Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

20 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • Trije frijers oan 't pankoekbakken Der wie ris in boer, dy hie oars gjin bern as ien dochter. It wie in kreas fanke en
 • Drie mannen dingen om de hand van een boerendochter, maar ze kan niet kiezen. Daarom wordt er een wedstrijd
 • boer
 • wedstrijd
 • Drie mannen dingen om de hand van een boerendochter, maar ze kan niet kiezen. Daarom wordt er een wedstrijd georganiseerd: Degene die het beste kan pannekoekbakken mag haar hebben. De eerste gooit de…

sprookje uit 1972
 • Kriich yn 't iten Grutte Oege en Lytse Oege wienen feint by deselde boer. Grutte Oege koe ôfgryslik ite. Lytse Oege
 • mocht syn poarsje ek wol, mar fansels, hy koe folle minder bergje. Op in kear: sei de boer: 'Jim binne beide baas iters, mar
 • boer
 • wedstrijd
 • Twee boerenknechten houden een eetwedstrijd. De één gebruikt een list: in plaats van het eten op te eten, stopt hij het in een zak die hij om zijn nek heeft gehangen. De ander heeft niets in de…

mop uit 1995
 • Datum: 15/12/1995 14:40:34 Op een boerderij heeft de haan zijn beste tijd gehad, en de boer vindt dat het tijd geworden
 • een tiental meters koers klinkt ineens een schot, en de jonge haan valt dood neer. "Verdorie," zegt de boer, met een
 • hardloopwedstrijd, waarbij de oude haan een voorsprong mag hebben. Tijdens de wedstrijd wordt de jonge haan door de boer doodgeschoten
 • boer
 • wedstrijd
 • Op een boerderij moet een oude haan plaats maken voor een jonge. De oude haan verleidt de jonge tot een hardloopwedstrijd, waarbij de oude haan een voorsprong mag hebben. Tijdens de wedstrijd wordt de…

sage uit 1970
 • ter gewoonlijk nie anders wark — dat was now eenmaol op tat platteland — dan bi'j een boer. De vader zei: ,.Jonges, één
 • gezeid: "Lao we daor mor is aan gaon". Daor weure ze dan aangegaon; toe harre ze de boer gevraog — hi'j was aan de deur
 • Een man met drie zonen doet de oudste in dienst bij een boer, die als voorwaarde stelt: stoppen met eten als de hond
 • Selderijs geblaf, blijft gewoon dooreten en vraagt de boer of hij boos wordt; deze besef, dat de jongen anders is dan de anderen
 • boer
 • wedstrijd
 • Een man met drie zonen doet de oudste in dienst bij een boer, die als voorwaarde stelt: stoppen met eten als de hond Selderij blaft; en wie boos wordt, een stukje van het oor. De oudste baalt weldra,…

sprookje uit 1951
 • twa tofolle. Hwa fan dy jongemannen koe bliuwe? De boer sei: "Dy't it bêst pankoekbakke kin mei joun by myn dochter bliuwe
 • woe wis fan 'e saek wêze, en sokken, sei de boer, koe men allinne mar yn 't boerebidriuw brûke.
 • jongen vraagt een pannenkoekmes en draait de bruine pannenkoek heel voorzichtig om. De boer geeft hem onmiddellijk
 • de boer vertrouwen in het boerenbedrijf.
 • boer
 • wedstrijd
 • Drie vrijers dingen naar de hand van een boerendochter. Omdat het meisje maar met een van de jongens kan trouwen, besluit de vader een pannenkoekbakwedstrijd te organiseren. De jongen die de beste…

sage uit 1967
 • Yn 'e Himrik wenne in boer, dat wie in mâllen-ien. Op in kear wie der frouljusbisite by harren. De boer hiet twa
 • broeken mar los. Doe piken de froulju út. Dêr wie 't de boer krekt om bigong. (beide teltsjes fan Joh. W. syn heit)
 • Een rare boer sluit een weddenschap af met zijn twee knechten over het maaien van een stuk land. De boer stopt echter
 • van de knechten kunnen dit niet aanzien en gaan er gauw vandoor. Daar is het de boer om te doen geweest: hij wou de
 • boer
 • wedstrijd
 • Een rare boer sluit een weddenschap af met zijn twee knechten over het maaien van een stuk land. De boer stopt echter purgeermiddel in de pap van de knechten. De knechten krijgen zulke…

mop uit 1659
 • Van een Boer die de Duyvel Bedroogh. Een seecker Boer een stuck Landts met een Duyvel te samen hebbende, en die Boer
 • bezaeyen, en koos doen 't geen boven de aerde wies, Den Boer niet slecht zijnde, bezaeyde 't lant met Wortelen, en gaf de
 • Van een Boer die de Duyvel Bedroogh.
 • Een boer deelt een stuk land met de duivel. Ze dobbelen om wie het gewas boven of onder de aarde krijgt. De duivel
 • boer
 • wedstrijd
 • Een boer deelt een stuk land met de duivel. Ze dobbelen om wie het gewas boven of onder de aarde krijgt. De duivel krijgt steeds het slechtste en wil dan een wedstrijdje krabben houden. Als het zover…

