Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

38 resultaten voor ""

mop uit 1903
 • gebeurde bij onze boer zijn vader, mot je weten. Die heeft 't me zelf dikwijls verteld. Die mensen woonden vroeger dicht bij
 • kruidenierswinkeltje hield. Nou, Japik was 'n gezellige prater en hij kwam vaak 's avonds bij Gerrit Abes - zo heette die boer - 'n pijpje
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden
 • van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de boer zit op wacht. Als Japik via een
 • boer
 • zwijgen
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de…

sage uit 1955
 • de oare jonges útpike. Mar de oare moarns helle de jonge, dy't sa binaud west hie, in amerfol drinkwetter fan 'e boer
 • boer
 • zwijgen
 • Een groepje jongens uit Koaten staat op een avond als het heldere maan is, met elkaar te praten. Plotseling zien ze een grote kerel aan komen lopen. De man zegt niets en loopt gewoon door. Een van de…

sage uit 1966
 • Der bistege him us in feint by de boer. It wie in feint dy't wol hwat yn 'e bouten hie en de boer tochte, dat hy der in
 • . Sy gongen togearre nei 't lân ta. Mar op it lân dêrnjonken stie in arbeider fan in oare boer. De nije feint sei: "Nou
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en
 • of hij zwijgen kan. De jongeman begint te fluiten en alle mest en aarde verspreidt zich over het land. Dit gaat enkele
 • boer
 • zwijgen
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met…

sage uit 1966
 • boer. Doe't de frijer by har kom, siet se twa ûren lang dea op 'e stoel. It pleachbeest wie salang út har wei. Dat gong ta
 • 't finsterke út. Dy feint hat it sels sjoen. Hy hat de boer der by roppen. Mar net sa gau wie it pleachbeest wer yn har
 • Bokke de Boer
 • boer
 • zwijgen
 • Voorbeeld van een vrouw met een plaagbeest in haar lichaam. Haar vrijer ziet hoe het plaagbeest door het raam verdwijnt, waardoor de vrouw niet meer kan praten. Zodra het plaagbeest in haar lichaam is…

mop uit 1659
 • boer
 • zwijgen
 • Een jongen biecht bij een geestelijke die hem nogal onder druk zet. Hij moet alles vertellen anders kan hij geen absolutie krijgen. Uiteindelijk biecht de jongen op dat hij nog een vogelnestje weet,…

sprookje uit 1894
 • sal je krigen; Daar kwam lest 'en boer op de molen En die zee: Oe siin er de zakken zoo smal, Of 'ei-je der uut
 • gestolen? Toen nam ik den boer al op men schoen, En ik smeet 'em van al de trappen, En ik zei: Joe 'ier-en daarschen boer
 • vertelt dat hij een boer, die beweerde dat zijn zakken zo klein zijn en vraagt of hij eruit heeft gestolen, op de schoen nam
 • boer
 • zwijgen
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen dooien. Hij weigert en ze wil hem met een dikke stok slaan, waarop Koppetje in het…

sage uit 1979
 • Jehannes van der Zee wenne op Sumarreheide. Hy wie fêste arbeider by in boer yn Sumar. Op in moarn, doe't it noch
 • , duvel, net prate of kìnst net prate?" Sa wie dy gedaente ek by him wei. Doe kaem er by de boer yn 't bûthús. En sûnder dat
 • verontwaardigd zegt 'Duivel, wíl of kán je niet praten?!', verdwijnt de gedaante plotseling. Als de arbeider even later bij de boer
 • boer
 • zwijgen
 • Een arbeider groet tot drie keer toe een passant maar de groet blijft al die keren onbeantwoord. Als de arbeider hierop verontwaardigd zegt 'Duivel, wíl of kán je niet praten?!', verdwijnt de…

