Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

109 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • kost nait meer geven. Doarom ging ze noar 'n boer en vroug, of e nog 'n hulp bruken kon. Joa, zee boer, ik heb doar krekt
 • verlet om, hou eerder dat e komt, hou laiver dat 'k 't heb. Boer dòcht: zoo'n starke kerel komt mie te pas, want hai har zain
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk
 • , maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de boer, maar hij eet te veel. De boer wil van
 • boer
 • zoon
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk, maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de…

Trefwoorden: boer, eten, gierig, klap, klok, put, ring, steen, vrouw, water, werk, zoon


sage uit 1966
 • Us mem hat foar har trouwen by in boer wenne, dêr't de keallen altyd dea gongen. Doe gong dy boer nei Antsje
 • Duvelbander ta. Dy frege him of der ek jonges by him yn 'e hûs wienen. "Ja," sei de boer, "wol trije." "Dan matte dy jonges mar us
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen
 • boer
 • zoon
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen en haar poten breken. Dit doen zij. De dag daarna zien ze een oud vrouwtje dat…

sage uit 1937
 • Witte Wieven 't Was midden in de zomer. Boer B. was met zijn zoons aan het hooien. 't Hooi moest geopperd worden, 't
 • moest vlug gebeuren, daar een donderbui dreigde. 't Ging echter niet, de bui kwam geweldig opzetten. Boer B. zegt tegen zijn
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen
 • Boer B.
 • boer
 • zoon
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen en gaan naar huis. Ze laten echter hun spekpannekoeken, in een rode zakdoek…

sage uit 1982
 • Op een boerderij wemelt het van de ratten. De boer en zijn zoon vangen de ratten met behulp van twee honden: een
 • gang gegraven die uitkomt in het kolenhok. Vader en zoon gieten de gang vol met water, en de rat komt tevoorschijn. Het
 • boer
 • zoon
 • Op een boerderij wemelt het van de ratten. De boer en zijn zoon vangen de ratten met behulp van twee honden: een rattenvanger en een Herder. Er blijft nog een rat over, en die rat bevindt zich in het…

sprookje uit 1966
 • Gekke Hiske Der wie in boer, dy hie trije soannen. De jongste, dat wie gekke Hiske. Dy hie hwat minder forstân as de
 • dief wie gjin spoar to bikennen. Doe sei de boer tsjin 'e âldste soan: "Fannacht hâldstû de wacht yn 'e skuorre. Dû mast de
 • gestolen. De boer is kwaad. Dan waakt de tweede zoon. Ook hij valt in slaap en weer is er gestolen. Gekke Hiske wil waken. Ze
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts
 • boer
 • zoon
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

sage uit 1966
 • Yn Stiensgea wenne in boer, dy hie ek in toverboek. Op in kear wied er mei 't wiif ergens hinne gong to praten. Doe kom
 • Een boer uit Stiensgea had een toverboek. Toen zijn zoon daar eens in zat te lezen, verschenen er allemaal roeken in
 • huis. De boer legde het boek buiten in een zak met graan. De roeken lazen alles wat de zoon vooruitgelezen had, achteruit
 • boer
 • zoon
 • Een boer uit Stiensgea had een toverboek. Toen zijn zoon daar eens in zat te lezen, verschenen er allemaal roeken in huis. De boer legde het boek buiten in een zak met graan. De roeken lazen alles wat…

sage uit 1966
 • jountiid moest ik molke helje fan 'e boer. It wie noch ljocht. Ik moest skean de fjilden oer. Ik hie in fjildskutte by my lyk
 • boer
 • zoon
 • Een jongen is met de helm geboren en voorziet altijd alles. Als hij eens terugkomt van het koeienmelken, ziet hij een begrafenisstoet. Hij wordt zo bang dat hij alle melk morst. Zijn moeder is erg…

