Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

24 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • De ring van de keuninksdochter Dicht bie zee het vrouger es 'n keunink woond, die over hail Vraisland regaierde. Hai
 • verlovingsring geven, en doar was ze slim maal mit. As 't mooi weer was, ging dei keuninksdochter geern bootjevoaren op zee en dou
 • vinden totdat een boer een vis koopt waarin de ring zich bevindt. De boer gaat met de ring naar het paleis, maar twee
 • hovelingen willen hem niet toelaten tot de koning. De eerste hoveling wil dat de boer een derde deel van wat hij bij de koning
 • boer
 • zee
 • Ten Boer (Groningen)
 • Ten Boer
 • Ten Boer
 • De dochter van de koning van Friesland krijgt bij haar verloving een hele mooie ring. Als ze eens gaat varen verliest ze de ring. De koning belooft dat diegene die de ring vindt een hoge beloning zal…

sprookje uit 1966
 • great boer, dy hie wol tsien kij, mar Knoltsje hie mar ien kou. Hearke seach mei forachting op Knoltsje del. Op in moarn lei
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe
 • een boom. De rovers tellen onder de boom gestolen geld. Na een tijdje kan de boer zijn plas niet langer ophouden en plast
 • boer
 • zee
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe. Als die koe dood gaat gaat hij met het koeievel naar de markt in de stad.…

sage uit 1966
 • altyd nei hynders en minsken ta om dy to pleagjen. Achter yn 'e Westerein hat in boer har fangd, doe't er moal op 'e rêch
 • fan 't hynder struid hie. Doe koe se net wer fuortkomme, hwant sy krige moal oan har. De oare moarns foun de boer har. "Ik
 • Een vrouw, een nachtmerrie, ging er 's nachts altijd uit om mensen en paarden te plagen. Op een keer ving de boer haar
 • door meel op haar te gooien, terwijl ze bovenop een paard zat. De volgende morgen zei de nachtmerrie tegen de boer 'Ik ben
 • boer
 • zee
 • Een vrouw, een nachtmerrie, ging er 's nachts altijd uit om mensen en paarden te plagen. Op een keer ving de boer haar door meel op haar te gooien, terwijl ze bovenop een paard zat. De volgende morgen…

mop uit 1969
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het
 • ongeluk liet de boer de koeienhuid vallen. De rovers dachten dat de wereld verging, en gingen er snel vandoor. Het geld dat ze
 • boer
 • zee
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het vel naar de markt, om deze te verkopen. In het bos klom hij snel in een boom toen…

mop uit 1970
 • Der wennen in boer en syn frou yn 't noarden fan Fryslân, tichte by de sédyk. Dy lju hienen gjin bern. Op in kear gong
 • dy boer nei syn lân ta to ploeijen. Doe't er 't lân omploege hie seach er 't fjild ris oer en doe seach er 't op ien fan
 • heeft terwijl de zee droog was en hij door vissen en vogels omringd was, werd door de rechter als onzin gezien. De boer werd
 • Een boer vindt bij het ploegen een zak met zilvergeld. Hij moet het zijn vrouw wel vertellen, maar weet ook dat ze het
 • boer
 • zee
 • Een boer vindt bij het ploegen een zak met zilvergeld. Hij moet het zijn vrouw wel vertellen, maar weet ook dat ze het niet zal kunnen stilhouden. Daarom vertelt hij er bij dat hij het geld vond toen…

sage uit 1971
 • Der wie in boer dy soe nei Ingelân ta, mei de nachtboat. Doe wie der in Ingelsman oan board, dy sei: "A fine light
 • night." Doe sei dy boer: "Nou, dan weet ik het ook nait." "Hwat do you say, sir?" frege de Ingelsman. De boer woarde lulk
 • Een boer ging met de nachtboot naar Engeland. Een Engelsman aan boord zei tegen hem: "A fine light night." De boer
 • antwoordde: "Nou, dan weet ik het ook 'nait'." Daarop vroeg de Engelsman: "What do you say, sir?" De boer werd boos en zei: "Wat
 • boer
 • zee
 • Een boer ging met de nachtboot naar Engeland. Een Engelsman aan boord zei tegen hem: "A fine light night." De boer antwoordde: "Nou, dan weet ik het ook 'nait'." Daarop vroeg de Engelsman: "What do…

