Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

35 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • Dat docht dy bliuwen Der wienen ris in boer en boerinne, dy gongen folle te besytsjen en dan bleauwen de feint en de
 • faam tegearre op 'e pleats. De boer hie him al ris ôffrege, wat soenen dy twa altyd út 'e wei sette as wy fan hûs binne
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis
 • te gaan. De boer hoort het, en roept vanaf de zolder dat dat hoog tijd werd.
 • boer
 • zolder
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het…

sage uit 1953
 • De "witte wieve" kwamen overdag wel eens op de "hiele", 'n zolderbergplaats, die wat lager lag dan de eigenlijke zolder
 • boer
 • zolder
 • Witte wieven stoken soms een vuurtje in het hooi, maar dat hooi gaat niet branden.

sage uit 1937
 • Dat het zaak was de kabouters niet tot vijand te maken, ondervond een boer te Son, die "goed daarheen boerde" gelijk
 • een gezucht als van iemand, die een zwaren last heeft te torschen gehad en eens even naar hartelust adem schept. De boer
 • dat een kaboutertje met veel moeite één graankorrel de trap opsleept naar de zolder toe. De boer bespot het kabouterje en
 • hij alles wat hij tot nu toe naar de zolder heeft gedragen, er weer af kan dragen. De boer denkt dat dat toch niets
 • boer
 • zolder
 • Een boer die al veel geld heeft verdient, hoort op een avond iemand zuchten op de trap. Als hij gaat kijken ziet hij dat een kaboutertje met veel moeite één graankorrel de trap opsleept naar de…

sage uit 1980
 • Getrouwd met een heks Een boer kreeg een zoon. Het kind was bij de geboorte goed gezond, maar na een paar dagen scheen
 • , die nog maar kort in dienst was, Abe. Na verloop van tijd zei de boer tegen zijn vrouw: "Het is toch vreemd, dat Fokke
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de
 • de zoon van de boer is. Hij moet boeten omdat de boerin te veel geld laat betalen voor de boter. De knecht laat haar
 • boer
 • zolder
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de knecht, maar die zegt onschuldig te zijn. De knecht komt thuis en ziet zijn vrouw…

sprookje uit 1889
 • reisschoenen, dat de boer, het gedruis moede, op 't laatst met eenen dikken kluppel langs den zolder kwam gekuierd. "Komaan," dacht
 • vroegen een nachtverblijf. "Goed," zeide de boer, "komt maar binnen!" Toen ze nu geëten hadden, wees de boer hun eene
 • een slaapplaats op zolder en de Heer ligt vooraan. St. Pieter maakt zoveel lawaai dat de boer er met zijn knuppel aankomt
 • de Heer dat hij maar achter moet gaan liggen. Dit keer slaat de boer echter op de achterste los, zodat de Heer twee keer
 • boer
 • zolder
 • Onze Lieve Heer gaat samen met St. Pieter op reis. Ze krijgen toestemming in een boerderij te overnachten. Ze krijgen een slaapplaats op zolder en de Heer ligt vooraan. St. Pieter maakt zoveel lawaai…

sprookje uit 1889
 • hoeve, waar hij vroeg, om te overnachten. Dit werd hem toegestaan, en men wees hem eene plaats op den zolder. De boer was
 • zolder juist zijnen holleblok vallen, zoodat de boer riep: "Hola vrouw, wie is daar boven?" "Wel," was 't antwoord, "een
 • boerderij om te mogen overnachten. Hij krijgt van de boerin een plaats op zolder aangewezen en ziet door de planken dat ze
 • lekkere dingen bakt en de pastoor ontvangt. Als ze de boer horen aankomen stopt de vrouw alles in de kast en de pastoor gaat
 • boer
 • zolder
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sprookje uit 1890
 • dag ging hij bij Boer IJzer. Deze had hem zien aankomen, en eenen zwaren pot met erwten op den zolder gezet. De wolf
 • geraken?" smeekte de wolf. - "Loop maar gauw op zolder," zegde Boer IJzer; "ik zal u niet verraden!" De wolf liep de ladder op
 • Van Boer Bezemen, Boer Bladeren en Boer IJzer
 • wolf komt bij de eerste boer en als deze niet opendoet, trapt hij de deur in en gaat aan het vuur zitten. Hij vraagt om een
 • aardappel, en als de boer die toereikt, wordt hij door de wolf opgegeten. Dit overkomt ook de tweede boer. De derde boer heeft
 • Boer Bezemen
 • Boer Bladeren
 • boer
 • zolder
 • Drie boeren wonen in het bos. De eerste heeft een huis van bezemen, de tweede van bladeren en de derde van ijzer. Een wolf komt bij de eerste boer en als deze niet opendoet, trapt hij de deur in en…

