Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

346 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • kost nait meer geven. Doarom ging ze noar 'n boer en vroug, of e nog 'n hulp bruken kon. Joa, zee boer, ik heb doar krekt
 • verlet om, hou eerder dat e komt, hou laiver dat 'k 't heb. Boer dòcht: zoo'n starke kerel komt mie te pas, want hai har zain
 • Jaan afkomen. Hij stuurt hem de waterput in om de ring van zijn vrouw te zoeken. Als Jaan in de put zit, laat de boer
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk
 • boer
 • vrouw
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk, maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de…

Trefwoorden: boer, eten, gierig, klap, klok, put, ring, steen, vrouw, water, werk, zoon


sprookje uit 1930
 • weer vienen. Dou let de keunink bekend moaken, dat dei hom viendt, zel de prinses tot vrouw hemmen, want hai docht dat ze
 • nait. Dou het ter 'n viskerman west en dei vong 'n zaalm. Zien vrouw gaait ter mit aan 't venten. 'n Boerke, del, noar men
 • vinden totdat een boer een vis koopt waarin de ring zich bevindt. De boer gaat met de ring naar het paleis, maar twee
 • hovelingen willen hem niet toelaten tot de koning. De eerste hoveling wil dat de boer een derde deel van wat hij bij de koning
 • boer
 • vrouw
 • Ten Boer (Groningen)
 • Ten Boer
 • Ten Boer
 • De dochter van de koning van Friesland krijgt bij haar verloving een hele mooie ring. Als ze eens gaat varen verliest ze de ring. De koning belooft dat diegene die de ring vindt een hoge beloning zal…

sage uit 1966
 • Us mem hat foar har trouwen by in boer wenne, dêr't de keallen altyd dea gongen. Doe gong dy boer nei Antsje
 • Duvelbander ta. Dy frege him of der ek jonges by him yn 'e hûs wienen. "Ja," sei de boer, "wol trije." "Dan matte dy jonges mar us
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen
 • boer
 • vrouw
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen en haar poten breken. Dit doen zij. De dag daarna zien ze een oud vrouwtje dat…

sprookje uit 1973
 • It lean fan 'e wrâld In boer wie ûnderweis. Hy rûn op in bekend paad en wist, dat er aansen by in saad lâns kaam. Dy
 • bear ûnderyn en dy freget: 'Och boer, help my hjir asjeblyft út. Ik ha fan alles al besocht, mar ik kin der út mysels net
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De
 • boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat zich even later toch ompraten. Als dank
 • boer
 • vrouw
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sage uit 1953
 • boer
 • vrouw
 • Witte wieven stoken soms een vuurtje in het hooi, maar dat hooi gaat niet branden.

sage uit 1971
 • De heinproef In frouspersoan kaam by in boer. Wêr 't it bard is, wit ik net krekt. mar earne yn Fryslân. Neidat de
 • ûnderdak; sy mocht dêr de nachts fan 'e boer wol bliuwe. Even letter kaam dêr in soldaat op in hynder. Foar it brechje al trof
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer
 • stellen, om te zien of ze echt een vrouw is. De boer gooit de soldaat en de vrouw elk een appel toe. De vrouw houdt haar
 • boer
 • vrouw
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

sage uit 1963
 • even aan de kaante, door komt vrouw R. aan, zie wordt hen brocht noar Oring.”(Odoorn) En niet lange doornoa is de vrouw
 • begraven. Wat mout ie door nou van denken? Va heft het alles zölf heurd. Dat schepertien was vriegezel en was bie een boer in
 • blijven. Hij zei eens dat vader aan de kant moest gaan omdat de begrafenisstoet van een vrouw langs kwam. De vrouw werd niet
 • boer
 • vrouw
 • Vader had een vriend die veel meer kon zien. Die was met de helm geboren. De vriend kon 's nachts vaak niet in bed blijven. Hij zei eens dat vader aan de kant moest gaan omdat de begrafenisstoet van…

