Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

mop uit 1974
  • Der wie in frou, dy hie in dochter. Doe't dy fan skoalle ôf kaem woe dy frou ha, hja soe noch hwat leare. Mar dy
  • dochter wie net ien fan 'e snoadsten, dêrom stjûrde de mem har nei de naeiskoalle ta. Naeijen kaem letter altyd goed fan pas
  • . Beiden weten niet wat een bustehouder is, maar dochter mag er één kopen. Moeder geeft geld mee om ook een bustehouder voor
  • dochter
  • Meisje zegt tegen haar moeder dat haar zelfgemaakte jurk nog mooier zal zitten als ze er een bustehouder onder draagt. Beiden weten niet wat een bustehouder is, maar dochter mag er één kopen. Moeder…

mop uit 1974
  • dochter
  • Boerendochters gaan met tochtige koe naar de stier. Ze proberen de koe op de rug te leggen.

sage uit 1977
  • 't sikenhûs, dat wie in dochter fan Japik Bouma. Dat fanke waerd út it sikenhûs nei hûs ta stjûrd. Hja siet ûnder 'e
  • dochter
  • Wonderdokter geneest meisje dat door dokters in het ziekenhuis niet geholpen kan worden.