Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

147 resultaten voor ""

sage uit 1999
 • sage
 • kinderen krijgen enz.... en toen er twee jaar na de geboorte van mijn eerste dochter een familielid langs kwam, bleef ze haar
 • ziek geworden. En ook toen ik voor het eerst naar de stad ging met mijn dochter bleven de mensen maar kijken en zeggen dat
 • dochter
 • Een vrouw krijgt eindelijk een dochtertje. Als mensen het kind prijzen, wordt het ziek of krijgt het een ongelukje. Dat komt door het boze oog. Afweer tegen het boze oog biedt een ritueel met lucifers…

sage uit 1999
 • sage
 • dochter
 • Als afweer tegen het boze oog helpt ook als een kind de onderbroek omgekeerd aangetrokken krijgt. Het kind loopt gevaar bij kinderloze familie.

sage uit 1999
 • sage
 • Het gezin gaat per auto naar de moskee. De dochter moet haar mobiele telefoon afzetten en aan haar vader geven. De
 • de telefoon stil te krijgen. Na afloop krijgt de dochter op haar kop. Zij had gedacht dat de vader de telefoon wel in de
 • dochter
 • Het gezin gaat per auto naar de moskee. De dochter moet haar mobiele telefoon afzetten en aan haar vader geven. De vader neemt de telefoon mee in zijn zak. Tijdens het gebed gaat de telefoon af, en de…

sage uit 1980
 • sage
 • Het dodenappèl Achter de dijk woonde een visser met zijn dochter. Hij viste niet op zee, maar in de binnenwateren. De
 • ziek. Zijn dochter moest invallen. "Het is heel simpel," zei hij. "Horen, zien en zwijgen. Je houdt het roer vast en je
 • aan niemand. Als de schipper ziek wordt valt zijn dochter voor hem in. Zij hoort dat de ziel van haar geliefde aan boord
 • dochter
 • Een man vraagt een schipper voor hem een vracht te vervoeren over zee. De schipper merkt dat hij de zielen van gestorvenen aan boord heeft. Zodra de vracht gelost is, vaart hij terug. De visser krijgt…

sage uit 1923
 • sage
 • haar dochter het ontgelden, want elken avond, was er een zwarte hond bij haar, die maar niet wilde weggaan. Overal waar ze
 • De dochter van een vrouw, die niets van handelaren koopt, moet het ontgelden en krijgt elke avond bezoek van een zwarte
 • dochter
 • De dochter van een vrouw, die niets van handelaren koopt, moet het ontgelden en krijgt elke avond bezoek van een zwarte hond, die haar blijft achtervolgen.

sage uit 1833
 • sage
 • . Friso bleef in het land, dat naar hem Friesland is genoemd. Hij had een dochter, die met den koning der Cauchen huwde, en
 • de sage van de overheersching der Friezen over de van oorsprong Keltische bevolking van Zeeland.] 1. Stad Agram in Voor
 • genoemd is, huwde zijn dochter met de koning der Cauchen en zij kregen 7 zonen, aan wie Friso ieder een gouw gaf, een van de 7
 • dochter
 • De drie zonen van koning Adel werden verdreven en kwamen in de Noordzee terecht; een van hen, Friso, naar wie Friesland genoemd is, huwde zijn dochter met de koning der Cauchen en zij kregen 7 zonen,…

sage uit 1501
 • sage
 • Hertogen Dochter van Beyeren". Met haar ging hij naar Utrecht, ontbood Frederik en maakte hem bisschop. Eens sprak hij tot hem
 • dochter
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1993
 • sage
 • onderzoek van inspecteur Kummer en hoofdinspecteur Batelt waren nodig om uit te vogelen dat de zeer nerveuze dochter des huizes
 • nerveuze dochter in haar slaap tegen het ledikantje sloeg.
 • dochter
 • In een huis waar wekenlang geklop te horen was ontdekte de politie, dat het geklop werd veroorzaakt doordat de zeer nerveuze dochter in haar slaap tegen het ledikantje sloeg.

