Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

22 resultaten voor ""

sprookje uit 1976
 • boer, Jan van der Veer, wol by ús, tegearre mei syn broer. Hy wenne boppe yn 'e Kompenije oan 'e Dwarswyk. Dat wie in ein
 • er it lân yn. En dêr trof er in boer. Dy boer wie oan 't wurk en dêr song er by. De kening gong nei dy boer ta en sei
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen
 • , waarmee hij afsprak om een jaar te ruilen. De boer zou een jaar koning zijn en andersom. Na een jaar kwam de koning weer terug
 • boer
 • zorgen
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen, waarmee hij afsprak om een jaar te ruilen. De boer zou een jaar koning zijn en…

mop uit 1968
 • Op 'e Sumarreheide stie in moaije, greate, kapitale buorkerij. Der stie op 'e gevel: Zonder Zorgen. Doe kom Napoleon
 • dêr lâns mei syn legerke. Hy sei tsjin syn ûndergeskikte dy't neist him wie: "Mast us sjen: Zonder Zorgen. Hoe kin dat nou
 • bewonende boer te vragen of hij werkelijk zonder zorgen is. De boer beaamt dit. Napoleon stelt dat de boer hem dan morgen om te
 • Napoleon en zijn leger passeren een mooie boerderij die 'Zonder Zorgen' heet. Napoleon stapt terstond af om de
 • Zonder Zorgen
 • boer
 • zorgen
 • Boer, Kornelis de [Jaarsma schrijft: Cornelis]
 • Napoleon en zijn leger passeren een mooie boerderij die 'Zonder Zorgen' heet. Napoleon stapt terstond af om de bewonende boer te vragen of hij werkelijk zonder zorgen is. De boer beaamt dit. Napoleon…

sage uit 1967
 • As in boer in stik lân ôfmeand hat en de kat rint oer it gers hinne, dan hoeft dy boer gjin noed to hawwen oer 't hea
 • Als een kat over het gerst van een stuk afgemaaid land heenrent, hoeft de boer zich geen zorgen te maken over het hooi
 • boer
 • zorgen
 • Als een kat over het gerst van een stuk afgemaaid land heenrent, hoeft de boer zich geen zorgen te maken over het hooi omdat het niet zal gaan regenen.

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy hie in feint en in faem en noch in lytsfeint. Dy feint en dy faem dy gongen faek togearre nei 't
 • hea ta as de boer to praten wie. Dat krige dy boer yn 'e gaten en hy woe wolris wite hwat dêr dan yn 't hea gebeurde
 • Een boer geeft een knechtje opdracht een meid en een knecht te bespieden die zich altijd terugtrekken in het hooi. De
 • boer stelt het knechtje een half pond tabak en een paar nieuwe klompen in het vooruitzicht. Als de knecht en de meid
 • boer
 • zorgen
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer geeft een knechtje opdracht een meid en een knecht te bespieden die zich altijd terugtrekken in het hooi. De boer stelt het knechtje een half pond tabak en een paar nieuwe klompen in het…

mop uit 1973
 • Der wie ris in boer, dy hie in faem en in lytsfeint. As de faem de frijer krige, dan gongen se altyd in eintsje fan hûs
 • ôf op in bankje sitten ûnder in beam. Doe sei de boer ris in kear tsjin 'e lytsfeint, doe't de beiden wer togearre nei 't
 • Een boer heeft een meid en een klein mannetje. De meid gaat vaak met haar vrijer naar een bankje onder een boom, en de
 • boer wil graag weten wat ze daar doen. Hij belooft de dwerg tabak en klompen als hij ze afluistert. Die klimt in de boom en
 • boer
 • zorgen
 • Een boer heeft een meid en een klein mannetje. De meid gaat vaak met haar vrijer naar een bankje onder een boom, en de boer wil graag weten wat ze daar doen. Hij belooft de dwerg tabak en klompen als…

sage uit 1923
 • zonderlinge geval, dat zooveel opspraak wekte. Dus gingen zij op zekeren dag gezamenlijk naar de woning. Zij vonden den boer thuis
 • , vorderde ongemerkt de tijd. Opzettelijk rekten zij het gesprek, allerlei onderwerpen erin betrekkend. Wetend dat de boer zich
 • Boer moet weerwolf zijn, verlossing als het wolfsvel verbrandt.
 • boer
 • zorgen
 • Boer moet weerwolf zijn, verlossing als het wolfsvel verbrandt.