sprookje uit 1966
 • Der wie us in húshâlding, dy bistie út in boer, in boerinne en in jonkje. De lju wennen tige iensum. Op in joun kommen
 • der ûnforhoeds rovers ta 't hûs yn. Dy bounen de boer en de boerinne fêst. It jonkje lieten se gewurde. Doe hellen dy
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed
 • dat de zoon Hendrik en Flintrik, Fries voor mosterd, gaat halen. Als blijkt dat het grote honden zijn die zo heten
 • boer
 • zoon
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed dat de zoon Hendrik en Flintrik, Fries voor mosterd, gaat halen. Als blijkt dat het…

sage uit 1980
 • Getrouwd met een heks Een boer kreeg een zoon. Het kind was bij de geboorte goed gezond, maar na een paar dagen scheen
 • , die nog maar kort in dienst was, Abe. Na verloop van tijd zei de boer tegen zijn vrouw: "Het is toch vreemd, dat Fokke
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de
 • de zoon van de boer is. Hij moet boeten omdat de boerin te veel geld laat betalen voor de boter. De knecht laat haar
 • boer
 • zoon
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de knecht, maar die zegt onschuldig te zijn. De knecht komt thuis en ziet zijn vrouw…

mop uit 1970
 • vrouw en hun enige zoon Jan. 't Was een slechte tijd voor de arbeiders en Lieven vond geen werk. Toen dat een tijdje geduurd
 • zak en ging op weg. Hij was juist buiten achter het huis of hij zag daar een boer die tarwe zaaide. Die boer, die hoorde
 • , herhaalt hij hem steeds. De jongen herhaalt de woorden ook bij een boer die zijn land inzaait. De boer denkt dat de jongen
 • spreekt van de hoeveelheid graan dat zijn land zal opbrengen. De boer zegt hem dat hij beter het getal duizend kan noemen. De
 • boer
 • zoon
 • Een jongen moet van zijn moeder een bepaalde hoeveelheid (achtendeel) meel halen. Om de boodschap niet te vergeten, herhaalt hij hem steeds. De jongen herhaalt de woorden ook bij een boer die zijn…

sprookje uit 1970
 • DE SLIMME DIEF Er was eens een boer, die drie zoons en twee dochters had. Jan de oudste was een deugniet: hij wilde
 • brengen van alle vijf?!" Zijn moeder haastte zich naar het paleis om vergiffenis voor haar zoon te vragen aan de koning, en de
 • boer
 • zoon
 • Een boerenzoon steelt een ploegijzer. Hij wordt door de koning opgepakt. De moeder van de jongen vraagt om vergiffenis. De koning zal hem vrijlaten, mits hij twee moeilijke opdrachten weet te…

mop uit 1888
 • Een boer zendt zijn zoon naar een school in de stad om Latijn te leeren, doch de jongen hangt den luiaard uit en komt
 • voorwerpen, welke de zoon vertaalt door het Vlaamsche woord met een Latijnschen uitgang, us, of um, of a. Zoo wordt de tafel
 • Een boer stuurt zijn zoon naar school om Latijn te leren. De jongen luiert er alleen maar. Hij geeft de Vlaamse woorden
 • slechts Latijnse uitgangen. De vader heeft dit door en geeft zijn zoon een pak slaag met alle voorwerpen die bij die `Latijnse
 • boer
 • zoon
 • Een boer stuurt zijn zoon naar school om Latijn te leren. De jongen luiert er alleen maar. Hij geeft de Vlaamse woorden slechts Latijnse uitgangen. De vader heeft dit door en geeft zijn zoon een pak…

mop uit 1994
 • drinken. Ik stuur mijn zoon wel even." En tegen zijn zoon zegt de boer dat hij bij moeder even twee bakken koffie moet gaan
 • halen. Even later komt de zoon met lege handen terug. "Ik zei toch dat je koffie bij moeder moest gaan halen?" zegt de boer
 • veehandelaar weegt de dieren na op een weegschaal, maar het klopt precies. Voor de koop gesloten wordt, moet de zoon van de boer
 • Een boer verkoopt zijn biggen op gewicht. Hij weegt de biggen aan hun staart tussen zijn tanden. een ongelovige
 • boer
 • zoon
 • Een boer verkoopt zijn biggen op gewicht. Hij weegt de biggen aan hun staart tussen zijn tanden. een ongelovige veehandelaar weegt de dieren na op een weegschaal, maar het klopt precies. Voor de koop…

