Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

137 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • boer
 • zien
 • Iemand ziet en hoort treinen en schepen over het land gaan. Later worden daar een spoorlijn en een kanaal aangelegd.

sage uit 1963
 • de kost. De boer wis al, dat zien kostganger voak uut bedde ging. Op een murgen zeg de scheper: “Wat ik vannacht wel
 • Toen mien vader nog scheper was, had ie een kameroad, die nog veule meer zien hef. Dat was ook al een schepertien, die
 • Vader had een vriend die veel meer kon zien. Die was met de helm geboren. De vriend kon 's nachts vaak niet in bed
 • boer
 • zien
 • Vader had een vriend die veel meer kon zien. Die was met de helm geboren. De vriend kon 's nachts vaak niet in bed blijven. Hij zei eens dat vader aan de kant moest gaan omdat de begrafenisstoet van…

sage uit 1955
 • stoar. Nei in skoftsje seinen de lytse bern tsjin 'e widner: "Heit, wy ha mem sjoen." De boer sei: "Né, dat bistiet net
 • krige de boer har sels ek to sjen. Doe woarde er bang. Hy fortelde it oan 'e húshâldster en sei: "Soenen jo har oansprekke
 • boer
 • zien
 • Boerin die te weinig boter gaf bij verkoop, vindt na haar dood geen rust. Na verschijning aan haar kinderen en haar man vraagt die aan de huishoudster haar te vragen wat haar wensen zijn. De vrouw…

mop uit 1998
 • kijkt straalbezopen omhoog, geeft een boer, en zegt: "Natuurlijk eikel, je ziet toch dat er licht brandt".
 • boer
 • zien
 • Twee gekken lopen straalbezopen over straat, als de één vraagt of er ook mensen op de maan leven, antwoordt de ander: "Natuurlijk, het licht brandt toch!"

sage uit 1966
 • boer. Doe't de frijer by har kom, siet se twa ûren lang dea op 'e stoel. It pleachbeest wie salang út har wei. Dat gong ta
 • 't finsterke út. Dy feint hat it sels sjoen. Hy hat de boer der by roppen. Mar net sa gau wie it pleachbeest wer yn har
 • Bokke de Boer
 • boer
 • zien
 • Voorbeeld van een vrouw met een plaagbeest in haar lichaam. Haar vrijer ziet hoe het plaagbeest door het raam verdwijnt, waardoor de vrouw niet meer kan praten. Zodra het plaagbeest in haar lichaam is…

sage uit 1966
 • Us heit hie us op in joun nei de faem ta west yn 'e Rottefalle. Hy wenne doe by de boer, ik leau hast fan yn Eastemar
 • it beest kwyt rekke. Doe't er by de boer kom wied er dweiltrochwiet fan swit. Sy koenen syn klean útspiele. De oare
 • boer terug was hij zo nat van het zweet dat zijn kleren uitgespoeld konden worden. De volgende ochtend vroeg de boer hem
 • boer
 • zien
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug.…

sage uit 1966
 • De boer Alde Warmolts heeft in Harkema het christendom gebracht en de gereformeerde kerk gesticht. Hij wist in beginsel
 • boer
 • zien
 • De boer Alde Warmolts heeft in Harkema het christendom gebracht en de gereformeerde kerk gesticht. Hij wist in beginsel niet waar hij de kerk moest bouwen, maar hij hoorde ineens een stem van boven en…

sage uit 1966
 • Us beppe hie har de maeijes yn Oerterp as faem forhierd by in boer. Pake Harm hie doe al forkearing mei har. Op in
 • boer
 • zien
 • De kwade zit bij een plank over een sloot, er zijn al mensen verdronken. Man trekt zich niets van waarschuwingen aan, maar neemt een knuppel mee. Bij de plank ziet hij een witte geest. Hij gaat…

sage uit 1966
 • him fierder mei rêst litten. Hy is wer yn Doezum oanlânne by de boer, dêr't er wenne (Bosma, in dikke boer). De oare
 • moarns kaem de boer fan 't bêd om Thomas to roppen. Hy sei tsjin Thomas: "Hwat hjir fannacht op 'e mjilling west hat, wyt ik
 • heel eind versjouwd. Toen heeft het plaagbeest hem verder met rust gelaten. Hij is weer aangekomen bij de boer, bij wie hij
 • woonde. De volgende ochtend kwam de boer van bed om Thomas te roepen. Hij zei tegen Thomas dat er allemaal schuim lag. Thomas
 • boer
 • zien
 • Thomas Bruining rende naar zijn meisje. Op de terugweg, bij het kerkhof, was wat achter het inrijhek. Het leek dan weer op een paard, dan op een veulen, dan op een aap. Hij kon niet bepalen wat het…