sage uit 1883
 • boer
 • zorgen
 • Knecht die na beschuldiging van het stelen van een mes dreigt de boerderij in brand te steken, wordt berecht en zal worden opgehangen. Op het laatste moment vraagt de knecht het woord, zeggend dat…

sage uit 1978
 • boer
 • zorgen
 • Passanten die niet aanleggen bij de herberg van een heks verdwalen op de heide en komen weer terug. Na het kopen van een borrel verdwaalt men niet.

sage uit 1965
 • ze maakten zuk bange. De boer zeg teegn de knecht: Ie mutn es n nacht in et kokhoes de wacht holn, dan kriegen ie n
 • boer
 • zorgen
 • Vanwege lawaai dat 's avonds uit het kookhuis komt, gaat een knecht de wacht houden. Om half twaalf gaat de deur open, stappen twaalf katten naar binnen die zwijgend bij elkaar gaan zitten. Voor de…

sage uit 1918
 • boer, dat hij zijn vrouw had verloren. Want het zijn menschen der eenzaamheid uit deze streek, trotsche droomers. In
 • van Overijsel kan hij nooit vergeten. Niemand sprak woorden van troost tot den boer, die zijn vrouw verloren had. Des
 • Linda de Boer
 • witte wieven in het spel waren. De buren gaven weliswaar geen openlijke troost, maar besloten wel voor het kind te zorgen
 • bleek het te zijn. De boer werd op de hoogte gesteld, daarop bleef hij een ochtend thuis van zijn werk. Op een gegeven
 • boer
 • zorgen
 • Een vrouw uit Tubbergen die water uit de put ging halen werd omringd door witte wieven. Ze smeekte de witte wieven om haar te laten gaan, maar dat werd geweigerd. Het zoeken naar de vrouw bleef…

sage uit 1901
 • Een boerenknecht verkeerde met een boerendochter. Hij moest voor den boer op een ver weg gelegen land, dat bovendien
 • . De boerendochter overreedde hem evenwel door de belofte dat zij dan wel zorgen zou dat op tijd zijn middagmaal kwam. Hij
 • boer
 • zorgen
 • Boerenknecht heeft verkering met boerendochter die plotseling en zonder bootje op de veraf gelegen akker komt met zijn eten. Hij wordt er ziek van, wordt weer beter, maar wil weten wat er aan de hand…

sage uit 1903
 • Een boerenknecht verkeerde met een boerendochter. Hij moest voor den boer gaan werken op een afgelegen stuk land, dat
 • boerendochter overreedde hem evenwel door de belofte, dat zij dan wel zorgen zou, dat zijn middagmaal op tijd kwam. Hij ging er dus
 • boer
 • zorgen
 • Meisje brengt maaltijd naar haar vrijer waarbij ze een water oversteekt zonder een boot te gebruiken. De man trekt zich dat aan, wordt ziek, en gaat na zijn herstel uitzoeken wat er aan de hand is. Op…

sage uit 1881
 • rond. Op een avond kwam toen de satan bij hem. Deze zei, dat hij al de moeite en zorgen van den boer wist, maar dat hij hem
 • Gered. Omstreeks 1850 woonde in Sijbrandaburen in Friesland een heel arme boer. Z'n huis was erg bouwvallig en daar hij
 • Een boer is ten einde raad: hij heeft geen cent meer en zijn boerderij is oud en vervallen en kan elk moment instorten
 • de duivel moeten geven. De boer stemt toe, maar als hij goed over de situatie nadenkt voelt hij zich onbehaaglijk. Als
 • boer
 • zorgen
 • Een boer is ten einde raad: hij heeft geen cent meer en zijn boerderij is oud en vervallen en kan elk moment instorten. Als hij op een avond op zijn erf staat, komt er een meneer die zegt dat hij hem…

personal narrative uit 1962
 • vormtafel zorgen. Voor het vervoer van de natte klei naar de tafel werd gebruik gemaakt van de z.g. “Vogel”, een soort smalle
 • boer
 • zorgen
 • Gang van zaken bij het gezamenlijk bakken van stenen voor nieuw te bouwen boerderij of woning.

