Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

74 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • kost nait meer geven. Doarom ging ze noar 'n boer en vroug, of e nog 'n hulp bruken kon. Joa, zee boer, ik heb doar krekt
 • verlet om, hou eerder dat e komt, hou laiver dat 'k 't heb. Boer dòcht: zoo'n starke kerel komt mie te pas, want hai har zain
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk
 • , maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de boer, maar hij eet te veel. De boer wil van
 • boer
 • werk
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk, maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de…

Trefwoorden: boer, eten, gierig, klap, klok, put, ring, steen, vrouw, water, werk, zoon


sage uit 1937
 • Witte Wieven 't Was midden in de zomer. Boer B. was met zijn zoons aan het hooien. 't Hooi moest geopperd worden, 't
 • moest vlug gebeuren, daar een donderbui dreigde. 't Ging echter niet, de bui kwam geweldig opzetten. Boer B. zegt tegen zijn
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen
 • Boer B.
 • boer
 • werk
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen en gaan naar huis. Ze laten echter hun spekpannekoeken, in een rode zakdoek…

sage uit 1955
 • Ien hjirwei hat ris yn Zoutkamp oan 't wurk west. Dêr fortelden se dit forhael: Der wie in boer, dy krige in nije feint
 • . Hy en de lytsfeint leinen de hiele lange dei mar hwat yn 'e sinne to loaikjen. De trêdde dei frege de boer: "Hoe sit it
 • Een boer in Zoutkamp heeft een nieuwe knecht. Samen met de jongste knecht moeten zij modder over het land strooien. De
 • boer
 • werk
 • Een boer in Zoutkamp heeft een nieuwe knecht. Samen met de jongste knecht moeten zij modder over het land strooien. De eerste twee dagen doen ze niets en als de derde dag vraagt of er nog wat van…

sage uit 1966
 • Marten de Boer wie boer to Wergea. Ik wie by him yn 'e ûngetiid ± 1914. Doe fortelde Marten: Der wie in boer, dy hie
 • . De oare deis komt de poep by de boer en seit: "Ik heb it stuk land omsniden, boer." De boer bitelle him. Mar doe't er nei
 • Marten de Boer is boer in Wergea. Hij neemt een Duitse maaier in dienst die hem oplicht. De maaier maait een stuk land
 • boer
 • werk
 • Boer, Evert de
 • Marten de Boer is boer in Wergea. Hij neemt een Duitse maaier in dienst die hem oplicht. De maaier maait een stuk land om, door letterlijk alleen de randen van de akker te maaien; hij maait dus om het…

mop uit 1998
 • Een boer heeft een schele koe, en besluit de veearts erbij te halen. Deze haalt een rietje uit zijn tas, steekt het in
 • de reet van de koe, en begint te blazen. De ogen van de koe trekken inderdaad weer recht, en de boer is blij. Hij betaalt
 • Een boer heeft een schele koe, belt de dierenarts die de koe geneest door met een rietje in de kont van de koe te
 • blazen. Vervolgens doet de boer het zelf, maar niet nadat hij het rietje heeft omgedraait omdat hij vies is van de knecht.
 • boer
 • werk
 • Een boer heeft een schele koe, belt de dierenarts die de koe geneest door met een rietje in de kont van de koe te blazen. Na twee consulten vindt de koe het te duur worden, en draagt zijn knecht op…

mop uit 1966
 • dien wurk jown. Doe gong Thyl nei de boer. "Kenstû alles fan 't boerewurk?" frege de boer. "Alles", sei Thyl. "Goed, dan
 • komst by my yn 't wurk." De oare deis stjûrde de boer Thyl nei 't lân ta om dat to eidzjen. "Earst mar ien tine", sei er
 • niet meer voor de kleermaker te werken. Tijl probeert het nu als boerenknecht en moet van de boer het land gaan eggen 'met
 • één tand'. Tijl slaat prompt alle tanden op één na uit de eg. Ook de boer is erg ontstemd over Tijls domheid en weer is
 • boer
 • werk
 • Tijl Uilenspiegel werkt als knecht bij een kleermaker. De kleermaker vraagt hem een paar mouwen in een jas te 'smijten'. Tijl hangt de jas op en begint met de mouwen te smijten maar het lukt hem niet…

