Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

59 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Kriich yn 't iten Grutte Oege en Lytse Oege wienen feint by deselde boer. Grutte Oege koe ôfgryslik ite. Lytse Oege
 • mocht syn poarsje ek wol, mar fansels, hy koe folle minder bergje. Op in kear: sei de boer: 'Jim binne beide baas iters, mar
 • in een zak die hij om zijn nek heeft gehangen. De ander heeft niets in de gaten.
 • boer
 • zak
 • Twee boerenknechten houden een eetwedstrijd. De één gebruikt een list: in plaats van het eten op te eten, stopt hij het in een zak die hij om zijn nek heeft gehangen. De ander heeft niets in de…

sprookje uit 1966
 • great boer, dy hie wol tsien kij, mar Knoltsje hie mar ien kou. Hearke seach mei forachting op Knoltsje del. Op in moarn lei
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe
 • een boom. De rovers tellen onder de boom gestolen geld. Na een tijdje kan de boer zijn plas niet langer ophouden en plast
 • boer
 • zak
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe. Als die koe dood gaat gaat hij met het koeievel naar de markt in de stad.…

mop uit 1966
 • Der wenne in boerefeint by de boer. Op in kear sette de boerinne beantsjes op 'e tafel. Dêr moesten se it miel mei
 • : "Stean op dy't mei wol", mar der bleau net in beantsje op 'e omkearde leppel lizzen. It stie de boer min oan. "Dû kinst der
 • vraagt zijn oude baas om voedsel. De boer heeft een zak met bonen in de schuur en stopt de schep er omgekeerd in en zegt 'Zit
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • boer
 • zak
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

mop uit 1970
 • , dan moj de koe ok voere". "Jao, das goed moeder. Dat zak wel doen". De vrouw op stap. Mao Jan die denk — dan beginne die
 • gewoon mins. Ik zin gin duvel. Laote mien uut". "Now", hadde gezeid, "aj had loop, dan zak 't doen; mao waog niet aj tege
 • vel. Een boerin weigert hem onderdak, hij bespioneert haar uit een boom, ziet er een fijne meneer, die als de boer plots
 • thuiskomt, zich in een kist verstopt, terwijl de boerin de wijn en de kaas wegstopt. Jan zegt tegen de boer in zijn vel een
 • boer
 • zak
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

sage uit 1970
 • nao Zeddam mozze um 't ter deur te kriege. Mao met zon fietske grei ging gin boer der op uut, nog gin köter. At een
 • boer
 • zak
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.

sage uit 1967
 • Us heit tsjinne by de boer. Dat wie Hindrik Berga to Koudenburg by de Haule. De boer hie twa hynders, in swart en in
 • brún. It swarte hynder waerd siik. Foar dat sike hynder moast heit nei it Swartfean ta. Dêr wenne Hinse Jehannes de Boer
 • Een boer had twee paarden, een bruine en een zwarte. Het zwarte paard werd ziek, en de knecht moest met wat uit de
 • manen van het zieke dier naar Hinse Jehannes de Boer, een veearts en duivelbanner. De knecht besloot ook wat van het gezonde
 • boer
 • zak
 • Een boer had twee paarden, een bruine en een zwarte. Het zwarte paard werd ziek, en de knecht moest met wat uit de manen van het zieke dier naar Hinse Jehannes de Boer, een veearts en duivelbanner. De…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in sek mei sied op 'e wein. De swarte roan derfoar. Doe't it omheech gong, seach de boer dat it
 • Een boer wilde zijn paard eens helpen met het trekken van de kar. Hij nam een zak met zaad op zijn rug en ging zo op de
 • boer
 • zak
 • Een boer wilde zijn paard eens helpen met het trekken van de kar. Hij nam een zak met zaad op zijn rug en ging zo op de wagen staan.