mop uit 1979
 • Yn 'e oarloch fan 14-18 wie der in joad dy't handele. Hy kaem ris by in boer, dy wie krekt oan 't slachtsjen mei in kou
 • . Dat wie slûkjen en string forbean. De boer seach de joad en sei: "Kinne jo swije?" De joad koe de kouwehûd wol krije. De
 • slachten streng verboden is, vraagt de boer de jood of hij kan zwijgen. Als de jood de koeienhuid vervolgens wil meenemen
 • zonder te betalen, zegt de boer dat hij de huid alleen kan kopen. De jood zegt hierop 'kan je zwijgen?'.
 • boer
 • zwijgen
 • Een joodse handelaar betrapt ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een boer die een koe aan het slachten is. Omdat het slachten streng verboden is, vraagt de boer de jood of hij kan zwijgen. Als de…

sage uit 1979
 • de boer ta. Doe stie dêr ûnderweis ien yn 'e berm. Jehannes hie in stok by him. "Goeije moarn", sei er. Dy oare sei neat
 • boer ta, mar dy roan net, mar hy sweefde. Hy brûkte gjin fuotten. Dyselde brocht him oan 'e pleats fan Bonne Sjoerds ta. En
 • Een arbeider op weg naar de boer groet een voorbijganger maar zijn groet blijft onbeantwoord. Als hij de passant
 • aanspreekt met de woorden 'Nou duivel, kan je praten of niet?', vergezelt de passant de arbeider al zwevend naar de boer. Bij de
 • boer
 • zwijgen
 • Een arbeider op weg naar de boer groet een voorbijganger maar zijn groet blijft onbeantwoord. Als hij de passant aanspreekt met de woorden 'Nou duivel, kan je praten of niet?', vergezelt de passant de…

mop uit 1969
 • Der wie in landhear, die sloech mei de boer syn frou om. Dat wist de feint. Op in kear sei er tsjin 'e boer: "Boer, nou
 • wol ik hjir wòl bliuwe, mar ûnder ien bitingst." "En dat is?" frege de boer. "Dat ik ienkear yn 't jier boer wêze mei en
 • Een landheer slaapt met de boerin zonder dat de boer dit weet. De knecht is hier echter wel van op de hoogte en zegt
 • een keer tegen de boer dat hij wil blijven als hij eens per een dag boer mag zijn en de boer knecht wanneer hij dat
 • boer
 • zwijgen
 • Een landheer slaapt met de boerin zonder dat de boer dit weet. De knecht is hier echter wel van op de hoogte en zegt een keer tegen de boer dat hij wil blijven als hij eens per een dag boer mag zijn…

sprookje uit 1894
 • believen: Meuleneers of korendieven? De molenaar: Wil jie daar wel es zwigen Of ik zal je krigen. Daar kwam lest en boer op de
 • molen En die zei: "Oe ziin er de zakken zoo smal Of ei je der uut gestolen?" Toen nam ik den boer al op men schoen En ik
 • komfoor leggen. Van het vet kan je wat maken, molenaars of korendieven. De molenaar protesteert en vertelt dat hij een boer de
 • boer
 • zwijgen
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen doden. Hij weigert en ze wil hem met een stok slaan, waarop Koppetje in het…

sage uit 1892
 • . Het te zwijgen was den boer evenwel geen ernst: integendeel, hij verlangde zijne zoo vreemde ontmoeting bekend te maken
 • 2.41. Het Kaboutermanneke te Duisel Op zekeren schemeravond kwam een boer, die te Duisel woonde, nadat hij, in de
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een
 • toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als hij kan. Thuis merkt de boer dat de
 • boer
 • zwijgen
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als…

sage uit 1962
 • Een zekere boer reed met z'n paard en de tilbury (2) van Oudewater naar Lopik. Hij kwam de Damweg (1) afrijden
 • . Halverwege de Damweg vraagt er iemand om mee te rijden. Bij 't schijnsel van de koetslantaarn ziet die boer dat het een nogal
 • Een boer weigert een lift en even later zit de lifter toch opeens naast de boer. Wanneer de boer met hem wil praten
 • boer
 • zwijgen
 • Een boer weigert een lift en even later zit de lifter toch opeens naast de boer. Wanneer de boer met hem wil praten krijgt hij geen respons en precies aan het eind van de weg was de lifter verdwenen.