mop uit 2001
 • veel verstand van van eeh van navigoatie. Hij wost altijd aan het loodje, als doe zo'n lood hest dat doe in de zee gooit
 • eerappellaand van boer Tijn!"
 • Het schip 'De Almacht' had een schipper die heel veel verstand had van navigatie. Hij kon aan het loodje dat in zee
 • omdat ze op het aardappelland van boer Tijn zitten.
 • boer
 • zee
 • Het schip 'De Almacht' had een schipper die heel veel verstand had van navigatie. Hij kon aan het loodje dat in zee werd gegooid, proeven wat de positie van het schip was. Een paar koksmaten willen de…

sage uit 1978
 • . De oare wie och sa earm en wenne heech yn 'e bergen. De rike wie boer en de earme wie houthakker. By de houthakker wie 't
 • Waarom het water in de zee zout is: een arme houthakker wordt altijd berispt en bespot door zijn rijke broer die boer
 • molentje ligt in het scheepswrak op de bodem van de zee en draait nog steeds - al zout producerend - door. Sindsdien is de zee
 • boer
 • zee
 • Waarom het water in de zee zout is: een arme houthakker wordt altijd berispt en bespot door zijn rijke broer die boer is. De arme houthakker krijgt op een keer een zoutmolentje van een stel…

mop uit 1978
 • Der wie in jonge, dy tsjinne by in boer as lytsfeint. Syn heit wie fordronken op sé. Dy jonge wie smoarch oan himsels
 • sei: "Dû hast it net dien." Doe lei er de fisk wer del. Doe naem er de boer syn skylfisk yn 'e hân. Dy wie gâns greater
 • Een boerenknecht - wiens vader verdronken is op zee - krijgt altijd maar heel karig te eten en te drinken. Omdat de
 • de borden van de boer en boerin flinke vissen prijken. De knecht met de smerige handen pakt daarop de vissen van de boer
 • boer
 • zee
 • Een boerenknecht - wiens vader verdronken is op zee - krijgt altijd maar heel karig te eten en te drinken. Omdat de knecht altijd met vuile handen aan tafel verschijnt, probeert de boerin hem over te…

sage uit 1979
 • spokend paard tegenkomen, dat daar dwaalt van de zee naar het slot en van het slot naar de zee. Het zou wonen in de zee, maar
 • komen, werd het doodsbenauwd. Het rende weg van het brandende kasteel, naar het water toe, naar de zee, met de schatten op
 • schatten op zijn rug de zee in. Tot op de dag van vandaag spookt het paard rond in de omgeving van het slotbos en de zee en kan
 • boer
 • zee
 • Na een brand op het slot van Haemstede vlucht het paard van de heer des huizes uit angst voor het vuur met al diens schatten op zijn rug de zee in. Tot op de dag van vandaag spookt het paard rond in…

sage uit 1901
 • voorspellen. Als de botters in zee nog niets bespeurden, zei hij: "Mannen, haal jelui gras binnen, want we krijgen hoog water
 • op zee iets merken, voorspellen dat er hoog water komt, en ook de dood.
 • boer
 • zee
 • Met de helm geboren man kan gebeurtenissen voorspellen, waar hij niet gelukkig mee is. Zo kan hij, voordat de botters op zee iets merken, voorspellen dat er hoog water komt, en ook de dood.

