Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

173 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • kost nait meer geven. Doarom ging ze noar 'n boer en vroug, of e nog 'n hulp bruken kon. Joa, zee boer, ik heb doar krekt
 • verlet om, hou eerder dat e komt, hou laiver dat 'k 't heb. Boer dòcht: zoo'n starke kerel komt mie te pas, want hai har zain
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk
 • , maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de boer, maar hij eet te veel. De boer wil van
 • boer
 • water
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk, maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de…

Trefwoorden: boer, eten, gierig, klap, klok, put, ring, steen, vrouw, water, werk, zoon


mop uit 1903
 • boer
 • water
 • De politie is op zoek naar de rover Japik Ingberts. Ze laten een oud mannetje meerijden op de wagen omdat hij veel over Ingberts weet te vertellen. Als hij uitstapt, springt de man plots over een…

sage uit 1978
 • boer oan 't hekkeljen en dy helle in piip op út it Wiid. Dat wie de piip fan ien fan 'e mannen dy't dêr mei de stêd
 • boer
 • water
 • In het Wijd van Wartena ligt, naar men zegt, een verzonken stad. Bij mooi, stil weer kan men de oude kerkklokken nog horen. Wie dan over het Wijd vaart, loopt bovendien de kans dat zijn vaarboom…

sprookje uit 1973
 • It lean fan 'e wrâld In boer wie ûnderweis. Hy rûn op in bekend paad en wist, dat er aansen by in saad lâns kaam. Dy
 • bear ûnderyn en dy freget: 'Och boer, help my hjir asjeblyft út. Ik ha fan alles al besocht, mar ik kin der út mysels net
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De
 • boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat zich even later toch ompraten. Als dank
 • boer
 • water
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sage uit 1937
 • Aan de vaart woonde een heks in een klein huisje met onder en bovendeur, waar ze uit keek. Een boer, die te Haamstede
 • Een boer wil met het hout dat hij gekocht heeft de vaart oversteken. Langs de vaart woont een heks die vanuit haar deur
 • op de vaart kan kijken. Wanneer de boer wil overvaren, slaat zijn schuit twee maal om. De boer beschuldigt de heks ervan
 • boer
 • water
 • Een boer wil met het hout dat hij gekocht heeft de vaart oversteken. Langs de vaart woont een heks die vanuit haar deur op de vaart kan kijken. Wanneer de boer wil overvaren, slaat zijn schuit twee…

legende uit 1982
 • de Sint Gertrudisbron gelegen, een "wonderbaarlijke" bron, die bij hoog water overstroomde, maar bij laag water toch weer
 • zoet water bevatte. Overigens een natuurlijk verwschijnsel: het water was afkomstig uit de onderaardse waterlopen die
 • laatste moment. Ze slaat met een stok op de grond en een bron opent zich. Het water dat uit deze bron komt jaagt muizen en
 • boer
 • water
 • Een ridder wordt verliefd op de heilige Gertrudis. Omdat Gertrudis echter heeft gekozen voor een maagdelijk leven, kan zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel…

sage uit 1982
 • niet aan water woonden "liepen" we onder de ratten. We hebben toen een hondje (zgn. rattenvanger) aangeschaft. Een
 • geparkeerd om de wacht te houden. Water in de gang in het kolenhok gegoten. Rat kwam tevoorschijn. Pa zat in kolenhok (weinig
 • Op een boerderij wemelt het van de ratten. De boer en zijn zoon vangen de ratten met behulp van twee honden: een
 • gang gegraven die uitkomt in het kolenhok. Vader en zoon gieten de gang vol met water, en de rat komt tevoorschijn. Het
 • boer
 • water
 • Op een boerderij wemelt het van de ratten. De boer en zijn zoon vangen de ratten met behulp van twee honden: een rattenvanger en een Herder. Er blijft nog een rat over, en die rat bevindt zich in het…

sage uit 1966
 • boer
 • water
 • Tryntsje gaat melk halen bij Jan Goaitsens. ALs ze terugloopt langs het kerkhof wordt ze door een onzichtbare kracht in de sloot gegooid. Al de melk is weg. Er moet een lijkstaatsie geweest zijn die…

sage uit 1955
 • de oare jonges útpike. Mar de oare moarns helle de jonge, dy't sa binaud west hie, in amerfol drinkwetter fan 'e boer
 • verdwenen. De volgende dag gaat de jongen een emmer water halen van het erf waar de kerel gesignaleerd was. Hij wordt dan met
 • boer
 • water
 • Een groepje jongens uit Koaten staat op een avond als het heldere maan is, met elkaar te praten. Plotseling zien ze een grote kerel aan komen lopen. De man zegt niets en loopt gewoon door. Een van de…

