Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

62 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • mondeling
 • dochter
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1999
 • kinderen krijgen enz.... en toen er twee jaar na de geboorte van mijn eerste dochter een familielid langs kwam, bleef ze haar
 • ziek geworden. En ook toen ik voor het eerst naar de stad ging met mijn dochter bleven de mensen maar kijken en zeggen dat
 • mondeling
 • dochter
 • Een vrouw krijgt eindelijk een dochtertje. Als mensen het kind prijzen, wordt het ziek of krijgt het een ongelukje. Dat komt door het boze oog. Afweer tegen het boze oog biedt een ritueel met lucifers…

sage uit 1999
 • mondeling
 • dochter
 • Als afweer tegen het boze oog helpt ook als een kind de onderbroek omgekeerd aangetrokken krijgt. Het kind loopt gevaar bij kinderloze familie.

sage uit 1999
 • Het gezin gaat per auto naar de moskee. De dochter moet haar mobiele telefoon afzetten en aan haar vader geven. De
 • de telefoon stil te krijgen. Na afloop krijgt de dochter op haar kop. Zij had gedacht dat de vader de telefoon wel in de
 • mondeling
 • dochter
 • Het gezin gaat per auto naar de moskee. De dochter moet haar mobiele telefoon afzetten en aan haar vader geven. De vader neemt de telefoon mee in zijn zak. Tijdens het gebed gaat de telefoon af, en de…

sprookje uit 2000
 • vervallen geloof ik, hun huis, dus daarom schepte die op dat z'n dochter goud kon spinnen en toen wou de koning die wou dat goud
 • Een man liegt tegen de koning dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning zet de dochter aan het werk. Het
 • mondeling
 • dochter
 • Een man liegt tegen de koning dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning zet de dochter aan het werk. Het wanhopige meisje wordt geholpen door Repelsteeltje, de eerste keer voor niets, de…

personal narrative uit 1999
 • elke ochtend mijn dochter ophalen om mee naar school te nemen ('t was hier dus in de Pieter Bothstraat), en die zei van
 • mondeling
 • dochter
 • Een vrouw zakt voor het rijexamen omdat ze haar zenuwen niet in bedwang kan houden. Ze wil stoppen met rijles. De rijschoolhoudster vraagt stiekem een examen aan, en zorgt samen met de echtgenoot dat…

personal narrative uit 1999
 • toen ze eenmaal konden schrijven, want heel veel dingen is eerst overgeleverd geweest van moeder op dochter of een zoon
 • mondeling
 • dochter
 • Een vrouw beschrijft hoe ze bezig is geweest met het overschrijven van haar eigen 'Book of Shadows'. En de verbondenheid die ze daarbij voelt met vele vrouwen vóór haar.

personal narrative uit 1997
 • . Zien niet. Ik weet ook niet waarom dat is. I. Maar je zegt dat als je met je dochter het bos ingaat; dan is daar wel
 • mondeling
 • dochter
 • Een vrouw vertelt over de fairies in het bos.

mop uit 1971
 • Dêr wie in boer dy hie in hjitte dochter. Doe moast dy boer in feint ha. Doe kaem der ien by him to bistellen. Doe sei
 • deis moast er mei de dochter ... yn it lân (?) sykje, op 'e ierdkarre. En doe kaem der in dikke fûgel oanfleanen. En doe
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier
 • beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn, ziet het meisje een grote vogel vliegen. De
 • mondeling
 • dochter
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn,…

sprookje uit 1968
 • . "Nou ha jo 't forlern," sei de jonge, "en ik trou mei jou dochter."
 • Een koning looft zijn dochter uit voor diegene die een verhaal vertelt waarop de koning kan antwoorden 'dat lieg je
 • mondeling
 • dochter
 • Een koning looft zijn dochter uit voor diegene die een verhaal vertelt waarop de koning kan antwoorden 'dat lieg je'. Kan de koning dit niet antwoorden, dan wordt de verhalenverteller onthoofd. Veel…