sage uit 1950
 • Yn 'e Koaten wenne in boer, dy syn frou kom to forstjerren. Op in kear gong hy de wei út, doe roan se njonken him. Hy
 • In Koaten woont een boer. Zijn vrouw sterft en komt op een dag naar hem toe. Hij zegt dat hij weet wat ze wil en dat ze
 • boer
 • vrouw
 • In Koaten woont een boer. Zijn vrouw sterft en komt op een dag naar hem toe. Hij zegt dat hij weet wat ze wil en dat ze weg moet gaan. Dan doet hij dingen die hij eerder nagelaten had te doen.

sprookje uit 1966
 • great boer, dy hie wol tsien kij, mar Knoltsje hie mar ien kou. Hearke seach mei forachting op Knoltsje del. Op in moarn lei
 • boer trekt met een wagen kool naar de stad, en neemt zijn vrouw en haar hoofd mee. Hij stalt de kool uit met daartussen
 • krijgt slaat haar waardoor het hoofd van de romp valt. De boer beschuldigt haar van moord, waarop de vrouw hem een hoge
 • boer
 • vrouw
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe. Als die koe dood gaat gaat hij met het koeievel naar de markt in de stad.…

sage uit 1966
 • boer. Doe't de frijer by har kom, siet se twa ûren lang dea op 'e stoel. It pleachbeest wie salang út har wei. Dat gong ta
 • 't finsterke út. Dy feint hat it sels sjoen. Hy hat de boer der by roppen. Mar net sa gau wie it pleachbeest wer yn har
 • Voorbeeld van een vrouw met een plaagbeest in haar lichaam. Haar vrijer ziet hoe het plaagbeest door het raam verdwijnt
 • , waardoor de vrouw niet meer kan praten. Zodra het plaagbeest in haar lichaam is kan ze weer praten. Zo'n vrouw is aan het boze
 • Bokke de Boer
 • boer
 • vrouw
 • Voorbeeld van een vrouw met een plaagbeest in haar lichaam. Haar vrijer ziet hoe het plaagbeest door het raam verdwijnt, waardoor de vrouw niet meer kan praten. Zodra het plaagbeest in haar lichaam is…

sage uit 1966
 • Op 'e klaei wie in faem, dy tsjinne by in boer. Dy faem hie forkearing. As de feint der west hie, wist de boerinne har
 • de tobbe stie to waskjen, en oan 't sjongen wie, kom de boer by har en sei: "Net sa lûd, hwant de frou is net by de tiid
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • maar de dienstbode mag niet naar de boerin gaan. De vrouw gaat binnen kijken en ziet de boerin paars en blauw op bed liggen
 • boer
 • vrouw
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

sage uit 1966
 • my wei krûpte. Der wie no in boer, dy hie in hynder, dat hie in protte lêst fan 'e nachtmerje. Moarns sieten der altyd
 • erg. Op een avond strooide men meel op de rug van het beest. De volgende ochtend zat er een vrouw op; het was de
 • boer
 • vrouw
 • Een paard had veel last van nachtmerries. 's Morgens had hij altijd vlechtjes in zijn manen, en het beest zweette heel erg. Op een avond strooide men meel op de rug van het beest. De volgende ochtend…

sage uit 1966
 • tusken Hurdegaryp en de Simmerdyk. Hy is der nou wei. De Kaiserdyk roan der hinne. Folkert Aens Algra wie dêr boer. Moarns
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een
 • dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes - de grapjas - heeft hen voor het lapje
 • boer
 • vrouw
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes…