sprookje uit 1966
 • great boer, dy hie wol tsien kij, mar Knoltsje hie mar ien kou. Hearke seach mei forachting op Knoltsje del. Op in moarn lei
 • kjel en seinen: Daar valt hemels water. Knoltsje siet neat net noflik dêr yn dy beam en hy forskeukte alris. By it
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe
 • een boom. De rovers tellen onder de boom gestolen geld. Na een tijdje kan de boer zijn plas niet langer ophouden en plast
 • boer
 • water
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe. Als die koe dood gaat gaat hij met het koeievel naar de markt in de stad.…

mop uit 1966
 • fierder en op it lêst wienen se wol trije ûren fan hûs. Dêr wenne in boer, dêr hie Jan kunde oan. Jan sei tsjin Griet: "Dêr
 • matte wy fannacht mar bliuwe. De berntsjes matte har sa lang mar rêdde." It jounmiel stie ré en de boer en de boerinne
 • naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet weer zoveel moest eten als de vorige keer
 • zei: "Er valt hemels water." Jan moest poepen. "Er valt ook nog wat mosterd", zei een andere rover. Toen Jan ook nog de
 • boer
 • water
 • De arme Jan en Grietje en hun zes kinderen zaten op een avond met lege magen bij het vuur. De ouders gingen op zoek naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet…

sage uit 1966
 • pardoes yn 't wetter. Hy is fordronken, it hynder is der út kaem. It wie in dikke boer.
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer
 • zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een sjees met twee paarden ervoor aanvliegen
 • boer
 • water
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een…

mop uit 1966
 • It teltsje fan de wûnderpot. Der wie ris in boer, dy hie in poep yn 't wurk, dy't foar him meande. De boerinne brocht
 • rauw en koud, en boos schopte de mof de pot in het water. Bij het zinken kwamen er allemaal belletjes naar boven en de mof
 • boer
 • water
 • Tijdens de schaft bracht een boerin een pruttelende pot eten naar de mof, die op het land aan het werk was. De pot had niet op het vuur gestaan, en de mof wilde deze wonderpot wel kopen van de boerin.…

mop uit 2000
 • .' Buurvrouw zegt: 'Ben je goed wijs? Hier is geen water, niks! De grond scheurt.' Dus die vrouw heeft gelijk. Dus ze hebben die
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt
 • , verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later door de boer worden gevonden. Hij brengt de vissen
 • boer
 • water
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt, verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later…

mop uit 1997
 • drinken, dat water is vergiftigd!" Zegt de man: "Was sagen Sie?" De boer antwoordt: "Sie mussen mit zwei Hände trinken
 • Een boer loopt op zijn land en ziet een man uit een sloot drinken, waarin afvalstoffen geloosd worden. Hij roept: "Niet
 • drinken, dat water is vergiftigd!" Zegt de man: "Was sagen Sie?" De boer antwoordt: "Sie mussen mit zwei Hände trinken!"
 • Een boer loopt op zijn land en ziet een man uit een sloot drinken, waarin afvalstoffen geloosd worden. Hij roept: "Niet
 • boer
 • water
 • Een boer loopt op zijn land en ziet een man uit een sloot drinken, waarin afvalstoffen geloosd worden. Hij roept: "Niet drinken, dat water is vergiftigd!" Zegt de man: "Was sagen Sie?" De boer…

sprookje uit 1890
 • , en Boer Ijzer nam eenen ketel kokend water van het vuur, en zette hem onder aan de ladder. De wolf strunkelde door zijne
 • Van Boer Bezemen, Boer Bladeren en Boer IJzer Er waren zoo eens drie vieze boeren, en die woonden alle drie in
 • Van Boer Bezemen, Boer Bladeren en Boer IJzer
 • wolf de ladder oploopt, zet de boer een ketel met kokend water onder de ladder, waar de wolf vervolgens invalt. De boer
 • wolf komt bij de eerste boer en als deze niet opendoet, trapt hij de deur in en gaat aan het vuur zitten. Hij vraagt om een
 • Boer Bezemen
 • Boer Bladeren
 • boer
 • water
 • Drie boeren wonen in het bos. De eerste heeft een huis van bezemen, de tweede van bladeren en de derde van ijzer. Een wolf komt bij de eerste boer en als deze niet opendoet, trapt hij de deur in en…

mop uit 1970
 • . Mao toe kömpte 's aoves bi'j huus — daor hai zon kolk water — en toe zuutte daor die viskes zwemme. En toe nempte zon
 • dubbeltje en smiet tat ien dat water. Die viskes die happen daor nao. En net zo lang een paar dubbeltjes en een paar cente
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen
 • vel. Een boerin weigert hem onderdak, hij bespioneert haar uit een boom, ziet er een fijne meneer, die als de boer plots
 • boer
 • water
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

