Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • slept myn dochter op. Mar as jimme dêr genoegen mei nimme wolle, bêst. Dan kinne jim mei alle plezier bliuwe." Hja rekken
 • Twee heren kloppen bij een boer aan om onderdak. Dat was mogelijk, maar de enige plaats was bij de dochter in bed. Eén
 • van de mannen had al een oogje op de dochter. In bed zei hij tegen het meisje dat hij wel met haar wilde vrijen, maar dat
 • dochter
 • Twee heren kloppen bij een boer aan om onderdak. Dat was mogelijk, maar de enige plaats was bij de dochter in bed. Eén van de mannen had al een oogje op de dochter. In bed zei hij tegen het meisje…

mop uit 1973
 • dochter
 • Weduwnaar zag vrijgezelle dochters masturberen met een wortel. Hij vond het verschrikkelijk, maar hij wilde hun ook niet zeggen dat hij het ontdekt had. Op een avond maakte hij zoveel lawaai dat de…

mop uit 1973
 • : "Ik hyt: Naai mij eens in de kerk!" Doe woe de dochter ek noch wite hoe't er hiet. Dêr woed er it earst ek net tsjin sizze
 • mear fan him, mar doe, op in sneintomoarn, wylst doomny op 'e preekstoel stie, siet er yn 'e tsjerke. De dochter sjocht him
 • in het gat". De vrouw krijgt na aandringen te horen: "Naai me in de kerk", en de dochter: "Kutje jeukt me". Op een
 • kerk. Eerst de dochter, die roept: "kutje jeukt me", waarop de dominee zegt dat ze moet krabben. Dan de vrouw: "naai me is
 • dochter
 • De dominee heeft een klusjesman in dienst die eerst niet wil zeggen hoe hij heet. Na aandringen zegt hij: "Vier vingers in het gat". De vrouw krijgt na aandringen te horen: "Naai me in de kerk", en de…

mop uit 1974
 • wie tige wolkom, hwant de mem woe har dochter graech oan 'e man ha. Hy siet de hiele joun dêr en ek noch in stik fan 'e
 • nacht. De oare deis frege de mem oan har dochter: "Hat it dy hwat foldien mei dy feint?" "Ik leau net, dat ik him nim", sei
 • Een moeder is erg blij als zich een vrijer aandient voor haar tot dan toe vrijgezelle dochter. De jongen blijft de
 • halve nacht bij het meisje. Als de moeder de volgende dag aan de dochter vraagt of de jongen een beetje bevalt, zegt het
 • dochter
 • Een moeder is erg blij als zich een vrijer aandient voor haar tot dan toe vrijgezelle dochter. De jongen blijft de halve nacht bij het meisje. Als de moeder de volgende dag aan de dochter vraagt of de…

mop uit 1974
 • dochter
 • Een jong stelletje wil de liefde bedrijven in een lege treincoupé. Het meisje zegt dat als ze zwanger raakt en het wordt een meisje, het meisje Katootje gaat heten. De jongen vindt dat een zoon…

sage uit 1974
 • Een man vertelt over zijn droom waarin een schipper zijn dochter naspringt om haar voor een verdrinkingsdood te
 • behoeden. De schipper en zijn dochter verdrinken vervolgens beide. Het is een voorspellende droom: de dag erna komen een
 • dochter
 • Een man vertelt over zijn droom waarin een schipper zijn dochter naspringt om haar voor een verdrinkingsdood te behoeden. De schipper en zijn dochter verdrinken vervolgens beide. Het is een…

sage uit 1974
 • Een man die zijn dochter verloren heeft heeft haar dood weken vantevoren al voorzien: hij zag op een nacht de doodskist
 • in de kamer staan. Hij zag ook dat zijn dochter naar het kerkhof gebracht werd.
 • dochter
 • Een man die zijn dochter verloren heeft heeft haar dood weken vantevoren al voorzien: hij zag op een nacht de doodskist in de kamer staan. Hij zag ook dat zijn dochter naar het kerkhof gebracht…

sage uit 1974
 • Een man voorziet dat een andere man zijn dochter zal verliezen: hij ziet de lijkstoet.
 • dochter
 • Een man voorziet dat een andere man zijn dochter zal verliezen: hij ziet de lijkstoet.