Trefwoorden: boer, dom, dragen, helpen, kar, paard, stom, tillen, wagen, zaad, zak


sage uit 1967
 • de boer út 'e bult helle. Hearke wie doe stille plysje. Hy stie achter in dyk en seach it. Doe't dy man it earste sekfol
 • sekfol ek mar op. Bring se mar thús, dan mast mar sjen hwat der fan komt. Ik sil wol mei de boer prate." Hearke gong nei de
 • Toen Sterke Hearke bij de stille politie was, zag hij eens een man een zak aardappels stelen bij een boer. Maar omdat
 • hij wist dat de man heel arm was, is hij met de boer gaan praten. De man mocht toen de aardappels houden.
 • boer
 • zak
 • Toen Sterke Hearke bij de stille politie was, zag hij eens een man een zak aardappels stelen bij een boer. Maar omdat hij wist dat de man heel arm was, is hij met de boer gaan praten. De man mocht…

sage uit 1967
 • houden, er nog geen rijksdaalder uit hun zak zou vallen. Als er een rijksdaalder of een tientje gewisseld moest worden, werd
 • boer
 • zak
 • In Eestrum waren de mensen nogal arm. De dominee van Oostermeer zei dat als hij alle boeren van het dorp op hun kop zou houden, er nog geen rijksdaalder uit hun zak zou vallen. Als er een rijksdaalder…

sage uit 1968
 • boer
 • zak
 • De boeren hingen vroeger altijd een zakje met duivelsdrek in het drinken van de varkens, anders groeiden de dieren niet. De kinderen droegen een zakje met duivelsdrek om hun nek. Dan konden ze niet…

mop uit 1968
 • . Hij zei tegen 'r: "Hou de zak maar op." Ze was zo blide as wat. Toen kreeg de boer de grote schop, waar ze de aardappels
 • Daar was in meid, die in dienst was bij de boer en die geen bonen lustte. Het was een heel plezierige meid, maar
 • , die mee wil." Jaren later was ze arm en kwam ze bij de boer om wat eten vragen. Hij liet haar in de schuur een grote zak
 • open houden. Hij nam een grote schep om de aardappels mee in de zak te doen. Maar hij hield de schep ondersteboven en zei
 • boer
 • zak
 • Een boerenmeid lustte geen bonen. Elke keer als ze bonen aten, hield ze haar lepel ondersteboven en zei ze: "Zit op, die mee wil." Jaren later was ze arm en kwam ze bij de boer om wat eten vragen. Hij…

mop uit 1968
 • boer út 'e skoarstien helle, mar hy is ús eins hwat to swier. Wy kinne him eins net tille." Sy hienen him yn in sek. "Nou
 • en de sek iepen makken, siet der in deade keardel yn. Hoe moesten se dêr mei oan? "Wy hingje him yn 't spekhok by de boer
 • kleiner varken in zit. In de zak blijkt echter een lijk te zitten. Ze hangen het lijk op aan de spekhaak van de boer van wie
 • Van drie rovers is er één uitzonderlijk sterk. De twee minder sterke rovers ruilen een varken, dat ze bij een boer uit
 • boer
 • zak
 • Van drie rovers is er één uitzonderlijk sterk. De twee minder sterke rovers ruilen een varken, dat ze bij een boer uit de schoorsteen hadden gehaald, maar dat hen te zwaar is, om met een zak, waar…

mop uit 1659
 • Van een Apteeckers knecht die een Boer schoor. Een Boer komende tot Leeuwaerden, in een Apoteeckers huys, alwaer de
 • scheert hier geen hair, ghy moet tot een Barbier gaen: De Boer seide weder, gerieft my, ick hebbe het ghelt ghereed in de hant
 • Van een Apteeckers knecht die een Boer schoor.
 • Een boer wil zich laten scheren en gaat bij een apotheker naar binnen. Alleen de knecht is aanwezig en zegt dat de boer
 • naar een barbier moet. De boer staat er echter op geschoren te worden en de knecht stemt uiteindelijk toe en strijkt hem
 • boer
 • zak
 • Een boer wil zich laten scheren en gaat bij een apotheker naar binnen. Alleen de knecht is aanwezig en zegt dat de boer naar een barbier moet. De boer staat er echter op geschoren te worden en de…

