Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

16 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • dêr en dêr efkes hinne gean mei dizze brief!" "Jawol," sei er. De joad joech de brief ôf en krige fiifentweintich
 • The king and the peasant's son; VDK 0921J* De brutale jongen en de heer; AT 1528 Holding down the hat
 • erg te spreken en zint op wraak. Hij stuurt de jongen op pad met een brief. De jongen maakt onderweg de brief open en
 • kwartje als deze de brief voor hem bezorgd. De jood geeft de brief af en krijgt de vijfentwintig zweepslagen. Als de jongen
 • brief
 • jongen
 • Een heer kan wel een knecht gebruiken en trekt er op uit. Hij komt bij een huisje en komt daar met een jongen aan de praat. De jongen geeft zulke raadselachtige antwoorden dat de heer besluit de…

mop uit 1965
 • brief
 • jongen
 • Een jongetje is op school door de juffrouw geslagen. De moeder schrijft een dreigbrief: als ze nog eens slaat, stuurt de moeder haar man, en dan is ze voor de langste tijd juffrouw geweest.

sprookje uit 1950
 • ris fiks ûnder hannen nomd wurde. De jager skreau in brief, dêr moast de jonge mei nei stêd ta; it adres stie der op. Mar
 • de goochemert wist it slúfke iepen to krijen en lies de ynhâld. Der stie yn, dat dejinge, dy't it brief brocht omraek
 • The king and the peasant's son & VDK 0921J* De brutale jongen en de heer; AT 1528 Holding down the hat
 • Jongen geeft raadselachtige antwoorden op vragen waar zijn ouders zijn en waarom zijn zuster huilt. Na het geven van de
 • oplossing gaat hij met de jager mee. Als hij de aardbei die voor de vrouw van de jager is bestemd opeet, moet hij een brief naar
 • brief
 • jongen
 • Jongen geeft raadselachtige antwoorden op vragen waar zijn ouders zijn en waarom zijn zuster huilt. Na het geven van de oplossing gaat hij met de jager mee. Als hij de aardbei die voor de vrouw van de…

sage uit 1968
 • wer in brief oan 'e lampe. Der komt wer in dachfaerding oan foar de jonges." Dan siet der in tútsje oan 't lampeglês. Sy
 • brief
 • jongen
 • Een moeder zag altijd aan het lampenglas dat haar zoons weer een dagvaarding van de politie zouden krijgen. In het koffiekopje zag ze altijd of er politie aankwam. En als de koffie in het laatje erg…

sprookje uit 1967
 • fierder: "Yn dy kop siet in brief. Doe't ik him iepenmakke, stie dêr yn to lêzen - nou moatte jo goed harkje, Sire - dat jou
 • , de jongen het mooiste paleis mocht uitzoeken wat er in het rijk was. De volgende dag begint de schaapsjongen met het
 • afdraait. De koning mompelt niet meer dan 'ach, wat sterk' en 'o, wat kras'. Totdat de schaapsjongen vertelt dat hij een brief
 • brief
 • jongen
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

mop uit 1973
 • in brief en sei: bring dy dêr en dêr even hinne. Mar dû mast op it antwurd wachtsje. De jonge makke de brief ûnderweis
 • iepen. Der stie yn, dat deselde dy't de brief brochte, moest safolle stokslaggen ha. De jonge die de brief wer moai ticht
 • . Als de koning dat te weten komt wil hij hem straffen. Jongen moet brief ergens heen brengen en op antwoord wachten, maakt
 • Koning onderzoekt incognito hoe het met zijn volk gaat. Een jongen zegt hem dat zijn vader aan het jagen is, dat hoe
 • brief
 • jongen
 • Koning onderzoekt incognito hoe het met zijn volk gaat. Een jongen zegt hem dat zijn vader aan het jagen is, dat hoe meer hij vangt met hoe minder hij thuiskomt [vangt vlooien]. Moeder is op weg naar…

sage uit 1972
 • skreau syn heit, dy't deagraver wie yn Surhústerfean: "Hoe is 't dêr? Hoe makkestû it dêr?" Doe op in kear kom der in brief
 • Een jongen schreef in de oorlog vanuit Duitsland altijd brieven aan zijn ouders dat het slecht met hem ging. Maar de
 • hij dat het slecht met zijn jongen ging.
 • brief
 • jongen
 • Een jongen schreef in de oorlog vanuit Duitsland altijd brieven aan zijn ouders dat het slecht met hem ging. Maar de brieven kwamen nooit aan. Tot hij op een keer een psalm uit de bijbel noemde. Toen…

sage uit 1972
 • Een jongen kreeg eens een brief van de dienstkeuring, en zijn vader las hem. Hij zei dat ze geen brief hoefden te
 • brief
 • jongen
 • Een jongen kreeg eens een brief van de dienstkeuring, en zijn vader las hem. Hij zei dat ze geen brief hoefden te sturen met de informatie waar zijn zoon geboren was, wanneer en wat zijn naam was. Ook…