sage uit 1965
 • ze maakten zuk bange. De boer zeg teegn de knecht: Ie mutn es n nacht in et kokhoes de wacht holn, dan kriegen ie n
 • boer
 • zwijgen
 • Vanwege lawaai dat 's avonds uit het kookhuis komt, gaat een knecht de wacht houden. Om half twaalf gaat de deur open, stappen twaalf katten naar binnen die zwijgend bij elkaar gaan zitten. Voor de…

sage uit 1918
 • twee kornuiten begaven zich tezaam op weg, de lippen vast op-één geklemd, om zich in het zwijgen te oefenen. Ze droegen
 • Linda de Boer
 • boer
 • zwijgen
 • Dicht bij Echt, in het Limburgse land is een grote schat verborgen. Wie hem vindt verlost eveneens de 'juffrouw zonder kop' van het moeten zwerven. Op een dag ligt de boerenjongen Drikus bij de ruïne…

sage uit 1918
 • boer, dat hij zijn vrouw had verloren. Want het zijn menschen der eenzaamheid uit deze streek, trotsche droomers. In
 • van Overijsel kan hij nooit vergeten. Niemand sprak woorden van troost tot den boer, die zijn vrouw verloren had. Des
 • Linda de Boer
 • bleek het te zijn. De boer werd op de hoogte gesteld, daarop bleef hij een ochtend thuis van zijn werk. Op een gegeven
 • begreep de boer dat zijn vrouw inde macht van de witte wieven was. Met de buren werd een plan opgezet om zijn vrouw te
 • boer
 • zwijgen
 • Een vrouw uit Tubbergen die water uit de put ging halen werd omringd door witte wieven. Ze smeekte de witte wieven om haar te laten gaan, maar dat werd geweigerd. Het zoeken naar de vrouw bleef…

sage uit 1901
 • maakte hij er geen melding van. Na dien tijd werd nooit meer gestolen. Jaren daarna was de knecht zelf een welgestelde boer
 • omdat hij toen niet is verraden de boer nu geen kwaad zal doen.
 • boer
 • zwijgen
 • Boerenknecht weet met een list een kaasdief te vangen, maar laat hem lopen. Jaren later krijgt hij bezoek van een hoofdman met een groep rovers die eten en drinken eist. Op het laatst vertelt de…

mop uit 1901
 • Purmer moet je een boer ehad hewwe en die had een zeug die pas ebigd had. Dat was natuurlijk een aardig gezicht. Nou kwam er
 • kindere die kleine toetjes zagge, woue ze die ers beter bekijke; dus zollie oit de wage. Maar nou had die boer een jonge die
 • boer
 • zwijgen
 • Deftige heer wil wraak nemen op gedrag van een jongen, en nodigt hem uit. Bij het eten maakt de jongen de heer wijs dat de pekelharing op zijn bord hem vertelt dat de schelvis op het bord van de heer…

sage uit 1901
 • Willem van der Hoek verstong de zwarte kunst. Hai gong ers nee Purmerend, en toe kwam er een boer an en die vroeg ie of
 • ie mee raie mocht. De boer gaf niks geen asem terug. Toe wier Willem kwaad, want die boer was heelemaal leeg, dus kon ie
 • (gepubliceerde versie). De naam van boer Willem van der Hoek is hier en in CBAK0306 correct gespeld. In CBAK0265 en CBAK0578 wordt
 • Tovenaar zet paard en wagen bij herhaling vast als de boer hem niet wil laten meerijden. De boer merkt waar het aan
 • boer
 • zwijgen
 • Tovenaar zet paard en wagen bij herhaling vast als de boer hem niet wil laten meerijden. De boer merkt waar het aan ligt en zegt de man op te stappen, waarna er geen oponthoud meer is.

