Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

145 resultaten voor ""

mop uit 1903
 • man; maar toen ze bij 't 'Tolhuis' even waren afgestapt en krekt weer op hun wagen klimmen wouën, toen kwam daar zo'n oud
 • boertje klom op de wagen, en hij reed mee tot aan de 'Hoge Brug'; maar ze hadden Japik Engberts nog altijd niet gezien! Nou
 • De politie is op zoek naar de rover Japik Ingberts. Ze laten een oud mannetje meerijden op de wagen omdat hij veel over
 • boer
 • wagen
 • De politie is op zoek naar de rover Japik Ingberts. Ze laten een oud mannetje meerijden op de wagen omdat hij veel over Ingberts weet te vertellen. Als hij uitstapt, springt de man plots over een…

sage uit 1978
 • . Dêr krigen se har nocht fan en doe ha se in duvelbander ûnder de earm nommen, in boer. se neamden him Piterom. Dy hat se
 • rondspoken. De mensen nemen een duivelbanner in de arm om de spoken kwijt te raken. Deze rijdt rond met een wagen die volgeladen
 • is met zakken goud om de advocaten te lokken. Daarna rent hij om de wagen heen, zegt wat toverspreuken en vervolgens
 • boer
 • wagen
 • Bij de `Spoeketsiene' ligt een stuk land dat het `Àdvocatenland' wordt genoemd omdat er twee overleden advocaten zouden rondspoken. De mensen nemen een duivelbanner in de arm om de spoken kwijt te…

mop uit 1971
 • Op eigen grûn By in boer wennen in feint en in faam. Dy twa waarden it roerend iens. Lyk as folle boeren woe ek dizze
 • net lije, dat de boaden fan 'e selde pleats meiïnoar frijden. Dêr rekken de boer en de feint slaande deilis oer. Doe sei
 • komen. Met een paard en een wagen vol modder keert de knecht vervolgens naar de boer terug. Als de boer probeert om de
 • Om een eind te maken aan het gevrij van het dienstpersoneel verbiedt een boer een knecht om nog op zijn grondgebied te
 • boer
 • wagen
 • Om een eind te maken aan het gevrij van het dienstpersoneel verbiedt een boer een knecht om nog op zijn grondgebied te komen. Met een paard en een wagen vol modder keert de knecht vervolgens naar de…

mop uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie in feint, dy hie in jier by him tsjinne. Doe't it wer nei maeije roan, sei de boer tsjin him
 • . Foldocht it dy hjir net?" "Tige boer, dat hoeft wier net oars." "Hwat is der dan?" "Nou boer, dat sil ik jo sizze. Ik wol hjir
 • ben ik de baas'. Hij beveelt de boer de paarden voor de wagen te spannen en een kast op de wagen te laden. Samen rijden ze
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde
 • boer
 • wagen
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde dat hij geen loon krijgt, maar wel één dag in dat jaar de baas mag zijn. Hij…

sage uit 1966
 • laden hie. Dan woed er even útpûste. Dêr hied er allinne mar tiid foar as de boer stapfoets ried. Mar it wienen twa jonge
 • hynders, dêr't de boer mei ried en hy koe se net yn bitwang hâlde. Dy hynders woenen hurd. Dat sadwaende hie Hearke gjin tiid
 • even uit te blazen bovenop de deksel van de mestwagen. Dat kon echter alleen als de wagen stapvoets reed. Op een keer reed
 • de wagen erg snel, omdat hij getrokken werd door twee jonge sterke paarden. Toen laadde Hearke vijf à zes wagenvrachten
 • boer
 • wagen
 • Sterke Hearke was boerenarbeider en hij kon goed doorwerken, maar hij was ook op zijn rust gesteld. Hij hield ervan even uit te blazen bovenop de deksel van de mestwagen. Dat kon echter alleen als de…