mop uit 1996
 • Een brief van mam: Lieve zoon, Ik schrijf deze brief langzaam omdat ik weet dat je niet snel kunt lezen. We wonen niet
 • kind gekregen. Ik weet nog niet of het een jongen of een meisje is geworden, dus ik weet niet of je oom of tante geworden
 • Een domme moeder schrijft een brief aan haar zoon, die vol staat met stommiteiten. Ze schrijft langzaam omdat de zoon
 • brief
 • jongen
 • Een domme moeder schrijft een brief aan haar zoon, die vol staat met stommiteiten. Ze schrijft langzaam omdat de zoon niet snel kan lezen. Ze zijn verhuisd omdat ongelukken vaak binnen tien kilometer…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Van mijn ex-vriend (niet zo'n betrouwbare bron) hoorde ik dat een jongen op vakantie was en een heftige vakantieliefde
 • Een jongen krijgt van zijn vakantieliefde een afscheidscadeautje. Wanneer de jongen het doosje in het vliegtuig
 • brief
 • jongen
 • Een jongen krijgt van zijn vakantieliefde een afscheidscadeautje. Wanneer de jongen het doosje in het vliegtuig openmaakt, zit er een witte muis in en een briefje "Welkom bij de Aidsclub".

broodjeaapverhaal uit 2007
 • Twee meisjes zijn op vakantie allebei met een jongen naar bed geweest. In de bus naar huis vinden ze een briefje in hun
 • brief
 • jongen
 • Twee meisjes zijn op vakantie allebei met een jongen naar bed geweest. In de bus naar huis vinden ze een briefje in hun tas: 'Welkom in de wereld van AIDS'.

mop uit 1881
 • Zoo Niet Bedoeld. Een heer te Londen vroeg bij advertentie in de Times een "jongen" voor het kantoor. Toen hij den
 • volgenden morgen op het kantoor kwam, vond hij aan de kruk van de deur een hangmand hangen, waaraan een brief bevestigd was, die
 • Een man vraagt in een advertentie om een jongen voor het kantoor en vindt een mand met een zes weken oud jongetje voor
 • brief
 • brief
 • jongen
 • Een man vraagt in een advertentie om een jongen voor het kantoor en vindt een mand met een zes weken oud jongetje voor zijn deur, dat hij met zijn vrouw adopteert, maar in zijn advertentie zet hij een…

mop uit 1974
 • him en sei: "Sjoch, hjir is in brief. Wolstû dy even by de marine bringe? Hjir is in kwartsje foar dy ta bileanning. Dû
 • mast even op it antwurd wachtsje." De jonge die de brief yn 'e bûse en gong op stap. Mar ûnderweis helle er de brief ta de
 • De brutale jongen en de heer en AT 0921 The king and the peasant's son
 • opdracht een brief te bezorgen bij de marine en aldaar op antwoord te wachten. Als de jongen onderweg is, leest hij snel de
 • brief. In de brief staat dat de marine de jongen die de brief bezorgt honderd stokslagen moet geven. De jongen vindt een
 • brief
 • jongen
 • Koning Frederik van Duitsland stelt een jongen wat vragen en is verbaasd over de raadselachtige antwoorden die de jongen geeft. Als de jongen zijn antwoorden toelicht, concludeert de koning dat de…

mop uit 1659
 • Snaacksche Minne brief. Alsoo ick hier in de Snaakery verwart ben, kan ick niet naer laten, een over-potsighe Minne
 • -brief, die in ernst van een Duytser aen sijn liefste geschreven is, den klucht-lievenden leser mee te deelen Hy luydt in 't
 • Snaacksche Minne brief.
 • Liefdesbrief geschreven door een jongen. Hij heeft er drie dagen over gedaan.
 • brief
 • jongen
 • Liefdesbrief geschreven door een jongen. Hij heeft er drie dagen over gedaan.

mop uit 1965
 • Dominee houdt een prachtige preek uit de brief van Paulus. Na afloop van de dienst staat een heel klein jochie de
 • ?" En dat lekkere straatjoch. "Nee," zegt-ie, "maar ik wou vragen of ik de postzegels van die brief kan krijgen." (Harry
 • Een dominee preekt uit de brief van Paulus. Na afloop komt een jongetje vragen of hij de postzegels mag hebben.
 • brief
 • jongen
 • Een dominee preekt uit de brief van Paulus. Na afloop komt een jongetje vragen of hij de postzegels mag hebben.
HTouw2.jpg
HTouw1.jpg
HTouw3.jpg

sprookje uit 1971
 • er: Mynhear, wolle jo ek in kwartsje fortsjinje, dan moatte jo dêr en dêr eefkes hinne mei dy brief. Jawol, sei de joad
 • . Hy joech him de brief, en dier krige de joad fiif en tweintich swypslaggen. Doe sei mynhear: Hoe is 't dy ôfgongen jonge
 • The king and the peasant's son; VDK 0921J* De brutale jongen en de heer; AT 1528 Holding down the hat
 • naar de stad met een brief. De jongen komt echter te weten dat er in de brief opdracht wordt gegeven om hem zweepslagen te
 • geven. Hij laat de brief door een jood bezorgen. Als de jongen dit aan de heer vertelt, wordt hij weggestuurd.
 • brief
 • jongen
 • Een heer komt in een huisje, waar een jongen en een meisje zijn. De heer vraagt waar hun vader is. De jongen antwoordt raadselachtig: hij is gaan jagen, maar hoe meer hij vangt, hoe minder hij mee…
87.jpg