Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

55 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Kriich yn 't iten Grutte Oege en Lytse Oege wienen feint by deselde boer. Grutte Oege koe ôfgryslik ite. Lytse Oege
 • mocht syn poarsje ek wol, mar fansels, hy koe folle minder bergje. Op in kear: sei de boer: 'Jim binne beide baas iters, mar
 • boer
 • voedsel
 • Twee boerenknechten houden een eetwedstrijd. De één gebruikt een list: in plaats van het eten op te eten, stopt hij het in een zak die hij om zijn nek heeft gehangen. De ander heeft niets in de…

sage uit 1937
 • Witte Wieven 't Was midden in de zomer. Boer B. was met zijn zoons aan het hooien. 't Hooi moest geopperd worden, 't
 • moest vlug gebeuren, daar een donderbui dreigde. 't Ging echter niet, de bui kwam geweldig opzetten. Boer B. zegt tegen zijn
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen
 • Boer B.
 • boer
 • voedsel
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen en gaan naar huis. Ze laten echter hun spekpannekoeken, in een rode zakdoek…

personal narrative uit 1999
 • -jarige jongen heb ik deze periode meegemaakt. Misschien ten gevolge van mijn leeftijd heb ik soms de strijd om aan voedsel te
 • Drente. Zij hadden het geluk snel een boer te vinden die vijf hectoliter (wij spraken toen van mud) wilde verkopen. In drie
 • boer
 • voedsel
 • Relaas van een hongertocht naar Drente tijdens de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog.

sage uit 1999
 • met de kracht van de fairies: ze zetten voedsel voor hen klaar als afweer tegen onheil. Vertelster heeft zelf ook een
 • boer
 • voedsel
 • Het dodenrijk en het elfenrijk zijn verschillende werelden. Boeren in Ierland en Schotland houden nog steeds rekening met de kracht van de fairies: ze zetten voedsel voor hen klaar als afweer tegen…

sage uit 1966
 • Twa jongens hienen de godgânske dei omswalke. Hja wienen warch en kamen by in buorkerij. Se fregen de boer of se dêr
 • oernachtsje mochten. De boer makke gjin biswier, mar hy warskôge har, it wie in spoekhûs, dêr 't se yn tolânne kaem wienen. "Jimme
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven
 • als de boer iets vraagt. Even later vraagt de boer of de jongen brij willen. Ze durven niet te antwoorden en er klinkt een
 • boer
 • voedsel
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven als de boer iets vraagt. Even later vraagt de boer of de jongen brij willen. Ze…

mop uit 1966
 • Der wenne in boerefeint by de boer. Op in kear sette de boerinne beantsjes op 'e tafel. Dêr moesten se it miel mei
 • : "Stean op dy't mei wol", mar der bleau net in beantsje op 'e omkearde leppel lizzen. It stie de boer min oan. "Dû kinst der
 • vraagt zijn oude baas om voedsel. De boer heeft een zak met bonen in de schuur en stopt de schep er omgekeerd in en zegt 'Zit
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • boer
 • voedsel
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

mop uit 2000
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt
 • , verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later door de boer worden gevonden. Hij brengt de vissen
 • boer
 • voedsel
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt, verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later…

sage uit 1980
 • Getrouwd met een heks Een boer kreeg een zoon. Het kind was bij de geboorte goed gezond, maar na een paar dagen scheen
 • , die nog maar kort in dienst was, Abe. Na verloop van tijd zei de boer tegen zijn vrouw: "Het is toch vreemd, dat Fokke
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de
 • de zoon van de boer is. Hij moet boeten omdat de boerin te veel geld laat betalen voor de boter. De knecht laat haar
 • boer
 • voedsel
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de knecht, maar die zegt onschuldig te zijn. De knecht komt thuis en ziet zijn vrouw…

sprookje uit 1970
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten
 • stukken vlees neer. En in plaats van het geld te bewaren voor moeilijke tijden, geeft ze het weg aan een bedelaar. De boer is
 • boer
 • voedsel
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten grazen naast het huis, hijst ze het dier op het dak, waar wat gras groeit. In…

sprookje uit 1970
 • DE RAAP DIE SPEK WAS EN DE KAT DIE EEN HAAS WAS Er was eens een arme jongen die als tweede knechtje bij een boer diende
 • . In de zomer, als er zoveel op het land te doen was, kon de boer hem best gebruiken; in de winter echter was het stil en
 • Een jongen is in dienst van een boer. 's Winters krijgt hij slechts karige maaltijden. De boer beweert dat de koolraap
 • een stuk spek is. De jongen kan er niets tegen inbrengen, omdat hij voor werk en kost van de boer afhankelijk is. In de
 • boer
 • voedsel
 • Een jongen is in dienst van een boer. 's Winters krijgt hij slechts karige maaltijden. De boer beweert dat de koolraap een stuk spek is. De jongen kan er niets tegen inbrengen, omdat hij voor werk en…

