelvis ligt. De jongen houdt de pekelharing bij zijn oor en doet of de vis hem iets toefluistert. Als de heer vraagt
 • wat de vis zegt, beweert de jongen dat de vis hem heeft meegedeeld, dat de heer niet de hele schelvis zelf op moet eten
 • boer
 • vis
 • Een jonge boerenzoon houdt de nieuwsgierige kinderen van een heer voortdurend bij de jonge biggen vandaan. De heer ergert zich aan de brutaliteit van de jongen. Vriendelijk nodigt de heer de jongen…

sage uit 1962
 • Vroeger had je in Achterbroek* een boer en die had makke paling en makke kikkers. *buurtschap in Berkenwoude
 • Er was een boer en die had een makke paling en makke kikkers.
 • boer
 • vis
 • Er was een boer en die had een makke paling en makke kikkers.