Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

5 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • Van een Brief die de Paus aen de Keyser schreef. Een seecker Paus schrijvende eens aen de Keyser een Brief, hem
 • noemende sijnen Soon, ghelijck de Pausen ghewent zijn aen Keysers en aen Koningen te doen; Soo ghebeurde het dat desen Brief
 • Van een Brief die de Paus aen de Keyser schreef.
 • Een paus schrijft een brief aan een keizer en noemt hem 'mijn zoon'. Een nar die aanwezig is bij het lezen van de brief
 • zegt dat de paus liegt en zijn keizer uit vrome ouders is geboren.
 • brief
 • keizer
 • Een paus schrijft een brief aan een keizer en noemt hem 'mijn zoon'. Een nar die aanwezig is bij het lezen van de brief zegt dat de paus liegt en zijn keizer uit vrome ouders is geboren.

sage uit 1918
 • Keizer Karel te gast. Huigen van Dordoen naderde den Keizer, en hij sprak: "Wilt gij niet mijn ooms Aimijn van Dordoen en
 • Aimerijn van Nerboen beloonen? Vele diensten hebben zij u bewezen." Keizer Karel zeide: "Zij hebben het mij zelf dikwerf
 • Het Pinksterfeest wordt gevierd en vele dappere ridders zijn bij keizer Karel te gast. Huigen van Dordoen vraagt de
 • keizer om een beloning voor zijn ooms Aimijn van Dordoen en Aimerijn van Nerboen. Als de keizer weigert, doodt Huigen van
 • brief
 • keizer
 • Het Pinksterfeest wordt gevierd en vele dappere ridders zijn bij keizer Karel te gast. Huigen van Dordoen vraagt de keizer om een beloning voor zijn ooms Aimijn van Dordoen en Aimerijn van Nerboen.…

mop uit 1651
 • De paus schreef aen den keyser: 'Onsen lieven soon Frederick.' Als 's keysers nar de brief sag, seyde [hij]: 'Dat is
 • De paus schreef aan de keizer: 'Onze lieve zoon Frederick.' De nar van de keizer zei dat dit gelogen was. Zijn heer was
 • brief
 • keizer
 • De paus schreef aan de keizer: 'Onze lieve zoon Frederick.' De nar van de keizer zei dat dit gelogen was. Zijn heer was geen papenzoon. Hij had zowel zijn vader als moeder goed gekend en dat waren…

mop uit 1651
 • desen brief aen de stalmeester te bestellen gegeven en ik heb een noodsaeckelijcke boodschap.' Hij dêe het en brenger deses
 • Toen Willem van Oranje page was bij keizer Karel had hij het eens verbruid. De keizer stuurde hem met een briefje naar
 • keizer Karel
 • brief
 • keizer
 • Toen Willem van Oranje page was bij keizer Karel had hij het eens verbruid. De keizer stuurde hem met een briefje naar de stalmeester, maar Willem vertrouwde het niet en gaf de opdracht met een…

mop uit 1651
 • overgeven, soo bedacht hij dese inventie en schreef een brief aen de Switsersche oversten in 't keysers leger, dat hij hetgeene
 • versproockene belooninge te presteren. Desen brief gaf hij aen een van sijne dienaers die sich al willens liet vangen, alhoewel hij
 • winnen. Hij schreef een brief aan de Zwitserse bevelhebbers in het leger van de keizer en zorgde ervoor dat deze onderschept
 • Toen keizer Maximiliaan Milaan aan het belegeren was, verzon de gouverneur van de stad een list om de belegering te
 • brief
 • keizer
 • Toen keizer Maximiliaan Milaan aan het belegeren was, verzon de gouverneur van de stad een list om de belegering te winnen. Hij schreef een brief aan de Zwitserse bevelhebbers in het leger van de…