sage uit 1923
 • sage
 • dochter, toen ze 's zondagsmorgens uit de keuken aardappelen wilde halen, een stevige tik op de handen kreeg, terwijl er toch
 • dochter
 • Een vrouw, die haar pleegkinderen afbeult, zodat ze vroegtijdig sterven en zij over hun erfenis kan beschikken, kan na haar dood geen rust vinden en wordt door vvlen gezien.

sage uit 1923
 • sage
 • Andere dooden die weerkeeren Op Kapelle woonde een ongetrouwde, manke dochter bij haar ouders in. Die heeft het leven
 • dochter
 • Een vrouw, die hard was voor haar ouders, vindt na haar dood geen rust.

sage uit 1970
 • sage
 • niet over belegeringsgeschut, maar de sage is gevoeliger voor de romantische liefde van Valdez voor Margareta, dan voor het
 • dochter Margareta op de Vijverberg woonde. Weldra wist iedereen dat hij "amoureus was geworden van een Haegsche Joffrouwe
 • dochter
 • sage
 • Het verhaal dat Leiden door de Spanjaarden werd uitgehongerd omdat Margareta Moons Valdez zou hebben laten beloven de stad niet te beschieten, is onjuist.

sage uit 1970
 • sage
 • hem de hand en sprak met hem. Ook de vrouw en de dochter van de buurman zag hij daar; zij groetten hem vriendelijk en hij
 • was wel zo verstandig, om er niet van te reppen voordat de buurman en diens vrouw waren gestorven en hun dochter met
 • dochter
 • Man ziet om middernacht lampen branden en mensen die aan tafel zitten of dansen. Hij ontdekt zijn buren, groet ze, en op een bepaald teken verdwijnt alles.

sage uit 1970
 • sage
 • Man en dochter zien bij avond een grote zwarte spookhond onder een hek doorkruipen. De volgende dag blijkt dat dat
 • dochter
 • Man en dochter zien bij avond een grote zwarte spookhond onder een hek doorkruipen. De volgende dag blijkt dat dat helemaal niet mogelijk is.

sage uit 1970
 • sage
 • daarna kwam de getrouwde dochter, Jo Scheffer-Post, het nog onbewoonde huis bezichtigen. Haar ouders, die haar waren komen
 • overdekte lijkkist droegen, de trap afdaalden. Dochter Jo stond als vastgenageld, de mannen gingen haar voorbij en verdwenen
 • Dochter voorziet de dood van familielid; vrouw voorziet de dood van bewoners van een huis.
 • dochter
 • Dochter voorziet de dood van familielid; vrouw voorziet de dood van bewoners van een huis.

sage uit 1970
 • sage
 • Catherine le Chasseur was geheten. Als dochter van de waard van een taveerne in Orleans had zij de jeugdige student Gerrit van
 • dochter
 • Voorbeelden van spoken in een huis, waar ook een onderaardse gang zou beginnen, o.m. de geest van een wegens valsemunterij ter dood veroordeelde vrouw die getrouwd was met één van de bewoners.

sage uit 1893
 • sage
 • Zevende zoon De zevende zoon en de veertiende dochter hebben het voorrecht om zekere ziekten, in Zuid Holland vooral
 • , het koningszeer te genezen. De zevende dochter is een nachtmerrie. Wie heden ten dage nog de proef wil nemen van de
 • De zevende dochter is een nachtmerrie. De zevende zoon en veertiende dochter is een genezer. In Utrecht woont zo'n
 • dochter
 • De zevende dochter is een nachtmerrie. De zevende zoon en veertiende dochter is een genezer. In Utrecht woont zo'n wonderdokter.

