Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

28 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • boer
 • wapen
 • Een dronken boerenknecht wil de Witte Wieven pesten. Gezeten op een paard gooit hij een haarspit temidden van de Witte Wieven. Onmiddellijk daarna wordt hij door de vrouwen met de blikkerende haarspit…

sprookje uit 1966
 • Gekke Hiske Der wie in boer, dy hie trije soannen. De jongste, dat wie gekke Hiske. Dy hie hwat minder forstân as de
 • dief wie gjin spoar to bikennen. Doe sei de boer tsjin 'e âldste soan: "Fannacht hâldstû de wacht yn 'e skuorre. Dû mast de
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts
 • gestolen. De boer is kwaad. Dan waakt de tweede zoon. Ook hij valt in slaap en weer is er gestolen. Gekke Hiske wil waken. Ze
 • boer
 • wapen
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

sage uit 1998
 • zilver raken. Daarom had de boer voor alle zekerheid een zilveren kwartje stuk geknipt en tussen de hagel in zijn geweer
 • gedaan. Precies om twaalf uur kwam een reusachtig grote haas zijn erf op springen. De boer schoot, de haas stootte een
 • Een boer merkt dat er van zijn koolveld wordt gegeten. Van zijn buurman, een koopman, wordt verteld dat hij kan
 • weerwolven en dan verandert in een spookhaas. Om middernacht schiet de boer met zilver op een grote haas. Later blijkt hij zijn
 • boer
 • wapen
 • Een boer merkt dat er van zijn koolveld wordt gegeten. Van zijn buurman, een koopman, wordt verteld dat hij kan weerwolven en dan verandert in een spookhaas. Om middernacht schiet de boer met zilver…

sage uit 1888
 • boer
 • wapen
 • De heilige Amandus komt in een dorp tijdens de kermis preken. De boeren komen naar hem luisteren, maar vergeten daardoor hun gerecht dat op net op het vuur staat. Als het gerecht is aangebrand, doen…

sprookje uit 1892
 • woonde toevallig een boer, die wel eens kaas en boter aan de familie leverde en zij smeekte hem haar te verbergen en zo
 • spoedig mogelijk naar Amsterdam te brengen. De boer, die juist een zwaar beladen hooiwagen had klaargemaakt om er de volgende
 • ontsnappen. Ze verstopt zich in een hooiwagen van een boer die haar terug naar de stad zal brengen. De boer komt de rovers tegen
 • . Zij willen dat hij de hooiwagen aflaadt. De boer weigert dit maar staat wel toe dat ze drie keer in het hooi prikken. Het
 • boer
 • wapen
 • Een rijke familie gaat op een avond uit en laat de zorg van het huis aan twee dienstmeisjes over. Vanuit de keuken horen ze hoe zeven rovers willen inbreken. Via het luik in de keuken komt de eerste…

sprookje uit 1889
 • vroegen een nachtverblijf. "Goed," zeide de boer, "komt maar binnen!" Toen ze nu geëten hadden, wees de boer hun eene
 • reisschoenen, dat de boer, het gedruis moede, op 't laatst met eenen dikken kluppel langs den zolder kwam gekuierd. "Komaan," dacht
 • een slaapplaats op zolder en de Heer ligt vooraan. St. Pieter maakt zoveel lawaai dat de boer er met zijn knuppel aankomt
 • de Heer dat hij maar achter moet gaan liggen. Dit keer slaat de boer echter op de achterste los, zodat de Heer twee keer
 • boer
 • wapen
 • Onze Lieve Heer gaat samen met St. Pieter op reis. Ze krijgen toestemming in een boerderij te overnachten. Ze krijgen een slaapplaats op zolder en de Heer ligt vooraan. St. Pieter maakt zoveel lawaai…

broodjeaapverhaal uit 1971
 • boer
 • wapen
 • Een rijke vrouw wordt bijgezet in de familiegrafkelder onder de kerk. 's Nachts sluipt de koster naar binnen en berooft de vrouw van haar juwelen. Als hij met een mes haar vinger begint door te…