sprookje uit 1889
 • De Hoepentoep Er was eens een rijke heer, die zeer gierig was, en die eenen zoon had. Die zoon lag op school. Hij had
 • ook eenen knecht, die hem sedert vele jaren diende. Als de zoon genoeg geleerd was en voor goed te huis bleef, zegde de
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen
 • blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen aan zijn zoon, als hij hem een hoepentoep
 • boer
 • zoon
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen…

sprookje uit 1889
 • , maar eerst gereed was... "Zie, mannen," zei de oude boer aan zijne twee oudste zoons, toen de soldaten op zijn dorp het
 • Zebedeus van 'nen derden zoon niet eensklaps den inval, om op zijne beurt de kans te beproeven, en naar de hand te dingen van
 • lacht niet. Een boer met drie zonen raadt zijn twee oudste zoons, die bekendstaan om hun grappen, aan hun geluk te gaan
 • de herbergier al hun bezittingen en ze keren terug naar huis. Nu gaat de derde zoon, een lui en dom persoon, zijn geluk
 • boer
 • zoon
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sprookje uit 1889
 • De schuur van Hamelgem Te Ophem op de Hamelgem-hoeve leefde eens een boer, die sedert lang eene nieuwe schuur wenschte
 • de Booze stond in persoon vóor den verschrikten boer. Van onder zijnen langen, zwarten mantel kwamen een paar
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een
 • de haan de schuur bouwt en daarvoor de ziel van de oudste zoon krijgt. De boerin die het gesprek hoort, besluit haar zoon
 • boer
 • zoon
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen…

sage uit 1971
 • De moedige dienstmeid van Oostermeer Sa wie it hjir op it Rûchsân, dêr tsjinne in feam by in boer. En dy boer hie in
 • Een dienstmeid woont bij een boer. De boerenzoon daagt haar uit een bezemsteel in de aarde te steken op het graf van
 • boer
 • zoon
 • Een dienstmeid woont bij een boer. De boerenzoon daagt haar uit een bezemsteel in de aarde te steken op het graf van haar overleden vriend. Zij neemt de weddenschap aan. Met de bezemsteel steekt ze…

sprookje uit 1889
 • ?" zei de oudste zoon, en de menschen waren zeer verbaasd, en boden hem dadelijk aan, het wonderbare dier te koopen. Hij
 • zijn kostje gewonnen had. Nu de tweede zoon. Die had den vlegel gekozen. Hij ook begaf zich op reis, en landde, na lang
 • zoon die de haan krijgt, gaat op reis en komt in een land, waar de mensen de dag doen ontstaan door met stokken op de grond
 • te slaan. De man verkoopt zijn haan voor veel geld. De zoon met de dorsvlegel komt in een streek waar de mensen het graan
 • boer
 • zoon
 • Een weduwe heeft drie zonen. Als ze sterft laat ze hen niets anders na dan een haan, een dorsvlegel en een zeis. De zoon die de haan krijgt, gaat op reis en komt in een land, waar de mensen de dag…

mop uit 1971
 • Dêr wie in boer dy hie in hjitte dochter. Doe moast dy boer in feint ha. Doe kaem der ien by him to bistellen. Doe sei
 • - : O boer, hwat hat dy koe in moai jaer. Doe tocht er: Dy moat 'k ha. Hy hierde dy feint. De feint bistege him mar. De oare
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier
 • lokroep ("kos kos") uit te krijgen. Dan bevalt de boerendochter van een zoon.
 • boer
 • zoon
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn,…

mop uit 1970
 • honger laote li'je; hi'j had ter noait gin botteram van könne kriege. Toe kömpte bi'j d'n eersten boer. Dén zeit: "Waor kòmp
 • niet. Heel völ geld kriej daor veur". "Zo", zeit tén boer. Toe vetelt tén boer dat aan zien buurman. Vroeger ware de minse
 • vel. Een boerin weigert hem onderdak, hij bespioneert haar uit een boom, ziet er een fijne meneer, die als de boer plots
 • thuiskomt, zich in een kist verstopt, terwijl de boerin de wijn en de kaas wegstopt. Jan zegt tegen de boer in zijn vel een
 • boer
 • zoon
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