mop uit 1966
 • Thyl Ulespegel wenne by de boer. Hy waerd der op útstjûrd mei in weinfol dong. "Dû mast it sa birêdde," sei de boer
 • , "dat it lân de dong rûkt." "'t Komt yn oarder, boer", sei Thyl. Doe gong er hinne en rydt mei it weinfol dong de ikkers
 • Tijl Uilenspiegel is boerenknecht en wordt uitgestuurd met de mestwagen. De boer zegt dat Tijl het land zo moet
 • berijden, dat 'het land de mest ruikt'. Tijl gaat aldus met de wagen over het land, 'ruik, land, ruik!' roepend en komt met een
 • boer
 • wagen
 • Tijl Uilenspiegel is boerenknecht en wordt uitgestuurd met de mestwagen. De boer zegt dat Tijl het land zo moet berijden, dat 'het land de mest ruikt'. Tijl gaat aldus met de wagen over het land,…

sprookje uit 1966
 • wie us in Grinslânske boer. Dy hearde, dat der hiele slimme jierren oanstaende wienen. Rogge en weit en hjouwer, alles soe
 • . Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij vertelt van de grote schuur die een boer
 • boer
 • wagen
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

sage uit 1966
 • , dy't se dan meastal by in boer yn 'e skuorre stean hienen. Se hienen dêr hwat strie en hwat kledeguod yn. Sa wienen se us
 • Tachtig jaar geleden overnachtte een pas getrouwd echtpaar eens in hun wagen op de deel van een boerenplaats. De man
 • was stoelenmatter van beroep. Toen het dag werd, klom de man uit de wagen en begon alvast wat stoelen te matten
 • boer
 • wagen
 • Tachtig jaar geleden overnachtte een pas getrouwd echtpaar eens in hun wagen op de deel van een boerenplaats. De man was stoelenmatter van beroep. Toen het dag werd, klom de man uit de wagen en begon…

sage uit 1966
 • Twee mannen proberen een wagen met graan in beweging te krijgen, maar de wagen is te zwaar. Uiteraard krijgt Sterke
 • Hearke de wagen moeiteloos van zijn plaats.
 • boer
 • wagen
 • Twee mannen proberen een wagen met graan in beweging te krijgen, maar de wagen is te zwaar. Uiteraard krijgt Sterke Hearke de wagen moeiteloos van zijn plaats.

mop uit 1967
 • Thyl Ulespegel moest foar de boer oan 't dongriden. De boer hie sein: "Dû mast it sa dwaen, dat de bulten elkoar rûke
 • Tijl Uilespiegel moest van de boer zó mest verspreiden, dat de bulten elkaar konden ruiken. Maar Uilespiegel liet alles
 • op de wagen liggen en reed roepend door het land: "Ruik! Ruik! Ruik!"
 • boer
 • wagen
 • Tijl Uilespiegel moest van de boer zó mest verspreiden, dat de bulten elkaar konden ruiken. Maar Uilespiegel liet alles op de wagen liggen en reed roepend door het land: "Ruik! Ruik! Ruik!"

mop uit 2000
 • Een boer had twee oude schapen en wou ze gaan verkopen. Elke week dat 'ie naar de markt gaat, worden ze niet verkocht
 • Uit boosheid dat hij zijn schapen niet kan verkopen, laat de boer ze in de wagen staan. Na een maand vraagt een schaap
 • of het even uit de wagen mag om te plassen.
 • boer
 • wagen
 • Uit boosheid dat hij zijn schapen niet kan verkopen, laat de boer ze in de wagen staan. Na een maand vraagt een schaap of het even uit de wagen mag om te plassen.

sprookje uit 1800
 • ; moar Keuteldoemke raip nog rais weer: "Houn'nt mouje hem'n, gruine of witte?" Deur 't geroup worde boer wakker en mouk
 • gruinte, dat doar lag en veur koi'n bestemd was. Dou boer ien melk'nkoamer kwam, vernam hai dus gain onroad en trok weer of en
 • . Hun wens wordt letterlijk verhoord. Het kleine mannetje valt op een dag van de wagen en wordt door twee dieven ingezet bij
 • ventje te zingen. Uiteindelijk wordt besloten de zingende koe te slachten. Als de boer een stuk van de koe op wil eten hoort
 • boer
 • wagen
 • Een echtpaar wil heel graag een kind. Zelfs al zou het kind maar zo groot zijn als een duim, ze zouden er blij mee zijn. Hun wens wordt letterlijk verhoord. Het kleine mannetje valt op een dag van de…