sprookje uit 1968
 • mondeling
 • dochter
 • Hans hoorde eens dat zijn ouders hem en zijn zusje Grietje in het bos wilden achterlaten, omdat ze zo arm waren. Hij verzamelde steentjes en liet daarmeee een spoor achter. Zo konden de kinderen terug…

sage uit 1967
 • lang ear't Ieb werom komt." Ik sei tsjin myn oare dochter: "Sjoch ris oft se der hast wei komt." Hja sei tsjin Ieb: "Bist
 • mondeling
 • dochter
 • Een jongen en een meisje kregen eens wat dropjes van een oude vrouw. Beiden werden er erg ziek van. Het meisje werd pas beter toen ze elke dag een klein stukje duivelsdrek at. De kinderen waren…

sprookje uit 2000
 • haar dochters mee. Nou en dat monster kwam gewoon iedere keer weer terug en wilde een dochter, anders zou hij haar opeten
 • erachter kwam dat de vrouw het allemaal wel een goed plannetje vond wou hij haar in de maling nemen. Toen de zevende dochter op
 • mondeling
 • dochter
 • Boven op een berg woont een monster dat graag meisjes eet. Beneden aan de berg woont een moeder met zeven dochters. Steeds ging het monster naar de vrouw toe en zei: "Geef me een van je dochters of ik…

sage uit 1967
 • mondeling
 • dochter
 • Toen een schippersvrouw stierf, liet ze haar man beloven dat hij haar sieraden zou verkopen. Van dat geld moest hij hun dochtertje, dat klompvoeten had, laten leren naaien. Maar de man hield zijn…

mop uit 1969
 • mondeling
 • dochter
 • Een meisje was vrijwel blind, maar wilde dit voor haar vriendje niet weten. Op een avond sprak ze met haar moeder af dat ze een naald op de grond zouden leggen. Toen de vriend er was, zei het meisje…

sage uit 1969
 • , "ik bin de dochter fan in dikke boer." "Jo ha my nou fangd," sei se, "en jo kinne nou sinten freegje. Ik ha leaver dat jo
 • mondeling
 • dochter
 • Een nachtmerrie is een vrouw, meestal van rijke familie. Zij is een van zeven zussen. Zij komt meestal door het sleutelgat het huis binnen. Zij mag niets meenemen. Daarom kan men het beste meel…

mop uit 1977
 • wy folle mear meitsje." Hja hienen ek in dochter. It wyfke sei: "Wy ha mar twa bêdsteden, hoe mat it dan mei it sliepen
 • Een boer en een boerin willen graag een knecht nemen. De enige mogelijkheid is dat de knecht bij hun dochter slaapt
 • de dochter te vergrijpen. Er komen drie sollicitanten. De boer neemt de derde die voorwendt niet te weten wat de stier
 • mondeling
 • dochter
 • Een boer en een boerin willen graag een knecht nemen. De enige mogelijkheid is dat de knecht bij hun dochter slaapt omdat ze maar drie slaapplaatsen hebben. De boer besluit hierop een onnozele knecht…

sage uit 1970
 • ljocht. Der kom in dochter by har op bisite. Dy keardel wie yn in pear dagen wer better, mar doe't Myt in dei of hwat letter
 • bûten kom om har dochter út to litten hie Myt krekt deselde wounen oan 'e holle as dy keardel. Doe't se har fregen: Hwat
 • mondeling
 • dochter
 • Rikele Myt kon vliegen en zich in een zwarte kat veranderen. Een man had veel last van een zwarte kat, maar hij kon die nooit te pakken krijgen. Op een avond werd hij met een riek gestoken, waarbij…

mop uit 1973
 • slept myn dochter op. Mar as jimme dêr genoegen mei nimme wolle, bêst. Dan kinne jim mei alle plezier bliuwe." Hja rekken
 • Twee heren kloppen bij een boer aan om onderdak. Dat was mogelijk, maar de enige plaats was bij de dochter in bed. Eén
 • van de mannen had al een oogje op de dochter. In bed zei hij tegen het meisje dat hij wel met haar wilde vrijen, maar dat
 • mondeling
 • dochter
 • Twee heren kloppen bij een boer aan om onderdak. Dat was mogelijk, maar de enige plaats was bij de dochter in bed. Eén van de mannen had al een oogje op de dochter. In bed zei hij tegen het meisje…

