Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Naam Overig in Tekst
Word count group

3 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • Der wie in boeredochter, dy hie forkearing mei in feint. Dy feint hie har frege omt hja de dochter fan in rike boer wie
 • ." De man giet nei de doar ta, mar as er dy iepen docht wurdt er kjel. Syn dochter stiet foar him op ien skonk. "Mijn been
 • dochter
 • Een boerendochter met een gouden been trouwt met een man die haar alleen vanwege het geld wil. Ze wordt ziek en sterft, en wordt begraven met haar gouden been. Op een nacht graaft de man het op en…

mop uit 1973
 • Yn Drinte wennen in pear minsken dy hienen in dochter dy't frijhwat ûnnoazel wie. Dy lju hienen buorkerije. Hja soenen
 • in skoftsje togearre útfanhûs en dan soe de dochter allinne thúsbliuwe en op 't hûs passe. Pinkster soe krekt yn dy dagen
 • Een boerenechtpaar had een onnozele dochter. Ze zeiden tegen de dochter dat die het ervan mocht nemen als Pinksteren
 • was gekomen. Op een dag was de dochter alleen thuis. Een woonwagenbewoner kwam aan de deur en zij liet hem binnen. Hij had
 • dochter
 • Een boerenechtpaar had een onnozele dochter. Ze zeiden tegen de dochter dat die het ervan mocht nemen als Pinksteren was gekomen. Op een dag was de dochter alleen thuis. Een woonwagenbewoner kwam aan…

mop uit 1973
 • in dochter, dat wie in tige kreas fanke. Dy soe alles fan him erve, as hy der ôf kaem to reitsjen. Doe't dy majoar dat
 • nacht by jou dochter sliepe." Doe sei de majoar: "Ik zal je vanavond zeggen of het gebeurt. Ik kan je niet direkt de
 • dochter van de majoor doorbrengen. De majoor liet de wensen uitkomen, alleen instrueerde hij zijn dochter op alle vragen van
 • dochter
 • Een rijke majoor liet zijn soldaten op zijn verjaardag een wens doen. De een wilde een auto, een ander een villa, een derde een boot, maar een slonzig geklede soldaat (die uit was op de erfenis van de…