mop uit 1968
 • ?" Hy giet nei de boer ta en seit: "Ik wol us mei jo prate." De boer is yn 't bûthús." "Binne jo hjir de boer?" freget
 • Napoleon. "Ja", seit de boer. Doe sei Napoleon: "Binne jo sûnder soargen?" "Ja," sei de boer, "ik ha gjin soargen." "Dat wol 'k
 • beginnen moet vertellen hoeveel water er in het meer zit. Vervolgens moet de boer hem zeggen wat hij - Napoleon - op dat moment
 • - twee emmers water in het meer zitten. Napoleon geeft hem gelijk, maar verwacht dat de boer hem het antwoord op de tweede
 • boer
 • water
 • Boer, Kornelis de [Jaarsma schrijft: Cornelis]
 • Napoleon en zijn leger passeren een mooie boerderij die 'Zonder Zorgen' heet. Napoleon stapt terstond af om de bewonende boer te vragen of hij werkelijk zonder zorgen is. De boer beaamt dit. Napoleon…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy wenne op in plaets. Hy hie in sleat foar hûs, dêr lei in fonderke oer. Dy boer hie twa dikke Sint
 • wienen en de boer dêr net mear wenne, wienen der minsken dy seagen nòch altyd dy beide hounen dêr lizzen.
 • Bij een boer lagen altijd twee Sint-Bernardhonden op het erf aan weerszijden van het bruggetje. Toen de boer er al lang
 • boer
 • water
 • Bij een boer lagen altijd twee Sint-Bernardhonden op het erf aan weerszijden van het bruggetje. Toen de boer er al lang niet meer woonde en de dieren al lang dood waren, zagen de mensen nog steeds die…

mop uit 1970
 • niet zon goochemerd. Toe zei vader tege dén: "Wat ducht ow as gi'j is nao den boer ginge en leren een bitje; daor leer ie
 • . En toe kòmme ze daor bi'j een grote boerderi'j; en daor gaon ze binne. Toe zeite: "Boer, kö gi'j soms nog een knechje
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de
 • modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar hij op een licht afgaand bij een rovershuis
 • boer
 • water
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

mop uit 1970
 • 122. Een boer die had een knech, en dèn was daor al lang gewes. Hi'j was ter al jong gekomme. De zat niks ien
 • . Toe zeit den boer tege dat knechje: "'t Is toch kolder a 'k dach; ik heb mien handschoene vegète. Wi gi'j die efkes hale
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een
 • kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of allebei?" "Allebei, sufferd!" 's Avonds
 • boer
 • water
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of…

mop uit 1968
 • Der wenne in feint by in boer. Doe't it tiid wie fan opnij bisteegjen frege de boer him: "Wolst hjir ek bliuwe mei
 • maeije?" 't Wie in bêste boer en de feint woe wol. Mar hy hie ien bitingst. "Dan wol 'k ien dei boer wêze en ik wol sels
 • verder om de kist in het water te gooien. Pas daarna vertelde de knecht hoe het zat. De boer was reuzeblij met zo'n goede
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel
 • boer
 • water
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel eens dat als de boer naar de stad was, de boerin snel in bed kroop met een andere…

sage uit 1968
 • Hjir tichte by wenne in dikke boer, dy hie lytse Albert Scholte ris in wân op 'e hûd jown. Albert sei: "Dat ûnthâld ik
 • salang ik leef." De boer woarde âld. Nei jierren roannen Albert en de boer togearre ris oer de skeanpaden. Dêr pakte Albert
 • niet uit het water wilde komen. De volgende dag wilde de boer klagen bij de politie, maar deze zeiden hem dat ze zelf
 • Als wraak voor een vroegere klap, duwde een man een oude boer in een meertje. Maar juist kwam er politie aan, en hij
 • boer
 • water
 • Als wraak voor een vroegere klap, duwde een man een oude boer in een meertje. Maar juist kwam er politie aan, en hij stak de oude een hand toe, om hem eruit te halen. De boer weigerde, en de ander zei…

sage uit 1966
 • skriuwe en goed mei it folk omgean. Hy hat feint west op 'e Lytse Geast. Op in kear wied er by de boer yn 't lân. Doe tocht er
 • 'e rêch, dat it like krekt as hied er in buchel. Op Ljouwerter merk forkocht er it hynder fan syn boer. It jild dat er
 • . Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in Leeuwarden. Daarna liep hij snel terug naar
 • zijn werk, en voor schafttijd was hij weer terug op het land. Hij vertelde de boer dat het paard weg was. Samen gingen ze
 • boer
 • water
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

sage uit 1966
 • Der wie in faem, dy wie o sa moedich. Hja tsjinne by in boer en boerinne. Dy wienen us fuort togearre. Doe bleau dy
 • haar op in zijn huis. Om het huis liep een gracht, en door het raam sprong ze in het water. Een schipper haalde haar eruit
 • boer
 • water
 • Een dienster was alleen toen er dertien rovers kwamen. Allemaal staken ze hun hoofd door het raampje in de voordeur en stuk voor stuk hakte de dienster ze het hoofd af. Alleen bij de dertiende sloeg…