exempel uit 1970
 • De jongste zoon van een raaf was volwassen geworden en moest voor zichzelf gaan zorgen. Zijn vader zei dat als de
 • de boer bukt, want dan kan het zijn dat die een steen wil pakken om naar de raaf te gooien. De jonge raaf antwoordde dat
 • boer
 • zorgen
 • De jongste zoon van een raaf was volwassen geworden en moest voor zichzelf gaan zorgen. Zijn vader zei dat als de boeren aan ploegen zijn, de raaf dan naast de ploeg moest meelopen en oppikken wat hij…

sage uit 1962
 • In Termei was 't zilver, maar in Hagestein dejen ze 't anders. Daar was een boer met een betoverde koei. Daar konden ze
 • boer? Hij vangt een gitzwarte kip, douwt die in een pot met water, levendig, een kei d'r op en als die kip dood was, dan
 • Een boer had een koe die betoverd was. Om dit ongedaan te maken was hij op zoek naar een heks die de koe kon zegenen
 • boer
 • zorgen
 • Een boer had een koe die betoverd was. Om dit ongedaan te maken was hij op zoek naar een heks die de koe kon zegenen. Door een zwarte kip te verdrinken lokt hij een heks naar zijn huis. De oude vrouw…

sage uit 1932
 • moest voor zijn deel opkomen. Maar Tidde Winninga, de rijkste boer van ‘t hele Reiderland, wou niet. Hij wou niet eerder
 • de dijken bedreigd werden door het water moest een ieder zijn eigen deel van de dijk verstevigen. Omdat de rijkste boer
 • boer
 • zorgen
 • In het gebied waar nu de Dollard stroomt bevond zich vruchtbaar land, waar het volk zorgeloos en weelderig leefde. Toen de dijken bedreigd werden door het water moest een ieder zijn eigen deel van de…

sage uit 1962
 • Een boer met één koe werd geplaagd door een heks. Deze molk geregeld zijn koe leeg. Ze was niet te betrappen, omdat ze
 • dat op een afstand deed. Ze trok de melk n.l. uit een bremstruik! De boer ging om raad, en kreeg het volgende advies: Hij
 • Van afstand melkt een heks een koe. De boer krijgt de raad om een ketel melk op een vuur droog te koken, zodat de heks
 • opzet mislukt doordat de boer zich verspreekt.
 • boer
 • zorgen
 • Van afstand melkt een heks een koe. De boer krijgt de raad om een ketel melk op een vuur droog te koken, zodat de heks uit de ketel springt en hij met een mes haar bloed kan trekken. Dat moet om…

sage uit 1966
 • t Is es gebeurd bie n boer, dat de maid dood stut wur deur n kwoaje bolle. Mus n nei-e maid heer en dou begon de
 • netuurlijk hailemoal van streek; zai zegt den ook teegn boer: “Ik goa nait weer hen te melkn heur; komp mie dat wicht door achter
 • Na haar dood komt een dienstmeid terug als de nieuwe meid aan het melken is. De boer zegt dat ze haar moet vragen wat
 • ze nog moet volbrengen, hij zal daar voor zorgen. Nadat deze schuld is betaald is de geest nooit meer gezien.
 • boer
 • zorgen
 • Na haar dood komt een dienstmeid terug als de nieuwe meid aan het melken is. De boer zegt dat ze haar moet vragen wat ze nog moet volbrengen, hij zal daar voor zorgen. Nadat deze schuld is betaald is…

sage uit 1920
 • boer
 • zorgen
 • Op voorstel van de koster wordt een beer die voor overlast zorgt, gevangen en opgesloten in de kerk om te laten doodhongeren. De beer klimt echter door het raam naar buiten. Daarom worden in de nieuwe…

sprookje uit 1966
 • . De boer siet yn 'e hûs. Kenne jo gjin soargen? frege de koaning. Né, sei de boer, soargen haw ik net. Dan wurdt dat wol
 • de boer raer yn 't lyts himd. Hy koe de fragen mei gjin mooglikheid biantwurdzje. Hy iet net en hy dronk net en hy krige
 • Boer die geen zorgen heeft, wordt door koning door drie vragen waar hij het antwoord op moet weten, in de zorgen
 • gebracht. Zijn knecht lost het op door als de boer verkleed de raadvragen van de koning goed te beantwoorden.
 • boer
 • zorgen
 • Boer die geen zorgen heeft, wordt door koning door drie vragen waar hij het antwoord op moet weten, in de zorgen gebracht. Zijn knecht lost het op door als de boer verkleed de raadvragen van de koning…

sprookje uit 1951
 • in rjochting. De âldste socht in boer op, dêr't er him as feint bistege tsjin 100 goune. Dat wie yn dy tiden in grou lean
 • bakkerij hebben. Na een jaar hebben de twee oudste broers als knecht van een boer en een bakker niet zoveel verdiend als de
 • boer
 • zorgen
 • Een van de drie zonen van de bakker mag de bakkerij overnemen: degene die in een jaar het meeste geld verdient, mag de bakkerij hebben. Na een jaar hebben de twee oudste broers als knecht van een boer…
77.jpg