mop uit 1969
 • tiid om 'moarn' to sizzen, dat ik kin wol lizzen bliuwe oan't nei melkerstiid ta." Mar dy boer dy tochte: "ik lit it melken
 • stie iepen. De boer seach dat de faem wekker wie en út bêd stapte. Sy wie pûr-neaken. Doe kom de doomny ta 't keammerke yn
 • boer
 • wedstrijd
 • Een appelboom stond voor de helft op het erf van een man en voor de andere helft op het terrein van een dominee. Ze spraken af dat degene die de volgende ochtend het eerst 'goedemorgen' zou zeggen, de…

sage uit 1972
 • Een boer kon niet kiezen wie van zijn twee zoons hij zijn boerderij zou geven. Hij liet ze op paarden naar de stad
 • boer
 • wedstrijd
 • Een boer kon niet kiezen wie van zijn twee zoons hij zijn boerderij zou geven. Hij liet ze op paarden naar de stad rijden, en zei dat degene die het laatst aan zou komen, de boerderij zou krijgen.…

mop uit 1979
 • Twa poepen wienen by in boer oan 't meanen. De boer sei tsjin 'e beide mannen: "Jimme krije it gers hjoed net fan dit
 • stik lân ôf." "Wis krije wy dat der ôf", seinen de poepen. "Ja, mar hjoed net mear", sei de boer. "Dat rêdde wy hjoed wòl
 • Een boer wedt met twee poepen dat ze een bepaald stuk land niet binnen een bepaalde tijd kunnen maaien. De poepen
 • denken van wel en zijn bereid het te proberen. De boer doet wat wonderolie - die laxerend werkt - in het eten van de poepen
 • boer
 • wedstrijd
 • Een boer wedt met twee poepen dat ze een bepaald stuk land niet binnen een bepaalde tijd kunnen maaien. De poepen denken van wel en zijn bereid het te proberen. De boer doet wat wonderolie - die…

sage uit 1971
 • Mike Ruerd wie ris by in boer yn 't hea. Dy boer hie in buorman, ek in boer. Dy boer siet èk yn 'e ûngetiid. 't Gong
 • froeger wol faek hwat tsjin elkoar. Sy dienen dan om 't hurdste. Hwa't it earst klear wie. De boer sei tsjin pake, hy woe 't
 • Een boer wilde eens eerder klaar zijn met het werk dan zijn buurman. Zijn arbeiders kregen inderdaad de vrachten eerder
 • bruggetje gaan, waarover de boer erg boos werd. Een van de arbeiders heeft toen het paard anders dan anders geaaid, en toen
 • boer
 • wedstrijd
 • Een boer wilde eens eerder klaar zijn met het werk dan zijn buurman. Zijn arbeiders kregen inderdaad de vrachten eerder op de wagen, maar de paarden kregen de wagen niet over het bruggetje. Toen…

sage uit 1969
 • Sterke Hearke en syn heit wienen us in kear by in boer. De boer syn soan wie ek aerdich sterk. Der lei in grouwe stien
 • , dy hie dy soan alris in eintsje forlein. Doe woe dy boer wolris wite of Hearke èk sa sterk wie as syn soan. "Prebearje 't
 • Een boer heeft een sterke zoon en wil weten of Hearke sterker is. Deze neemt de steen, die de zoon een eindje gedragen
 • had, op en legt hem een heel eind verder. Toen wist de boer wie het sterkst was.
 • boer
 • wedstrijd
 • Een boer heeft een sterke zoon en wil weten of Hearke sterker is. Deze neemt de steen, die de zoon een eindje gedragen had, op en legt hem een heel eind verder. Toen wist de boer wie het sterkst was.

mop uit 2009
 • felbegeerde titel 'Beste grap ter wereld' gewonnen voor zijn mop over een arrogante yup en een kordate boer. De wedstrijd was
 • geklede man uit Stockholm zijn geweer en schiet een eend neer. Deze landt echter op een akker en de boer claimt de prooi
 • Een man uit de stad schiet een eend op het land van een boer. Beide eisen de eend op. De boer stelt voor een wedstrijd
 • te doen: ze moeten elkaar in het kruis schoppen en wie het kortst piept, die wint de eend. De boer trapt hard en de
 • boer
 • wedstrijd
 • Een man uit de stad schiet een eend op het land van een boer. Beide eisen de eend op. De boer stelt voor een wedstrijd te doen: ze moeten elkaar in het kruis schoppen en wie het kortst piept, die wint…

