Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

33 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • Iytsfeint, in mulfeint, in grutfeint, ek noch wol in Iytsfaam en in grutfaam. It wienen allegear boaden dy't by de boer ieten en
 • Iytsfeint. 'Hast der wol om tocht, dat ús boer altyd it grutste stik fleis kriget? Dat leit altyd foar him'. 'Jawol', sei de
 • vlees van de boer te bemachtigen. De grote knecht vertelt een verhaal en de kleine knecht roept "allemaal leugens". De boer
 • wordt van zijn maaltijd afgeleid. De grote knecht draait dan de pan met het grootste stuk vlees om, zodat de kleine knecht
 • boer
 • vlees
 • Tijdens de maaltijd proberen twee boerenknechten, een grote en een kleine, door middel van een list het grootste stuk vlees van de boer te bemachtigen. De grote knecht vertelt een verhaal en de kleine…

Trefwoorden: boer, boerenknecht, list, maaltijd, vlees


sage uit 1966
 • hielen. Doe hied er krekt in tange by in boer út 'e hutte pakt. Doe't de nachtwacht oan him ta wie, sloech er dy mei de tange
 • boer, hwaens hynders se út it lân helle hienen, hwat let út in forgadering wei. Doe seach dy boer dat der twa fremde mannen
 • over een paard gehangen en was weggereden. De boer herkende onderweg zijn paarden. Bij aankomst bij het rovershol stuurde
 • omdat hij de boer met een schaap omver gooit. Op een avond krijgt de rover van een stem uit de lucht te horen dat het
 • boer
 • vlees
 • Een rover woont in een hol en heeft het goed, 's Nachts gaat hij met zijn broer uit stelen. Eenmaal doodt hij een achtervolgende nachtwaker. Hij gaat vaak honing stelen, en hij steelt ook paarden en…

sprookje uit 1970
 • doen. Zij zag het lege kannetje en dacht: Wel, dat is juist geschikt om er het vlees in te doen. Zodra echter voelde het
 • jawel, daar ging het kannetje aan het rollen en het rolde naar de veemarkt. Daar had juist een boer zijn koe verkocht en hij
 • neerzet. Het kannetje begint te rollen en komt bij de slager. Een vrouw pakt het op en vult het met vlees. Het kannetje rolt
 • boer
 • vlees
 • Een arme weduwe heeft net haar laatste geld uitgegeven en bezit nog slechts een oud kannetje dat ze buiten de deur neerzet. Het kannetje begint te rollen en komt bij de slager. Een vrouw pakt het op…

sprookje uit 1970
 • begrepen had. Er was niets aan te doen. De koe moest worden afgemaakt en geslacht en in stukken gesneden, om het vlees onder
 • hoeven te lijden.""Dat is goed," zei zijn vrouw. Toen hij weg was, legde ze bij iedere plant een schoteltje met vlees. Het
 • stukken vlees neer. En in plaats van het geld te bewaren voor moeilijke tijden, geeft ze het weg aan een bedelaar. De boer is
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten
 • boer
 • vlees
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten grazen naast het huis, hijst ze het dier op het dak, waar wat gras groeit. In…

sprookje uit 1970
 • . "Geef dat stuk vlees maar aan een bedelaar," zei de boer en toen er een bedelaar kwam, kreeg hij het vlees mee in zijn
 • witte!" Door dat geroep werd de boer wakker en sloeg alarm en de gauwdieven, die begrepen dat hun kans verkeken was, gingen
 • . De boer geeft het vlees weg aan een bedelaar. Die geeft het aan een hond die het het vlees opeet. De hond hoort een
 • dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid welke kaas ze willen hebben. De boer komt
 • boer
 • vlees
 • Een echtpaar krijgt een heel klein mannetje. Ze verhuizen en raken het mannetje kwijt. Drie dieven vinden hem en willen dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid…