mop uit 1973
 • skippersdochter. Dy dochter wenne by har heit yn. Hja hienen mar ien bêd, en dêr slepten se togearre op. De forkearing wie safier, dat
 • hja soenen trouwe. Dat gebeurde. De jonge komt by de heit en dochter yn to wenjen, hwant in hûs kinne se net krije. Omdat
 • Vanwege de woningnood woont getrouwd stel bij vader van de dochter in. Er is maar één bed. Om ongestoord te vrijen
 • trekt de dochter een haar uit het geslacht van haar vader om te testen of hij slaapt. Vrijen daarna ongestoord. Volgende
 • mondeling
 • dochter
 • Vanwege de woningnood woont getrouwd stel bij vader van de dochter in. Er is maar één bed. Om ongestoord te vrijen trekt de dochter een haar uit het geslacht van haar vader om te testen of hij…

sprookje uit 1973
 • Der wie in boeredochter, dy hie forkearing mei in feint. Dy feint hie har frege omt hja de dochter fan in rike boer wie
 • ." De man giet nei de doar ta, mar as er dy iepen docht wurdt er kjel. Syn dochter stiet foar him op ien skonk. "Mijn been
 • mondeling
 • dochter
 • Een boerendochter met een gouden been trouwt met een man die haar alleen vanwege het geld wil. Ze wordt ziek en sterft, en wordt begraven met haar gouden been. Op een nacht graaft de man het op en…

sprookje uit 1972
 • oare sei: "Ik woe wol dat ik hûnderttûzen goune hie." De trêdde sei: "Ik woe wol dat ik in nacht by de majoar syn dochter
 • op 't lêst kom it der út. "Ik haw sein, majoar, ik woe wol in nacht by jou dochter trochbringe." "Dat kin gebeure", sei
 • veel geld, en de derde wilde wel eens een nacht met de dochter van de majoor doorbrengen. De majoor liet de wensen uitkomen
 • , alleen instrueerde hij zijn dochter op alle vragen van de soldaat nee te antwoorden. Maar de soldaat wist zijn vragen zo te
 • mondeling
 • dochter
 • Een majoor hoorde eens hoe drie soldaten op wacht elkaar hun wensen vertelden. De een wilde uit dienst, de ander wilde veel geld, en de derde wilde wel eens een nacht met de dochter van de majoor…

sprookje uit 1977
 • . Hy seit: Myn dochter kin fan strie goud spinne. De koaning tinkt: as dat sa is, wol ik wol mei har trouwe. Hy nimt har
 • trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning troont de molenaarsdochter
 • mondeling
 • dochter
 • Een koning wordt getroffen door de schoonheid van een eenvoudige molenaarsdochter. Als de koning niet met haar wil trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan…

mop uit 1968
 • Der wie ris in boer, dy hie in dochter. Jouns kaem der faek in soldaet by harren lâns, as de dochter de molke nei de
 • dy nachts. De dochter en de soldaet rekken togearre op bêd. 't Wie lyk as er sein hie, hy hie neat. De oare deis frege de
 • . De dochter klaagt bij haar vader: waarom heb je de soldaat het oude paard niet meegegeven? [Het geslachtsdeel van het
 • mondeling
 • dochter
 • Een soldaat slaapt met een boerendochter, maar hij is zijn geslachtsdeel kwijt. De volgende dag mag de soldaat van de boer met een paard naar huis. De keuze is uit een jong en een oud paard. De boer…

mop uit 1969
 • net sa botte blyn." In skoft letter sette har mem de kofjepot op 'e tafel. De kofje bigong to protteljen. Mar de dochter
 • doen alsof ze goed kon zien. Ze legden spelden op de tafel. Halverwege de avond zei de dochter tegen haar moeder dat er
 • mondeling
 • dochter
 • Een meisje was vrijwel blind. Op een keer zou er een jongen langs komen, en ze sprak met haar moeder af dat ze zouden doen alsof ze goed kon zien. Ze legden spelden op de tafel. Halverwege de avond…