mop uit 1980
 • Meneer pastoor moet een paar dagen weg en hij draagt de koster op om zolang zijn werk waar te nemen. "Tja," zegt de
 • koster, "maar da's toch wel moeilijk werk, meneer pastoor. Als er mensen komen biechten, weet ik niet wat voor boete ik ze
 • De koster moet een tijdje het werk van de pastoor waarnemen en krijgt een lijstje met zonden en straffen voor bij de
 • biecht. Als een boer komt biechten dat hij heeft gemasturbeerd, blijkt deze zonde niet op het lijstje voor te komen. De
 • boer
 • werk
 • De koster moet een tijdje het werk van de pastoor waarnemen en krijgt een lijstje met zonden en straffen voor bij de biecht. Als een boer komt biechten dat hij heeft gemasturbeerd, blijkt deze zonde…

mop uit 1968
 • . Sy sieten by de boer oan tafel. Se ieten griene earten. Dêr hie de frou stikjes spek en ierdappels yn dien. De lytsfeint
 • fiske der in stik ierdappel út. Doe sei de boer tsjin him: "Dat trefste. Dû hast dêr in moai stikje spek." "Né," sei de
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer
 • dreigt hem te ontslaan als hij niet toegeeft. In de drukke zomer - werk in overvloed - pakt de knecht de boer terug door de
 • boer
 • werk
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt…

mop uit 1968
 • 't Wie yn 'e minne tiden. It soasialisme kom op. In jonge wie lytsfeint by de boer. Hy wie sa'n fyftsjin jier âld. Hy
 • siet by de boer oan tafel. Sy ieten koalrapen. Doe krige de jonge in grou stik koalraep op 'e foarke. "Dat trefste," sei de
 • blijft volharden. In een drukke zomer - werk in overvloed - pakt de knecht de boer terug door in een passerende kat een haas
 • In een moeilijke tijd ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk koolraap van de
 • boer
 • werk
 • In een moeilijke tijd ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk koolraap van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer…

mop uit 1968
 • Der wienen us twa poepen, dy wienen by de boer oan 't wurk. Sy leinen yn 't hûs fan 'e boer op bêd, 't wie yn 'e nacht
 • . De oare deis kom de boer fan 't bêd. De boerinne wie neat net lekker. Doe seach de boer dat de boerinne mei 't gat yn 'e
 • Van twee Poepen die bij een boer dienen kan er een 's nachts van de honger de slaap niet vatten. Zijn kameraad raadt
 • boer
 • werk
 • Van twee Poepen die bij een boer dienen kan er een 's nachts van de honger de slaap niet vatten. Zijn kameraad raadt hem aan in de melkkelder karnemelksepap te gaan eten. Als de Poep zijn hongergevoel…

mop uit 1968
 • Der wie in feint, dy wie by de boer yn tsjinst. Doe't er him bistege hie, wie der akkoarte, hy soe altyd boerebûter op
 • it iten ha. Mar hy krige margerine. Doe fortelde er dat oan 'e buorliuwe. En dy briefken it wer oan 'e boer oer, dat de
 • . Maar hij kreeg margarine. Toen er in de winter weinig werk was, eiste de boer van de knecht dat hij zou zeggen dat hij
 • Toen een knecht in dienst kwam bij een boer, werd afgesproken dat hij altijd boerenboter op zijn brood zou krijgen
 • boer
 • werk
 • Toen een knecht in dienst kwam bij een boer, werd afgesproken dat hij altijd boerenboter op zijn brood zou krijgen. Maar hij kreeg margarine. Toen er in de winter weinig werk was, eiste de boer van de…

sage uit 1951
 • It fé op âldjiersnacht fan 12-1 ûre prate. Dan kondigje de dieren it nije jier oan. Op in kear tocht in boer: ik wol us
 • sei tsjin 't oare: "Hwat sil dyn earste wurk wêze yn 't nije jier?" De oare sei: "De boer nei 't tsjerkhôf tabringe." De
 • werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer denkt slim te zijn en verkoopt ergens ver
 • In de nacht van de jaarwisseling kunnen de dieren spreken. Een boer luistert zijn paarden af en hoort dat het eerste
 • boer
 • werk
 • In de nacht van de jaarwisseling kunnen de dieren spreken. Een boer luistert zijn paarden af en hoort dat het eerste werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer…