sage uit 1980
 • stond. De dijk brak en de zee verzwolg het hele Reiderland. Zo is de Dollard ontstaan. In het holst van de nacht klopte een
 • Tijdens de storm is iedereen bezig om de dijk te versterken. Alleen de rijkste boer blijft halsstarrig. Hij komt pas in
 • actie, als het water daadwerkelijk op zijn land staat. De dijk breekt en het land loopt vol. De koppige rijke boer klopt
 • boer
 • zee
 • Tijdens de storm is iedereen bezig om de dijk te versterken. Alleen de rijkste boer blijft halsstarrig. Hij komt pas in actie, als het water daadwerkelijk op zijn land staat. De dijk breekt en het…

sage uit 1922
 • zee lagen te visschen en niemand er aan dacht dat er slecht weer in aantocht was, ried hij den boeren, die het gras van de
 • boer
 • zee
 • Met de helm geboren man kan het weer voorspellen.

sage uit 1922
 • Een andere boer daar ter plaatse zag een zelfde verschijning bij het hooien. Toen hij zijn vork in een hoop hooi stak
 • , sprong een naakte vrouwspersoon daar uit, klom over den zeedijk en sprong daarna in zee. (C. Bakker: `Geesten- en
 • Naakte vrouw die uit een hoop hooi springt als een boer daar een vork in steekt, klimt over de zeedijk en springt in
 • zee.
 • boer
 • zee
 • Naakte vrouw die uit een hoop hooi springt als een boer daar een vork in steekt, klimt over de zeedijk en springt in zee.

sage uit 1970
 • DE VIS IN DE GREPPEL Door geweldige overstromingen heeft de zee heel wat land weggespoeld. Van het Kruis, de zuidelijke
 • vertelde mij Marretje Schuurman uit Broek in Waterland. Die ene boer zei eens tegen de andere: "'t Wordt niet richtig, want ik
 • Boer die een vis in een greppel vindt, vertrekt van zijn boerderij. Een andere boer vertrekt niet. Bij een overstroming
 • worden beide boerderijen weggevaagd, boer en zijn gezin die niet zijn vertrokken, zijn verdronken.
 • boer
 • zee
 • Boer die een vis in een greppel vindt, vertrekt van zijn boerderij. Een andere boer vertrekt niet. Bij een overstroming worden beide boerderijen weggevaagd, boer en zijn gezin die niet zijn…

sage uit 1901
 • zee nog niets merkten zei hij al: "Mannen, haal jullie gras binnen, want we krijgen hoog water". Natuurlijk kon hij ook
 • altijd slecht uit en hij was zo mager als een kat. "Zo het de ouwe me dikwijls verteld dat er op Durgerdam 'en boer was die
 • op zee iets merken, voorspellen dat er hoog water komt, en ook de dood. Hij waarschuwt eens tevergeefs zijn knecht om
 • boer
 • zee
 • Met de helm geboren man kan gebeurtenissen voorspellen, waar hij niet gelukkig mee is. Zo kan hij, voordat de botters op zee iets merken, voorspellen dat er hoog water komt, en ook de dood. Hij…

sprookje uit 1800
 • boer mit 'n woag'n diek lans joag'n en schipper vroug dei, of hai mitvoar'n (4) moch. "Nee," zee boer, "dat ken nait best
 • , "doar wol hai laifst hên." "Zoo," zee boer, "nô, hoal hom den maor 'rais heer." Schipper kwam van zoller of en kreeg 'n
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om
 • op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper naar zolder. Dan komt de boer en de
 • boer
 • zee
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…

sage uit 1963
 • de Spaanszee. Die naam Spaanszee stamt uit 1600, uit de Spaanse tijd. D'r woonde daar in die ouwe tijd een boer en op
 • zijn hofstee waren Spanjaarden ingekwartierd. Nou had die boer een aardige dochter en die Spanjaarden wilden met haar een
 • boer
 • zee
 • Een boerenmeid haalt een grap uit met Spanjaarden. Ze varen in een bootje en ze wijst met haar vinger naar de kant: "Kijk daar eens!" De Spanjaarden kijken, maar er is niks te zien. Ondertussen begint…

