Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

19 resultaten voor ""

legende uit 1968
 • Bakker geeft voor dat er stenen in plaats van broden in de oven liggen als Bonifatius om brood vraagt. Bonifatius
 • brood
 • Bakker geeft voor dat er stenen in plaats van broden in de oven liggen als Bonifatius om brood vraagt. Bonifatius sprrekt de hoop uit dat de broden in stenen zullen veranderen, wat inderdaad gebeurt.

legende uit 1970
 • , die veel rijker was, en vroeg haar om een boterham, maar deze beweerde dat zij zelf geen brood meer in huis had. "Liefste
 • zuster", sprak de arme vrouw, "ik weet zeker dat je brood in huis hebt." Maar de rijke zuster antwoordde: "Als er ergens
 • Rjke vrouw zegt tegen haar arme zuster dat ze geen brood heeft, en dat als het er wel zou zijnzou zijn, God het in
 • steen zou mogen veranderen. Haar brood is inderdaad in steen verandert.
 • brood
 • Rjke vrouw zegt tegen haar arme zuster dat ze geen brood heeft, en dat als het er wel zou zijnzou zijn, God het in steen zou mogen veranderen. Haar brood is inderdaad in steen verandert.

mop uit 1973
 • wenst gij van mij, Heer?" "Morgen preek in Hardegarijp. Brood in 't kastje meenemen." "Goed, Here", sei Clare.
 • reageert. Zij geven zich uit voor de Here en Clare wordt verteld dat hij morgen naar de preek in Hardegarijp brood mee moet
 • brood
 • Wat jongelui zitten op zaterdagavond op het dak van Thomas Clare. Zij roepen Clara door de schoorsteen maar Clare reageert. Zij geven zich uit voor de Here en Clare wordt verteld dat hij morgen naar…


sage uit 1923
 • : God met ons onder de nederige gedaante van ongedeesemd brood. Hoe voelden zij hun hart verheugd, hun geest vervreugdigd
 • brood
 • Ridder weigert in de kerstnacht een bedelaar te helpen, en zegt dat hij niets met God te maken heeft. Na het slaan van een kruis en een gebed waarin hij God vraagt de ridder te vergeven valt hij dood…

sage uit 1923
 • bloedverwante van hem, die daar in de buurt woonde, voorzag hem van ‘t noodige brood, terwijl hij z’n dorst leschte met ’t water van
 • brood
 • Gerlach leeft een werelds leven tot zijn geliefde verongelukt. Hij breekt met zijn verleden en gaat een leven in dienst van God leiden. Na zijn terugkeer woont hij tot zijn dood als kluizenaar in een…

legende uit 1425
 • wat geld bij. Soms liet ze brood brengen en dan was er altijd melk bij of geld. Met Pasen was de helft nog over en
 • brood
 • 23. Over gekookt vlees en erwten Liedewij liet in de herfst eens zoveel vlees en erwten koken dat er zo'n 36 huizen van bedeeld konden worden. Na het ronddelen zat er zeker nog net zoveel voedsel in…

sage uit 1925
 • wordt geconsacreerd en daar verschijnt onder de gedaante van brood. Daarom ben ik volkomen terecht verdoemd. Gij hadt echter
 • brood
 • Een dief die tot de galg is veroordeeld, vraagt een priester om te biechten. De dief biecht zo uiterst nauwkeurig en berouwvol, dat de priester versteld staat. Na zijn dood verschijnt hij echter toch…

exempel uit 1401
 • , de andere brood en de derde groep vastte. Degene die honing aten waren dankbaar. Degene die alleen brood eten zijn
 • brood
 • Een geestelijke vader zat aan een tafel waar veel broeders aten van allerhande spijzen. De ene helft at alleen honing, de andere brood en de derde groep vastte. Degene die honing aten waren dankbaar.…

legende uit 1380
 • brood
 • Brandaan komt op een eiland waar zeven zeer vrome monniken wonen. Elke dag wordt hun voedsel gebracht door een raaf en een duif. Ze vragen of Brandaan met hem meeëet. Brandaan stemt pas toe als…

sage uit 1934
 • eene arme vrouw, wier man gestorven was, bij de deur om een stukje brood bidden zag. Deze vrouw droeg op elken arm een
 • een stukje brood vroeg. De gravin was van mening dat het niet mogelijk was dat een vrouw van één man twee kinderen
 • brood
 • Gravin Machteld, dochter van graaf Floris, schold een bedelaarster met een tweeling op haar armen uit, toen die haar om een stukje brood vroeg. De gravin was van mening dat het niet mogelijk was dat…