sprookje uit 1889
 • hoeve, waar hij vroeg, om te overnachten. Dit werd hem toegestaan, en men wees hem eene plaats op den zolder. De boer was
 • lekkernijen geëten hadden, kwam de boer op het erf. De pachteres herkende hem aan zijnen stap, en stak alles spoedig in de kas
 • lekkere dingen bakt en de pastoor ontvangt. Als ze de boer horen aankomen stopt de vrouw alles in de kast en de pastoor gaat
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • boer
 • vlees
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sage uit 1966
 • Der wie in faem, dy wie o sa moedich. Hja tsjinne by in boer en boerinne. Dy wienen us fuort togearre. Doe bleau dy
 • boer
 • vlees
 • Een dienster was alleen toen er dertien rovers kwamen. Allemaal staken ze hun hoofd door het raampje in de voordeur en stuk voor stuk hakte de dienster ze het hoofd af. Alleen bij de dertiende sloeg…

mop uit 1659
 • Van een behendige Boer. Een seecker Boer, hebbende een Vrouwe, de welcke heel kranck was, ginck met haer water by een
 • , seyde teghens de Boer, gaet daer een weynigh sitten, ick sal u datelick voort helpen, en begonste hem voort te vraeghen waer
 • Van een behendige Boer.
 • poepen en de boer zegt dat ze gisteren nog gepoept heeft en het er net zo uitzag als het vlees van de dokter. De dokter zegt
 • Een boer komt bij een dokter om raad te vragen voor zijn zieke vrouw. De dokter is net aan het eten en vraagt hoe het
 • boer
 • vlees
 • Een boer komt bij een dokter om raad te vragen voor zijn zieke vrouw. De dokter is net aan het eten en vraagt hoe het met de stoelgang van de vrouw is. De boer antwoordt dat ze geen stoelen hebben. De…

mop uit 1659
 • ; hoe hy hem in de Vasten gehouden hadde, of hy hem oock verloopen hadde met Vlees, ofte Eyeren te eeten? De Boer antwoorde
 • Van de Boer die Hooy at. Een seker Boer eens by een Pape komende, om sijn Biechte te doen, werde van de Paep gevraeght
 • Van de Boer die Hooy at.
 • blijkt dat hij vlees gehad heeft. Want volgens de boer zei de priester dat alle vlees hooi is.
 • Een boer zegt dat hij tijdens de vastenperiode alleen maar hooi gegeten heeft. De priester is onder de indruk, totdat
 • boer
 • vlees
 • Een boer zegt dat hij tijdens de vastenperiode alleen maar hooi gegeten heeft. De priester is onder de indruk, totdat blijkt dat hij vlees gehad heeft. Want volgens de boer zei de priester dat alle…

mop uit 1659
 • Van een Boer en een Pape. Een Boer eens te Biechte gaende by sijn Pastoor, die hem vraeghde, of hy oock vlees in de
 • Boer, dat is immers geen Vlees; jae dat weet daer niet aen seyde de Pastoor, daer komt vlees uyt? De Boer wederom antwoorde
 • Van een Boer en een Pape.
 • Een pastoor vraagt een boer of hij tijdens de vastenperiode vlees heeft gegeten. De boer zegt alleen eieren gehad te
 • hebben. De pastoor zegt dat dat toch vlees is, er komt namelijk vlees (kuiken) uit. De boer laat weten alleen gekookte eieren
 • boer
 • vlees
 • Een pastoor vraagt een boer of hij tijdens de vastenperiode vlees heeft gegeten. De boer zegt alleen eieren gehad te hebben. De pastoor zegt dat dat toch vlees is, er komt namelijk vlees (kuiken) uit.…

mop uit 1969
 • In boer en in frou dy soenen in dei to iten nei de famylje ta. De feint en de faem dy bleauwen thús. De frou sei tsjin
 • 'e faem: "Nou krije jim hjoed mar in goed stik sult, hear, hwant wy ite der ek goed fan." (Sult is spek yn sûpe) De boer
 • Een boer en zijn vrouw zouden op een keer bij hun familie langs gaan. Ze zeiden tegen de knecht en de meid dat zij maar
 • deden ze. Toen de boer en zijn vrouw er 's avonds achter kwamen wat er gebeurd was, hebben ze de werknemers ontslagen.
 • boer
 • vlees
 • Een boer en zijn vrouw zouden op een keer bij hun familie langs gaan. Ze zeiden tegen de knecht en de meid dat zij maar lekker zult (spek voor in de soep) moesten klaarmaken, en het er maar lekker van…