sage uit 1966
 • Oan 'e Simmerdyk wenne in boer, dy hie in hynder. Dat beest hie altyd sa'n lêst fan 'e nachtmerje, dat hy hie elke
 • lapt," sei de boer, "dan stuts ik har mei de foarke yn 'e bealch."
 • zweet dreef. De boer zei: "Ik zou wel eens willen weten welk vrouwmens hem dit lapt; dan steek ik haar met de vork in het
 • boer
 • vrouw
 • Een paard had altijd zo'n last van nachtmerries dat er elke morgen klitten en knopen in zijn manen zaten en hij in het zweet dreef. De boer zei: "Ik zou wel eens willen weten welk vrouwmens hem dit…

sage uit 1966
 • 't Wie op in joune mei min en tsjuster waer. De boer siet by 't fjûr, doe kom der noch ien oan 'e doar. De boer gong
 • der hinne en doe stie dêr in frommes. Dat frege of se dêr dy nachts bliuwe koe. Dêr hie de boer gjin biswier tsjin. Sy
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur
 • opvangt, doet hij zijn knieën naar elkaar toe. Een vrouw doet haar knieën van elkaar af." Als de boer dit doet, blijkt de
 • boer
 • vrouw
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

sage uit 1966
 • Op it Bouwekleaster wenne in boer, dy soe op in moarn nei it lân ta om nei syn fé to sjen. Doe't er dêr kom, wie dêr in
 • hiele keppel minsken yn syn lân. In frommes kom út dy keppel wei en roan op 'e boer ta. Sy sei gau: "Forhoal jo hwat, boer
 • Een boer gaat 's morgens naar zijn vee kijken, en treft een heleboel mensen op zijn land aan. Een vrouw zegt dat er een
 • kind geboren wordt en de boer maakt zich uit de voeten. Later blijkt dat een van zijn beste beesten geslacht is; de
 • boer
 • vrouw
 • Een boer gaat 's morgens naar zijn vee kijken, en treft een heleboel mensen op zijn land aan. Een vrouw zegt dat er een kind geboren wordt en de boer maakt zich uit de voeten. Later blijkt dat een van…

sage uit 1966
 • , dy't se dan meastal by in boer yn 'e skuorre stean hienen. Se hienen dêr hwat strie en hwat kledeguod yn. Sa wienen se us
 • boer
 • vrouw
 • Tachtig jaar geleden overnachtte een pas getrouwd echtpaar eens in hun wagen op de deel van een boerenplaats. De man was stoelenmatter van beroep. Toen het dag werd, klom de man uit de wagen en begon…

mop uit 1999
 • boer slaapt al, pakt de vrouw het spiegeltje en kijkt erin. Ze zegt: "Ik wis't wel! Een ander wijf!" (Via email vanuit
 • Een boer loopt over straat en ziet een spiegeltje liggen. Hij pakt het op en kijkt erin. Hij heeft nog nooit eerder
 • Een boer kijkt voor het eerst in een spiegeltje en denkt dat hij zijn broer ziet. Uiteindelijk kijkt de boerin ook eens
 • boer
 • vrouw
 • Een boer kijkt voor het eerst in een spiegeltje en denkt dat hij zijn broer ziet. Uiteindelijk kijkt de boerin ook eens stiekem in het spiegeltje: "Zie je wel, een ander wijf."

sage uit 1966
 • Pake Harm wenne as jonge al by de boer. Jouns nei 't ôfljochtsjen die de boer alle doarren fêst. Ek dy fan pake syn
 • keammerke. Dy slepte boven de sliepkeamer fan 'e boer en de boerinne. Yn 'e nacht hearde pake dat der dieven wienen. Hy hearde
 • voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De rovers merken onraad en vluchten.
 • boer
 • vrouw
 • Knecht hoort 's nachts dat dieven proberen stenen uit de muur te slaan. Zijn kamerdeur zit op slot, maar door met de voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De…