sprookje uit 1889
 • mensen de aren met een kruisboog eraf schieten. Hij krijgt veel geld voor zijn sikkel. Een boer snijdt er per ongeluk een
 • boer
 • wapen
 • Een weduwe heeft drie zonen. Als ze sterft laat ze hen niets anders na dan een haan, een dorsvlegel en een zeis. De zoon die de haan krijgt, gaat op reis en komt in een land, waar de mensen de dag…

sage uit 1951
 • Op 'e Veenhoop stie in boereplaets, dat wie de Flearbosk. Dêr wenne in boer mei syn húshâldster. Der kommen op in joun
 • . De boer tocht net oars of it wienen hantlangers fan 'e beide oaren. Hy tinkt: de fyân binnen en de fyân bûten. Hy nom it
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het
 • boer
 • wapen
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het handlangers zijn van de gasten. Hij schiet met zijn geweer op de rovers, maar op een…

sage uit 1923
 • boer
 • wapen
 • Enkele spotnamen voor de bewoners van Goes. Verder een 4 regelig rijmpje over het gedenkwaardige jaar 1734 waarin voorspeld was dat de wereld zou vergaan. De Goesenaren sloten de stad en namen vele…

sage uit 1923
 • dien tijd af heette die streek O-fezante. De gemeente voert 'n paar fazanten in haar wapen.
 • boer
 • wapen
 • Verklaring voor de naam Ovezande.

sprookje uit 1979
 • en sa kaem dy ek by de oaren to sitten. Mar de ruter hie hwat in skalk each op it minske. Doe't de boer efkes letter de
 • keamer forliet, roun de ruter him achternei en doe sei er sa tsjin 'e boer: "Dat frommes stiet my net oan. Ik leau fêst dat
 • Een ruiter krijgt toestemming te overnachten bij een boer. Ook een vrouw die even later om onderdak vraagt voor de
 • , raadt hij de boer aan de 'appelvangproef' te doen. Als de 'vrouw' de appel even later met de knieën tegen elkaar opvangt
 • boer
 • wapen
 • Een ruiter krijgt toestemming te overnachten bij een boer. Ook een vrouw die even later om onderdak vraagt voor de nacht, krijgt een slaapplaats aangeboden. Omdat de ruiter vermoedt dat de 'vrouw' in…

sage uit 1969
 • It Barra-hûs is in boereplaets, net sa hiel fier fan Ljouwert ôf. Op in kear wie de boer útfanhûs. De feint hie dêr al
 • jierren wenne. Dy soe salang op it hûs passe. Hy hie in gewear fan 'e boer mei kûgels, dy mocht er brûke yn gefal fan gefaer
 • Barra-hûs ligt vlakbij Ljouwert. Als een boer weg gaat, moet de knecht zolang op het huis passen. In geval van nood
 • boer
 • wapen
 • Barra-hûs ligt vlakbij Ljouwert. Als een boer weg gaat, moet de knecht zolang op het huis passen. In geval van nood, mag hij het geweer met kogels gebruiken. Een marskraamster komt langs en hij geeft…

sage uit 1974
 • Der wie in boer, dy forkocht in kou oan 'e slachter. Mar dy kou wie to djûr. De slachter hie der to folle foar bitelle
 • ." Doe gong er yn 'e nacht nei de boer ta mei syn feint. Hy hie sjitark meinaem. Mar dy boer hie hiel tafallich de jouns
 • Slager gaat bij boer het geld van een te duur gekochte koe opeisen. De boer weigert, vlucht na bedreiging met wapens
 • boer
 • wapen
 • Slager gaat bij boer het geld van een te duur gekochte koe opeisen. De boer weigert, vlucht na bedreiging met wapens naar de soldaten die bij hem ingekwartierd zijn. Zij rekenen af met de slager en…