mop uit 1969
 • Sy wienen by in boer oan 't woarstmeitsjen, dêr wie dy deis in baerch slachte. Sy hienen in stoel yn 'e keamer stean
 • De boer was eens worsten aan het maken, het plankje lag op de stoel. Juist toen kwam de dominee langs. Net ervoor was
 • boer
 • vlees
 • De boer was eens worsten aan het maken, het plankje lag op de stoel. Juist toen kwam de dominee langs. Net ervoor was zijn broek gescheurd. De vrouw haalde het plankje weg, en de dominee ging zitten.…

mop uit 1970
 • in Boerenpsalm: De boer zei tegen de pastoor: Weet je wel het verschil tussen Onze lieve Heer en dit varken? "Onze
 • lieve Heer stierf voor ons allen, dit varken voor mij alleen." Dit zei de boer tegen de pastoor toen die iets van het varken
 • Een pastoor lustte wel een stuk varken. Toen de boer hem vroeg naar het verschil tussen Onze lieve Heer en dit varken
 • boer
 • vlees
 • Een pastoor lustte wel een stuk varken. Toen de boer hem vroeg naar het verschil tussen Onze lieve Heer en dit varken antwoordde hij dat Onze lieve Heer voor iedereen was gestorven, en dit varken…

mop uit 1978
 • Der wie in faem, dy tsjinne by de boer. Hja wie hwat oan 'e ûnnoazele kant. Op in kear doe wienen se dêr oan 't
 • to hingjen. "Sjesa, nou ha wy hwat foar de winter", sei de boer. Doe kaem dêr op in kear in skoaijer by de doar. De faem
 • Een boer slacht samen met zijn onnozele meid varkens en legt een vleesvoorraadje aan op zolder. De boer zegt dat het
 • vlees 'voor de lange winter' is. Als er even later een schooier aan de deur komt die verklaart 'De Winter' te zijn, geeft
 • boer
 • vlees
 • Een boer slacht samen met zijn onnozele meid varkens en legt een vleesvoorraadje aan op zolder. De boer zegt dat het vlees 'voor de lange winter' is. Als er even later een schooier aan de deur komt…

sage uit 1972
 • Der wie in jongkeardel, dy bistege him op in moarn as boerefeint by in boer. Hja sieten yn 'e keamer, de feint krige
 • kofje mei koeke en in sigaer. Hja praetten hwat mei elkoar en doe fortelde de boer, dat hy en twa oare boeren slachten alle
 • Een boer liet zijn knechten voelen hoe vet de koe al was die hij met kerst ging slachten. Een van de koeien voelde aan
 • het been van het dier, omdat de knecht dat stuk vlees altijd krijgt.
 • boer
 • vlees
 • Een boer liet zijn knechten voelen hoe vet de koe al was die hij met kerst ging slachten. Een van de koeien voelde aan het been van het dier, omdat de knecht dat stuk vlees altijd krijgt.

Trefwoorden: boer, dier, kerst, knecht, koe, slachten, stal, vet, vlees, voelen


sprookje uit 1804
 • , maar de musch zeide, dat hij kon altijd wat meer krijgen en kwam de boer er aanjagen met een wagen en toen riep de musch
 • : "Jaag mijn makker niet over." Maar de boer dacht niet aan de musch en joeg den hond over, dat de darmen hem uit het lijf
 • de hond niet meer uit het wagenspoor kan komen. Een boer rijdt met zijn wagen over hem heen zodat hij dood is. Uit wraak
 • pikt de mus een oog van het paard eruit. Als de boer de mus wil doden, slaat hij per ongeluk zijn paard dood. Thuis vangt
 • boer
 • vlees
 • Een hond en een mus gaan erop uit. Om aan eten te komen spreken ze af dat de mus het spek in de schoorsteen losmaakt en dat de hond het onder de schoorsteen opvangt. Dit plan lukt en ze gaan in een…

mop uit 1968
 • ’n Boerenknech wou es op ’n keer van boer veraandere. Mar hé’j zèj ’r niks van tege zien boas. Hé’j ging nor ’n aandren
 • boer en vroeg of tie ’m ok hemme kos as knech. Die boer zèj: “Wurrum wil gé’j veraandere? Ik doch, da gé’j ’t bé’j ouw boas
 • Een boerenknecht wil van boer veranderen. Hij legt uit waarom: telkens als er bij zijn baas een kalf of varken ziek
 • boer
 • vlees
 • Een boerenknecht wil van boer veranderen. Hij legt uit waarom: telkens als er bij zijn baas een kalf of varken ziek wordt en doodgaat, wordt het toch nog geslacht en opgegeten. Dat vindt de knecht…

