Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

15 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • Trije frijers oan 't pankoekbakken Der wie ris in boer, dy hie oars gjin bern as ien dochter. It wie in kreas fanke en
 • boer
 • vrijer
 • Drie mannen dingen om de hand van een boerendochter, maar ze kan niet kiezen. Daarom wordt er een wedstrijd georganiseerd: Degene die het beste kan pannekoekbakken mag haar hebben. De eerste gooit de…

sage uit 1966
 • boer. Doe't de frijer by har kom, siet se twa ûren lang dea op 'e stoel. It pleachbeest wie salang út har wei. Dat gong ta
 • 't finsterke út. Dy feint hat it sels sjoen. Hy hat de boer der by roppen. Mar net sa gau wie it pleachbeest wer yn har
 • Voorbeeld van een vrouw met een plaagbeest in haar lichaam. Haar vrijer ziet hoe het plaagbeest door het raam verdwijnt
 • Bokke de Boer
 • boer
 • vrijer
 • Voorbeeld van een vrouw met een plaagbeest in haar lichaam. Haar vrijer ziet hoe het plaagbeest door het raam verdwijnt, waardoor de vrouw niet meer kan praten. Zodra het plaagbeest in haar lichaam is…

sage uit 1968
 • Der wie in faem, dy wenne by de boer. Dy sei op in kear: "'k Wol joun in feint ha, as is 't de duvel ek." De jouns dan
 • . Dan seit de boer tomûk tsjin 'e faem: "Witst wol hwa't it is?" "Né", seit se. "Dy man hat ien goeije skonk en ien
 • Een gefrustreerd meisje dat bij een boer dient verklaart zelfs de duivel wel als vrijer te willen hebben. Prompt
 • verschijnt de duivel - een mannetje met een paardenpoot - aan de deur. De boer raadt het banggeworden meisje aan aardewerk aan
 • boer
 • vrijer
 • Een gefrustreerd meisje dat bij een boer dient verklaart zelfs de duivel wel als vrijer te willen hebben. Prompt verschijnt de duivel - een mannetje met een paardenpoot - aan de deur. De boer raadt…

sage uit 1967
 • en sa wyld en alles der mar útflapte hwat har foar de mûle kaem. Op in kear doe wie 't kermis. Dêr woe se hinne. De boer
 • foet hie. De boer en de frou makken it jouns altyd let. Dy sieten noch by de tafel doe't se oan 'e plaets ta wienen. De
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen
 • gebruik de boer om hulp te vragen. De boer raadt het meisje aan zich morgenochtend niet aan te kleden, want als ze
 • boer
 • vrijer
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen hebben. Het meisje denkt dat ze op de kermis wel iemand kan oppikken, 'desnoods…

sprookje uit 1951
 • twa tofolle. Hwa fan dy jongemannen koe bliuwe? De boer sei: "Dy't it bêst pankoekbakke kin mei joun by myn dochter bliuwe
 • woe wis fan 'e saek wêze, en sokken, sei de boer, koe men allinne mar yn 't boerebidriuw brûke.
 • jongen vraagt een pannenkoekmes en draait de bruine pannenkoek heel voorzichtig om. De boer geeft hem onmiddellijk
 • de boer vertrouwen in het boerenbedrijf.
 • boer
 • vrijer
 • Drie vrijers dingen naar de hand van een boerendochter. Omdat het meisje maar met een van de jongens kan trouwen, besluit de vader een pannenkoekbakwedstrijd te organiseren. De jongen die de beste…

sage uit 1974
 • Op 'e Klaei yn Easterein, dêr wenne in faem by de boer. 't Wie merke yn it doarp. De boer pleage har dy moarns hwat
 • ôfwaskje." Wylst hja dêr mei dwaende wie, kaem der ien by de doar. De boer gong der hinne. 't Wie in man, dy't foar de faem kom
 • Een boer plaagt zijn meid door te zeggen 'ik zorg dat je een vrijer krijgt, al is het de duivel zelf'. 's Avonds
 • boer
 • vrijer
 • Een boer plaagt zijn meid door te zeggen 'ik zorg dat je een vrijer krijgt, al is het de duivel zelf'. 's Avonds verschijnt er een man aan de deur voor het meisje. Als het meisje de man - in…

sage uit 1969
 • allemoal bedrog." Even loater komt se in Oldekerk bij een dikke boer te woonen. Se kriegt forkeering met syn seun en sy trout
 • geloofde er niets van. Maar later is ze bij een boer komen te wonen, en met diens zoon kreeg ze verkering. Dat was degene die
 • boer
 • vrijer
 • Een vrouw zag eens in een zwarte spiegel degene met wie ze zou trouwen. Maar ze had verkering met iemand anders en geloofde er niets van. Maar later is ze bij een boer komen te wonen, en met diens…

sprookje uit 1968
 • Der wie in faem, dy sei: "Joun wol 'k in frijer ha, as wie 't de duvel ek." Doe kom de duvel. De boer seach it. Hy hie
 • in knolfoet, deselde dy't by de doar kom. Doe gong de boer mei de duvel by 't fé lâns. Hy hat it keard dat de duvel by
 • Een meid wilde een keer een vrijer hebben, al was het de duivel zelf. Toen kwam de duivel inderdaad. De boer herkende
 • boer
 • vrijer
 • Een meid wilde een keer een vrijer hebben, al was het de duivel zelf. Toen kwam de duivel inderdaad. De boer herkende hem aan zijn paardenpoot. Hij nam hem mee naar het vee en zorgde er zo voor dat de…