sage uit 1969
 • Tichte by de Godloas Singel hat in boer wenne. Hy hie ris hwat forkocht en dêr hied er gâns jild foar bard. Dat jild
 • roannen him tomjitte om him to biroven. Doe't de boer fornom dat der hwat oankom, gong er gau ûnder in omkeard skouke lizzen
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij
 • omgekeerde boot zitten. Toen vernam de boer dat op hem wachtten, om hem te beroven. Na een tijdje liepen ze weer verder, en de
 • boer
 • zak
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij vertrouwde het niet, en verstopte zich onder een omgekeerde boot. De twee mannen…

mop uit 1969
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het
 • ongeluk liet de boer de koeienhuid vallen. De rovers dachten dat de wereld verging, en gingen er snel vandoor. Het geld dat ze
 • boer
 • zak
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het vel naar de markt, om deze te verkopen. In het bos klom hij snel in een boom toen…

sage uit 1969
 • Der wie in faem, dy wenne by de boer. Sy hie dêr net in bêst plak en woarde och sa min bihandele. Dy faem woarde siik
 • en stoar. De boer hâldde it guod fan 'e faem. Doe gebeurde it, dat dy faem alle nachten by de tsjernmoune kom en dêr
 • . Sindsdien was er elke avond bij de karnmolen leven. De meid kwam dan om haar spullen. Op een avond deed de boer alles in een zak
 • Een boer behandelde zijn meid erg slecht. Ze werd ziek en stierf. De boer en boerin hielden de spullen van de meid
 • boer
 • zak
 • Een boer behandelde zijn meid erg slecht. Ze werd ziek en stierf. De boer en boerin hielden de spullen van de meid. Sindsdien was er elke avond bij de karnmolen leven. De meid kwam dan om haar…

mop uit 1973
 • gong?" It wyfke sei: "Ik ha de kou forkocht." "Jonge," sei de boer, "hwat hast bard?" "Ik ha gjin sinten bard," sei 't
 • met een zak aardappels op haar rug, om de last voor het paard een beetje minder te maken. Als de boer zegt dat hij uit de
 • Een boer moet weg en geeft zijn vrouw instructies voor de verkoop van de koe. Als hij terugkomt, blijkt ze opgelicht te
 • boer
 • zak
 • Een boer moet weg en geeft zijn vrouw instructies voor de verkoop van de koe. Als hij terugkomt, blijkt ze opgelicht te zijn: een man heeft de koe meegenomen en beloofd om later te betalen, en ook nog…

mop uit 1973
 • doe't er dat sein hie, gong er fuort. Doe't er in ein roan hie, seach er in boer oankommen. Dy boer siet op in wein mei
 • ," sei de boer, "dan hat it hynder it ommers in hiel stik lichter." "'t Is èk sa", sei de doomny, mar hy tocht: nou ha 'k dan
 • niet, dan moest ze dood. Eerst zag hij een boer met een wagen vol bieten, en ook nog een zak bieten om zijn hals. Dat deed
 • boer
 • zak
 • Een dominee slachtte eens een varken. De zondag daarop preekte hij hoe belangrijk het is om goed te doen voor anderen. Zijn vrouw was onder de indruk, en toen de volgende dag een arme zwerver aan de…

mop uit 1973
 • Der wienen in boer en in frou. Dy frou wie net sa botte gochum. Op in kear slachte er in baerch. Dy kaem yn 't spekhok
 • skoaijer naem de baerch mei en gong fuort. Mar dyselde deis kaem de boer thús. Doe't dy hearde hwat der gebeurd wie stie it der
 • Een boer had een heel domme vrouw. Toen hij eens het varken slachtte zei hij dat dat was voor de lange winter. Op een
 • het varken mee. De boer was erg boos en beloofde zijn vrouw een flink pak slaag tenzij hij een nog dommere vrouw zou
 • boer
 • zak
 • Een boer had een heel domme vrouw. Toen hij eens het varken slachtte zei hij dat dat was voor de lange winter. Op een avond was de vrouw alleen thuis toen er een schooier aan de deur kwam die zei dat…

mop uit 1973
 • Ek ris in kear, doe wie er by in boer achter Ljouwert oan 't meanen. Hy hie sahwat oardel swé ôfmeand, doe tocht er
 • Op een keer was hij [Jan Hepkes] aan het maaien bij een boer. Toen hij anderhalve rij gras gemaaid had, keek hij eens
 • waarom het maaien niet zo goed ging: de zak zat nog om de zeis.
 • boer
 • zak
 • Op een keer was hij [Jan Hepkes] aan het maaien bij een boer. Toen hij anderhalve rij gras gemaaid had, keek hij eens waarom het maaien niet zo goed ging: de zak zat nog om de zeis.

