Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

1 resultaten voor ""

sage uit 1877
  • lot was toegedeeld. Zijne eenige dochter Margaretha, eene beeldschoone jonkvrouw, was verloofd aan Wichard van Pont, welk
  • eigen zoon, en had hij er hoegenaamd niets op tegen, dat hij nu maar aanstonds met zijne dochter trouwde. De aanminnige
  • Herman. Zijn dochter Margaretha is verloofd met Wichard van Pont. Deze Wichard, een dappere ridder, gordt zijn wapenrusting
  • dochter
  • stichten
  • In deze vertelling wordt een verklaring gegeven voor de herkomst van de naam van Gelderland. De verteller hecht er volstrekt geen historische waarde aan, maar het verhaal is aangenaam. In Hameland…