sage uit 1925
 • nu. 'Kom dinsdag terug, breng een helper mee, maar slechts een, steek brood en zout bij u, doe een paar nieuwe klompen
 • hem mee te gaan. Op die dag vertrokken de beide mannen, voorzien van brood en zout, met nieuwe klompen aan de voeten en
 • brood
 • Drikus ontmoet op het spookuur 's nachts een juffrouw die haar hoofd in haar handen draagt. Het gebeurt op de plaats waar vroeger een slot stond. Het hoofd van de juffrouw vertelt hem dat hij geluk…

lied uit 2006
 • ik bron van ‘t leven, Zoo mild als groot Het kostbaarst dat gij ons hebt gegeven, Is graan en brood Dat brood dat Vorsten
 • , die het brood veracht Daar wierp zij in het zwelgend water, Een kostbaar steen Het koren na, met luid geschater, En
 • brood
 • Het sprookje van het Vrouwtje van Stavoren in dichtvorm.
KRIJN2.jpg
WareGeschied.jpg


personal narrative uit 1997
 • . Lubro was geen slechte baas. Dat was: brood inpakken en roggebrood snijden en zoete koek inpakken en dan die plaatjes van
 • in legde, dan mocht dat brood niet meer verkocht worden. Dus wat dee je dan? Je kreeg twee van die pikdoeken en dan moest
 • brood
 • De vertelster vertelt over haar jeugd, over school en werk. Ze hield niet van leren en de nonnen waren streng. Ook kon ze niet goed tegen de verplichtingen die er waren bij werken in de fabriek. Ze…
226.jpg

legende uit 1938
 • aren. Daarom was het brood van zijnen oogst ook veel witter dan al het baksel wijd in 't ronde, en smakelijker dan
 • brood
 • Straf voor degenen die het beeld van O.L. Vrouw stelen, de wegkapel afbreken. Boer hoort als enige hemels gezang. Op een nacht bij volle maan krijgt hij het visioen dat de kapel opnieuw gebouwd moet…
KUYP001.jpg

sage uit 1918
 • , verhoor mij. In drie dagen heb ik geen brood geproefd--Help mij." "Hebt ge geen brood meer?" vroeg Marie verbaasd. "Neen, want
 • is voor zes, zal er ook voor zeven zijn." Ze gaf haar brood en vleesch. Den beker schonk ze vol van wijn. "Eet en drink
 • Gent. Het steenen brood wordt vertoond in de Pharaildiskerk. Het jaar, dat de historie in Gent voorvalt, is 1557.
 • vernederen. In hoge nood bidt de vrouw om uitkomst, en krijgt te horen dat ze naar haar zuster moet gaan want die heeft brood. De
 • is. Haar bezwering dat als ze brood heeft die in stenen mogen veranderen, net als het meel aan vingers, wordt bewaarheid
 • brood
 • In tijd van hongersnood helpt een vrouw armen met eten, en ook deelt ze met haar zuster die jaloers is op haar goede werk. Als ook bij de vrouw geen eten meer heeft verwijt de zuster haar anderen eten…
pl02.jpg

sage uit 1923
 • licht gebracht is. Jij kunt me verlossen, zoo je Dinsdag hier terugkomt met een enkelen helper, voorzien van brood en zout
 • ondernemen. Zij waren voorzien van brood en zout, hadden nieuwe klompen aan de voeten en droegen fonkelnieuwe spaden over den
 • brood
 • Een vermoorde slotvrouw spookt rond als een juffer zonder hoofd. Eens heeft zij om middernacht een man de plek gewezen waar drie kisten liggen begraven, en gevraagd die op te graven om haar te…

sprookje uit 1952
 • werden steeds magerder. Op een morgen kwam Shi Maria huilend bij Nanzi. ‘Pa,wat moeten we doen? lk heb geen stukje brood
 • honger.’ Maar in zichzelf dacht hij: wat voor truc moet ik nu weer bedenken? Toen alle gezinsleden een korst brood, in
 • brood
 • Nanzi en zijn gezin hebben grote honger. In het bos vindt Nanzi een stroopboom, maar als zijn hand eenmaal vast zit in een gaf, wordt hij door Kompa Versmijter de lucht in gegooid. Nanzi zet een speer…