Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

17 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • mondeling
 • dochter
 • De oudste of de jongste van zeven opeenvolgende dochters is een nachtmerrie. Bij zeven zonen is het een weerwolf.

sage uit 1968
 • Een moeder en een dochter horen een half uur voordat de krant komt, de krantenjongen al roepen. Het is een voorteken.
 • mondeling
 • dochter
 • Een moeder en een dochter horen een half uur voordat de krant komt, de krantenjongen al roepen. Het is een voorteken.

sage uit 1968
 • Een moeder blijft haar dochter die haar failliet heeft laten gaan ook na haar dood als geest lastigvallen.
 • mondeling
 • dochter
 • Een moeder blijft haar dochter die haar failliet heeft laten gaan ook na haar dood als geest lastigvallen.

sage uit 1967
 • Op 'e Houtigehage wennen in mem en in dochter, dy koenen beide tsjoene. De mem hiet fan Jeltsje en de dochter Lutske
 • Jeltsje en Lutske, moeder en dochter, zijn allebei heksen. Een kindje is ziek geworden omdat ze de kleertjes droeg van
 • mondeling
 • dochter
 • Jeltsje en Lutske, moeder en dochter, zijn allebei heksen. Een kindje is ziek geworden omdat ze de kleertjes droeg van het dochtertje van Lutske. De moeder van het kindje laat een pot naalden en…

sprookje uit 1973
 • Der wie in boeredochter, dy hie forkearing mei in feint. Dy feint hie har frege omt hja de dochter fan in rike boer wie
 • ." De man giet nei de doar ta, mar as er dy iepen docht wurdt er kjel. Syn dochter stiet foar him op ien skonk. "Mijn been
 • mondeling
 • dochter
 • Een boerendochter met een gouden been trouwt met een man die haar alleen vanwege het geld wil. Ze wordt ziek en sterft, en wordt begraven met haar gouden been. Op een nacht graaft de man het op en…

sage uit 1973
 • ek de bigraffenis fan syn eigen dochter fan tofoaren sjoen.
 • , hekken gingen vanzelf voor hem open. De begravenis van zijn dochter heeft hij ook van tevoren gezien.
 • mondeling
 • dochter
 • Bontsje Keke was met de helm op geboren, daardoor zag hij ook wel lijkstoeten. Hij liep dwars door sloten en hekken, hekken gingen vanzelf voor hem open. De begravenis van zijn dochter heeft hij ook…

sage uit 1971
 • mondeling
 • dochter
 • Een van zeven broers is een weerwolf. Een van zeven zusters is een nachtmerrie. Een nachtmerrie komt door het sleutelgat het huis binnen.

mop uit 1969
 • spinnen doe't de feint der yn kom. De dochters seinen neat, de mem praette mei de feint. Doe gebeurde it dat de iene dochter
 • har tried briek fan 'e spinwiele. Hja sei: "Stikke bekke snaa" (de snaer wie stikken brutsen) De twadde dochter sei: "Koop
 • mondeling
 • dochter
 • Een weduwe had drie dochters die alledrie slecht konden spreken. Op een keer kwam er een jongeman langs, en ze spraken af dat de moeder het woord zou doen. Maar halverwege de avond zei een van de…

sage uit 1969
 • De zevende dochter is een nachtmerrie die vaak in iets over het water komt en mooi zingt.
 • mondeling
 • dochter
 • De zevende dochter is een nachtmerrie die vaak in iets over het water komt en mooi zingt.

sage uit 1974
 • mondeling
 • dochter
 • Eén van zeven dochters is een nachtmerrie. Om er geen last van hebben worden pantoffels achterstevoren voor het bed gezet, strooien van meel op het gezicht.

mop uit 1974
 • seit er tsjin 'e frou en de dochter: "Nou mat ik jimme beiden even brûke!" "Hwatte?" seit de frou, gjin sprake fan. "Nou
 • Knecht moet voor boer beide handschoenen halen. Tegen de vrouw en de dochter zegt hij hun te moeten gebruiken, wat ze
 • mondeling
 • dochter
 • Knecht moet voor boer beide handschoenen halen. Tegen de vrouw en de dochter zegt hij hun te moeten gebruiken, wat ze weigeren en afdoen als onjuist. Knecht roept naar de boer of het één moet zijn…

sage uit 1974
 • eigen dochter har forsûpte.
 • Met de helm geboren man moet 's nachts opstaan om een lijkstatie te zien. Hij ziet vantevoren dat zijn dochter zich
 • mondeling
 • dochter
 • Met de helm geboren man moet 's nachts opstaan om een lijkstatie te zien. Hij ziet vantevoren dat zijn dochter zich verdrinkt.

sage uit 1971
 • mondeling
 • dochter
 • Een man ging een familielid vertellen dat zijn dochtertje dood geboren was. De vrouw wist het al voordat hij het gezegd had.

mop uit 1973
 • Yn Drinte wennen in pear minsken dy hienen in dochter dy't frijhwat ûnnoazel wie. Dy lju hienen buorkerije. Hja soenen
 • in skoftsje togearre útfanhûs en dan soe de dochter allinne thúsbliuwe en op 't hûs passe. Pinkster soe krekt yn dy dagen
 • Een boerenechtpaar had een onnozele dochter. Ze zeiden tegen de dochter dat die het ervan mocht nemen als Pinksteren
 • was gekomen. Op een dag was de dochter alleen thuis. Een woonwagenbewoner kwam aan de deur en zij liet hem binnen. Hij had
 • mondeling
 • dochter
 • Een boerenechtpaar had een onnozele dochter. Ze zeiden tegen de dochter dat die het ervan mocht nemen als Pinksteren was gekomen. Op een dag was de dochter alleen thuis. Een woonwagenbewoner kwam aan…

mop uit 1973
 • in dochter, dat wie in tige kreas fanke. Dy soe alles fan him erve, as hy der ôf kaem to reitsjen. Doe't dy majoar dat
 • nacht by jou dochter sliepe." Doe sei de majoar: "Ik zal je vanavond zeggen of het gebeurt. Ik kan je niet direkt de
 • dochter van de majoor doorbrengen. De majoor liet de wensen uitkomen, alleen instrueerde hij zijn dochter op alle vragen van
 • mondeling
 • dochter
 • Een rijke majoor liet zijn soldaten op zijn verjaardag een wens doen. De een wilde een auto, een ander een villa, een derde een boot, maar een slonzig geklede soldaat (die uit was op de erfenis van de…

sage uit 1974
 • heide. Doe gebeurde it, dat pake siik woarde. Hy lei op bêd. Dêr wienen trije greate jonges yn 'e hûs en ien greate dochter
 • mondeling
 • dochter
 • Familie veronderstelt dat een zieke man betoverd is. In het kussen wordt een krans gevonden met garen dat zijn vrouw de laatste jaren heeft gebruikt. Schoolmeester bekijkt de krans en zegt dat de…

sage uit 1969
 • mondeling
 • dochter
 • Een van zeven opeenvolgende dochters is een nachtmerrie. Nachtmerries maken vlechten in de manen van paarden. Ze komen over het water gevaren en zingen heel mooi. Ze komen door het sleutelgat het huis…