Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

13 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Dit is myn lap Der wie ris in jonge bidler, dy skrepte om 'e dochter fan in boer. Der siet wol slinger oan 'e fint, dat
 • dy faam krige smjucht op him. Sadwaandekaam er dêr wol gauris oan 'e doar. Njonkenlytsen krige de boer erch yn wat der
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij
 • allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij zijn arm op en wees naar de hoek van het
 • boer
 • wijzen
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij…

mop uit 1998
 • kijkt straalbezopen omhoog, geeft een boer, en zegt: "Natuurlijk eikel, je ziet toch dat er licht brandt".
 • boer
 • wijzen
 • Twee gekken lopen straalbezopen over straat, als de één vraagt of er ook mensen op de maan leven, antwoordt de ander: "Natuurlijk, het licht brandt toch!"

sage uit 1967
 • boer
 • wijzen
 • Een man gaf een ander, die hem heel de dag in het hooi had geholpen met werken, slechts een rijksdaalder. De volgende dag hoopte de man dat de ander hem weer zou komen helpen. Maar die wees naar zijn…

sage uit 1967
 • Der wie in greate boerepleats, dêr wie 't net plús yn. It spoeke dêr. De boer prakkesearde der oer om der wei to wenjen
 • mei jild foar 't ljocht. Sûnt wie 't mei 't spoekjen dien en de boer koe der wenjen bliuwe.
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die
 • de geesten wat hun onvervulde wens is. De geesten wijzen op een plek in de vloer en dragen op de twee kisten met geld die
 • boer
 • wijzen
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze…

mop uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie in feint, dat wie noch mar in foech jonge. 't Wie winter. Se sieten by de tafel to iten. Se
 • krigen koalrapen. De jonge hie in boardfol foar him stean. "Der sit gjin spek yn", sei de jonge. "Wis al," sei de boer, "dàt
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer
 • balk loopt. Als de boer blijft volhouden dat het een kat is, zegt de knecht dat als de boer niet zegt dat het een haas is
 • boer
 • wijzen
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer zegt dat hij kan vertrekken, geeft hij toe dat het spek is. In de drukke hooitijd…

mop uit 1659
 • Vreemde Pots. Eenen boer, siende een barbier in een Silver-smids winckel, kreeg in gedachten, dat hy wel diende
 • vol van haer kley, daer hy hem lustig meê in den baard schuurde, en so een goede poos sitten liet. Den boer hebbende dus
 • Een boer wil zich laten scheren, maar gaat het verkeerde huis binnen. Daar halen de knechten een grap met hem uit en
 • boer
 • wijzen
 • Een boer wil zich laten scheren, maar gaat het verkeerde huis binnen. Daar halen de knechten een grap met hem uit en smeren zijn gezicht vol met klei.

sage uit 1973
 • boer
 • wijzen
 • Hearke was aan het ploegen, toen mensen hem de weg naar zijn huis vroegen. Ze waren iets van plan, maar kenden Hearke niet. Die tilde de ploeg bij zijn staart op en wees ermee in de richting van zijn…

sage uit 1973
 • Hearke wie ris oan 't ploeijen. Hy wie boer. Doe fregen se him of er soms ek wist hwer't Sterke Hearke wenne. Doe stiek
 • boer
 • wijzen
 • Hearke was eens aan het ploegen toen iemand hem de weg naar zijn huis vroeg. Hij tilde de ploeg op en wees in de richting van zijn huis.

Trefwoorden: boer, optillen, ploegen, sterk, vragen, weg, wijzen


sage uit 1970
 • Sterke Hearke wie ris op it lân oan it ploeijen. Doe kom der in man by him dy woe graech wite hwer't dy en dy boer
 • Een man vraagt aan Sterke Hearke die aan het ploegen is, waar een bepaalde boer woont. Hearke tilt met één hand de
 • ploeg op en wijst ermee naar de plaats waar de boer woont.
 • boer
 • wijzen
 • Een man vraagt aan Sterke Hearke die aan het ploegen is, waar een bepaalde boer woont. Hearke tilt met één hand de ploeg op en wijst ermee naar de plaats waar de boer woont.

sage uit 1974
 • . Doe wie dêr in boer oan 't ploeijen. Doe sei dy reizger tsjin dy boer: "Witte jo hjir ek hwer't Sterke Hearke wennet
 • ?" "Jawol", sei dy boer. It wie Hearke-sels. Hy loek de ploech achterút. Hy tilde him op en sei: "Sjoch, hjir stiet er en dêr
 • Iemand die Sterke Hearke zoekt vraagt aan een boer die aan het ploegen is, waar hij woont. De boer tilt de ploeg op
 • boer
 • wijzen
 • Iemand die Sterke Hearke zoekt vraagt aan een boer die aan het ploegen is, waar hij woont. De boer tilt de ploeg op, zegt dat hij hier staat en, wijzend met de opgetilde ploeg, daar woont.

sage uit 1973
 • Greate Pier hat boer west. Hy wie ris oan 't wurk op 'e bou, hy roun achter de ploech. Doe kommen der guon, dy woenen
 • boer
 • wijzen
 • Grote Pier was eens aan het ploegen. Er kwamen mensen die wilden weten waar Pier woonde. Toen tilde hij de ploeg op, wees ermee richtingvan zijn huis en zei: daar woont hij en hier staat hij.

Trefwoorden: boer, huis, optillen, ploeg, werken, wijzen


sage uit 1896
 • dorp woonde, meldde zich eens een boer aan met de vraag: «Woont hier de duivelbanner?» - «Neen,» was 't antwoord, «maar ik
 • wil hem je wel even wijzen.». Hij wees naar het dorp en zeî: «Kijk! je ziet daar een huis, grooter, hooger en mooier dan
 • Duivelbanners houden mensen wel eens voor de gek. Op een dag klopt een boer bij een duivelbanner aan met de vraag of
 • duivelbanner woont. De boer komt uit bij de dominee.
 • boer
 • wijzen
 • Duivelbanners houden mensen wel eens voor de gek. Op een dag klopt een boer bij een duivelbanner aan met de vraag of hier de duivelbanner woont. De duivelbanner zegt hem dat in het dorp, in het…

sage uit 1946
 • boer
 • wijzen
 • Roosie, een kind met een geestelijke achterstand, mocht van haar ouders zelfstandig naar haar oom en tante reizen. Op deze reis kwam zij steeds een kabouter tegen, die, na een stukje met haar mee te…
kabouter_375.jpg
kabouter_376.jpg
kabouter_377.jpg
kabouter_378.jpg