sage uit 1966
 • Us heit en dy wienen oan 't wurk by in boer yn Eastemar. Sy slepten dêr ek. De boer sei, as se hwat seagen yn 'e nacht
 • , dan moesten se net bang wurde. Heit woe fan 'e boer wite hoe let dat wie en hwer't it gebeurde. De boer fortelde it him
 • boer
 • zien
 • Een man staat 's nachts voor het raam en ziet drie meisjes om de pomp heen dansen. Ze zijn helemaal in het wit gekleed en bij alledrie is de hals eruitgesneden. Het bloed loopt langs de lichamen naar…

sprookje uit 1966
 • lawaei, dat de boer waerd der wekker fan en gong mei in grouwe kneppel op it leven ôf. Doe foun er de wolf yn 'e kelder, dy't
 • tussen de spijlen. De vos moet zo hard lachen dat de boer er wakker van wordt. De vos maakte dat hij wegkwam, en de wolf werd
 • door de boer doodgeslagen.
 • boer
 • zien
 • Een vos wijst een wolf eten aan in een kelder. Ze kunnen net door de spijlen van het raam binnenkomen en samen eten ze van het geslachte varken. De vos let op dat hij niet teveel eet, maar de wolf eet…

sage uit 1968
 • Us Auke moest moarns altyd nei de boer ta. Dy wenne yn 'e Westerein fan Garyp. As er dan de tsjerke foarby moest, seach
 • boer
 • zien
 • Een man zag 's ochtends, onderweg naar zijn werk, altijd twee spoken op de kerktrap zitten.

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy wenne op in plaets. Hy hie in sleat foar hûs, dêr lei in fonderke oer. Dy boer hie twa dikke Sint
 • wienen en de boer dêr net mear wenne, wienen der minsken dy seagen nòch altyd dy beide hounen dêr lizzen.
 • Bij een boer lagen altijd twee Sint-Bernardhonden op het erf aan weerszijden van het bruggetje. Toen de boer er al lang
 • boer
 • zien
 • Bij een boer lagen altijd twee Sint-Bernardhonden op het erf aan weerszijden van het bruggetje. Toen de boer er al lang niet meer woonde en de dieren al lang dood waren, zagen de mensen nog steeds die…

sage uit 1970
 • 280. De boer van de Manhorst zat op een aovend bi'j zien huus op een gehouwen boom uut te röste. Daorbi'j viel hi'j ien
 • staon. Alles gebeure later net zo. De boer van de Manhorst had een veurgeschef gezien.
 • Een boer, die voor zijn huis in slaap valt en om 11 uur ontwaakt, hoort en ziet een lijkwagen aankomen, die achter het
 • boer
 • zien
 • Een boer, die voor zijn huis in slaap valt en om 11 uur ontwaakt, hoort en ziet een lijkwagen aankomen, die achter het huis van de buurman blijft staan. Dit gebeurt naderhand net zo, hij had dus een…

mop uit 1968
 • Der wenne in feint by in boer. Doe't it tiid wie fan opnij bisteegjen frege de boer him: "Wolst hjir ek bliuwe mei
 • maeije?" 't Wie in bêste boer en de feint woe wol. Mar hy hie ien bitingst. "Dan wol 'k ien dei boer wêze en ik wol sels
 • zich had zien verstoppen. Toen de boer thuiskwam, liet hij hem helpen met de kist op een wagen te tillen, en een stuk
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel
 • boer
 • zien
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel eens dat als de boer naar de stad was, de boerin snel in bed kroop met een andere…

mop uit 1967
 • Der wie us in poep by in boer yn 't wurk (in hannekemaaijer). De boer hiet him de moarns hwat er dwaen moest. Hy sei
 • middernacht. Doe hâldde er op en gong er nei de boer ta. De boer sei: "Ik ha sein, dû moest sa lang wurk dwaen oant de sinne ûnder
 • Een Duitse maaier, ook Poep geheten, moet van de boer werken tot de zon ondergaat. Als de zon ondergaat, ziet de Poep
 • ineens een andere zon - de maan - opkomen. De Poep werkt gestaag door en zegt tegen de verbaasde boer 'de ene zon was zodra
 • boer
 • zien
 • Een Duitse maaier, ook Poep geheten, moet van de boer werken tot de zon ondergaat. Als de zon ondergaat, ziet de Poep ineens een andere zon - de maan - opkomen. De Poep werkt gestaag door en zegt…

sage uit 1967
 • Hjir yn Stiensgea wennen twa âlde feinten, dat wienen Albert en Ate. Dy wienen boer. Sy dienen alles togearre. Se
 • sloot ziet lopen. De groet van de boer wordt niet beantwoord: het is een spookverschijning die even plotseling als hij
 • boer
 • zien
 • Twee boeren willen vroeg in de ochtend de koeien gaan melken, als een van hen een gestalte aan de andere kant van de sloot ziet lopen. De groet van de boer wordt niet beantwoord: het is een…