mop uit 1971
 • Dat docht dyn bliuwen Der wie in boer en dêr tsjinne in faem en sy mochte hast noait hwat. En dêr wie de boer fuort
 • , hwant sy wie de hûshâldster. Dêr hie de boer in gat yn 'e souder boarre en dêr lei er foar ta loeren. Dêr hie se har wer
 • wantrouwige boer heeft echter een gat in de zolder geboord, zodat hij de huishoudster kan beloeren. Zij heeft lekker gegeten en
 • Een huishoudster krijgt van de boer nauwelijks te eten, maar zodra de boer van huis is, neemt zij het ervan. De
 • boer
 • zolder
 • Een huishoudster krijgt van de boer nauwelijks te eten, maar zodra de boer van huis is, neemt zij het ervan. De wantrouwige boer heeft echter een gat in de zolder geboord, zodat hij de huishoudster…

mop uit 1951
 • In boer hie in húshâldster. Dy foldie bêst, mar sy iet noait mei de boer oan tafel. Op in kear tocht de boer: "Nou wol
 • : "Lekker gegeten en gedronken. Nu weer lustig aan de arbeid." "Dat lêste docht dyn bliuwen," sei de boer by himsels, "oars
 • Een boer heeft een huishoudster, die goed voldoet, behalve dat ze nooit met hem aan tafel eet. De boer wil eens een
 • keer zien wat zij allemaal doet tussen de middag. Hij boort een gat in de zolder en gaat er om etenstijd heen, om haar te
 • boer
 • zolder
 • Een boer heeft een huishoudster, die goed voldoet, behalve dat ze nooit met hem aan tafel eet. De boer wil eens een keer zien wat zij allemaal doet tussen de middag. Hij boort een gat in de zolder en…

sage uit 1966
 • 't liif. Yn syn binaudens frege hy de boer om rie. De boer wie wol bitûft en dy sei tsjin him: "Ik sil dy wol helpe, sit
 • woarde in hiele greate bult. Doe sei de boer: "Nou moatstû dêr dy deis yn krûpe. Rogge is heilich, dêr kin de duvel dy noait
 • bepaalde dag zou ophalen. Twintig jaar later voelde de man zich een keer niet zo lekker. Een boer gaf hem de raad in een grote
 • boer
 • zolder
 • Een man had zich om een geldstuk aan de duivel verkocht. De afspraak was dat de duivel hem dan over twintig jaar op een bepaalde dag zou ophalen. Twintig jaar later voelde de man zich een keer niet zo…

sage uit 1968
 • by de boer op 'e telle. Dêr soed er it terskje. Mar doe woarde er siik. Hy gong nei de boer ta en sei: "Ik kin net
 • hier bitelje." De boer sei: "Wy matte sèls dòch terskje. Dat komt wol foar inoar." Kees Ymes hiet de boer. Roel Megiel kom
 • een keer was hij ziek. Hij vroeg een boer de rogge voor hem te dorsen en er de landheer mee te betalen. De boer beloofde
 • dat. Maar de man ging dood en de boer vergat zijn belofte. Sindsdien, als de boer en zijn vrouw 's avonds gingen slapen
 • boer
 • zolder
 • Een man verbouwde wat rogge op een stukje land dat hij huurde van een landsheer. Met de rogge betaalde hij de huur. Op een keer was hij ziek. Hij vroeg een boer de rogge voor hem te dorsen en er de…

sage uit 1969
 • Ik wie ris op in kear op 'e Grinzer Klaei by in boer. Dy boer hie in hûs, dêr wenne net ien yn. 't Wie in spûkhûs. De
 • boer sei tsjin my: "Woestû dêr wol us in nacht yn sliepe, Marten?" "Jawol," sei 'k, "hwerom net?" "'t Spûket dêr, jonge
 • Een boer daagde zijn arbeider eens uit om een nacht in diens spookhuis te slapen. Dat vond de arbeider prima. Maar om
 • twaalf uur kwam er muziek van de zolder. Ook kwam er bloed door het plafond. Toen kwamen er twee mannen en twee vrouwen in de
 • boer
 • zolder
 • Een boer daagde zijn arbeider eens uit om een nacht in diens spookhuis te slapen. Dat vond de arbeider prima. Maar om twaalf uur kwam er muziek van de zolder. Ook kwam er bloed door het plafond. Toen…