sprookje uit 1896
 • Onwijze Geert. Er was eens een boer die drie zonen had, de jongste heette Geert en was onwijs. Die menschen hadden een
 • harddraverij zou zijn. Hij kwam nog juist vroeg genoeg om deel te kunnen nemen aan den wedstrijd en liet zich inschrijven met een
 • Een boer heeft drie zonen, waarvan de jongste, Geert, onnozel is. Als op een dag blijkt dat er stro uit de schuur
 • op het vee moet passen. Geert besluit stiekem deel te nemen met een van de paarden van de reus. Hij wint de wedstrijd
 • boer
 • wedstrijd
 • Een boer heeft drie zonen, waarvan de jongste, Geert, onnozel is. Als op een dag blijkt dat er stro uit de schuur gestolen wordt, wordt besloten dat er in de schuur gewaakt moet worden. De oudste twee…

sage uit 1962
 • hille sterken boer: dur zin ze Jan Hannekes tegen mer de waar mer 'n bijnaam. Die twee zò'u mekandere us prebéren en durum
 • hele sterke boer wiens bijnaam Jan Hannekes was. Die twee zouden elkaar eens uitproberen en daarom gingen ze samen naar
 • boer
 • wedstrijd
 • Zo'n 200 jaar geleden was hier een hele sterke kapelaan die Schutjes heette. Op de Astense Dijk woonden toen ook een hele sterke boer wiens bijnaam Jan Hannekes was. Die twee zouden elkaar eens…

mop uit 1996
 • Een boer heeft een nieuwe haan gekocht. Hij zet het beest op het erf neer. Komt die jonge haan de oude tegen. Zegt die
 • haan. Dus ze sprinten en sprinten en bijna heeft de jonge haan de oude ingehaald als hij de boer ziet staan met zijn
 • hardlopen. De oude haan krijgt een voorsprong. Tijdens de wedstrijd wordt de jonge haan door de boer doodgeschoten. Even later
 • Een boer heeft een nieuwe haan gekocht. De oude haan eist een kip op, maar de jonge haan weigert. Ze besluiten er om te
 • boer
 • wedstrijd
 • Een boer heeft een nieuwe haan gekocht. De oude haan eist een kip op, maar de jonge haan weigert. Ze besluiten er om te hardlopen. De oude haan krijgt een voorsprong. Tijdens de wedstrijd wordt de…

sage uit 1963
 • , dat se dan net in man krije soe. Sy tsjinne by in boer. Op in kear hâldde in kloftsje jongfolk in wedstryd: Hwa't in
 • earnamer fol wetter om 'e skuorre hinne. Net ien dy't it har neidwaen koe. Rixt krige spul mei de boer, dêr't se as faem wenne
 • alleen een koe op en verdrinkt het dier, als wraak op de boer.
 • boer
 • wedstrijd
 • Sterke dochter van sterke man loopt met emmer water in de ene hand en een stuk ijzer in de andere rond de schuur. Pakt alleen een koe op en verdrinkt het dier, als wraak op de boer.

sprookje uit 1890
 • Jan Martin de Wildeman Er was eens een schatrijke boer, die op de schoonste hofstede van geheel het land woonde. Hij
 • nacht gebeurde het nog eens en de boer zond zijnen oudsten zoon om te waken. Doch deze kon aan de vermoeidheid niet
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste wordt als dom beschouwd en slecht behandeld. Als er hooi wordt gestolen en het de
 • . Als de koning een wedstrijd uitschrijft met zijn dochter als prijs, beproeft de jongen zijn geluk. Hij kleedt zichzelf en
 • boer
 • wedstrijd
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste wordt als dom beschouwd en slecht behandeld. Als er hooi wordt gestolen en het de oudste zoons niet lukt om te waken, gaat de jongste zoon waken en komt, verstopt…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • van de aandacht. Lachen om de politie die wordt opgetrommeld, de ufologen die monsters nemen, de overrompelde boer op het
 • onopgemerkt door mensen kunnen zijn gemaakt. Een boer heeft een verbodsbord voor ufo's in zijn land gezet, in de hoop dat er geen
 • boer
 • wedstrijd
 • De sceptici verklaren alle graancirkels als mensenwerk, maar de ufologen denken dat het slechts om een percentage gaat: een deel van de cirkels wordt door buitenaardse wezens gemaakt. De halmen zijn…
178.jpg

sage uit 2003
 • naar het nu volgende verhaal. In Zwiep, aan de voet van de Lochemse Berg woont een schatrijke boer. Teunis is zijn naam
 • . Weliswaar een slome slungel, maar de zoon van een welgestelde boer. Daarom wordt Johanna de omgang met haar favoriete Albert
 • schotel. Later moet hij een wedstrijd doen met een andere boerenjongen om de hand van een boerendochter. De jongeman slaagt er
 • boer
 • wedstrijd
 • Een jongeman wordt gered door witte wieven voor een val in een kuil. Uit dankbaarheid brengt hij hen een koek op een schotel. Later moet hij een wedstrijd doen met een andere boerenjongen om de hand…
03a585756de297f39dbb4535354cebb5.jpg
Zwiep 014.jpg
Zwiep 056.jpg