sage uit 1932
 • moest voor zijn deel opkomen. Maar Tidde Winninga, de rijkste boer van ‘t hele Reiderland, wou niet. Hij wou niet eerder
 • de dijken bedreigd werden door het water moest een ieder zijn eigen deel van de dijk verstevigen. Omdat de rijkste boer
 • boer
 • zee
 • In het gebied waar nu de Dollard stroomt bevond zich vruchtbaar land, waar het volk zorgeloos en weelderig leefde. Toen de dijken bedreigd werden door het water moest een ieder zijn eigen deel van de…

sage uit 1963
 • stemmegie. ,Ja, krengeslag, dat is jouw kunst!", zee die boer.
 • Ja, en dat was die zelfde toverheks, d'r woonde hier vroeger een ouwe boer, hij gaat naar z'n land toe in de Vlist en
 • Er woonde hier vroeger een boer en toen hij naar zijn land in Vlist ging, viel hij zo maar in het water. Dat kwam door
 • !", zei de boer.
 • boer
 • zee
 • Er woonde hier vroeger een boer en toen hij naar zijn land in Vlist ging, viel hij zo maar in het water. Dat kwam door die toverheks. Ze kwam naar buiten toe en vroeg met een lief stemmetje of hij nog…

mop uit 1804
 • Tiende vertelling Daar was eenmaal een oude schuitschipper en die ging met zijn schuit over zee en doe hij in de zee
 • toen kwam er een boer aan jagen op de zeediek en toen vroeg hij of hij met hem varen mogte. neen zeide de boer ik zie dat
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om
 • op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper naar zolder. Dan komt de boer en de
 • boer
 • zee
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…

sprookje uit 1966
 • . De boer siet yn 'e hûs. Kenne jo gjin soargen? frege de koaning. Né, sei de boer, soargen haw ik net. Dan wurdt dat wol
 • de boer raer yn 't lyts himd. Hy koe de fragen mei gjin mooglikheid biantwurdzje. Hy iet net en hy dronk net en hy krige
 • Boer die geen zorgen heeft, wordt door koning door drie vragen waar hij het antwoord op moet weten, in de zorgen
 • gebracht. Zijn knecht lost het op door als de boer verkleed de raadvragen van de koning goed te beantwoorden.
 • boer
 • zee
 • Kobus - Van der Zee, Geeske
 • Boer die geen zorgen heeft, wordt door koning door drie vragen waar hij het antwoord op moet weten, in de zorgen gebracht. Zijn knecht lost het op door als de boer verkleed de raadvragen van de koning…

sage uit 1934
 • Er was eens een boer die zijn ziel aan den duivel verkocht had. Een boer die in Holstein woonde, ergens aan de Eider
 • zal de dijk niet langer tegen de druk van het water bestand zijn en al het omliggende land zal overstroomen. De zee, die
 • boer
 • zee
 • Een slechte man verkocht zijn ziel aan de duivel. Op een dag werd hij opgehaald, maar hij moest 's nachts steeds terugkomen naar de dijk bij de Eider. Als hij over de dijk heen is, zal het land…

sprookje uit 1804
 • en een hamer en stik en een boor met hebben goed! zeide grootoog en wierp hem in de zee en hij dreef voort en kwam aan
 • de strant en smeet hem in de zee en hij zonk met zijn ijzer voort weg en men zag hem nooit weer.
 • Zie onder Beeld voor een foto van 19 november 1932 van mevrouw E.J. Huizenga-Onnekes uit Ten Boer, die in Groninger
 • Er waren eens twee boeren. De rijke boer klaagt dat de koe van de arme boer in zijn land komt en slaat het dier dood
 • . In een bos jaagt de arme boer met het vel dieven op de vlucht en komt zo in bezit van hun geld. De rijke boer denkt dat
 • boer
 • zee
 • Er waren eens twee boeren. De rijke boer klaagt dat de koe van de arme boer in zijn land komt en slaat het dier dood. In een bos jaagt de arme boer met het vel dieven op de vlucht en komt zo in bezit…
1153.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0007.jpg
trijntjesoldaats-oud.jpg