sage uit 1966
 • Doe't ik in jonge wie, wie it noch wol us ûnfeilich, as men iensum wenne. Der wie in âld boer, dy sei: As der us fremd
 • of het een man in vermomming of een 'echte' vrouw is, moet je een appel naar diegene toewerpen. Als een man iets opvangt
 • , houdt hij zijn knieën bij elkaar; een vrouw doet haar knieën van elkaar. Zo weet je wie je in huis haalt.
 • boer
 • vrouw
 • Als er vreemd volk bij je aanklopt om onderdak, kan er wel eens een man in vrouwenkleren tussenzitten. Als je wil weten of het een man in vermomming of een 'echte' vrouw is, moet je een appel naar…

mop uit 2000
 • zo droog dat de grond ervan scheurde, zo, weet je wel? En die man kwam thuis en die zegt tegen die vrouw: 'Ik wil de
 • streken van de vogels gaan leren.' Dus die vrouw moet eten voor hem klaarmaken dat hij meeneemt, want hij gaat leren - ik weet
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt
 • , verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later door de boer worden gevonden. Hij brengt de vissen
 • boer
 • vrouw
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt, verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later…

sprookje uit 1970
 • KOMT DE NOOD AAN DE MAN Er was een arm boertje, dat maar één koe had en een heel domme vrouw. Elke dag voor hij wegging
 • zijn vrouw: "Vandaag moet je de koe rond het huis laten weiden, er staat nogal wat gras en dat zal haar goed doen." "Best
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten
 • . Ze vluchten en laten veel geld achter. De boer en zijn vrouw zijn nu rijk.
 • boer
 • vrouw
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten grazen naast het huis, hijst ze het dier op het dak, waar wat gras groeit. In…

sprookje uit 1970
 • , strol, Geef de vrouw een emmer vol!" Toen moest de boer er aan te pas komen, maar die begreep al evenmin, waarom
 • KLEIN DUIMPJE Er waren eens een man en een vrouw, die geen kinderen hadden en ze toch zo graag zouden hebben. Dikwijls
 • dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid welke kaas ze willen hebben. De boer komt
 • terecht. Daar zingt hij. De knecht en de meid denken dat de koe betoverd is. De boer slacht de koe. Dan horen ze weer een stem
 • boer
 • vrouw
 • Een echtpaar krijgt een heel klein mannetje. Ze verhuizen en raken het mannetje kwijt. Drie dieven vinden hem en willen dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid…

sprookje uit 1894
 • VAN DE BOER DIE ZIJN KOE AAN ST. ANTONIUS VERKOCHT Er was eens een heel domme boer die een schrandere vrouw had. Ze
 • moest worden en er zat niets anders op dan dat de boer naar de markt moest gaan. Ze woonden wel een paar uur van de markt af
 • Van de boer die zijn koe aan St. Antonius verkocht
 • Een domme man moet van zijn slimme vrouw een koe verkopen. Hij moet minstens honderd en zestig gulden voor de koe
 • . Het geld is van de koster die het geld stiekem, zonder medeweten van zijn vrouw, heeft gespaard. De koster doet zijn
 • boer
 • vrouw
 • Een domme man moet van zijn slimme vrouw een koe verkopen. Hij moet minstens honderd en zestig gulden voor de koe krijgen en niet over de prijs onderhandelen met mensen die teveel praten. Praters zijn…

sprookje uit 1970
 • ongelooflijk dom. Hij had geen kinderen, maar wel een vrouw, een os en een ezel. Die boer dan had al zo vaak over de hogeschool
 • DE OS DIE BURGEMEESTER WERD Er was eens een boer die heel veel geld had, maar helaas maar weinig verstand, want hij was
 • Een boer is dom. Hij heeft van een grappenmaker gehoord dat ze op de hogeschool van domme beesten knappe mensen maken
 • . De boer besluit er zijn domme os heen te brengen. Een student brengt de os zogenaamd naar de professor, maar in
 • boer
 • vrouw
 • Een boer is dom. Hij heeft van een grappenmaker gehoord dat ze op de hogeschool van domme beesten knappe mensen maken. De boer besluit er zijn domme os heen te brengen. Een student brengt de os…