mop uit 1901
 • bekijken. Dus zollie uit de wagen. Maar nou had die boer een jongen, die mit die biggen liep en as zollie nou bij ientje wouwe
 • Van den jongen, die den heer te slim af was In de Purmer moet je een boer 'ehad hewwe en die had een zeug, die pas
 • Een boer wil een jongen een lesje leren. De boer nodigt hem uit voor het eten. Als de jongen ook wijn bij het eten wil
 • , moet hij dat gaan halen in de kelder. Daar zou hij door de knecht van de boer afgeranseld worden. Op weg naar de kelder
 • boer
 • wagen
 • Een boer wil een jongen een lesje leren. De boer nodigt hem uit voor het eten. Als de jongen ook wijn bij het eten wil, moet hij dat gaan halen in de kelder. Daar zou hij door de knecht van de boer…

mop uit 1968
 • Der wenne in feint by in boer. Doe't it tiid wie fan opnij bisteegjen frege de boer him: "Wolst hjir ek bliuwe mei
 • maeije?" 't Wie in bêste boer en de feint woe wol. Mar hy hie ien bitingst. "Dan wol 'k ien dei boer wêze en ik wol sels
 • zich had zien verstoppen. Toen de boer thuiskwam, liet hij hem helpen met de kist op een wagen te tillen, en een stuk
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel
 • boer
 • wagen
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel eens dat als de boer naar de stad was, de boerin snel in bed kroop met een andere…

sage uit 1967
 • Ek us in kear doe sieten de plysjes achter him oan. Japik Ingberts siet by in boer op it potrak - dat wie in peal mei
 • Japik Ingberts zat eens bij een boer op het rad van de wagen en maakte een praatje met de vrouw. Deze vroeg of hij
 • boer
 • wagen
 • Japik Ingberts zat eens bij een boer op het rad van de wagen en maakte een praatje met de vrouw. Deze vroeg of hij Japik Ingberts ook kende, want ze was wat bang van hem. Hij zei dat deze al op het…

Trefwoorden: angst, bang, boer, boerin, kar, lift, meerijden, rad, vrouw, wagen


sage uit 1968
 • to krijen. Doe ha se de nachts dêr by in boer yn 't hea slept. De oare deis woe de karre wòl wer. Hwat hat dat nou west?
 • overnachten bij een boer en de volgende dag reed de kar weer gewoon.
 • boer
 • wagen
 • Twee mannen kwamen eens terug met een kar, toen ze de kar opeens niet meer aan het rijden konden krijgen. Ze bleven overnachten bij een boer en de volgende dag reed de kar weer gewoon.

sage uit 1967
 • Japik Ingberts wie alle nachten op roof út. Deis dan sliepte er. Op in kear kommmen der in boer en in boerinne yn in
 • tilbry oanriden. "Mei 'k mei ride?" frege Japik Ingberts. "Stap mar yn", sei de boer. Underweis hâldt in plysje har oan. "Ha
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze
 • boer
 • wagen
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze pakte gauw het oorijzer van de boerin en vluchtte het bos in, roepend: "Moeten…

sage uit 1967
 • Sterke Hearke hat us by in boer op it Bomkleaster pûr allinne in weinfol dong út it skerngat lutsen. De boer woe 't net
 • Een boer wilde niet geloven dat Sterke Hearke in z'n eentje een wagen vol mest uit de mestvaalt had getrokken. Totdat
 • boer
 • wagen
 • Een boer wilde niet geloven dat Sterke Hearke in z'n eentje een wagen vol mest uit de mestvaalt had getrokken. Totdat hij de schoenzolen van Hearke in de mestvaalt zag liggen, die waren onder het…