sage uit 1966
 • hoorden op die plek 's nachts getimmer, maar er was niets te zien. Niet veel later is er een kerk gebouwd.
 • boer
 • zien
 • In Harkema was er een boertje die het christendom in het plaatsje bracht. Hij hield zijn preken in een hokje. Mensen hoorden op die plek 's nachts getimmer, maar er was niets te zien. Niet veel later…

sage uit 1967
 • hâldde op. Doe hearde ik it foar de trêdde kear. Doe gong ik nei de boer ta, dy lei op bêd. "Dit is in nuver spul", sei 'k
 • tsjin 'e boer. Sa en sa. Doe de boer der ek ôf. Mar doe wie der neat to hearren. Trije jier neitiid woarde de foarein
 • Op een avond hoorde een boerenknecht tot drie keer toe getimmer, maar er was niets te zien. Drie jaar later werd de
 • boer
 • zien
 • Op een avond hoorde een boerenknecht tot drie keer toe getimmer, maar er was niets te zien. Drie jaar later werd de voorkant van de boerderij vertimmerd.

sage uit 1967
 • Arbeiders mochten van de boer op een bepaalde plek in de schuur niet komen. 's Nachts zagen sommige mensen toen op die
 • boer
 • zien
 • Arbeiders mochten van de boer op een bepaalde plek in de schuur niet komen. 's Nachts zagen sommige mensen toen op die plek, boven de spanten, een vrouw met een kind aan de borst.

sage uit 1968
 • Warmolts, dat wie in boer. Hy wenne yn 'e Harkema op in plaets oan 'e feart nei Surhústerfean. Op in kear, doe stie er
 • Een boer hoort timmergeluiden achter zijn huis en gaat poolshoogte nemen. Hij ziet niets, maar wordt door een
 • boer
 • zien
 • Een boer hoort timmergeluiden achter zijn huis en gaat poolshoogte nemen. Hij ziet niets, maar wordt door een onbedwingbare kracht vastgezet op een bepaalde plaats. De man wordt opgedragen het…

sage uit 1967
 • Yn 't Miedlân to Eastemar wie in boer mei syn folk oan 't swyljen. Der forskynde in lyts wolkje oan 'e loft, dat
 • ynienen freeslik bigong to rommeljen. De boer woarde der sa kjel fan, dat hy foel der hinne. Letter fornamen se dat it spoar
 • Een boer is met zijn knechten aan het werk als hij ineens een wolkje stoom in de lucht ziet en een rommelend geluid
 • hoort. Later maakt de trein precies hetzelfde geluid. De boer heeft voorzien dat het spoor er zou komen.
 • boer
 • zien
 • Een boer is met zijn knechten aan het werk als hij ineens een wolkje stoom in de lucht ziet en een rommelend geluid hoort. Later maakt de trein precies hetzelfde geluid. De boer heeft voorzien dat het…

sage uit 1966
 • Piter Scheper kon toveren. Hij zei eens tegen de boer dat zijn vee buiten liep. De boer zag het ook, maar het was
 • onmogelijk, want het was winter. Toen hij buiten ging kijken, was er niets te zien.
 • boer
 • zien
 • Piter Scheper kon toveren. Hij zei eens tegen de boer dat zijn vee buiten liep. De boer zag het ook, maar het was onmogelijk, want het was winter. Toen hij buiten ging kijken, was er niets te zien.

sage uit 1966
 • Ergens yn 'e Wâlden wenne in âld-feint. Dy wie arbeider by de boer. Hy wie mei de helm geboaren en moest alles sjen. De
 • boer dêr't er by wenne, hie twa soannen. Ien dêrfan woardde great mei de faem. Dy faem moest fan him bifalle. Sy mienden 't
 • boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De boer wil er niks van weten en de zoon
 • persoon zal overlijden en vertelt dit aan de boer. Een tijdje later verongelukt de jongste zoon bij een ritje op een wild
 • boer
 • zien
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in ûnderdûker. 't Wie yn 'e tiid fan 'e oarloch. De boer en 'e frou soenen dy jouns op bisite
 • . De ûnderdûker soe op 'e baerch passe, dy't bigje woe. Mar it wie in lulke baerch. Krekt doe't de boer en boerinne wer
 • boer thuiskomt, ziet hij juist hoe het lelijke dier een eigen jong opeet. De onderduiker verzekert de boer dat dit geen
 • boer
 • zien
 • In oorlogstijd laat een boerenechtpaar een onderduiker op een varken passen dat op het punt staat te biggen. Als de boer thuiskomt, ziet hij juist hoe het lelijke dier een eigen jong opeet. De…