mop uit 1979
 • in boer dy't in hiele protte skiep hat. Litte wy dêr ien fan ophelje. Dan ha wy hwat to iten." De jongste soan wie net
 • pet op en gong op stap. Ynpleats fan dat er de skiep stelt, giet er nei de boer ta en fortelt him dat der guon binne dy't
 • vermogende boer te stelen, stemt zijn broer hier gelijk mee in. De derde - jongste - broer wordt door zijn beide broers
 • stelen te gaan en spoedt zich naar de boer. Bij de boer aangekomen licht hij de boer in dat er dieven aankomen. De boer
 • boer
 • wapen
 • Een weduwnaar en zijn drie zonen lijden in een koude winter honger. Als een van de zonen voorstelt een schaap van een vermogende boer te stelen, stemt zijn broer hier gelijk mee in. De derde - jongste…

sage uit 1971
 • Der wie in boer, dy hie fé forkocht op 'e merk. Hy hie sadwaende in aerdich stik jild by him. Underweis kom der in
 • rover op him ta, dy hie in revolver by him. Dat hâldde er de boer foar wylst er sei: "Je geld of je leven." "Nou," sei de
 • Een boer had op de markt vee verkocht en had zodoende op de terugweg een hoop geld bij zich. Hij werd overvallen door
 • een rover met een revolver. De boer gaf de rover het geld, maar vroeg hem om dan wel door zijn hoed en jas te schieten
 • boer
 • wapen
 • Een boer had op de markt vee verkocht en had zodoende op de terugweg een hoop geld bij zich. Hij werd overvallen door een rover met een revolver. De boer gaf de rover het geld, maar vroeg hem om dan…

sage uit 1925
 • , waartegen het scherpste wapen en den grootsten moed niets vermogen. Niet voor zij de kruin van de hooge linde van Besjeshof in
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man
 • gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige opziener van de graafwerkzaamheden van een
 • boer
 • wapen
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige…

sage uit 1980
 • , "dan zal ik je achthonderd gulden lenen." De volgende dag betaalde de boer de pachtsom. Op weg naar huis werd de landheer
 • kerel, en daarom genoot hij de bijnaam Achtkante Boer. De Achtkante Boer had ergens geld gestolen en ging er met de buit
 • opereerde. In de ballade "Een nieuw lied van de Agtkante Boer" wordt verteld dat hij in Rotterdam, waar hij bij zijn liefje
 • . Zie ook: Jurjen van der Kooi: `Schinderhannes en de achtkante boer', in: Driemaandelijkse bladen 33 (1981) 3, p.81-99 en
 • Een boef leent geld aan een boer die de pacht niet kan betalen aan de landheer. De landheer wordt de volgende dag
 • Achtkante Boer
 • boer
 • wapen
 • Een boef leent geld aan een boer die de pacht niet kan betalen aan de landheer. De landheer wordt de volgende dag beroofd door de boef. Hij wil een andere dief beroven, maar die gaat er toch zelf met…

sage uit 1980
 • justitie zat hem op de hielen. De boer, bij wie de rovers dikwijls proviand insloegen, had het allang niet meer op hen begrepen
 • . "Je spreekt als een eerlijk man, maar je wijst als een schurk," zei hij tegen de boer, terwijl hij zich overgaf
 • boer
 • wapen
 • Een rover wordt na zijn dood nog meer gevreesd dan bij zijn leven. Zijn donkere gestalte wordt van binnen door vuur verteerd. Op een nacht komt de gestalte zo snel van een berg naar beneden, dat het…

sprookje uit 1971
 • Gekke Hiske By in bosk stie in pleats en dêr wenne in boer mei trije soannen. Mar it giet om de jongste, Hiske. Hiske
 • noait in kear goed dwaan. Yn 'e winter waard der terske by de boer. Dan makken se gruden strie en fan it moaiste strie
 • Een boer heeft drie zonen, waarvan de jongste Hiske heet die nooit wat uitvoert maar het ook nooit goed doet. Op een
 • winterdag mist de boer een strobaal. Hij laat zijn oudste zoon de volgende nacht op wacht staan, maar deze valt in slaap. Weer
 • boer
 • wapen
 • Een boer heeft drie zonen, waarvan de jongste Hiske heet die nooit wat uitvoert maar het ook nooit goed doet. Op een winterdag mist de boer een strobaal. Hij laat zijn oudste zoon de volgende nacht op…