sage uit 1967
 • krigen Jehannes en de boer wurden, wylst se by de thétafel sieten. Doe soenen se dongride. Jehannes hie in wein laden. De
 • boer hie de beide hynders klear. Dy spande hy der foar. "Fuort, beesjes", sei er. Mar de hynders bleauwen stean dêr't se
 • Jehannes Meerstra diende bij een boer. Op een keer waren ze aan het mestrijden, maar de paarden weigerden de wagen
 • voort te trekken. Jehannes en de boer hadden net ruzie gemaakt, en Jehannes liet nu de paarden stil staan. Op het laatst zei
 • boer
 • wagen
 • Jehannes Meerstra diende bij een boer. Op een keer waren ze aan het mestrijden, maar de paarden weigerden de wagen voort te trekken. Jehannes en de boer hadden net ruzie gemaakt, en Jehannes liet nu…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in sek mei sied op 'e wein. De swarte roan derfoar. Doe't it omheech gong, seach de boer dat it
 • Een boer wilde zijn paard eens helpen met het trekken van de kar. Hij nam een zak met zaad op zijn rug en ging zo op de
 • wagen staan.
 • boer
 • wagen
 • Een boer wilde zijn paard eens helpen met het trekken van de kar. Hij nam een zak met zaad op zijn rug en ging zo op de wagen staan.

Trefwoorden: boer, dom, dragen, helpen, kar, paard, stom, tillen, wagen, zaad, zak


sprookje uit 2001
 • kraaide het haantje de boer en zijn knecht wakker. Dan maakte de boer het deurtje open en strooide lekker eten in het hok
 • . Overdag liet hij het deurtje openstaan. 's Avonds kregen ze nog weer wat eten en dan deed de boer het deurtje weer dicht. Zo
 • boer
 • wagen
 • Als het hennetje wordt ontvoerd, gaat het haantje op zoek, in een karretje getrokken door muizen. Hij krijgt gezelschap van een naald, een steen en een uitgeblazen ei. In het hol van de vos wordt het…

sage uit 1966
 • Der wie in faem, dy wie o sa moedich. Hja tsjinne by in boer en boerinne. Dy wienen us fuort togearre. Doe bleau dy
 • op een wagen toen zijn hoed afwaaide. Hij stapte af om zijn hoed te pakken. Ze herkende opeens de rover en reed zo hard
 • boer
 • wagen
 • Een dienster was alleen toen er dertien rovers kwamen. Allemaal staken ze hun hoofd door het raampje in de voordeur en stuk voor stuk hakte de dienster ze het hoofd af. Alleen bij de dertiende sloeg…

sage uit 1966
 • Drie paarden konden een mestwagen die vast zat, niet wegtrekken. Toen heeft Sterke Hearke de wagen weggetrokken.
 • boer
 • wagen
 • Drie paarden konden een mestwagen die vast zat, niet wegtrekken. Toen heeft Sterke Hearke de wagen weggetrokken.

sage uit 1966
 • kruiplanken neer, en trok de wagen toen zo naar de verharde weg.
 • boer
 • wagen
 • Op een keer kregen de paarden de kar met mest niet uit de mestvaalt getrokken. Sterke Hearke legde toen eerst wat kruiplanken neer, en trok de wagen toen zo naar de verharde weg.

sprookje uit 1951
 • Der wie in boer, dat wie hwat in fremd man. Hy krige in nije feint. Op in moarn sei de boer tsjin 'e feint: "Nou haw ik
 • op in plak, dêr stie de boer to hanwaskjen. Sy soenen ite. De feint frege oan 'e boer: "Hwa is hjir baes, jo of de frou
 • Een vreemde boer geeft wel een heel opmerkelijke opdracht aan zijn nieuwe knecht. De knecht moet met een door twee
 • paarden getrokken wagen vol apenoten de huizen langstrekken. Bij ieder huis moet hij informeren of de man of de vrouw de baas
 • boer
 • wagen
 • Een vreemde boer geeft wel een heel opmerkelijke opdracht aan zijn nieuwe knecht. De knecht moet met een door twee paarden getrokken wagen vol apenoten de huizen langstrekken. Bij ieder huis moet hij…