mop uit 1970
 • werkte bi'j een boer. Mor ja, daor vediene ze niet te veul, 't wos maor een paor cente. Toe zeit die zoon tege zien moeder
 • ow mao gin kopzörg", zeit zoon Jan, "ik kom bes weer trug. Eer as gi'j denk". Hi'j warke bi'j boer Harmse. Hi'j ging nao
 • Jan verdient bij boer Harmsen weinig en besluit de wereld in te gaan. Hij neem afscheid van zijn moeder, meldt zich af
 • gaat naar boer Harmsen en stelt een weddenschap voor om 2000 gulden, dat hij zijn 2 beste ossen die nacht kan stelen. De
 • boer
 • zoon
 • Jan verdient bij boer Harmsen weinig en besluit de wereld in te gaan. Hij neem afscheid van zijn moeder, meldt zich af bij de burgemeester en gaat naar Amerika. Na een paar jaar komt hij terug als een…

mop uit 1970
 • 110. De was is een zoon gewes van een grote huusholling. Zien bruurs gingen allemaol warke. Mor hi'j har in wark gin
 • Een zoon uit een groot gezin, die niet als zijn vader zich voor niets uit de naad wil werken, wil leraar worden, maar
 • boer
 • zoon
 • Een zoon uit een groot gezin, die niet als zijn vader zich voor niets uit de naad wil werken, wil leraar worden, maar zakt telkens voor het examen. Als hij de hoop opgeeft, komt een heer, die een…

mop uit 1970
 • 115. De was is een heerboer gewes dén had ene zoon gehad. En dat was mien toch zon losbol. Dén miek al de centen op
 • toegaon en vraogen um raod. Die minse wette lich raod." Toe zeit e tege de pestoor: "Gi'j wet toch wel dén zoon van mien hoe
 • De zoon van een heerboer maakt al het geld op, tot ergernis van zijn vader, die de pastoor om raad vraagt. Deze
 • aangekeken. Hij dient zijn tijd dus uit. Dan sterft de vader, maar de zoon blijkt geen haar verbeterd en jaagt de erfenis erdoor
 • boer
 • zoon
 • De zoon van een heerboer maakt al het geld op, tot ergernis van zijn vader, die de pastoor om raad vraagt. Deze adviseert de jongen in militaire dienst te doen. De jongen tekent voor 3 jaar, maar…

sage uit 1967
 • Op in kear doe wied er to meanen achter Ljouwert by in boer. Doe hied er in droom. Hy droomde dat syn mem dea wie. "'k
 • Mat nei hûs ta", sei er de oare moarns tsjin 'e boer. Mar de boer woe der neat fan hearre, hwant it wie ien stik wurk. "In
 • Een man droomde tijdens het werk eens dat zijn moeder dood was. De boer wilde hem niet laten vertrekken, maar de
 • gekregen. Hij maakte rechtsomkeert naar de boer.
 • boer
 • zoon
 • Een man droomde tijdens het werk eens dat zijn moeder dood was. De boer wilde hem niet laten vertrekken, maar de volgende dag ging hij toch naar huis. Daar bleek dat zijn moeder al begraven was. De…

personal narrative uit 2000
 • pastoor o.a. de zoon van zijn huishoudster geadopteerd. Ons Heer had hem ook met buitengewone krachten gezegend, vertelde men
 • . Hij kon o.a. de wind doen keren. Dat heb ik zelf gezien. Bij boer Heylen tegenover het H.Geest (Broechem Oost) stond de
 • boer
 • zoon
 • De onderpastoor heeft veel goed werk verricht. Hij was in staat om via het gebed de wind doen keren. Zo is ooit een schuurbrand niet overgeslagen naar de boerderij. Toen de vertelster ooit ziek was,…