mop uit 1970
 • Der wennen in boer en syn frou yn 't noarden fan Fryslân, tichte by de sédyk. Dy lju hienen gjin bern. Op in kear gong
 • dy boer nei syn lân ta to ploeijen. Doe't er 't lân omploege hie seach er 't fjild ris oer en doe seach er 't op ien fan
 • Een boer vindt bij het ploegen een zak met zilvergeld. Hij moet het zijn vrouw wel vertellen, maar weet ook dat ze het
 • . Uiteindelijk moeten de boer en zijn vrouw voor de rechtbank verschijnen. De bewering van zijn vrouw dat de boer het geld gevonden
 • boer
 • zak
 • Een boer vindt bij het ploegen een zak met zilvergeld. Hij moet het zijn vrouw wel vertellen, maar weet ook dat ze het niet zal kunnen stilhouden. Daarom vertelt hij er bij dat hij het geld vond toen…

sage uit 1923
 • Heksen aan het werk Het is op het Zeeuwsche platteland gebruik dat de werkman een varken houdt, dat hij van den boer
 • koopt, als het een week of zes, zeven is. Nu was er eens zoo'n man uit Hansweert naar den boer geweest, had de big in een
 • Een man loopt met een big in een zak op zijn rug door een wei en kan geen uitgang vinden. Hij komt een paar maal langs
 • boer
 • zak
 • Een man loopt met een big in een zak op zijn rug door een wei en kan geen uitgang vinden. Hij komt een paar maal langs hetzelfde huisje en tenslotte komt een vrouw naar buiten, die hem de uitgang…

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy wenne op in pleats fan 'e roomske tsjerke. Dêr wie in greate tún by mei in great hôf en de pastoar
 • beschaafdheid en fatsoen leren." En de pastoar krige de koer mei prûmen en sei: "De groeten van de boer en hier zijn mijnheer de
 • aanbieden: 'De groeten van de boer en hier zijn meneer de pastoor zijn pruimen'. De knecht graait hierop in zijn zak en biedt de
 • Een boerenknecht overhandigt een pastoor een gedeelte van de pruimenoogst van de boer met de woorden 'Hier zijn de
 • boer
 • zak
 • Een boerenknecht overhandigt een pastoor een gedeelte van de pruimenoogst van de boer met de woorden 'Hier zijn de pruimen voor de pastoor. Je kunt ze zo eten, ze zijn zo week als schijt'. De pastoor…

mop uit 1974
 • Der wie in feint, dy hie oan 't bitedollen west. Hy hie de biten op in wein laden en dêr ried er mei nei de boer ta
 • Knecht merkt dat een paard de wagen met bieten moeilijk kan trekken. Hij vult een zak met bieten, neemt die op de rug
 • boer
 • zak
 • Knecht merkt dat een paard de wagen met bieten moeilijk kan trekken. Hij vult een zak met bieten, neemt die op de rug, staat er mee op de wagen en zegt dat het paard dit niet hoeft te trekken.

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy woe oantoane dat oeral yn 'e hûs de frou baes wie. Hy stjûrde syn feint der op út mei twa moaije
 • yn 'e hûs. De apenuten koarten hurd yn. Mar doe kaem er op in plak, dêr stie de boer op it hiem. "Hwa is hjir baes
 • Een boer die aan wil tonen dat de vrouwen overal de baas zijn, stuurt zijn knecht bij de huizen langs met een wit en
 • een zwart paard en een zak vol apenoten. Als ergens een man de baas is, mag hij een paard uitzoeken; als ergens een vrouw
 • boer
 • zak
 • Een boer die aan wil tonen dat de vrouwen overal de baas zijn, stuurt zijn knecht bij de huizen langs met een wit en een zwart paard en een zak vol apenoten. Als ergens een man de baas is, mag hij een…