sprookje uit 1971
 • It fleanend skip Sa wie der in boer, dy hie trije soannen. De jongste dat wie Ielke de healewize. De Russyske tsaar
 • boer: 'Dêr wol ik hinne!' Hy krige it lekkerste iten mei dat der op 'e pleats wie en stiek ôf. Mar doe sei de twadde: 'Ik
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer
 • boer
 • wapen
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer verneemt dit en laat zijn drie zonen naar Rusland vertrekken. Ielke de jongste…

mop uit 1996
 • Een boer heeft een nieuwe haan gekocht. Hij zet het beest op het erf neer. Komt die jonge haan de oude tegen. Zegt die
 • haan. Dus ze sprinten en sprinten en bijna heeft de jonge haan de oude ingehaald als hij de boer ziet staan met zijn
 • Een boer heeft een nieuwe haan gekocht. De oude haan eist een kip op, maar de jonge haan weigert. Ze besluiten er om te
 • hardlopen. De oude haan krijgt een voorsprong. Tijdens de wedstrijd wordt de jonge haan door de boer doodgeschoten. Even later
 • boer
 • wapen
 • Een boer heeft een nieuwe haan gekocht. De oude haan eist een kip op, maar de jonge haan weigert. Ze besluiten er om te hardlopen. De oude haan krijgt een voorsprong. Tijdens de wedstrijd wordt de…

mop uit 1651
 • Een boer hadde tot Swammerdam een glas met het wapen van de heer Hans Wolphert van Bredenrode daerin gegeven, die daer
 • boer hierbij, die geen wapen en had, mijnheer, en die een glas belooft hadde te geven. Hij had sulken sin in dat leeuwtje
 • Een boer had een raam waarop het wapen van een andere heer stond afgebeeld. Deze heer ontdekte dit en werd zeer kwaad
 • op de boer. De boer verontschuldigde zich door te zeggen dat hij zelf geen wapen had en dat hij er zelf geen kon
 • boer
 • wapen
 • Een boer had een raam waarop het wapen van een andere heer stond afgebeeld. Deze heer ontdekte dit en werd zeer kwaad op de boer. De boer verontschuldigde zich door te zeggen dat hij zelf geen wapen…

sage uit 1974
 • It gebeurde op in boerepleats, dy't tige iensum stie, wol gauris, dat dêr guon kamen to sliepen. Dat wegere dy boer
 • eins noait. Op in joun kaem der in frommes. De boer syn knecht fortroude it net rjocht, dy tocht: it kin wolris in keardel
 • Een vreemde vrouw die bij de boer wil overnachten wordt ervan verdacht een man te zijn. Als de boer de appelvangproef
 • doet, vangt de 'vrouw' de vrucht met de knieën tegen elkaar op. De vrouw wordt ontmaskerd als man en de boer en de knecht
 • boer
 • wapen
 • Een vreemde vrouw die bij de boer wil overnachten wordt ervan verdacht een man te zijn. Als de boer de appelvangproef doet, vangt de 'vrouw' de vrucht met de knieën tegen elkaar op. De vrouw wordt…

sprookje uit 1901
 • Van de gehoorzame Vrouw. Er was eens een boer en die had een best wijf, maar het was een groote bazin. Zij deed het
 • moet jij daar doen?" vroeg hij. "Och," zei de boer, "ik heb een best wijf, maar ze zegt dat als zij werkt ik ook moet
 • Een boer is getrouwd met een vrouw die altijd de baas wil spelen. Ze stuurt haar man ook het land op als het
 • afschuwelijk weer is. Onderweg ontmoet de boer een koopman op een paard en wagen. Ze keren terug naar de boerderij voor onderdak
 • boer
 • wapen
 • Een boer is getrouwd met een vrouw die altijd de baas wil spelen. Ze stuurt haar man ook het land op als het afschuwelijk weer is. Onderweg ontmoet de boer een koopman op een paard en wagen. Ze keren…