mop uit 1902
 • Er was ers een boer die wou altijd gelijk hebben. Op een goeje dag had ie zijn knecht een stuk koolraap op zijn brood
 • gegeve. "Wat nou?" zeit de knecht: "Een koolraap?!" "'t Is nietes," zeit de boer, "'t is kaas." "'t Is koolraap." "'t Is kaas
 • Boer die gelijk wil hebben geeft zijn knecht koolraap op brood, maar zegt dat het kaas is. De knecht houdt vol dat het
 • koolraap is, waarop de boer dreigt met ontslag. De knecht zwijgt verder, maar in de hooitijd zegt hij tegen de boer dat er een
 • boer
 • zwijgen
 • Boer die gelijk wil hebben geeft zijn knecht koolraap op brood, maar zegt dat het kaas is. De knecht houdt vol dat het koolraap is, waarop de boer dreigt met ontslag. De knecht zwijgt verder, maar in…

sprookje uit 1901
 • een goeje keer gaat de koning op reis, in komt naast een boer te zitte om de Noord vandaan. Die man was erg klaagzaam, en
 • onderdane ondersteune." De koning zei niks, maar een poossie later gaat ie as een gewoon heer nee die boer toe en zeit: "Ik ben
 • Koning ontmoet op reis een boer die niet weet dat de ander de koning is. De man klaagt over de toestand van het gebied
 • , en zegt dat hij voor vooruitgang zou zorgen als hij de baas zou zijn. Incognito laat de koning het de boer nog eens
 • boer
 • zwijgen
 • Koning ontmoet op reis een boer die niet weet dat de ander de koning is. De man klaagt over de toestand van het gebied, en zegt dat hij voor vooruitgang zou zorgen als hij de baas zou zijn. Incognito…

mop uit 1902
 • Nou, een boer is altijd dom, zegge ze. Dus deer was ers een boer, maar die was allemachtig dom - vanzelf, want anders
 • deur blijve hakken, valt de boom aanstonds om." Dat ken niet, docht de boer, dat die hakte door. Maar ja, het was zooas de
 • boer die dacht dat hij gestorven was houdt de heer Schuurman staande zooals hij het verteld heeft."
 • Een domme boer met een bijl rijdt op een ezel door het bos. Bij het hakken op een boom zegt een voorbijganger dat de
 • boom zal omvallen. De boer gelooft dat niet, maar als dat wel gebeurt denkt hij dat de man veel zal weten. Hij vraagt de
 • boer
 • zwijgen
 • Een domme boer met een bijl rijdt op een ezel door het bos. Bij het hakken op een boom zegt een voorbijganger dat de boom zal omvallen. De boer gelooft dat niet, maar als dat wel gebeurt denkt hij dat…

sage uit 1922
 • Op Terschelling had een jonge boer verkeering met een meisje, dat niet alleen rijk, maar ook mooi was en waar hij dus
 • boer
 • zwijgen
 • Jongen die is gewaarschuwd dat zijn meisje een kol is gaat onderzoeken wat er van waar is, waarbij hij er voor zorgt haar onverwachts thuis te treffen. De eerste keer ligt ze te slapen en is niet…

sage uit 1922
 • Willem H. ging eens naar Purmerend. Toen reed hem een boer achterop en Willem vroeg of hij meerijden mocht. Maar de
 • boer gaf geen asem terug. Toen werd Willem kwaad, want de boer was heelemaal leeg en kon hem dus best hebben. "Ik zal
 • Tovenaar die niet mag meerijden zet wagen en paard verschillende malen vast, waarna de boer hem alsnog laat meerijden.
 • boer
 • zwijgen
 • Tovenaar die niet mag meerijden zet wagen en paard verschillende malen vast, waarna de boer hem alsnog laat meerijden.

sage uit 1903
 • Een boerenknecht verkeerde met een boerendochter. Hij moest voor den boer gaan werken op een afgelegen stuk land, dat
 • boer
 • zwijgen
 • Meisje brengt maaltijd naar haar vrijer waarbij ze een water oversteekt zonder een boot te gebruiken. De man trekt zich dat aan, wordt ziek, en gaat na zijn herstel uitzoeken wat er aan de hand is. Op…