Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

2 resultaten voor ""

sage uit 1877
 • lot was toegedeeld. Zijne eenige dochter Margaretha, eene beeldschoone jonkvrouw, was verloofd aan Wichard van Pont, welk
 • eigen zoon, en had hij er hoegenaamd niets op tegen, dat hij nu maar aanstonds met zijne dochter trouwde. De aanminnige
 • Herman. Zijn dochter Margaretha is verloofd met Wichard van Pont. Deze Wichard, een dappere ridder, gordt zijn wapenrusting
 • dochter
 • geliefde
 • In deze vertelling wordt een verklaring gegeven voor de herkomst van de naam van Gelderland. De verteller hecht er volstrekt geen historische waarde aan, maar het verhaal is aangenaam. In Hameland…

sage uit 1932
 • weer aan haar denken. Ze heette Margaretha, en was de dochter van heer Herman van Hameland, die een kasteel bezat ter
 • Hameland, om aan heer Herman mee te deelen, dat ik zijn dochter liefheb, en hem haar hand te vragen ten huwelijk. Wat dunkt u
 • Margaretha, de dochter van de graaf van Hameland. De liefde is wederzijds en op een dag wil Wichard de hand van de dochter aan
 • de heer van Hameland, wacht hem een teleurstelling. Hoewel de vader van zijn geliefde niets op Wichard tegenheeft, wil
 • dochter
 • geliefde
 • In de tijd van de verzoening van de drie kleinkinderen van Karel de Grote (843 na Christus) is er een gebied beneden Keulen dat door een wijs en rechtvaardig heer bestuurd wordt: de heer Van Pont.…