mop uit 1973
 • Der wie in feint, dy tsjinne by de boer. Dy feint mocht gjin griene earten. As se by de panne sieten die hy de leppel
 • kear by de boer om in soad iten. 't Wie yn 'e winter. De boer sei tsjin him: "Kom mar mei." Doe gongen se nei de souder ta
 • zolder en deed dan hetzelfde als de jongen vroeger met zijn lepel deed. Toen draaide de boer de schep om en de jongen kreeg
 • Een man die bij een boer inwoont eet geen erwten. Als ze op het menu staan doet hij zijn lepel omgekeerd in de pan
 • boer
 • zolder
 • Een man die bij een boer inwoont eet geen erwten. Als ze op het menu staan doet hij zijn lepel omgekeerd in de pan. Later heeft de man in de winter gebrek aan eten. Hij gaat dan bij de boer langs. Die…

mop uit 1973
 • Der wie in feint, dy wenne by de boer. Dy feint, dy hie forkearing mei in faem, mar hy liet de brieven fan dy faem
 • , mar hy kaem mar noait werom. Op 't lêst sei de frou tsjin 'e boer: "Dû meist wolris nei him ta gean, it duorret sa lang
 • dat hij een plekje daarvoor moet zoeken op zolder. De jongen verdwijnt maar komt niet terug. Op het laatst vraagt de vrouw
 • haar man een kijkje te nemen. Die treft de knecht languit op zolder aan met een kaart voor zijn neus. Hij zegt dat zijn
 • boer
 • zolder
 • Een boerenknecht heeft verkering met een meid, maar laat haar brieven steeds door het huis slingeren. De boerin zegt dat hij een plekje daarvoor moet zoeken op zolder. De jongen verdwijnt maar komt…

mop uit 1978
 • Der wie in faem, dy tsjinne by de boer. Hja wie hwat oan 'e ûnnoazele kant. Op in kear doe wienen se dêr oan 't
 • to hingjen. "Sjesa, nou ha wy hwat foar de winter", sei de boer. Doe kaem dêr op in kear in skoaijer by de doar. De faem
 • Een boer slacht samen met zijn onnozele meid varkens en legt een vleesvoorraadje aan op zolder. De boer zegt dat het
 • boer
 • zolder
 • Een boer slacht samen met zijn onnozele meid varkens en legt een vleesvoorraadje aan op zolder. De boer zegt dat het vlees 'voor de lange winter' is. Als er even later een schooier aan de deur komt…

sage uit 2007
 • nog? Molenrij. Over een boer die zijn stiefzoon slecht behandelde en uit het zolderraam naar z'n eigen begrafenis kijkt
 • boer met stiefzoon gewoond.
 • Een boer die zijn stiefzoon slecht behandelt ziet uit het zolderraam zijn eigen begrafenis.
 • boer
 • zolder
 • Een boer die zijn stiefzoon slecht behandelt ziet uit het zolderraam zijn eigen begrafenis.

sage uit 1973
 • kamen by in âlde boer en fregen of se dêr ûnderdak krije koenen. De âlde boer sei: "Jimme kinne hjir wol bliuwe fannacht
 • ." Even letter kamen der twa dragonders op hynders. Dy woenen ek graech ûnderdak ha. Dat koe ek gebeure, de âld boer liet net
 • Twee in mannenkleren gehulde vrouwelijke rovers vragen onderdak bij een boer. Even later kloppen daar ook twee soldaten
 • met paarden aan. De boer laat iedereen binnen. Hij deelt appels uit. Bij het vangen zien de soldaten dat de andere "mannen
 • boer
 • zolder
 • Twee in mannenkleren gehulde vrouwelijke rovers vragen onderdak bij een boer. Even later kloppen daar ook twee soldaten met paarden aan. De boer laat iedereen binnen. Hij deelt appels uit. Bij het…

sage uit 1883
 • Kaboutermannetje, 'mag 'k weer alles van den zolder dragen, wat ik 'r heb opgebracht?' - 'Gerust,' zei de boer en keek 't menneke, dat
 • boer, die 'goed daarheen boerde', gelijk men dat pleegt te zeggen van iemand, wiens zaken goed gaan. Op 'n avond bij 't
 • Boer drijft spot met kabouter die zuchtend bij een korrel graan ligt. Hij stemt toe dat kabouter alles van de zolder
 • boer
 • zolder
 • Boer drijft spot met kabouter die zuchtend bij een korrel graan ligt. Hij stemt toe dat kabouter alles van de zolder haalt wat hij er naar toe gebracht heeft, met als gevolg dat de zaken van de man…

