Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

10 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • . Mar doe knope har dochter har op. Doe wie se wer frij. Doe is it minske âld woarn.
 • blijven leven. Het volgende jaar valt het lot weer op de vrouw. Nu pleegt haar dochter zelfmoord. Weer was de vrouw vrij en
 • dochter
 • Elk jaar moet er een vrijmetselaar sterven. Het lot valt op een vrouw, maar haar zoon pleegt zelfmoord, zodat zij mag blijven leven. Het volgende jaar valt het lot weer op de vrouw. Nu pleegt haar…

sprookje uit 1951
 • Hoe't unnoazele Ielke mei de dochter fan 'e kening fan Ruslan troude De kening fan Ruslân hie in dochter. Op in kear
 • liet er bikend meitsje, dat dejinge, dy't in fleanend skip foar him makke, dy soe syn dochter ta wiff ha. Nou wenne hiel
 • Hoe't unnoazele Ielke mei de dochter fan 'e kening fan Ruslan troude
 • takkenbos een heel leger slaan. Zodra de jongen bij de tsaar aankomt, weigert deze hem toch zijn dochter en verzint aanvullende
 • leger uit de takkenbos. Nu durft de tsaar zijn dochter niet langer te weigeren, en de jongen trouwt met de prinses.
 • dochter
 • De tsaar maakt bekend dat de prinses trouwt met degene die een vliegend schip kan maken. Drie boerenzoons, waarvan de jongste niet helemaal goed snik is, besluiten hun geluk te gaan beproeven.…

mop uit 1971
 • Dêr wie in boer dy hie in hjitte dochter. Doe moast dy boer in feint ha. Doe kaem der ien by him to bistellen. Doe sei
 • deis moast er mei de dochter ... yn it lân (?) sykje, op 'e ierdkarre. En doe kaem der in dikke fûgel oanfleanen. En doe
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier
 • beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn, ziet het meisje een grote vogel vliegen. De
 • dochter
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn,…

sage uit 1951
 • dochter
 • Van zeven dochters is er één een nachtmerrie: de oudste of de jongste.

sage uit 1971
 • dochter
 • Een helderziende vrouw is alleen thuis doordat haar man op reis is.Twee mannen met snorren komen binnen met een doodskistje. Ze zetten het kistje op tafel en vervolgens weer onder de klok. De beide…

sprookje uit 1971
 • . Jo krije in dochter. Mar mei achttjin jier dan moatte jo har wer ferlieze'. Dat sy krigen ek in dochter en dat stie der
 • wakker by. Mar dy dochter kaam yn har achttjinde jier en dêr begûnen se wer te treuren. Dat seach de dochter en sy giet nei
 • vrouw geen kind kan krijgen. 'Ga maar naar huis want je hebt een dochter gekregen; maar als zij 18 jaar wordt raak je haar
 • kwijt,' zegt de heks. Als de dochter 18 jaar is geworden, ziet ze haar ouders treuren. Aan haar vader vraagt zij waarom. Hij
 • dochter
 • Een verdrietige man loopt door een bos en komt een heks tegen. Zij vraagt wat er aan scheelt. De man vertelt dat zijn vrouw geen kind kan krijgen. 'Ga maar naar huis want je hebt een dochter…

sprookje uit 1971
 • liet bekend meitsje, dat wa't him in fleanend skip meitsje koe dy krige syn dochter ta frou. Doe sei de âldste soan fan dy
 • wie in fleanend skip, mar de tsaar seach wol, dat it in healewize wie. 'Ja', sei er tsjin Ielke, 'do krigest myn dochter
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer
 • man met de takkenbos zorgt dan voor het grootste leger van de wereld. Ielke dreigt dat hij nu de dochter tot vrouw wil
 • dochter
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer verneemt dit en laat zijn drie zonen naar Rusland vertrekken. Ielke de jongste…

sprookje uit 1971
 • dochter
 • Een meisje, Roodkapje geheten, moet eten naar haar zieke grootmoeder brengen in het bos. Als zij aan het touwtje trekt en de deur opent, ziet zij grootmoeder in bed liggen. Zij maakt opmerkingen over…
1188.jpg
roodkap.mp3
74.jpg

sprookje uit 1951
 • jo in dochter ha. Mar, dy dochter sille jo net hâlde. Als hja 17 jier âld is, sille jo har wer forlieze moatte." Doe't de
 • . Sa krige de koaning syn dochter libben wer.
 • Het koningspaar is kinderloos. Als de koning zijn verdriet uitspreekt tegenover een heks, belooft zij hem een dochter
 • dochter
 • Het koningspaar is kinderloos. Als de koning zijn verdriet uitspreekt tegenover een heks, belooft zij hem een dochter, maar zij zal slechts 17 jaar leven. Het echtpaar is bijzonder verheugd met het…
69.jpg

sprookje uit 1971
 • wie't de dochter har jierdei en dêr hie er sjoen: dêr hiene se in hiel almachtige dikke ierdbei ûnder in blompot. Hwat hy to
 • man in de tuin staan aardbeien. Over één grote staat een bloempot want die is bestemd voor de jarige dochter. De jongen
 • dochter
 • Een heer komt in een huisje, waar een jongen en een meisje zijn. De heer vraagt waar hun vader is. De jongen antwoordt raadselachtig: hij is gaan jagen, maar hoe meer hij vangt, hoe minder hij mee…
87.jpg