mop uit 1973
 • Der wie ris in boer, dy hie in faem en in lytsfeint. As de faem de frijer krige, dan gongen se altyd in eintsje fan hûs
 • ôf op in bankje sitten ûnder in beam. Doe sei de boer ris in kear tsjin 'e lytsfeint, doe't de beiden wer togearre nei 't
 • Een boer heeft een meid en een klein mannetje. De meid gaat vaak met haar vrijer naar een bankje onder een boom, en de
 • boer wil graag weten wat ze daar doen. Hij belooft de dwerg tabak en klompen als hij ze afluistert. Die klimt in de boom en
 • boer
 • vrijer
 • Een boer heeft een meid en een klein mannetje. De meid gaat vaak met haar vrijer naar een bankje onder een boom, en de boer wil graag weten wat ze daar doen. Hij belooft de dwerg tabak en klompen als…

sage uit 1979
 • , kamen der soms wol ris in stik of fiif dy't gading makken. De boer hie der in hekel oan hwant it koste him sigaren en kofje
 • . Als er een boven- en onderdeur is, wordt de dweil over de bovendeur gehangen. Als je als vrijer na achten komt, most je
 • voor tienen weer weg zijn. Een vrijer die niet welkom is wordt koffie in een blauw kopje geserveerd.
 • boer
 • vrijer
 • In een bepaalde plaats is het de gewoonte dat op zondagochtend vrijers hun opwachting maken bij boerenmeiden. De jongen die het eerst binnenkomt, mag blijven om met de meid kennis te maken. In een…

sage uit 1892
 • 1.40. Avonturen van een vrijer Zeker jonge boer uit H. had kennis met een meisje uit het naburige L. Van tijd tot tijd
 • 1.40. Avonturen van een vrijer
 • boer
 • vrijer
 • Om middernacht krijgt man een oorveeg omdat hij in de weg loopt van een lijkstoet die moet passeren.

sage uit 1978
 • , zo alleen naar huis te gaan en dat zei ze ook tegen haar vrijer. Ze ging liever met hem mee naar die boer. Maar de jongen
 • Een knecht van een boer uit Bladel had verkering met een meisje uit hetzelfde plaatsje. Toen ze eens een vrije dag
 • boer
 • vrijer
 • Een boerenknecht gaat een dagje op stap met zijn meisje. Op de terugweg voelt hij sterk de drang weerwolf te spelen en hij stuurt zijn meisje vast vooruit. Als weerwolf komt hij haar weer tegen, en ze…

sage uit 1969
 • 'e boer by by it ôfljochtsjen. Doe waeide it ljocht út. Doe joech dy faem in gjalp. Doe sei de soan: "Bist bang by nacht
 • kerkhof te durven lopen. Om dat te bewijzen, stak ze voor een gulden wel een bezemsteel in het graf van haar overleden vrijer
 • haar vrijer was, die haar voor straf tegenhield. Helemaal beduusd kwam ze weer thuis. Ze is er gek door geworden.
 • boer
 • vrijer
 • Een boerenzoon plaagde een meid eens dat ze bang was in het donker. Zij beweerde zelfs in het donker wel over het kerkhof te durven lopen. Om dat te bewijzen, stak ze voor een gulden wel een…

sprookje uit 1972
 • lêst woarde it tiid dat de boer en de frou op bêd gongen, mar de boer sei earst noch even sunich tsjin 'e faem: "Mast aenst
 • even by ús bêd komme." Doe bleauwen de feint en de faem togearre oer. De faem gong nei de boer syn bêd ta, lyk as de boer
 • wil, al is het de duivel. Die avond komt een man naar haar toe. De boer waarschuwt dat ze straks even bij hem moet komen
 • om doet. De boer zegt haar daarmee in te stemmen. 's Morgens moet het meisje van de boer naakt met hem mee naar de schuur
 • boer
 • vrijer
 • Een meisje en een jongeman praten op de boerderij met elkaar. Het is zondag en het meisje zegt dat ze die avond een man wil, al is het de duivel. Die avond komt een man naar haar toe. De boer…

sage uit 1881
 • De goddelooze vrouw. In een huis bij ons op het dorp woonde vroeger een man. Deze was de rijkste boer uit de omtrek en
 • Een rijke boer heeft veel knechten en meiden in dienst. Een van deze meiden begint wat ouder te worden, naar ze heeft
 • nog steeds geen man. Op een dag zegt ze, dat als ze deze dag geen vrijer ontmoet, ze met de duivel uitgaat. Ze ontmoet een
 • boer
 • vrijer
 • Een rijke boer heeft veel knechten en meiden in dienst. Een van deze meiden begint wat ouder te worden, naar ze heeft nog steeds geen man. Op een dag zegt ze, dat als ze deze dag geen vrijer ontmoet,…
1173.jpg