sage uit 1889
 • .1.24. Kaboutersprookjes De Kabouters hadden bij een boer te Aalst al het graan van den zolder gehaald. De boer
 • geen eens meer doen, daar spreek ik veur'. 's Avonds hing hij eene sop over 't vuur van enkel oude lappen leer. De boer lag
 • Boer zet pot met brij van leren lappen klaar voor kabouters die het graan van de zolder halen en de pot met koeienbrij
 • boer
 • zolder
 • Boer zet pot met brij van leren lappen klaar voor kabouters die het graan van de zolder halen en de pot met koeienbrij leegeten. Als de knecht zegt dat hij moet vertellen dat Kyria dood is vertrekken…

sage uit 1978
 • alles wat hij op de zolder gebracht had, weer mee terug mocht nemen. 'Je doet maar,' zei de boer lachend. 'Van jou word ik
 • In Son moet vroeger een boer gewoond hebben die het heel goed ging. Hij werd met de dag rijker. Op een avond wilde hij
 • Rijke boer wordt steeds armer vanaf het moment dat hij een kabouter toestemming geeft om alles wat die op zolder heeft
 • boer
 • zolder
 • Rijke boer wordt steeds armer vanaf het moment dat hij een kabouter toestemming geeft om alles wat die op zolder heeft gebracht weer mee terug mag nemen.

sage uit 1979
 • er 's nachts getik en geritsel. Of het nou uit de muur kwam of uit de kinderbalken waarop de zolder rustte, kon niemand
 • vertellen. De boer en de boerin hoorden het dikwijls, doordat hun bedstee tegen die klopmuur aanstond. Het was de muur tussen de
 • is gevonden. De boer en zijn zoon gaan op wacht zitten, om twaalf uur 's nachts komt een spook, waarop de mannen vluchten
 • boer
 • zolder
 • Op een boerderij is 's nacht kloppen te horen, wat kan duiden op een spook die moet ronddwalen tot een verborgen schat is gevonden. De boer en zijn zoon gaan op wacht zitten, om twaalf uur 's nachts…

sage uit 1962
 • Bij een boer in Lopik was de vrouw heel ziek. De boer liet de dokter komen. De ziekte werd steeds erger en de boer
 • stingen allegaar te dansen en vielen d'r niet af. Verder was d'r telkens gebonk en gebons op de zolder en als je ging kijken
 • De vrouw van een boer was ziek en de boer liet een strijkster komen, dit hielp in eerste instantie. Als de pastoor
 • vanzelf draaiden en gebons op zolder. Nadat de vrouw stierf en de strijkster niet meer kwam, stopte ook het gespook.
 • boer
 • zolder
 • De vrouw van een boer was ziek en de boer liet een strijkster komen, dit hielp in eerste instantie. Als de pastoor langskwam verstopte de strijkster zich snel. De vrouw genas echter niet. In huis…

sage uit 1965
 • bé’j ’n boer veuron ien Duitsland. Dor proate ze hos net ender es ien Gendt. Op ’n kersoavend zèj den boer: “Vannach um
 • loat op de zolder boven de pèrd de wach houe”. Dor sloeg de klok twoalf uur. Hé’j luusterde schèrp. Ja heur, de pèrd
 • knecht werken bij een boer in een dorp verderop. Als hij voor deze boer een dier naar zijn oude baas moet brengen valt hij
 • boer
 • zolder
 • In de kerstnacht kunnen dieren praten. Een boerenknecht die dit niet gelooft gaat in de kerstnacht boven de stal de wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal…

sage uit 1969
 • boer: Das gin vrouw, das ne mens. Da za'k gauw zien, zee de boer. En ie gooide 'n appel naor um toe. Mar die ving ie op in
 • Er kwam op een nacht een vrouw bij de boer slapen. De knecht zei dat het geen vrouw was. De boer gooide de man daarom
 • boer
 • zolder
 • Er kwam op een nacht een vrouw bij de boer slapen. De knecht zei dat het geen vrouw was. De boer gooide de man daarom een appel toe. De man ving die op met zijn handen en niet in de rok. De knecht…

sage uit 1966
 • Ik heb ook bie n boer daind. Noast ons woonde n ander boer, dei n knecht en n maid har. Wie kwamen ja wel bie mekoar
 • boer
 • zolder
 • Knecht en meid zien de vorige bewoner die slecht had geleefd terugkomen in de gedaante van een zwevende geest in een witte mantel.