sprookje uit 1970
 • WAAROM DE VARKENS ALTIJD WROETEN Een boer had op de markt een mooie pannekoek gekocht. Toen hij thuis was, wilde hij er
 • Een pannekoek is bij een boer weggelopen. Hij weet een haas te ontlopen en een vos. Dan komt de pannekoek langs een
 • boer
 • voedsel
 • Een pannekoek is bij een boer weggelopen. Hij weet een haas te ontlopen en een vos. Dan komt de pannekoek langs een varken. Het varken vraagt waar de pannekoek heen moet. De pannekoek geeft antwoord,…

sprookje uit 1891
 • heel de saeke, daer den boer om haer om haer onnooselheydt stont en sien [d.i. stond te zien], doch van vreese, ofte sy hem
 • Student genomen hadde; den Boer sprong strackx te peerde, ende reed hem naer, om hem sien t'achterhaelen, ende hem alles
 • student kleren en geld mee om aan de man te geven. Als de boer thuiskomt, gaat hij de student achterna om de spullen weer
 • terug te krijgen. De student ziet de boer aankomen en gooit zijn jas en het pak in een droge sloot. Hij zegt tegen de boer
 • boer
 • voedsel
 • Een student die al zijn geld verkwist heeft en al zijn kleren verpand, reist, om geld en eten bedelende, naar huis. Een boerin vraagt hem waar hij vandaan komt en verstaat 'paradijs' als hij 'Parijs'…

sprookje uit 1889
 • hoeve, waar hij vroeg, om te overnachten. Dit werd hem toegestaan, en men wees hem eene plaats op den zolder. De boer was
 • lekkernijen geëten hadden, kwam de boer op het erf. De pachteres herkende hem aan zijnen stap, en stak alles spoedig in de kas
 • lekkere dingen bakt en de pastoor ontvangt. Als ze de boer horen aankomen stopt de vrouw alles in de kast en de pastoor gaat
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • boer
 • voedsel
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sprookje uit 1890
 • duivel zóo voorgesteld?" vroeg de student. - "Neen," zei de boer, "zoo niet! Rechtuit gesproken, de rakker trok duivels wel
 • hoe de boerin een feestje bouwt met de pastoor. Als er geklopt wordt verdwijnt het voedsel in de kast en de pastoor in een
 • kist. De boer, die nogal aangeschoten is, komt binnen en laat de student halen om wat te eten. De student beweert dat hij
 • boer
 • voedsel
 • Een student op weg naar huis krijgt onderdak in een boerderij. Vanuit zijn slaapkamer ziet hij door een kier in de wand hoe de boerin een feestje bouwt met de pastoor. Als er geklopt wordt verdwijnt…

mop uit 1971
 • Dat docht dyn bliuwen Der wie in boer en dêr tsjinne in faem en sy mochte hast noait hwat. En dêr wie de boer fuort
 • , hwant sy wie de hûshâldster. Dêr hie de boer in gat yn 'e souder boarre en dêr lei er foar ta loeren. Dêr hie se har wer
 • Een huishoudster krijgt van de boer nauwelijks te eten, maar zodra de boer van huis is, neemt zij het ervan. De
 • wantrouwige boer heeft echter een gat in de zolder geboord, zodat hij de huishoudster kan beloeren. Zij heeft lekker gegeten en
 • boer
 • voedsel
 • Een huishoudster krijgt van de boer nauwelijks te eten, maar zodra de boer van huis is, neemt zij het ervan. De wantrouwige boer heeft echter een gat in de zolder geboord, zodat hij de huishoudster…

sprookje uit 2000
 • vos had een gat gegraven naar de schuur van de boer, zodat ze toch nog konden eten.
 • boer
 • voedsel
 • Drie boeren proberen een vos te vangen die steeds eten steelt. De vos heeft echter eten nodig om zijn gezin te voeden. De drie boeren gaan naar het hol van de vos. Ze roken het hol uit, maar de vos en…

mop uit 1966
 • Sa'n fiif jier letter komt Japik Ingberts op in snein-to-moarn by deselde boer. "Ha jo ek hwat brant foar my?" frege er
 • . "Ik ha neat." De boer woe wol us hwat fan syn fiten wite, dy't er útheve hie. Dat wie Japik wol goed, mar dan moest de
 • Japik Ingberts komt bij een boer om brandstof en kippenvoer. De boer wil hem wel wat geven, als Japik over zijn
 • misdaden vertelt. Japik wil dat wel doen, als de boer maar niet boos wordt. De boer belooft dat. Dan vertelt Japik hoe hij een
 • boer
 • voedsel
 • Japik Ingberts komt bij een boer om brandstof en kippenvoer. De boer wil hem wel wat geven, als Japik over zijn misdaden vertelt. Japik wil dat wel doen, als de boer maar niet boos wordt. De boer…