mop uit 1967
 • Der wie us in poep by in boer yn 't wurk (in hannekemaaijer). De boer hiet him de moarns hwat er dwaen moest. Hy sei
 • middernacht. Doe hâldde er op en gong er nei de boer ta. De boer sei: "Ik ha sein, dû moest sa lang wurk dwaen oant de sinne ûnder
 • Een Duitse maaier, ook Poep geheten, moet van de boer werken tot de zon ondergaat. Als de zon ondergaat, ziet de Poep
 • ineens een andere zon - de maan - opkomen. De Poep werkt gestaag door en zegt tegen de verbaasde boer 'de ene zon was zodra
 • boer
 • werk
 • Een Duitse maaier, ook Poep geheten, moet van de boer werken tot de zon ondergaat. Als de zon ondergaat, ziet de Poep ineens een andere zon - de maan - opkomen. De Poep werkt gestaag door en zegt…

mop uit 1951
 • itensspul slynd. Hja sei: "Lekker gegeten en gedronken, nu maar vlijtig aan de arbeid." De boer, dy't it hearde, sei: "Dat is
 • Een meid die erg van eten houdt, zit altijd in het geheim in de kelder te bunkeren. Als de boer haar op een keer
 • boer
 • werk
 • Een meid die erg van eten houdt, zit altijd in het geheim in de kelder te bunkeren. Als de boer haar op een keer betrapt en 'Lekker gegeten en gedronken, nu maar vlijtig aan de arbeid' hoort zeggen,…

sage uit 1967
 • boer dongstruije oer in stik lân. Hja hienen akkoarte, yn safolle tiid dan soe 't karwei dien wêze. Mar de beide mannen
 • haardkuil tevoorschijn laten komen. De twee dienen ook bij een boer, maar hebben nooit erg veel zin zich in te spannen. Als de
 • boer
 • werk
 • Twee mannen bezitten omstebeurt een duivelsboek. Als ze in het boek lezen, kunnen ze eksters en soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn laten komen. De twee dienen ook bij een boer, maar hebben nooit…

mop uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie in feint, dat wie noch mar in foech jonge. 't Wie winter. Se sieten by de tafel to iten. Se
 • krigen koalrapen. De jonge hie in boardfol foar him stean. "Der sit gjin spek yn", sei de jonge. "Wis al," sei de boer, "dàt
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer
 • balk loopt. Als de boer blijft volhouden dat het een kat is, zegt de knecht dat als de boer niet zegt dat het een haas is
 • boer
 • werk
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer zegt dat hij kan vertrekken, geeft hij toe dat het spek is. In de drukke hooitijd…

sage uit 1967
 • Oan 'e Noarder Dwarsfeart by de Hegebrêge hat in Grinslânse boer wenne. Dat wie in sekere Mandema. As jonge haw ik
 • -stap! sa klonk it. Ik woarde binaud en sei it tsjin 'e boer. De boer sei, dat wienen de âlde feinten fan froeger, dy wienen
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak voetstappen op de trap naar de zolder. De boer zegt dat dat de geesten van de
 • boer
 • werk
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak voetstappen op de trap naar de zolder. De boer zegt dat dat de geesten van de vroegere boerenknechten zijn.

sage uit 1966
 • Ergens yn 'e Wâlden wenne in âld-feint. Dy wie arbeider by de boer. Hy wie mei de helm geboaren en moest alles sjen. De
 • boer dêr't er by wenne, hie twa soannen. Ien dêrfan woardde great mei de faem. Dy faem moest fan him bifalle. Sy mienden 't
 • boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De boer wil er niks van weten en de zoon
 • persoon zal overlijden en vertelt dit aan de boer. Een tijdje later verongelukt de jongste zoon bij een ritje op een wild
 • boer
 • werk
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