sage uit 1902
 • sage
 • . Indien vrouw Vink, intusschen de kip nog niet was omgekomen, hun drempel overschreed met een ziekenkostje voor hunne dochter
 • dochter
 • Een vrouw wordt van hekserij beschuldigd en om te zien of het zo is, wordt een kip levend gekookt.

sage uit 1931
 • sage
 • nigromantie deed, erfde haar oudste dochter zulks, haars ondanks. Meermalen was hekserij letterlijk en figuurlijk boerenbedrog
 • dochter
 • Een jongeman ontmoet onderweg een heks, moet tegen zijn vader zeggen, dat hij het er goed vanaf heeft gebracht. Hij ziet thuis dat zijn kleren aan flarden zijn.

sage uit 1952
 • sage
 • . Hij was toen al een bejaard man, en woonde bij zijn getrouwde dochter. Zijn tijd was eindelijk gekomen; op Witte Donderdag
 • dochter
 • Gradus kon op zijn sterfbed niet de geest geven tot hij zijn schoonzoon bekende te veel van een erfenis genomen te hebben en hem beval het geld te brengen naar Driek te Neer.

sage uit 1965
 • sage
 • Heks levert macht aan dochter over Fien Mennen was een heks en toen ze voelde dat ze ging sterven, heeft ze haar
 • dochter laten komen. Zo wisten we meteen dat er weer een nieuwe heks bestond, maar dat kon ons niet veel schelen omdat die
 • Heks levert macht aan dochter over
 • Heks levert macht aan dochter over, die gelukkig ver weg woont.
 • dochter
 • Heks levert macht aan dochter over, die gelukkig ver weg woont.

sage uit 1922
 • sage
 • vroeg vader S. of zijn dochter werkelijk behekst was geweest, waarop Geelgoed, de hoofdkussens opensneed, en er kunstig
 • dochter
 • Een meisje is betoverd door de heks Jewantje en de dokters weten geen raad, maar iemand kent een heksenbanner tevens piskijker en gaat met pis naar Rotterdam met veel moeite, maar de diagnose is zo…

sage uit 1923
 • sage
 • Greta van Limburg Hertog Otsen van Limburg ging eens op jacht. Zijn dochter Greta vergezelde hem. Na het uitrijden van
 • Greta: “Alleen wat eten en drinken.” Maar de portier deed of hij haar kende, en vroeg: “Zijt gij niet de dochter van den
 • dochter
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sage uit 1923
 • sage
 • hij tenslotte met leege handen stond tegenover zijn jongste dochter, toen deze, van haar bedevaart thuisgekomen, hem
 • een noot, door hem opgeraapt op den Calvarie-berg. Die gaf hij zijn jongste dochter. Opgetogen van blijdschap snelde zij
 • Ridder heeft bij terugkomst van pelgrimsreis voor achtste vrome dochter alleen nog maar een noot afkomstig uit het
 • dochter
 • Ridder heeft bij terugkomst van pelgrimsreis voor achtste vrome dochter alleen nog maar een noot afkomstig uit het Heilig Land als geschenk. Het meisje plant de noot waaruit een prachtige boom…

sage uit 1923
 • sage
 • zijn buitengewone lichaamskracht spoedig een eerste plaats innam. Hij hield echter zielsveel van zijn dochter Lina, die
 • bedrukt en droefgeestig. Al poogde zj haar zieleleed te verbergen, Hameker ontging het niet, en in de blikken zijner dochter
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart
 • dochter
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sage uit 1892
 • sage
 • 2.58. Een kettinghond Op zekeren laten avond vergezelde de genaamde Jan Betz, woonachtig te Bergeik, eene jonge dochter
 • dochter hem verzocht dit niet te doen. Middelerwijl hoorden zij een allervreeselijkst gerammel van eenen kettinghond, zonder
 • dochter
 • 's Avonds onderweg merken jongen en meisje dat ze vergezeld worden door een hond. Zodra de jongen met een stok op de hond af gaat, horen ze vreselijk gerammel van een kettinghond, zonder dat er wat te…