sage uit 1966
 • Wytse Sibes de Boer wie greatboer (ek ymker) yn Wijnjeterp. Hy hie ek in skuorre mei drinten, dêr't in skeper op paste
 • De arbeiders van een boer kregen nooit genoeg te eten. De schaapherder beweerde op een dag dat hij die avond genoeg zou
 • Wytse Sibes de Boer
 • boer
 • voedsel
 • De arbeiders van een boer kregen nooit genoeg te eten. De schaapherder beweerde op een dag dat hij die avond genoeg zou krijgen. Toen 's avonds de pan met soepenbrij op tafel stond, spuugde hij erin.…

mop uit 1971
 • En toen de hemel van koper was In feint en in faam wennen by in boer en dy boer hie in pappegaai. Op in kear soenen de
 • boer en de frou in dei fan hûs. De frou wiisde de faam oan, wat hja en de feint dy deis ite koenen—gewoane, dagelikse kost
 • Een boer en boerin hebben een papegaai. Als ze een keer van huis gaan, nemen de knecht en dienstbode het er lekker van
 • dat hij ze niet zal verraden. Na thuiskomst van de boer en boerin gaan ze eten en dan zegt de papegaai: 'en toen de hemel
 • boer
 • voedsel
 • Een boer en boerin hebben een papegaai. Als ze een keer van huis gaan, nemen de knecht en dienstbode het er lekker van en gaan in plaats van het werk doen pannekoeken bakken. Voordat ze beginnen…

personal narrative uit 2001
 • graancirkel gekocht van boer Jan Hendrik Adams, die het graan afzonderlijk voor hem dorste en opsloeg. Bakker Geert Bos zal er in
 • boer
 • voedsel
 • Een fysicus waarschuwt ervoor om broodjes te bakken van graancirkel-tarwe: het graan kan biologische afwijkingen vertonen. Daardoor kan het op zijn minst vies smaken, maar er kan ook gevaar voor de…

mop uit 1659
 • Geestigh Refreyn van een Boer. In de stadt Breda, placht men een Rethorijckers-kaamer te hebben, al waer eenige lief
 • een tijdt nu, als zy dus by een waren, soo quam'er een Boer voor by, de welck, dit in't gesicht krijghende, een goede poos
 • Geestigh Refreyn van een Boer.
 • Een boer is bij een bijeenkomst van rederijkers om zijn kunsten te laten zien. Hij kan namelijk voegen en dichten, maar
 • boer
 • voedsel
 • Een boer is bij een bijeenkomst van rederijkers om zijn kunsten te laten zien. Hij kan namelijk voegen en dichten, maar niet in de betekenis van rijmen.

mop uit 1659
 • Van een perfecte Twentsche Boer. Een seker Twentsche Boer te Gast genoodigt wesende van een goet Vrient, de welcke meer
 • Van een perfecte Twentsche Boer.
 • Een boer is te gast en krijgt salade te eten. Hij zegt dat hij geen 'soldaat' lust en als hij gras wil eten, dan gaat
 • boer
 • voedsel
 • Een boer is te gast en krijgt salade te eten. Hij zegt dat hij geen 'soldaat' lust en als hij gras wil eten, dan gaat hij wel bij de koeien in de wei staan.

mop uit 1659
 • , dienende op Ruynder-wolt, by een rijcke gierige Boer, alwaer niet wel gheschaft [p. 249] en worde, ende leet aldaer grooten
 • Een knecht werkte een tijd bij een gierige boer en kreeg slecht te eten. Wanneer hij nieuw werk gevonden heeft en daar
 • boer
 • voedsel
 • Een knecht werkte een tijd bij een gierige boer en kreeg slecht te eten. Wanneer hij nieuw werk gevonden heeft en daar goed te eten krijgt, besluit hij wraak te nemen op zijn oude baas. Hij laat hem…

sage uit 1969
 • boer
 • voedsel
 • In het gerst voor de koeien deden de boeren vroeger duivelsdrek, vanwege de toverij.

mop uit 1973
 • gong?" It wyfke sei: "Ik ha de kou forkocht." "Jonge," sei de boer, "hwat hast bard?" "Ik ha gjin sinten bard," sei 't
 • Een boer moet weg en geeft zijn vrouw instructies voor de verkoop van de koe. Als hij terugkomt, blijkt ze opgelicht te
 • . De boer is boos en gaat een vrouw zoeken die nog dommer is dan de zijne. Onderweg komt hij een vrouw tegen op een wagen
 • boer
 • voedsel
 • Een boer moet weg en geeft zijn vrouw instructies voor de verkoop van de koe. Als hij terugkomt, blijkt ze opgelicht te zijn: een man heeft de koe meegenomen en beloofd om later te betalen, en ook nog…