mop uit 1951
 • Der kom us in poep by in boer yn 'e haeijing. Sy sieten by de boer krekt oan 'e moarnsbrogge. De boer wie gleonhastich
 • ta. Hy sei: "Boer, ik wyt noch better rie. As wy nou ek fuort mar it jounsmiel bihimmelen, dan wienen wy der yn ien kear
 • Een Duitse maaier, ook wel 'Poep' geheten, komt in dienst bij een zeer gehaaste boer. De boer raadt zijn knecht aan
 • beter idee: hij zal na het ochtend- en middagmaal ook het avondmaal verorberen, om nog langer achter elkaar werk te kunnen
 • boer
 • werk
 • Een Duitse maaier, ook wel 'Poep' geheten, komt in dienst bij een zeer gehaaste boer. De boer raadt zijn knecht aan direct na het ontbijt ook gelijk te lunchen, teneinde aan een stuk door op het land…

sage uit 1966
 • boer
 • werk
 • Boerenknecht Sterke Hearke is erg op zijn rust gesteld en houdt ervan zijn pijpje te roken. Omdat de andere knecht zo snel met de mestwagen heen en weer rijdt, is er geen gelegenheid om te roken voor…

sage uit 1967
 • Doe't ik yn Kloosterburen by de boer wenne, wie dêr nachts faek 'voorbereiding'. Dan koe 'k net sliepe. Dan gong de
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak werkgeesten 'voorbereidend werk' doen. De geesten zijn niet zichtbaar.
 • boer
 • werk
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak werkgeesten 'voorbereidend werk' doen. De geesten zijn niet zichtbaar.

mop uit 1968
 • Der wie in jonge, dy tsjinne by de boer. 't Wie yn 'e winter en de boer hie net folle wurk foar him en de jonge wie
 • bliid dat de boer him hâldde, hwant om oar wurk to finen by 't winter foel net ta. Hja sieten to iten en krigen koalrapen yn
 • In een strenge winter was er eens niet zo veel werk bij de boer. De knecht was blij dat de boer hem toch wilde houden
 • werk. De boer vroeg de knecht snel een bindstok te geven om het hooi op de kar vast te leggen. Er liep juist een haas door
 • boer
 • werk
 • In een strenge winter was er eens niet zo veel werk bij de boer. De knecht was blij dat de boer hem toch wilde houden, zo had hij toch te eten. Op een avond kreeg hij een stuk koolraap op zijn bord.…

mop uit 1975
 • it itselde— nee, gjin wurk. Op't lêst—it wie al by de fyfte of de sechste boer—doe kaam er op in pleats, dêr wie it sa
 • frjemd stil. Hy wist net, dat dy boer roomsk wie. Hy frege: 'Hat de boer ek wurk foar my?' De boer seach him rjocht op en del
 • Het waren slechte tijden voor de boeren en ook de dagloners konden geen werk bij de boer vinden. Een arbeider besloot
 • zelf maar te zoeken naar werk en bij de vijfde of zesde boer was het vreemd stil. Hij wist niet dat de boer rooms katholiek
 • boer
 • werk
 • Het waren slechte tijden voor de boeren en ook de dagloners konden geen werk bij de boer vinden. Een arbeider besloot zelf maar te zoeken naar werk en bij de vijfde of zesde boer was het vreemd stil.…

mop uit 1978
 • Geseur om 'e kop Der wenne ris in arbeider by in greidboer. As er moarns melkerstiid kaam, wie it: 'Moarn boer'. 'Moarn
 • ', sei de boer werom en den wie it goed. Mar op in moarntiid wie de arbeider oan 'e lette kant. Hy hie krekt in nije brommer
 • naar het werk. Na het gebruikelijke gedag zeggen vroeg de boer of hij een nieuwe brommer had en de arbeider bevestigde dit
 • Er was eens een arbeider die bij een veehouder werkte. Als hij rond melktijd kwam, zei hij altijd goedemorgen boer en
 • boer
 • werk
 • Er was eens een arbeider die bij een veehouder werkte. Als hij rond melktijd kwam, zei hij altijd goedemorgen boer en de boer groette terug en dan was de dag goed. Op een dag was de arbeider aan de…

sage uit 1968
 • Der hat ek in boer west, dy hie sa'n duvelsboek. Dy brûkte it foar syn wurk. As er dongstruije moest, lies er mar even
 • Een boer gebruikt een duivelsboek bij zijn werk, bijvoorbeeld de mest uitstrooien.
 • boer
 • werk
 • Een boer gebruikt een duivelsboek bij zijn werk, bijvoorbeeld de mest uitstrooien.