sage uit 1918
 • Linda de Boer
 • boer
 • vlees
 • Dicht bij Echt, in het Limburgse land is een grote schat verborgen. Wie hem vindt verlost eveneens de 'juffrouw zonder kop' van het moeten zwerven. Op een dag ligt de boerenjongen Drikus bij de ruïne…

mop uit 1894
 • De lange lente Een boer had erg veel worsten, ham, zijen spek in den rook hangen. En toch moest de vrouw maar telkens
 • wilde het probeeren, lange Lente te spelen. Hij komt binnen, toen de boer niet thuis was, en zegt: "Zoo vrouw, daar ben ik
 • Een boer bewaart worsten, ham en spek, waar zijn vrouw niet van mag gebruiken. Zij vraagt waar voor dat vlees bedoeld
 • boerin alles mee. De boer gaat hem op een paard echter achterna. Bij het bos verstopt de man zijn buit en vraagt de boer wie
 • boer
 • vlees
 • Een boer bewaart worsten, ham en spek, waar zijn vrouw niet van mag gebruiken. Zij vraagt waar voor dat vlees bedoeld is en krijgt als antwoord, voor de lange lente. Een man hoort dit en doet zich…

mop uit 1962
 • Man die iemand voor niets naar een boer laat gaan om vlees te halen wordt er zelf tussen genomen door hem voor niets
 • met een praam naar een boer die van zijn mest af zou willen te laten gaan.
 • boer
 • vlees
 • Man die iemand voor niets naar een boer laat gaan om vlees te halen wordt er zelf tussen genomen door hem voor niets met een praam naar een boer die van zijn mest af zou willen te laten gaan.

sprookje uit 1800
 • boer mit 'n woag'n diek lans joag'n en schipper vroug dei, of hai mitvoar'n (4) moch. "Nee," zee boer, "dat ken nait best
 • joe wat dreug'n mout'n bie 't vuur en dat zai joe wat te eet'n geft." Dou schipper ien boer zien hoes kwam, zat er 'n
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om
 • op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper naar zolder. Dan komt de boer en de
 • boer
 • vlees
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…

raadsel uit 1974
 • Foar fleis en achter fleis, midden hout en izer. (= een boer met ploeg en paard)
 • Raadsel: Voor vlees en achter vlees, in het midden hout en ijzer (= een boer met ploeg en paard).
 • boer
 • vlees
 • Raadsel: Voor vlees en achter vlees, in het midden hout en ijzer (= een boer met ploeg en paard).

sage uit 1969
 • . Dy jonge wie dêr in skoftsje, doe gong dêr in barchje dea by dy boer. De boer tocht: "Ik slachtsje dat barchje, dat komt
 • Bij een arme boer stierf een varkentje. In plaats van het te begraven, aten ze het op. Niet veel later stierf er een
 • boer
 • vlees
 • Bij een arme boer stierf een varkentje. In plaats van het te begraven, aten ze het op. Niet veel later stierf er een schaap. Ook die aten ze op. Toen niet veel later de inwonende grootmoeder overleed,…

mop uit 1752
 • Een boer hangt een wintervoorraad vlees in de schoorsteen en vertelt de meid dat het bestemd is voor Pasen. Als er een
 • bedelaar langs komt, neemt de meid aan dat dit Pasen is en geeft veel vlees mee. Nieuwsgierig naar zijn geslachtsdeel laat de
 • boer
 • vlees
 • Een boer hangt een wintervoorraad vlees in de schoorsteen en vertelt de meid dat het bestemd is voor Pasen. Als er een bedelaar langs komt, neemt de meid aan dat dit Pasen is en geeft veel vlees mee.…

mop uit 1804
 • daar een poffert en een stuk braden vlees en drie vlessen wijn op de tafel en toen kwam de boer met zijn wagen thuis en doe
 • doe zeide de boer wat zeidt hij nu doe zeide hij dat agter op de schotelkamer een stuk braden vlees stondt. doe zeide de
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om
 • op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper naar zolder. Dan komt de boer en de
 • boer
 • vlees
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…